IELTS CITY

Talk about your leisure activities – Bài mẫu IELTS Speaking Part 1,2,3

Talk about your leisure activities (nói về hoạt động trong thời gian rảnh của bạn) là một topic rất phổ biến và đơn giản trong IELTS Speaking. Để nắm được cách trả lời và có thêm nhiều idea mới, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo các bài mẫu band 7.5+ kèm theo từ vựng và cấu trúc câu hay cho topic này nhé!

Talk about your leisure activities - Bài mẫu IELTS Speaking Part 1,2,3
Talk about your leisure activities – Bài mẫu IELTS Speaking Part 1,2,3

1. Câu hỏi IELTS Speaking Part 1 về chủ đề Leisure activities/Freetime

1.1. What do you do in your free time/leisure time?

Well, I’m really keen on doing meditation in my spare time. This is because it’s therapeutic and helps me improve my concentration and memory. I’ve been doing so for about 2 years since I was a senior.

Dịch:

Chà, tôi thực sự thích thiền trong thời gian rảnh rỗi. Điều này là do nó có tác dụng chữa lành và giúp tôi cải thiện khả năng tập trung cũng như trí nhớ. Tôi đã làm như vậy trong khoảng 2 năm kể từ khi tôi còn là học sinh cuối cấp.

1.2. Do you like to spend your free time with families or friends?

I would say that it depends on what kinds of leisure activities they are. Friends are those who I share the same interests with, so I tend to spend time with them gossiping or throwing small parties. On the other hand, I’d rather spend time with my family when I feel down because I feel peaceful and relieved.

Dịch:

Tôi muốn nói rằng điều đó phụ thuộc vào loại hoạt động giải trí của chúng. Bạn bè là những người tôi có cùng sở thích nên tôi có xu hướng dành thời gian cùng họ tán gẫu hoặc tổ chức những bữa tiệc nhỏ. Mặt khác, tôi muốn dành thời gian cho gia đình hơn khi tôi cảm thấy buồn vì tôi cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm.

1.3. Do you spend your free time at home or outside?

I have to say that I’m an introvert, so I prefer to stay at home. You know, I can have my own space to work on myself, this plays a crucial role in comprehending who I am. However, I’m also into hanging out with my besties or relatives on special occasions or celebrations such as birthdays or New Year’s Eve. I guess no one wants to feel alone and isolated in such events.

Dịch:

Tôi phải nói rằng tôi là một người hướng nội nên tôi thích ở nhà hơn. Bạn biết đấy, tôi có thể có không gian riêng để tự mình làm việc, điều này đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu tôi là ai. Tuy nhiên, tôi cũng thích đi chơi với bạn thân hoặc người thân của mình vào những dịp đặc biệt hoặc lễ kỷ niệm như sinh nhật hoặc đêm giao thừa. Tôi đoán không ai muốn cảm thấy cô đơn và bị cô lập trong những dịp như vậy.

1.4. What will you do if you go out?

I would say that I will visit the local art gallery. I find it really helpful to boost my creativity because it gives me a source of inspiration to create some works of art by myself. It also helps me relax after a long day of work.

Dịch:

Tôi sẽ nói rằng tôi sẽ đến thăm phòng trưng bày nghệ thuật địa phương. Tôi thấy nó thực sự hữu ích để thúc đẩy khả năng sáng tạo của tôi vì nó mang lại cho tôi nguồn cảm hứng để tự mình tạo ra một số tác phẩm nghệ thuật. Nó cũng giúp tôi thư giãn sau một ngày dài làm việc.

1.5. Do you prefer going out on your own or with friends?

Well, each has its own perks, so it depends. When it comes to going out alone, I can enjoy my own space or go to places of my interest without asking for someone else’s permission or opinions. However, when we want to chat or participate in some events, going out with friends is a better idea because it helps develop our rapport and mutual experiences.

Dịch:

Vâng, nó tùy vì mỗi cái có đều có những lợi ích riêng. Khi đi ra ngoài một mình, tôi có thể tận hưởng không gian của riêng mình hoặc đến những nơi mình yêu thích mà không cần xin phép hay hỏi ý kiến ​​của người khác. Tuy nhiên, khi chúng tôi muốn trò chuyện hoặc tham gia một số sự kiện, đi chơi với bạn bè là một ý tưởng tốt hơn vì nó giúp phát triển mối quan hệ và trải nghiệm chung.

2. Bài mẫu Talk about your Leisure activities – IELTS Speaking Part 2

Part 2: Describe a leisure activity you like doing in your free time
You should say:
– What it is?
– How often do you do it?
– Where you do it?
And explain why you like to do it.

Trước khi xem bài mẫu bạn cũng nên học cách trả lời IELTS Speaking Part 2 trước nhé!

