IELTS CITY

Tự học IELTS Writing cùng IELTS CITY

Chuyên trang cập nhật liên tục đề thi IELTS Writing mới nhất, bài mẫu IELTS Writing, phương pháp tự học và bí quyết làm bài thi IELTS Writing do chuyên gia IELTS của IELTS CITY biên soạn.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.03.2024

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.03.2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.03.2024 là dạng đề Table về thông tin dân số tại New Zealand từ 2011 đến 2022. Để có thể làm tốt đề bài này, các bạn hãy cùng IELTS CITY phân tích đề bài và tham khảo bài mẫu phía sau nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 02.03.2024

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 02.03.2024

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 02.03.2024 là đề dạng Cause and Effect về việc học sinh ở một số quốc gia không muốn học các môn Khoa học. Để có thể triển khai ý tốt cho chủ đề này, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo dàn ý và bài mẫu kèm theo từ vựng phía sau nhé!

Bài mẫu Line graph: the charts below show the changes in ownership

Bài mẫu Line graph: Changes in ownership of electrical appliances

The charts below show the changes in ownership of electrical appliances and amount of time spent doing housework in households in one country between 1920 and 2019. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

TỰ HỌC IELTS
Bài viết mới nhất

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