IELTS CITY

Đề thi IELTS mới nhất

Cập nhật đề thi IELTS thật 4 kỹ năng hàng tuần tại IDP & BC kèm sample answer cho thị trường Việt Nam.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.03.2024

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.03.2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.03.2024 là dạng đề Table về thông tin dân số tại New Zealand từ 2011 đến 2022. Để có thể làm tốt đề bài này, các bạn hãy cùng IELTS CITY phân tích đề bài và tham khảo bài mẫu phía sau nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 02.03.2024

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 02.03.2024

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 02.03.2024 là đề dạng Cause and Effect về việc học sinh ở một số quốc gia không muốn học các môn Khoa học. Để có thể triển khai ý tốt cho chủ đề này, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo dàn ý và bài mẫu kèm theo từ vựng phía sau nhé!

TỰ HỌC IELTS
Bài viết mới nhất

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