2.1. Bài mẫu Talk about your leisure activities – Reading books

Talk about your leisure activities - Reading books
Talk about your leisure activity – Reading books

Dàn ý

 • What it is: reading books – seem trivial – actually experience – enormous benefits
 • How often: past: not an avid reader (overwhelmed with lots of lexis) > had a change a heart – took up 4 months ago – every early morning – occupied with work the whole day
 • Where: at home – quite space – require focus and comprehension >< out: noisy, lots of distractions
 • Feelings: broaden our horizons, become more open-minded (get exposed to a viewpoint from different angles), cheapest but most beneficial, require discipline and patience > immerse in the books

Notes 1 phút:

reading books         trivial            not an avid reader         change heart

at home (peace) >< outside             broaden my horizons        discipline

Bài mẫu

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

Now I’m gonna tell you one of the free-time activities that I’m interested in the most. It’s reading books. I know it might sound trivial because anyone can read books, but making it your habit is a different story. Honestly, I wasn’t an avid reader back in the past years. It was because I felt overwhelmed whenever I encountered a lot of new lexical items, so I couldn’t really comprehend what I read. However, one day I had a change of heart I had to work on my reading skills so that I could win a scholarship.

I took up reading 6 months ago. I read every early morning because I’m often occupied with work for the whole day. I must admit that I struggled to stay focused on reading for 1 hour due to the barrier I told you about before. However, I understand that if I didn’t face the music, I could never be better at my reading skills, not to mention losing a lot of opportunities. 

When it comes to where I usually read books, well, it’s obviously my home. I prefer to read at home to go to coffee shops because I can have my own space. I mean, reading requires concentration to achieve the highest level of comprehension. This can hardly be attained if the surrounding environment is noisy or there are lots of distractions.

One of the perks I love about reading is it helps broaden my horizons. I realize that I’ve become more open-minded since I started this habit. This is because I can have a chance to get exposed to different viewpoints and look at a situation from different angles. Although reading books seem to be the cheapest leisure activity, it requires discipline and patience to see your improvement.

Dịch

Bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe một trong những hoạt động trong thời gian rảnh rỗi mà tôi quan tâm nhất. Đó là đọc sách. Tôi biết điều này nghe có vẻ tầm thường vì ai cũng có thể đọc sách, nhưng biến nó thành thói quen của bạn lại là một câu chuyện khác. Thành thật mà nói, tôi không phải là một người ham đọc sách trong những năm qua. Đó là bởi vì tôi cảm thấy choáng ngợp mỗi khi gặp nhiều từ vựng mới nên tôi không thể thực sự hiểu những gì mình đọc. Tuy nhiên, một ngày nọ, tôi thay đổi quyết định rằng tôi phải rèn luyện kỹ năng đọc của mình để có thể giành được học bổng.

Tôi đã bắt đầu thói quen này từ 6 tháng trước. Tôi đọc mỗi sáng sớm vì tôi thường bận bịu với công việc cả ngày. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã phải vật lộn để tập trung đọc trong 1 giờ do rào cản mà tôi đã nói với bạn trước đó. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng nếu không đối mặt với vấn đề, tôi sẽ không bao giờ có thể giỏi kỹ năng đọc của mình hơn, chưa kể sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội.

Khi nói đến nơi tôi thường đọc sách, thì đó rõ ràng là nhà của tôi. Lý do tôi thích đọc sách ở nhà hơn là ra quán cà phê vì tôi có không gian riêng. Ý tôi là, việc đọc đòi hỏi sự tập trung để đạt được mức độ hiểu cao nhất. Điều này khó có thể đạt được nếu môi trường xung quanh ồn ào hoặc có nhiều sao nhãng.

Một trong những lợi ích mà tôi yêu thích khi đọc sách là nó giúp mở rộng tầm nhìn của tôi. Tôi nhận ra rằng mình đã có cái nhìn cởi mở hơn kể từ khi bắt đầu thói quen này. Điều này là do tôi có cơ hội tiếp xúc với những quan điểm khác nhau và xem xét một tình huống từ những góc độ khác nhau. Mặc dù đọc sách dường như là hoạt động giải trí rẻ tiền nhất, nhưng nó đòi hỏi kỷ luật và sự kiên nhẫn để thấy được sự tiến bộ của bạn.

