IELTS CITY

Tự học IELTS Writing

Cập nhật liên tục đề thi IELTS Writing Task 1 & Task 2, cách tự học, tips làm bài IELTS Writing hiệu quả ở cả 2 task

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14.09.2023

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14.09.2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14.09.2023 là đề dạng Pie Chart về quy mô lớp học tại 4 bang ở Úc. Để thực hiện tốt đề này, các bạn hãy cùng IELTS CITY phân tích đề bài và tham khảo bài mẫu band 7.5 tại bài viết này nhé!

TỰ HỌC IELTS
Bài viết mới nhất

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