IELTS CITY

IELTS Speaking Part 2: Hướng dẫn cách trả lời kèm theo bài mẫu chi tiết

IELTS Speaking Part 2 là phần thi thứ 2 và phần thi khiến không ít các sĩ tử luyện thi IELTS lo lắng vì chỉ có 1 phút để chuẩn bị và nói liên tục trong 2 phút.

Đừng quá lo lắng, IELTS CITY sẽ giúp các bạn nắm tổng quan về phần thi IELTS Speaking Part 2 và hướng dẫn chi tiết từng bước cách lập dàn ý và cách trả lời IELTS Speaking Part 2 một cách dễ hiểu và dễ nhớ nhất nhé!

Cách làm Speaking Part 2 chi tiết mọi chủ đề
Cách trả lời Speaking Part 2 chi tiết mọi chủ đề

1. Tổng quan về IELTS Speaking Part 2

1.1. IELTS Speaking Part 2 là gì?

IELTS Speaking Part 2 là phần thi độc thoại về một chủ đề được giao. Cụ thể, giám khảo sẽ đưa bạn một mẫu giấy đề bài (Cue Card) có chứa 1 câu chủ đề và 4 câu hỏi phụ. Part 2 Speaking sẽ kéo dài trong 3 – 4 phút. Trong đó, bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị ý tưởng câu trả lời và 2 – 3 phút để trình bày bài nói của mình.

IELTS cue card trong speaking part 2
Một Cue Card mẫu trong phần thi IELTS Speaking Part 2

1.2. Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 2

IELTS Speaking Part 2 được chấm dựa trên 4 tiêu chí sau:

 1. Fluency and Coherence: độ trôi chảy và mạch lạc
 2. Lexical Resources: Vốn từ vựng phong phú
 3. Grammatical range and accuracy: Khả năng sử dụng ngữ pháp chính xác và đa dạng
 4. Pronunciation: Khả năng phát âm chuẩn

Xem chi tiết tại: Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking và cách đạt điểm cao trong IELTS Speaking

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

2. Cách trả lời IELTS Speaking part 2 từng bước

Sau đây IELTS CITY sẽ hướng dẫn cách trả lời IELTS Speaking Part 2 qua các bước đơn giản sau đây:

 • Bước 1: lập dàn ý
 • Bước 2: Mở đầu bài nói ấn tượng
 • Bước 3: Trả lời trực tiếp các câu hỏi gợi ý

Giờ thì các bạn hãy cùng IELTS CITY tìm hiểu chi tiết từng bước cách làm Speaking Part 2 phía sau nhé!

Bước 1: Lập dàn ý

Bạn có thể tận dụng các câu hỏi gợi ý trong tấm Cue Card làm sườn cho bài nói của mình. Điều này sẽ giúp bạn tránh việc nói lạc đề và bám sát vào chủ đề cần nói.

Như đã nhắc đến trước đó, giám khảo sẽ đưa bạn Cue Card kèm theo 1 tờ giấy và một cây bút để bạn ghi chú (take note) trong 1 phút trước khi thực hiện bài nói. Vậy làm sao để tận dụng tối đa 1 phút này?

Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn take note hiệu quả trong 1 phút:

 • Ghi chú từ khóa và ý chính: tìm các từ khóa quan trọng và các ý chính mà bạn cần nêu trong câu trả lời. Hãy tập trung vào các từ quan trọng như “describe,” “explain,” “why,” “where,” và những chủ đề cụ thể như “favorite book,” “memorable trip,” và “important event.”
 • Viết tắt: để tiết kiệm thời gian, bạn nên viết tắt các từ thông dụng hoặc quan trọng trong câu hỏi. Ví dụ, “fav” thay cho “favorite,” “mem trip” thay cho “memorable trip.” Điều này giúp bạn nhanh chóng nhìn và nhớ các chi tiết cần thiết khi nói.
 • Tập trung vào ý chính: trong quá trình ghi chép, hãy tập trung vào việc ghi nhớ ý chính của câu hỏi thay vì việc ghi lại toàn bộ nội dung cue card. Điều quan trọng là bạn hiểu rõ câu hỏi và có thể phát triển ý tưởng dựa trên các từ khóa và ý chính bạn đã ghi chú.