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

2.2. Bài mẫu Talk about your leisure activities – Watching movies

Talk about your leisure activities - Watching movies
Talk about your leisure activity – Watching movies

Dàn ý

 • What: watching movies, favorite genre: romantic and thrilling
 • How often: every weekend with soulmates (Kaily, have known for ages since kindergarten)
 • Where: depends, at home: free of charge, have their own space, snacks or choice – theater: authentic sound and visual effect, more expensive -> more memorable experiences
 • Why: not only entertaining but also educational -> an excellent way to learn English, chunks, words used in natural ways -> effective communication and boost fluency / improve critical thinking: summarize or have discussions with friends (abstract meaning if just watch for fun)

Notes 1 phút

watching movies         romantic, thrilling           weekly basis         soulmates (who)

depends                home (snacks, space)            theater: visual and sound

entertaining             educational (learn English)

Bài mẫu

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

Now I’m gonna tell you about watching movies, which is one of my go-to pastimes. I’m really keen on romantic and thrilling genres which provoke strong feelings of belonging, attachment, and excitement. I watch movies on a weekly basis with my soulmate whose name is Kathy. We’ve known each other for ages since kindergarten, so we’re like flesh and blood

I often watch movies at home as it’s free of charge, and I can eat snacks of my choice and enjoy my own space. I sometimes go to the movie theater because the sound and visual effects are more authentic and appealing than watching movies at home. This helps me have more memorable experiences. 

One of my all-time favorites is ‘Picture Me’ which was produced by a prominent Vietnamese director. The movie is about a girl breaking up with his boyfriend due to infidelity and incompatibility. She was struggling to overcome the pain, and it took her years to find her inner self again. She grew accustomed to a state of coziness in mediocre relationships, so she accepted to cave and accommodate his boyfriend’s preferences. This movie won the Academy Award, so I’m so proud of our Vietnamese film industry.

In my opinion, watching movies is not only entertaining but also educational. It’s an excellent way to learn English and understand how words are used in a natural way. Besides that, imitating characters in movies also helps me improve my fluency and intonation, which are essential for effective communication. Another benefit of watching films is it helps me improve my critical thinking when I have to summarize the movies and discuss the meaning behind the scenes with my friends.

Dịch

Bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe về việc xem phim, đó là một trong những sở thích của tôi. Tôi thực sự quan tâm đến các thể loại lãng mạn và ly kỳ, những bộ phim đó khơi gợi cảm giác thân thuộc, gắn bó và phấn khích mạnh mẽ. Tôi xem phim hàng tuần với người bạn tâm giao tên là Kathy. Tôi có thể nói rằng chúng tôi đã biết nhau từ khi còn học mẫu giáo nên chúng tôi thân thiết như chị em ruột thịt.

Tôi thường xem phim ở nhà vì nó miễn phí và tôi có thể ăn vặt tùy ý và tận hưởng không gian của riêng mình. Tôi vẫn thỉnh thoảng đến rạp chiếu phim vì hiệu ứng âm thanh và hình ảnh chân thực và hấp dẫn hơn so với xem phim ở nhà. Điều này giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Một trong những bộ phim tôi yêu thích nhất là ‘Picture me’ do một đạo diễn nổi tiếng của Việt Nam sản xuất. Phim kể về một cô gái chia tay bạn trai vì không chung thủy và không hợp nhau. Cô đã phải vật lộn để vượt qua nỗi đau và phải mất nhiều năm cô mới có thể tìm lại được chính mình. Cô dần quen với trạng thái thoải mái trong những mối quan hệ tầm thường nên chấp nhận chiều theo sở thích của bạn trai. Bộ phim này đã giành được giải Oscar nên tôi rất tự hào về ngành điện ảnh Việt Nam của chúng ta.

Theo tôi, xem phim không chỉ để giải trí mà còn mang tính giáo dục. Đó là một cách tốt để học tiếng Anh và hiểu cách các từ được sử dụng một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, việc bắt chước các nhân vật trong phim cũng giúp tôi cải thiện sự lưu loát và ngữ điệu của mình, điều cần thiết để giao tiếp hiệu quả. Một lợi ích khác của việc xem phim là nó giúp tôi nâng cao tư duy phản biện khi phải tóm tắt phim và thảo luận với bạn bè về ý nghĩa đằng sau mỗi cảnh phim.

2.3. Bài mẫu Talk about your leisure activities – Hanging out with friends

Talk about your free time - Hanging out with friends
Talk about your leisure activity – Hanging out with friends

Dàn ý

 • What: hang out with friends, an outdoor activity
 • How often: once a month, occupied with work
 • Where: coffee shops, go camping (enjoy fresh air, bond)
 • Feelings: a sense of community, sharing personal stories and problems, keeping updated about each other’s life

Notes 1 phút

hang out with friends                    twice a week, occupied             campsites

a sense of community              share problems            keep updated

Bài mẫu

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

One of my favorite leisure activities is hanging out with my friends. You know, it’s an outdoor activity which is suitable for intimate meetings and conversations. When we were in university, my friends and I met up with each other on a weekly basis. It was an excellent chance for us to relieve stress as well as support each other in completing the assignments. However, we’ve been occupied with work and personal adventures after graduation, so we managed to see each other once a month. I think it’s reasonable for us to stay in touch with each other when our lives have become more and more hectic.

