IELTS CITY

Tự học IELTS Speaking cùng IELTS CITY

Đây là chuyên trang mà IELTS CITY chia sẻ cách tự học và ôn luyện IELTS Speaking Part 1, Part 2 và Part 3 với những bài viết hướng dẫn cách trả lời, bài mẫu và tổng hợp đề thi mới nhất giúp bạn chinh phục 4 tiêu chí chấm IELTS Speaking một cách hiệu quả nhất!

Bài mẫu Describe a place you a place you would like to go to relax - Speaking Part 2 & 3

Describe a place you would like to go to relax [Bài mẫu Speaking Part 2,3]

Describe a place you would like to go to relax là đề thi thuộc nhóm chủ đề Describe a place trong IELTS Speaking Part 2 thường gặp trong các tháng gần đây. Đề này yêu cầu bạn tả về một nơi bạn thường muốn đến để thư giãn. Để có thể trả lời tốt chủ đề này, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu Speaking Part 2 và 3 kèm theo từ vựng hay liên quan phía sau nhé!

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1: Singing

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1: Singing

Singing (hát hò) là chủ đề IELTS Speaking Part 1 khá mới thường xuất hiện trong năm 2024. Các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu kèm theo từ vựng hay liên quan phía sau nhé

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1: Feeling Bored

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1: Feeling Bored

Feeling bored (cảm thấy buồn chán) là chủ đề IELTS Speaking Part 1 khá mới thường xuất hiện trong năm 2024. Các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu kèm theo từ vựng hay liên quan phía sau nhé

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1: Crowded place

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1: Crowded place

Crowded place (nơi đông đúc) là chủ đề IELTS Speaking Part 1 khá mới thường xuất hiện trong quý 2 năm 2024. Các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu kèm theo từ vựng hay liên quan phía sau nhé

Describe a film that you felt strongly about

Describe a film that you felt strongly about – Bài mẫu Speaking Part 2,3

Describe a film that you felt strongly about là đề về chủ đề Speaking Part 2 thuộc topic Movie quen thuộc. Đề này yêu cầu bạn sẽ phải tả một bộ phim khiến bạn có cảm giác mạnh về nó. Hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu và từ vựng hay liên quan để nắm cách trả lời nhé!

TỰ HỌC IELTS
Bài viết mới nhất

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

ielts city group 1
ielts city team
ielts city teacher

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