Ví dụ take note 1 phút cho đề bài Describe a person you admire:

Who he/ she is

 • Elon Musk, the founder and CEO of SpaceX and Tesla

How you know him/her

 • his work with Tesla, electric car
 • his work with SpaceX, space exploration

What characteristics this person has

 • Incredible vision
  • not content with incremental improvements
  • set sight on grand, ambitious goals
 • Determination
  • faced many osbtacles and setbacks
  • never give up and lose sight of goals
 • Fearlessness
  • People dismissed his ideas as unrealistic or impractical
  • He refused to be discouraged and work harder
 • Commitment to make a better world with his wealth and resources
  • advocate for environmental sustainability
  • renewable energy and clean technology

And explain why you admire this person.

 • Embodies the qualities of vision, determination, fearlessness, and commitment to making a positive impact on the world.
 • Inspire me to believe that anything is possible

Bước 2: Mở đầu bài nói ấn tượng

Sau khi bạn đã có đầy đủ dàn ý. Bạn cần một câu mở đầu để giới thiệu chủ đề mà bạn muốn nói. Một câu mở đầu tốt sẽ giúp các bạn gây ấn tượng tốt với giám khảo chấm thi đồng thời cũng là bước đầu tạo sự tự tin cho bạn xuyên suốt bài nói.

Một số mẫu câu:

 • Well, the … I want to talk about something called…., which is….., specializing….
 • I’m going to talk about a time when I … 
 • First of all, I’d like to say…
 • It is generally accepted that…
 • There are many…, but if I had to choose just one, I would say that…

Giờ thì ta sẽ áp dụng cách mở đầu Speaking Part 2 với đề bài Describe a person you admire nhé

There are many people I admire in this world, but if I had to choose just one, I would say that I greatly admire Elon Musk, the founder and CEO of SpaceX and Tesla.

Bước 3: Trả lời trực tiếp các câu hỏi gợi ý

Ở bước 1, các bạn đã lên đầy đủ các ý chính trả lời cho 4 câu hỏi gợi ý rồi. Vậy ở bước này, các bạn cần phải sử dụng các ý chính đó làm câu trả lời hoàn chỉnh. Tiếp theo, bạn sẽ cần phải mở rộng các câu trả lời chính bằng những ý phụ nữa. Cụ thể hơn, hướng trả lời sẽ như này: Direct answer > Detail 1 > Detail 2

Cấu trúc một câu trả lời mẫu trong IELTS Speaking Part 2
Cấu trúc một câu trả lời mẫu trong IELTS Speaking Part 2

Giờ thì ta cùng tiếp tục áp dụng trả lời chi tiết với ví dụ đề bài Describe a person you admire:

Who he/ she is?

I would say that I greatly admire Elon Musk, the founder and CEO of SpaceX and Tesla.

How you know him/her?

I first became aware of Elon Musk through his work with Tesla, which is revolutionizing the automotive industry by producing electric cars that are not only environmentally friendly but also have exceptional performance.

As I learned more about him, I also became fascinated by his work with SpaceX, which is focused on making space exploration more accessible and affordable.

What characteristics this person has?

One of the characteristics that I admire most about Elon Musk is his incredible vision and determination. He is not content with simply making incremental improvements to existing technologies; instead, he sets his sights on grand, ambitious goals and works tirelessly to make them a reality. He has faced many obstacles and setbacks along the way, but he never gives up or loses sight of his ultimate goals.

Another quality that I admire about Elon Musk is his fearlessness in the face of criticism and skepticism. Many people initially dismissed his ideas as unrealistic or impractical, but he refused to be discouraged by their negativity. Instead, he worked even harder to prove them wrong and to demonstrate the validity of his ideas.

Finally, I admire Elon Musk for his commitment to using his wealth and resources to make the world a better place. He is a strong advocate for environmental sustainability and has made significant contributions to renewable energy and clean technology. He is also a philanthropist who has donated millions of dollars to various charitable causes.

And explain why you admire this person.

I believe that Elon Musk is an exceptional individual who embodies the qualities of vision, determination, fearlessness, and commitment to making a positive impact on the world. His innovative ideas and tireless work ethic inspire me to believe that anything is possible if you have the courage and dedication to pursue it.