When it comes to where we often hang out with each other, I would say that they’re coffee shops most of the time. Coffee shops are always my first option because they provide an ideal and comfy ambiance to relax and engage in conversations with my friends. At coffee shops, we can chat with loved ones and enjoy good music with harmonious melodies that provoke strong feelings of sharing and open-mindedness.

Another place that I’m interested in going out with my friends is somewhere off the beaten track. I mean, we could go camping and have a picnic together without being annoyed or disrupted by surrounding distractions like tourists or traffic. It’s an excellent time for us to enjoy fresh air, immerse ourselves in nature, and get away from it all

I’m keen on this pastime for several reasons. First off, I feel a sense of community whenever I meet my friends. I have to say that they’re my soulmates with whom I can share personal experiences and problems. They always genuinely listen to what I convey and give me sound advice to help me overcome my own issues. I wish we could be good friends for the rest of our lives.

Dịch

Một trong những hoạt động giải trí yêu thích của tôi là đi chơi với bạn bè. Bạn biết đấy, đó là một hoạt động ngoài trời phù hợp cho những cuộc gặp gỡ, trò chuyện thân mật. Khi chúng tôi còn học đại học, tôi và bạn bè gặp nhau hàng tuần. Đó là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi xả stress cũng như hỗ trợ nhau hoàn thành bài tập được giao. Tuy nhiên, chúng tôi bận rộn với công việc và những cuộc phiêu lưu cá nhân sau khi tốt nghiệp nên chúng tôi cố gắng gặp nhau mỗi tháng một lần. Tôi nghĩ thật hợp lý khi chúng ta giữ liên lạc với nhau khi cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên bận rộn.

Khi nói đến nơi chúng tôi thường đi chơi với nhau, tôi sẽ nói rằng hầu hết thời gian đó là quán cà phê. Lý do tại sao các quán cà phê luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi là vì chúng mang đến một bầu không khí lý tưởng và thoải mái để thư giãn và trò chuyện với bạn bè của tôi. Tại quán cà phê, chúng ta không chỉ được trò chuyện cùng những người thân yêu mà còn được thưởng thức những bản nhạc hay với giai điệu hài hòa, khơi gợi cảm giác sẻ chia và cởi mở.

Một nơi khác mà tôi muốn đi chơi với bạn bè của mình là một nơi nào đó yên tĩnh và vắng vẻ. Ý tôi là, chúng tôi có thể đi cắm trại và dã ngoại cùng nhau mà không bị làm phiền hoặc bị quấy rầy bởi những phiền nhiễu xung quanh như khách du lịch hoặc giao thông. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta tận hưởng không khí trong lành, hòa mình vào thiên nhiên và quên đi những phiền muộn trong cuộc sống.

Tôi rất yêu thích hoạt động này vì nhiều lý do. Trước hết, tôi cảm thấy tôi được gắn kết mỗi khi tôi gặp gỡ bạn bè của mình. Tôi phải nói rằng họ là những người bạn tâm giao của tôi, người mà tôi có thể chia sẻ những trải nghiệm và vấn đề cá nhân. Họ luôn chân thành lắng nghe những gì tôi truyền đạt và cho tôi những lời khuyên hữu ích để giúp tôi vượt qua thử thách của chính mình. Tôi ước chúng tôi sẽ luôn là bạn tốt của nhau.

2.4. Bài mẫu Talk about your leisure activities – Listening to music

Talk about your leisure time - Listening to music
Talk about your leisure activity – Listening to music

Dàn ý

 • What: listening to music, accessible (the Internet), online platforms free of charge
 • When: reduce road rage, get away from it all, control over feelings of anger, meditation music, find inner peace
 • How often: every single day, a thing that can’t live to be without
 • Where: at home (enjoy my own company, loud music, sing along with it), at the office (airpod, not annoy or distract my workmates)
 • Feelings: relieve stress, ease, forget all the downsides around

Note 1 phút

listening to music              calming and relaxing           accessible          online platforms

reduce road rage            get away from it all            enjoy my company          X downsides

Bài mẫu

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

There are lots of pastimes that I enjoy, but I’m keen on listening to music most, so today I’m gonna tell you more about that. Well, I have to say that everyone has their own go-to music genre depending on their taste and age. There are several reasons why listening to music is popular. For one thing, it’s accessible to everyone without geographical boundaries. I mean, people can quickly get access to music everywhere they go on online platforms free of charge.

