ĐẶT LỊCH KIỂM TRA
TRÌNH ĐỘ IELTS MIỄN PHÍ

cùng chuyên gia Anh ngữ học thuật hàng đầu

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!

Ưu đãi học phí
tháng 6.2023

Ưu đãi 50% học phí
Khóa IELTS 1 kèm 1
Tặng lệ phí thi IELTS
4.750.000 VNĐ
Ưu đãi 25% học phí
Khóa IELTS nhóm
Tặng giáo trình học
IELTS miễn phí

Ưu đãi học phí
tháng 5.2023

Ưu đãi 50% học phí
Khóa IELTS 1 kèm 1
Ưu đãi 30% học phí
Khóa IELTS nhóm
Tặng lệ phí thi IELTS
4.750.000 VNĐ
Tặng giáo trình học
IELTS miễn phí

ĐẶT LỊCH KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ IELTS MIỄN PHÍ

cùng chuyên gia Anh ngữ học thuật hàng đầu

ielts-city learn
ielts one one
ielts general

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!

ĐẶT LỊCH KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ IELTS
MIỄN PHÍ

cùng chuyên gia IELTS hàng đầu

ielts-city learn
ielts one one
ielts general

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Học IELTS cam kết đầu ra!