Xem bài mẫu đầy đủ: Describe a person you admire

3. Các chủ đề Speaking IELTS Part 2

Đề thi IELTS Speaking Part 2 sẽ được chia thành 6 nhóm chủ đề chính sau:

 • Describe a person (Mô tả người)
 • Describe a place (Mô tả địa điểm)
 • Describe a thing/an object (Mô tả vật)
 • Describe an activity (Mô tả hoạt động)
 • Describe an event (Mô tả sự kiện)
 • Describe your favorite (Mô tả điều thích nhất)

Các bạn hãy cùng IELTS CITY phân tích từng nhóm chủ đề Part 2 Speaking này nhé!

Describe a person (Mô tả người)

Trong nhóm chủ đề Describe a person trong IELTS Speaking part 2, thí sinh thường được yêu cầu mô tả về một người nào đó (đáng ngưỡng mộ, bạn thân, giáo viên, người thân, người nổi tiếng…).

Ở chủ đề này bạn sẽ cần chú trọng:

 • Người đó là ai?
 • Người đó là người như thế nào (Tính cách, vẻ ngoài)?
 • Bạn biết đến người đó bằng cách nào?
 • Bạn cảm thấy thế nào về người đó?

Cue card mẫu:

Describe a famous person you admire.

You should say:

 • Who the person is
 • What this person is famous for
 • How you know about this person

And explain why you admire this person.

Bài mẫu 8.0:

The person I greatly admire is Keanu Reeves. He is a renowned Canadian actor, producer, and philanthropist. Keanu is widely recognized for his roles in blockbuster films such as “The Matrix” series, “John Wick,” and “Speed.”

I first became aware of Keanu Reeves through his iconic performances in movies, which left a lasting impression on me. His versatile acting skills and dedication to his craft have made him a standout figure in the entertainment industry. I’ve followed his career over the years and have always been impressed by his ability to bring depth and authenticity to the characters he portrays.

What truly sets Keanu apart, in my opinion, is not just his success in the film industry but also his humble and down-to-earth personality. Despite his fame, he maintains a low profile and is known for his kindness and generosity. Additionally, Keanu has faced personal tragedies with resilience, which adds to my admiration for him.

I greatly appreciate his commitment to philanthropy and his efforts to make a positive impact on the world. Keanu has been involved in various charitable activities, including supporting cancer research and children’s hospitals. His altruistic nature and genuine concern for others inspire me to be a better person and contribute to the well-being of society.

In conclusion, Keanu Reeves is not only a talented actor but also a compassionate and humble individual. His ability to balance success with humility, coupled with his philanthropic endeavors, makes him a person I truly admire.

Các đề bài mẫu khác thuộc chủ đề Describe a Person:

 • Describe a person you admire
 • Describe your best friend
 • Describe a friend from your childhood
 • Describe your friend who you enjoyed working and studying
 • Describe someone you know who has recently moved to a new place
 • Describe a person you know from a different culture
 • Describe a person who has influenced you to do better in your life
 • Describe a person you know who dresses well
 • Describe a famous person in your country
 • Describe a film character played by an actor or actress whom you admire
 • Describe an interesting old person you met
 • Describe an interesting neighbor

Describe a place (Mô tả nơi chốn)

Đối với nhóm topic Describe a place trong IELTS Speaking part 2, thí sinh sẽ được yêu cầu mô tả một địa điểm (đáng nhớ, đã từng thăm quan, muốn tới trong tương lai, một địa điểm cụ thể,…).

Ở chủ đề này, bạn cần chú trọng:

 • Nơi đó là nơi nào?
 • Vị trí của nơi đó ở đâu?
 • Địa điểm đó trông như thế nào? (Phong cảnh, quy mô)
 • Bạn cảm thấy thế nào về nơi đó?

Cue Card mẫu:

Describe a place you have visited and would like to visit again.

You should say:

 • Where the place is located
 • When you visited the place
 • What you did there

And explain why you would like to visit the place again.

Bài mẫu 8.0:

One of the most memorable places I’ve visited and would love to go back to is Hoi An, a charming town located in central Vietnam. I had the opportunity to visit Hoi An during a backpacking trip through Southeast Asia a couple of years ago.

During my visit, I was captivated by the town’s rich history and well-preserved architecture. Hoi An is famous for its ancient town, a UNESCO World Heritage Site, which is adorned with colorful lanterns, historic buildings, and a network of narrow winding streets. The town is situated on the Thu Bon River and is known for its vibrant atmosphere, especially in the evenings when the lanterns light up the streets and the river.