Personally, I often listen to music when I get stuck in traffic jams. Immersing myself in harmonious melodies distracts my attention from feelings of anger and aggressiveness, so it helps me reduce road rage. Besides that, I tend to listen to music when I feel down, you know, it’s a way to get away from it all and control over negative emotions that worsen the situation. One of my favorite types of music is meditation music which has healing effects to help me find inner peace.

Due to the convenience and special effects of this leisure activity, I listen to music on a daily basis. I have to admit that it’s an activity that no one can live to be without. Regarding the place where I listen to music, well, most of the time, it’s my home. It’s because I can enjoy my own company, play loud music and sing along with it without being afraid of annoying other people. Having said that, I still sometimes enjoy my favorite songs at the office to gather my thoughts around. On such an occasion, I always put on my AirPods in order not to irritate or distract my workmates.

The reasons why I’m a big fan of listening to music are because it helps me relieve stress and feel at ease after a long day of hard work. Whenever listening to music, I can forget all the downsides around it.

Dịch

Có rất nhiều hoạt động giải trí mà tôi yêu thích nhưng tôi thích nghe nhạc nhất, vì vậy hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe nhiều hơn về điều đó. Chà, tôi phải nói rằng mọi người đều có thể loại âm nhạc riêng tùy thuộc vào sở thích và độ tuổi của họ. Có một số lý do tại sao nghe nhạc là phổ biến. Thứ nhất, nó dễ dàng truy cập được cho tất cả mọi người mà không có ranh giới địa lý. Ý tôi là, mọi người có thể dễ dàng truy cập âm nhạc ở mọi nơi trên các nền tảng trực tuyến miễn phí.

Cá nhân tôi thường nghe nhạc khi bị kẹt xe. Đắm mình trong những giai điệu hài hòa giúp tôi phân tán sự chú ý khỏi cảm giác tức giận và hung hăng nên giúp tôi giảm bớt cơn thịnh nộ trên đường. Bên cạnh đó, tôi có xu hướng nghe nhạc khi cảm thấy buồn, bạn biết đấy, đó là cách để thoát khỏi những tiêu cực hiện tại và kiểm soát những cảm xúc tiêu cực khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Một trong những thể loại nhạc yêu thích của tôi là nhạc thiền có tác dụng chữa lành giúp tôi tìm thấy sự bình an nội tâm.

Do sự tiện lợi và tác dụng đặc biệt của hoạt động giải trí này, tôi nghe nhạc hàng ngày. Tôi phải thừa nhận rằng đó là một hoạt động mà không ai có thể sống thiếu được. Về nơi tôi nghe nhạc, hầu hết thời gian đó là nhà của tôi. Đó là bởi vì tôi có thể tận hưởng không gian của riêng mình, mở nhạc lớn và hát theo nó mà không sợ làm phiền người khác. Phải nói rằng, đôi khi tôi vẫn thưởng thức những bài hát yêu thích của mình tại văn phòng để tập trung hơn. Trong những dịp như vậy, tôi luôn đeo tai nghe để không làm đồng nghiệp khó chịu hay mất tập trung.

Lý do tôi rất thích nghe nhạc là vì nó giúp tôi giảm căng thẳng và cảm thấy thoải mái sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Bất cứ khi nào nghe nhạc, tôi có thể quên đi tất cả những tiêu cực xung quanh.

2.5. Bài mẫu Talk your leisure activities – Playing video games

Talk about your leisure time activities - Playing video games
Talk about your leisure activity – Playing video games

Dàn ý

 • hooked on, engage in a virtual world, victory
 • What: playing video games, hooked on, relaxing, competitive
 • When: when working, feel stressed out, distract myself from work -> procrastination
 • How often: used to play every day -> drain my concentration -> at the weekends when not occupied with work
 • Where: at home, play in teams, discuss -> annoying if play outside
 • Feelings: a sense of victory, build up confidence

Notes:

playing games                hooked on            virtual world      stressed out

procrastination              past: daily basic >< now: weekends        a sense of victory

Bài mẫu

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

Now I will tell you about playing video games, one of my favorite free-time activities. I’ve been hooked on this pastime since I was in secondary school. I would say that it’s really relaxing and has competitive effects. There is a wide variety of games suitable for people of different ages, but I’m personally keen on the game called “Farming,” which provides me with guidance on how to cultivate plants and cattle. It engages me in a virtual world that is far more different from reality. I have to admit that it helps me get away from it all.

I often played games when working. I know it’s not good for my concentration and might lead to procrastination. Having said that, it helped distract my attention from work when I felt stressed out so that I was no longer under pressure. Because of such a reason, I tended to play games on a daily basis. One day, I realized that it drained my focus severely, so I’ve managed to play games only on the weekends when I’m not occupied with my work or don’t have to meet deadlines.

I often play games at home because it’s a suitable place to play in teams. What I mean is that my friends and I can discuss the appropriate moves and strategies that can be applied in the games. Moreover, playing games outside, such as at coffee shops or work, can be annoying and irritating for other people.

