IELTS CITY

Đề thi IELTS mới nhất

Cập nhật đề thi IELTS thật 4 kỹ năng hàng tuần tại IDP & BC kèm sample answer cho thị trường Việt Nam.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18.01.2024

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18.01.2024

The chart below gives information about doctors practicing in Australia over a 30-year period, including their gender and country of origin. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

TỰ HỌC IELTS
Bài viết mới nhất

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