While in Hoi An, I immersed myself in the local culture by exploring the traditional markets, sampling delicious Vietnamese cuisine, and visiting historical sites such as the Japanese Covered Bridge and the Assembly Hall of the Fujian Chinese. One of the highlights was experiencing the town’s tailor shops, where skilled artisans craft custom-made clothing.

The reason I would love to visit Hoi An again is the unique blend of its historical significance and the warm, welcoming atmosphere. The town has a timeless charm that made me feel like I had stepped back in time. Moreover, I want to explore more of its hidden gems and delve deeper into the local culture that Hoi An has to offer. The thought of strolling through the lantern-lit streets, trying more local delicacies, and perhaps discovering new aspects of the town’s history makes me eager to revisit this enchanting place.

In conclusion, Hoi An left a lasting impression on me, and I would love to relive the experience, further exploring the cultural richness and historical beauty that this Vietnamese gem has to offer.

Các đề bài mẫu khác thuộc chủ đề Describe a place:

 • Describe a place you would like to visit for a short time
 • Describe a place you visited that has been affected by air pollution
 • Describe an enjoyable place you visited in the countryside
 • Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers
 • Describe your hometown
 • Describe a building that you have enjoyed spending time in
 • Describe your house

Describe an object (Mô tả vật)

Đối với nhóm topic Describe an object/thing trong IELTS Speaking part 2, thí sinh sẽ được yêu cầu mô tả một vật (món quà, vật kỷ niệm hoặc một món đồ công nghệ,…).

Ở chủ đề này, bạn cần chú trọng:

 • Vật đó là gì?
 • Vật đó trông như thế nào? (Hình dáng và chất liệu)
 • Công dụng của vật đó là gì?
 • Bạn cảm thấy như thế nào về nó?

Cue Card mẫu:

Describe a technological device you find very useful.

You should say:

 • What the device is
 • How you use it in your daily life
 • When and where you bought or acquired it

And explain why you find it very useful

Bài mẫu 8.0:

I’d like to talk about a technological device that I find extremely useful in my daily life – the Apple Watch. This sleek and innovative device has seamlessly integrated into my routine, proving to be more than just a timekeeping accessory.

I acquired my Apple Watch about a year ago from the Apple Store. The decision to purchase it was driven by the desire to have a multifunctional device that could enhance my productivity and health management. The sleek design and advanced features were certainly appealing during my initial research.

In terms of daily usage, my Apple Watch has become an indispensable part of my routine. Beyond its primary function of telling time, it serves as a fitness tracker, allowing me to monitor my daily physical activity, heart rate, and even receive reminders to stand up and move throughout the day. This has significantly contributed to my overall well-being by encouraging a more active lifestyle.

Moreover, the seamless integration with my iPhone enables me to receive notifications, answer calls, and respond to messages directly from my wrist. This proves especially convenient in situations where retrieving my phone might be impractical. The ability to control music playback and navigate through applications further enhances the user experience.

One of the aspects I appreciate most about the Apple Watch is its role in promoting a healthier lifestyle. The device provides insights into my daily activity levels, encouraging me to set and achieve fitness goals. The real-time feedback on my workouts motivates me to stay active and maintain a balanced routine.

In conclusion, the Apple Watch has become an indispensable companion in my daily life. Its combination of timekeeping, health monitoring, and seamless connectivity with other Apple devices has significantly enhanced my overall efficiency and well-being. The investment in this technological device has proven to be not only practical but also an integral part of maintaining a balanced and connected lifestyle.

Các đề bài mẫu khác thuộc chủ đề Describe an object:

 • Describe an object that you think is beautiful
 • Describe a piece of technology that you feel difficult to use
 • Describe a website you use regularly
 • Describe a book

Describe an experience (Mô tả trải nghiệm)

Đối với nhóm chủ đề Describe an experience trong IELTS Speaking Part 2, thí sinh thường được yêu cầu mô tả về một trải nghiệm (đáng nhớ, ngại ngùng, du lịch, ăn tối,…) của mình.