The primary reason why I’m into this spare time activity is that I feel a sense of victory whenever I can defeat other players in the game. Furthermore, it also helps build up my confidence and let my hair down. I think everyone can take up playing games if they have free time.

Dịch

Bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe về việc chơi trò chơi điện tử, đây là một trong những hoạt động yêu thích của tôi khi rảnh rỗi. Tôi đã bị cuốn hút vào trò tiêu khiển này kể từ khi tôi còn học cấp hai. Tôi có thể nói rằng nó thực sự thư giãn và có tác dụng cạnh tranh. Có rất nhiều trò chơi phù hợp với mọi người ở các độ tuổi khác nhau, nhưng cá nhân tôi rất thích trò chơi có tên “Farming”, trò chơi cung cấp cho tôi hướng dẫn về cách trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Nó cuốn tôi vào một thế giới ảo khác xa với thực tế. Tôi phải thừa nhận rằng nó giúp tôi quên đi những muộn phiền thực tại.

Tôi thường chơi game khi làm việc. Tôi biết điều đó không tốt cho sự tập trung của tôi và có thể dẫn đến sự trì hoãn. Phải nói rằng, nó đã giúp tôi phân tán sự chú ý vào công việc khi tôi cảm thấy căng thẳng để tôi không còn bị áp lực nữa. Vì lý do như vậy, tôi có xu hướng chơi game hàng ngày. Cho đến một ngày, tôi nhận ra rằng nó làm tôi mất tập trung nghiêm trọng nên tôi chỉ chơi game vào cuối tuần khi tôi không bận rộn với công việc hoặc không phải hoàn thành thời hạn với các công việc được giao.

Tôi thường chơi game ở nhà vì đó là nơi thích hợp để chơi theo đội. Điều tôi muốn nói là tôi và bạn bè có thể thảo luận về các nước đi và chiến lược phù hợp có thể áp dụng trong trò chơi. Hơn nữa, nó có thể gây phiền nhiễu và khó chịu cho người khác nếu tôi chơi game bên ngoài chẳng hạn như tại quán cà phê hoặc tại nơi làm việc.

Lý do chính khiến tôi tham gia hoạt động lúc rảnh rỗi này là vì tôi có cảm giác chiến thắng bất cứ khi nào tôi có thể đánh bại những người chơi khác trong trò chơi. Hơn nữa, nó cũng giúp xây dựng sự tự tin của tôi và giúp tôi thư giãn. Tôi nghĩ mọi người có thể tham gia chơi game nếu có thời gian rảnh.

2.6. Bài mẫu Talk about your leisure activities – Doing exercise

Talk about your freetime activities - Doing exercise
Talk about your leisure activities – Doing exercise

Dàn ý

 • What it is: doing exercise, therapeutic, do wonders for my mind (improve concentration) and body (keep fit)
 • When: was a couch potato, sedentary lifestyle
 • How often: twice a week after work
 • Where: at the gym center near my house, 5-minute walk (convenient, X stuck in traffic jams, get sweat under the scorching hot weather)
 • Feelings: fresh after working out, overcome chronic stress (occupied with work)

Notes 1 phút

doing exercise              therapeutic            a couch potato            sedentary lifestyle

gym center near house              convenient (X traffic, sweat)           energetic

Bài mẫu

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

Now I will tell you about my favorite spare activity, working out. I would say that I used to be a couch potato who was super lazy and didn’t exercise regularly in the past. One day, I realized that I couldn’t live such a sedentary lifestyle for my whole life. Moreover, I had to stay in good shape to enhance my professional look at work, which was crucial when I had to speak in front of the crowd on a regular basis.

When it comes to how to exercise, everyone knows that it’s therapeutic and does wonders for our minds and body. I mean, working out has helped me improve my concentration so that I can’t be easily distracted by surroundings like conversations or traffic. Besides that, it helps me keep fit and get lean. Because of such benefits, I exercised thrice a week after work. I think it’s reasonable as our muscles still need time to rest and grow, so working out constantly might be not only stressful but also counterproductive

I often work out at the gym center near my home, which takes me about a 5-minute walk. It’s convenient when I don’t have to go a long distance just to exercise for two main reasons. The first one is I won’t get stuck in traffic jams, which is a significant concern in this busy city. Another reason is I won’t sweat in the scorching hot weather. 

Talking about how I feel after working out, well, I have to admit that I feel full of energy and fresh. I’ve worked out for around 1 year, and it does help me overcome my chronic work-related stress. I feel like this is a leisure activity that no one can live to be without.

