IELTS CITY

Từ vựng IELTS

Trang chia sẻ từ vựng thuộc đa dạng các chủ đề IELTS, giúp bạn nâng cao điểm Vocab, Lexical Resources trong bài thi IELTS Speaking & IELTS Writing cũng như nâng cao vốn tiếng Anh của mình ở cả 4 kĩ năng!

TỰ HỌC IELTS
Bài viết mới nhất

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

ielts city group 1
ielts city team
ielts city teacher

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