Topic này sẽ được phân ra làm 2 topic nhỏ: Activity (Hoạt động) và Event (Sự kiện)

Describe an event (Mô tả sự kiện)

Describe an event là topic yêu cầu bạn sẽ nói về những sự kiện mà bạn từng trải nghiệm như tiệc sinh nhật, tốt nghiệp, đám cưới hay đơn giản chỉ là những lúc bạn được nhận một món quà, gặp sự cố,…

Ở chủ đề Event, bạn cần chú trọng:

 • Sự kiện đó là gì?
 • Sự kiện đó được diễn ra khi nào và như thế nào?
 • Cảm giác của bạn sau khi trải qua sự kiện đó là gì?

Cue Card mẫu:

Describe a memorable event you attended.

You should say:

 • What the event was
 • When and where the event took place
 • Who you attended the event with

And explain why the event was memorable to you.

Bài mẫu 8.0:

One of the most memorable events I had the pleasure of attending was a music concert featuring The Chainsmokers, a renowned electronic music duo. The concert took place on a warm summer evening last year, at the iconic Madison Square Garden in New York City.

I attended this exhilarating event with a group of close friends who share a similar passion for music. The atmosphere at Madison Square Garden was electric, with the venue filled to the brim with enthusiastic fans eagerly awaiting The Chainsmokers’ performance.

What made this event particularly memorable for me was the incredible energy and connection I felt throughout the concert. The Chainsmokers delivered a phenomenal performance, seamlessly blending their chart-topping hits with a stunning light show and captivating visuals. The crowd’s energy, coupled with the pulsating beats, created an unforgettable experience.

What stood out the most was the way the music resonated with the audience, creating a sense of unity and joy. It wasn’t just a concert; it felt like a shared celebration of music that transcended individual tastes and preferences. The Chainsmokers’ ability to engage the audience and create a memorable experience left a lasting impression on me.

Additionally, the concert served as a bonding experience for me and my friends. The shared excitement and the post-concert discussions about our favorite moments added an extra layer of significance to the event. It reinforced the idea that music has the power to bring people together, creating lasting memories and forging connections.

In conclusion, attending The Chainsmokers’ concert at Madison Square Garden was a truly memorable event for me. The electrifying atmosphere, the outstanding performance, and the shared experience with friends made it an unforgettable night that I will cherish for years to come.

Các đề bài mẫu khác thuộc chủ đề Describe an event:

 • Describe a memorable event in your life
 • Describe an important event that you celebrated
 • Describe a historical event
 • Describe a historical period you would like to know more about
 • Describe a happy experience in your childhood that you remember well
 • Describe a meal that you enjoyed eating in a restaurant
 • Describe an unusual meal you had
 • Describe a time when you were sad
 • Describe a time when someone gave you something that you really wanted
 • Describe a time when you receive something for free
 • Describe a time when you made a complaint and were satisfied with the result

Describe an Activity (Mô tả hoạt động)

Describe an activity là topic yêu cầu bạn miêu tả về các hoạt động phổ biến như xem phim, chơi thể thao, mua sắm, chơi trò chơi,…

Ở nhóm chủ đề Activity, bạn sẽ cần chú trọng:

 • Hoạt động đó là gì?
 • Bạn tham gia hoạt động này khi nào?
 • Cách thức của hoạt động này là gì?
 • Bạn cảm thấy như thế nào khi tham gia hoạt động này?

Cue Card mẫu:

Describe an activity or hobby you have recently started.

You should say:

 • What the activity or hobby is
 • How you got interested in it
 • When and where you started doing this activity

And say how you feel about this new activity or hobby.

Bài mẫu 8.0:

So, the activity I’ve recently taken up is playing the guitar. It’s a hobby that I’ve always admired from a distance, and the allure of creating music with such a versatile instrument finally prompted me to give it a try.

I got interested in playing the guitar after attending a live concert by one of my favorite bands. The guitarist’s skill and the emotions conveyed through the music left a lasting impression on me. That moment sparked a curiosity to learn and connect with the instrument on a personal level.

I officially started my guitar journey about three months ago. I remember purchasing my first guitar from a local music store, and the excitement of holding it for the first time was truly special. I began my learning process by watching online tutorials, joining beginner classes, and practicing basic chords and strumming techniques.

As for the when and where, I usually practice in the evenings after work, creating a peaceful corner in my living room with my guitar, learning materials, and some soft lighting. It has become a therapeutic routine, allowing me to unwind and express myself through music.