Dịch

Bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe về hoạt động rảnh rỗi yêu thích của tôi đang diễn ra. Tôi có thể nói rằng tôi đã từng là một người lười biếng và không tập thể dục thường xuyên trong quá khứ. Một ngày nọ, tôi nhận ra rằng mình không thể sống một lối sống ít vận động như vậy cả đời. Hơn nữa, tôi phải giữ được phong độ tốt để nâng cao vẻ ngoài chuyên nghiệp của mình trong công việc, điều này rất quan trọng khi tôi phải nói chuyện trước đám đông một cách thường xuyên.

Khi nói đến việc tập thể dục như thế nào, mọi người đều biết rằng nó có tác dụng chữa bệnh và mang lại điều kỳ diệu cho tâm trí và cơ thể của chúng ta. Ý tôi là, tập thể dục đã giúp tôi cải thiện khả năng tập trung để tôi không dễ bị phân tâm bởi môi trường xung quanh như các cuộc trò chuyện hoặc giao thông. Bên cạnh đó, nó giúp tôi giữ dáng và săn chắc. Vì những lợi ích như vậy, tôi đã cố gắng tập thể dục ba lần một tuần sau giờ làm việc. Tôi nghĩ điều đó là hợp lý vì cơ bắp của chúng ta vẫn cần thời gian để nghỉ ngơi và phát triển nên việc tập luyện liên tục không chỉ gây căng thẳng mà còn phản tác dụng.

Tôi thường tập thể dục tại trung tâm thể dục gần nhà, cách tôi khoảng 5 phút đi bộ. Thật sự tiện lợi khi tôi không phải đi một quãng đường dài chỉ để tập thể dục vì hai lý do chính. Điều đầu tiên là tôi sẽ không bị kẹt xe, đây là mối quan tâm lớn ở thành phố bận rộn này. Một lý do khác là tôi sẽ không đổ mồ hôi dưới thời tiết nóng như thiêu như đốt.

Nói về cảm giác của tôi sau khi tập thể dục, tôi phải thừa nhận rằng tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và tươi mới. Tôi đã tập thể dục được khoảng 1 năm và nó giúp tôi vượt qua căng thẳng kinh niên liên quan đến công việc. Tôi cảm thấy như đây là một hoạt động giải trí mà không ai có thể sống thiếu.

Tham khảo bài mẫu chủ đề liên quan:

3. Câu hỏi IELTS Speaking Part 3 về chủ đề Leisure activities

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên tìm hiểu trước cách trả lời IELTS speaking Part 3 nhé!

3.1. Do people like to spend their leisure time out in your country?

Definitely. Spare time is an indispensable part of Vietnamese people’s life. You know, life is not just surrounded by work because we’ll feel stressed out when we don’t spend time on leisure activities. Therefore, Vietnamese people often hang out with their friends on the weekends or go traveling. This helps them get into nature and explore other aspects of life, such as cuisines, cultures, and people.

Dịch

Chắc chắn. Thời gian rảnh rỗi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Việt Nam. Bạn biết đấy, cuộc sống không chỉ bao quanh bởi công việc bởi chúng ta sẽ cảm thấy căng thẳng khi không dành thời gian cho các hoạt động giải trí. Vì vậy, người Việt Nam thường đi chơi với bạn bè vào cuối tuần hoặc đi du lịch. Điều này giúp các em hòa mình vào thiên nhiên và khám phá những khía cạnh khác của cuộc sống như ẩm thực, văn hóa và con người.

3.2. How do people spend their leisure time in your country?

I would say that people spend their spare time in several ways depending on their age. For instance, when it comes to young people, they tend to surf the Internet in their free time. This is because the content on social media platforms is appealing and entertaining. As for adults or the elderly, they’d rather spend time with their family and loved ones because they can have intimate conversations with their family members. This can help them understand each other better and avoid potential conflicts due to misunderstanding. Some of them are also fascinated by working out to strengthen their health.

Dịch

Tôi muốn nói rằng mọi người sử dụng thời gian rảnh rỗi theo nhiều cách tùy thuộc vào độ tuổi của họ. Ví dụ, khi nói đến những người trẻ tuổi, họ có xu hướng lướt Internet trong thời gian rảnh rỗi. Điều này là do nội dung trên các nền tảng truyền thông xã hội rất hấp dẫn và thú vị. Còn đối với người lớn hay người già, họ muốn dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu hơn vì họ có thể trò chuyện thân mật với những người thân trong gia đình. Điều này có thể giúp họ hiểu nhau hơn và tránh những xung đột tiềm ẩn do hiểu lầm. Một số người trong số họ cũng thích tập thể dục để tăng cường sức khỏe.