I must say, my feelings towards this new hobby are overwhelmingly positive. The progress I’ve made so far, no matter how small, brings a sense of accomplishment. Learning to play the guitar has not only become a source of personal joy but also a means of relaxation. It’s fascinating to see how each practice session improves my skills and understanding of music. Overall, picking up the guitar has been a fulfilling and enriching experience, and I’m eager to continue this musical journey.

Các đề bài mẫu khác về chủ đề Describe an activity:

 • Describe an outdoor activity you did in a new place recently
 • Describe something that you did with someone or a group of people
 • Describe a routine you have in your life that you enjoy
 • Talk about leisure activities
 • Talk about your hobby

Describe your favorite (Mô tả sở thích)

Đối với nhóm chủ đề Describe your favorite trong IELTS Speaking Part 2, thí sinh được yêu cầu mô tả về một sở thích của mình (phim, môn thể thao, món ăn,…)

Các đề bài mẫu thuộc chủ đề Describe your favorite:

4. Chiến lược trả lời IELTS Speaking Part 2

4.1. Lựa chọn ý tưởng trình bày một cách “thông minh”

Các chủ đề trong phần thi IELTS Speaking Part 2 thường xoay quanh những topic gần gũi với cuộc sống thường ngày. Do đó, đừng cố gắng nghĩ đến những ý tưởng cao siêu, mà hãy nói về những điều liên quan mật thiết nhất đến bạn và có thể truyền cảm hứng cho bạn nói nhiều hơn.

Trong trường hợp gặp phải chủ đề “lạ” và chưa từng có trải nghiệm trước đây, bạn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh tương ứng để đưa ra câu trả lời cho mình. Nên nhớ giám khảo không chấm điểm dựa trên việc trải nghiệm đó có thật hay không, mà chấm điểm dựa vào 4 tiêu chí cụ thể đã được trình bày ở mục trên. 

4.2. Sử dụng các cụm từ nối để liên kết các ý trong bài

Trong lúc trình bày, hãy sử dụng từ nối (Linking words) và cụm từ chỉ dẫn (Signpost) để dẫn dắt ý tưởng của mình sao cho các ý liên kết chặt chẽ với nhau.

4.4. “Ghi điểm” từ những điều nhỏ nhặt nhất

Đừng vội vàng trình bày phần thi IELTS Speaking Part 2. Thay vào đó, hãy hít thở thật sâu, thả lỏng và thư giãn hết mức trước khi bắt đầu phần thi của mình. Tuyệt đối không đọc lại chủ đề trong Cue card mà hãy paraphrase bằng cách sử dụng mẫu câu như “I would like to tell you about + Topic”. 

Bạn không cần thiết phải có tương tác bằng mắt (Eye contact) với giám khảo. Tuy nhiên, nếu có thể kết hợp eye contact với việc nhìn vào cue card và giấy note thì bài trình bày của bạn sẽ được tự nhiên và thoải mái hơn.

4.5. Đa dạng thì (tense) ngay từ đoạn mở bài

Thông thường khi mở đầu bài Speaking Part 2, bạn sẽ có xu hướng sử dụng những cấu trúc câu quen thuộc như “My topic is about…” hay “I’d like to tell you about…” 

Thế nhưng, bạn hoàn toàn có thể ghi điểm cao hơn ở tiêu chí GRA nếu sử dụng cấu trúc “I’ve decided to tell you about…” vì thì hiện tại hoàn thành trong trường hợp này sẽ cho thấy bạn có sự “tinh tế” trong việc sử dụng thì. 

Xem ngay: Bảng công thức 12 thì trong tiếng Anh

4.6. Ghi điểm kể cả khi “bí ý tưởng”

Trong lúc độc thoại sẽ rất khó tránh khỏi những lúc bạn bị bí ý tưởng. Lúc này, thay vì “ừm, ờ”, bạn có thể sử dụng cụm từ “What else can I say” để “câu giờ” mà không làm ảnh hưởng đến sự trôi chảy trong câu trả lời của bạn cũng như thể hiện bạn sử dụng ngôn ngữ rất tự nhiên. 

4.7. Sử dụng cấu trúc câu điều kiện (Conditionals)

Bạn sẽ ghi điểm rất mạnh ở tiêu chí GRA nếu trong câu trả lời có chứa câu điều kiện, đặc biệt là câu điều kiện loại 3. Ví dụ, chủ đề yêu cầu miêu tả một người bạn từng chơi thân trong quá khứ chẳng hạn. Bạn có thể kết thúc bài nói của mình bằng việc giả định, “Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ liên lạc với người bạn đó một lần nữa”.

Cấu trúc câu điều kiện bạn có thể sử dụng trong phần thi này có thể kể đến như:

 • If I have a chance I’ll… (Câu điều kiện loại 1)
 • If I had a chance I’d… (Câu điều kiện loại 2)
 • If I had had the chance I would’ve… (Câu điều kiện loại 3)

5. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 tham khảo

Bài mẫu 1

Đề bài:

Part 2: Describe a thing in your hometown which has improved life.
You should say:
– What is that change?
– How does this change help your hometown improve life?
And do you like this change?

Bài mẫu:

In my opinion, the thing that has greatly improved the quality of life in my local area is the introduction of a new bridge. It is called Binh Loi bridge which connects Binh Thanh district, where I live, and Thu Duc district. Although the two districts are adjacent to each other, they are separated by a big river, thus making traveling quite difficult in the past. However, since the construction of the new infrastructure, going to Thu Duc has been much easier.

Now, it only takes me 10 minutes to go straight down the highway through the bridge in order to reach my destination, while in the past, I had to use alternative roads which took more time. Not only did the Binh Loi bridge improve the accessibility for residents in both areas, Binh Thanh and Thu Duc, it also allowed businesses to thrive as more people could shop and dine at a different place using the bridge.

In addition, the new construction also brought about positive resolution to the traffic jam problem as it gave commuters a wider road to pass Ho Chi Minh’s river. Therefore, I would say that life in Ho Chi Minh city, specifically in Binh Thanh district, my neighborhood, had improved significantly thanks to the new bridge.

Từ vựng:

 • infrastructure [n]: cơ sở hạ tầng
 • adjacent [v]: gần
 • commuters [n]: người tham gia giao thông, người di chuyển trên đường
 • alternative [n, adj]: thay thế

Bài mẫu 2

Đề bài:

Part 2: Describe a childhood friend
You should say:
– Who is this person?
– How did you become friends with this person?
– What kinds of things do you like to do with this person?
Explain why you like him/her.

Bài mẫu:

I guess most of us always have a memorable childhood friend and I am no exception. When I was young I had a best friend called Phuc. We have known each other since kindergarten. He was an upbeat child which was totally in contrast to me, a quiet kid. We casually hung out with each other after class.

Although our town was a small and humble place, we always found something enjoyable to do together each time we met. I remember one time we played hide and seek and I forgot to go find my friend, which left my friend waiting in frustration. After that incident, we still made up and found the best of each other. This was the best characteristic that I liked about my friend as he never took my mistakes personally. Through ups and downs, we went our separate ways.

I am currently an office worker while he is a real estate agent. Despite all of the differences in occupations and working hours, we still managed to keep in touch, and I am looking forward to catching up with him some day. It could be said that our friendship withstood the test of time and nothing can replace such a precious relationship like Phuc and I.

Từ vựng:

 • memorable [adj]: đáng nhớ
 • upbeat [adj]: hứng khởi
 • exception [n]: ngoại lệ
 • humble [adj]: khiêm tốn
 • hide and seek [n]: trốn tìm
 • make up [phrasal verb]: hòa giải (trong trường hợp này không phải trang điểm nhé)
 • real estate agent [n]: nhân viên bất động sản
 • catch up [phrasal v]: cập nhật

Bài mẫu 3

Đề bài:

Part 2: Describe a noisy place that you have visited.
You should say:
– where it was
– why you went there
– why it was noisy
and explain how you felt about being there.

Bài mẫu:

As a city person, I have been through quite some busy places but the most memorable one was Shibuya crossing in Japan.

After graduating from university in Japan, I decided to embark on a cross-country journey,  and Tokyo was the first city that I visited on the trip. Before the trip, I had already had a preconception in mind that Japanese cities are crowded. However, I was still overwhelmed by the rushing energy at Shibuya crossing.

Not only was the intersection busy and crowded, it was also vibrant with billboard signs and trendy fashion presented in local shops. Each corner of this tourist attraction had a different and unique sound coming out.