3.3. How does technology affect the way people spend their leisure time?

Well, it’s evident that technology has both positive and negative impacts on how we spend our leisure activities. As for the perks, it has a wide range of kinds of entertainment that are accessible. For example, people can listen to music, read news to get updated, or scroll on the Internet anytime they want. Having said that, I have to admit that the overuse of technology has deprived people of time spent on outdoor activities. For instance, many children or adolescents would rather spend time chatting with friends or surfing TikTok unconsciously than engage in conversations with their parents. This makes them isolated from the community and prevents them from comprehending themselves.

Dịch

Rõ ràng là công nghệ có cả tác động tích cực và tiêu cực đến cách chúng ta sử dụng các hoạt động giải trí của mình. Đối với các đặc quyền, nó có nhiều loại hình giải trí có thể truy cập được. Ví dụ: mọi người có thể nghe nhạc, đọc tin tức để cập nhật hoặc cuộn trên Internet bất cứ lúc nào họ muốn. Nói như vậy, tôi phải thừa nhận rằng việc lạm dụng công nghệ đã tước đi thời gian của con người dành cho các hoạt động ngoài trời. Chẳng hạn, nhiều trẻ em hoặc thanh thiếu niên thà dành thời gian trò chuyện với bạn bè hoặc lướt Tiktok một cách vô thức hơn là tham gia vào các cuộc trò chuyện với cha mẹ. Điều này không chỉ khiến họ bị cô lập khỏi cộng đồng mà còn ngăn cản họ nhận thức về bản thân.

3.4. Do you think only old people have time for leisure?

I don’t think so. Everyone can have time for their pastimes and pursuits if they want to do so. It’s clear that students and adults are occupied with their workload, assignments, or family most of the time, but that does not mean they can’t have time to enjoy other fun and relaxing activities. For example, they can just simply go shopping or go for a walk in the early mornings or at weekends. No one is too busy to take part in such trivial activities. On the other hand, I guess the reason why the elderly are supposed to be the only group having pastimes is that as they’re retired, they’re carefree about work. They can spend the rest of their life immersing themselves in their favorites.

Dịch

Tôi không nghĩ vậy. Mọi người đều có thể có thời gian cho những trò tiêu khiển và theo đuổi của họ nếu họ muốn làm như vậy. Rõ ràng là học sinh và người lớn dành phần lớn thời gian cho khối lượng công việc, bài tập hoặc gia đình, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có thời gian để tận hưởng các hoạt động vui chơi và thư giãn khác. Ví dụ, họ có thể chỉ đơn giản là đi mua sắm hoặc đi dạo vào buổi sáng sớm hoặc cuối tuần. Không ai quá bận rộn để tham gia vào các hoạt động tầm thường như vậy. Mặt khác, tôi đoán lý do tại sao người già được coi là nhóm duy nhất có thú tiêu khiển là vì khi họ đã nghỉ hưu, họ vô tư với công việc và họ có thể dành phần đời còn lại để đắm mình trong sở thích của mình.

Tham khảo: Tổng hợp đề thi IELTS Speaking 2024 mới nhất từ IDP và BC để có nguồn tài liệu luyện đề speaking tốt nhất nhé!

4. Từ vựng về chủ đề Free times

 • therapeutic (adj): healthy in body and mind
 • share the same interests with (v): có cùng sở thích với ai
 • hang out with (v): ra ngoài với ai
 • boost creativity (v): gia tăng trí sáng tạo
 • take part in (v): tham gia vào
 • an avid reader (n): một người nghiện đọc sách
 • take up (v): bắt đầu 1 sở thích, thói quen nào đó
 • pursuits (n): thú vui, sở thích mình theo đuổi
 • immerse oneself in sth (v): đắm chìm vào hoạt động gì đó
 • get into nature (v): hòa mình vào thiên nhiên

5. Cấu trúc câu hay sử dụng để Talk about your leisure activities

 • an indispensable part (n): một phần quan trọng không thể thiếu
 • provoke a strong feeling of (v): khơi dậy một cảm giác mạnh mẽ về cái gì đó
 • get exposed to (n): tiếp cận với
 • broaden one’s horizons (v): mở rộng tầm hiểu biết
 • improve one’s critical thinking (v): phát triển tư duy phản biện

Lưu ý: Ngoài những từ vựng và cấu trúc hay phía trên, các bạn cũng đừng quên nắm chắc các quy tắc phát âm tiếng Anh để ăn điểm tiêu chí Pronunciation trong IELTS Speaking nhé!

Vậy là IELTS CITY đã tổng hợp đầy đủ các bài mẫu cho cả 3 part về Talk about your leisure actvities kèm theo từ vựng và cấu trúc câu hay. Hi vọng, các bạn sẽ nằm được cách trả lời ghi điểm cao và có nhiều idea hơn cho bài thi IELTS Speaking sắp tới khi gặp topic này nhé. Chúc các bạn thành công!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!