Whether it was a commercial running from a screen, or recent pop music at a clothing shop, I still enjoyed all of the chaos Shibuya brought to me because I always felt energized by the modern vibes everytime I walked by that noisy place.

Từ vựng:

 • embark on [phrasal verb]:to start something, especially something new, difficult, or exciting
 • overwhelm [v]: if someone is overwhelmed by an emotion, they feel it so strongly that they cannot think clearly
 • preconception [n]: a belief or opinion that you have already formed before you know the actual facts, and that may be wrong
 • billboard [n]: a large sign used for advertising
 • intersection [n]: a place where roads, lines etc cross each other, especially where two roads meet
 • energize [v]: to make someone feel more determined and energetic
 • vibes [n]: the good or bad feelings that a particular person, place, or situation seems to produce and that you react to
 • commercial [n]: quảng cáo

Bài mẫu 4:

Đề bài:

Part 2: Describe a website you use regularly
You should say:
– what type of website it is
– how you found out about it
– what it allows you to do
and why you find it useful.

Bài mẫu:

Well, “Notion” is the first app that popped into my mind when it comes to this topic, and I gotta say it’s such a useful app that has helped me a lot in my work and study.

About the time I first knew about this amazing website, I guess it was probably 2 years ago, when I was caught up in so many deadlines from work that I didn’t know how to arrange tons of things on my to-do list. I’d been absolutely clueless about this website until my coworker talked about it in a team meeting. He said that this website was like a lifesaver to him as it helped him organize things in a smart and eye-catching way, which in turn increased his productivity significantly. I was hesitant to use it at first because I was too lazy to figure out how this website worked.

Oh, I forgot to tell you about this website. Well, Notion is an all-in-one workspace where users can write, plan, and get organized. It also allows you to take notes, add tasks, manage projects, and more. What I love about this site is that it provides the building blocks, and you can create your own layouts and toolkit to get work done. Besides, Notion works across all platforms, including iOS and Android, and the data is synchronized when you switch between devices, which is another thing that I find convenient. Notion is highly customizable and incredibly flexible, I mean, being able to link relevant pages and databases has been extremely useful. Since I registered my account on this site, I have somehow had more motivation to work and finish the deadlines on time. Not just at work, this app has helped me learn vocabulary in foreign languages such as Spanish and Chinese more effectively thanks to its large database and colorful learning templates. Now, I couldn’t imagine my life without this awesome website. 

Từ vựng:

 • pop into one’s mind: hiện lên trong đầu
 • to be caught up in something: bận rộn với việc gì
 • clueless (adj): không có khái niệm về việc gì
 • a life saver (n): một điều gì đó mang lại sự giúp đỡ rất nhiều
 • hesitant (a): chần chừ
 • all-in-one (a): tất cả trong một
 • layout (n): sự sắp xếp/thiết kế đồ hoạ
 • toolkit (n): bộ công cụ
 • synchronize (v): đồng bộ hoá
 • customizable (a): có thể điều chỉnh theo ý muốn
 • database (n): cơ sở dữ liệu

Tổng kết

Để nắm toàn bộ thông tin về IELTS Speaking Part 2, IELTS CITY mời bạn xem các thông tin tại bảng sau:

IELTS Speaking Part 2
Thời lượng3 – 4 phút (1 phút chuẩn bị và 2-3 phút trả lời)
Nội dung thiNói về một chủ đề được đưa ra liên tục trong 1 – 2 phút. (có 1 phút để chuẩn bị và take note)
Tiêu chí chấm điểmFluency and coherence: độ mạch lạc và trôi chảy
Lexical resources: vốn từ vựng phong phú
Grammatical range and accuracy: ngữ pháp phong phú và chính xác
Pronunciation: phát âm chuẩn
Nhóm chủ đề– Describe a person
– Describe a place
– Describe a thing/an object
– Describe an activity
– Describe an event
– Describe your favorite
Bảng tổng quan về IELTS Speaking Part 2

Hy vọng với những chia sẻ trên các bạn có thể nắm rõ được cách trả lời IELTS Speaking Part 2 cho mọi chủ đề. Chúc các bạn luyện thi IELTS Speaking thành công!


Nếu các bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, các bạn hãy tham khảo các khóa học luyện thi IELTS tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!