IELTS CITY

Bài mẫu Line graph: Changes in ownership of electrical appliances

Ngày hôm nay, IELTS CITY sẽ chia sẻ đến các bạn 1 bài mẫu Writing Task 1 dạng line Graph về sự liên quan giữa số lượng hộ gia đình sở hữu các thiết bị điện gia dụng và thời gian làm việc nhà của họ. Cùng theo dõi nhé!

Bài mẫu Line graph: Changes in ownership of electrical appliances
Bài mẫu Line graph: Changes in ownership of electrical appliances

Đề bài

The charts below show the changes in ownership of electrical appliances and amount of time spent doing housework in households in one country between 1920 and 2019. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The charts below show the changes in ownership of electrical appliances and amount of time spent doing housework in households in one country between 1920 and 2019. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Dàn ý

Introduction: Paraphrase đề bài.

 1. The charts → The two given line graphs
 2. electrical appliances →  electrical household appliances
 3. between 1920 and 2019 → from 1920 to 2019

Overview: Trình bày những đặc điểm nổi bật .

 1. Tỷ lệ các hộ gia đình sử dụng các thiết bị điện tăng → điều này dẫn đến việc lượng thời gian các hộ gia đình dành cho công việc nhà giảm đi.

→ (lưu ý : phải nêu ra được mối tương quan này bằng các cụm từ “which was the result of ; this resulted in…”

 1. Gần như không ai sử dụng tủ lạnh ở năm đầu. Song, nó cùng với máy hút bụi đã trở nên phổ biến nhất từ năm 1960 trở đi.

Details: Trình bày số liệu các hộ gia đình sử dụng thiết bị gia dụng điện.

 1. Body 1 : 1920-1960

Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng tủ lạnh tăng rất mạnh → Xu hướng này thì giống với 2 thiết bị còn lại, dù với cường độ nhẹ hơn 

 1. Body 2 : 1960 – 2019

Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng tủ lạnh và máy hút bụi đạt đỉnh, trong khi đó thiết bị còn lại tăng nhẹ và có một dao động → Sự tăng này thì khiến cho lượng thời gian dành cho việc nhà giảm.

Sample Answer 7.5+

The two given line graphs illustrate the proportion of families in one country using electrical household appliances and the amount of time these households allocated to chores at home from 1920 to 2019.

Overall, there was a gradual decline in the amount of time dedicated to housework, which was the result of the increased use of electric appliances. In addition, while nobody used the washing machine at the beginning, it, coupled with the vacuum cleaner, became the most popular devices from 1960 onwards.

Almost no households were equipped with refrigerators, but over four decades, there was a remarkable surge, with the percentage of households increasing to 90%. Similar patterns, though to a lesser extent, were seen in the figures for the washing machine and vacuum cleaner, which grew considerably from around 35% to 70% in the first 40 years.

From 1960 to 2019, the proportion of households furnished with refrigerators and vacuum cleaners continued to climb, reaching a peak of 100%, while the figure for families equipped with washing machines slightly increased to 75%, despite a negligible drop in 1980. Thanks to the increasing popularity of these household appliances, people spent less time on housework during the examined period, with the figure decreasing from 50 to 10 hours per week.

(Word count: 210 words)

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Từ vựng

 1. Electrical household appliances [n]: dụng cụ điện gia đình
 2. Chores at home [n]: công việc nhà
 3. The amount of time dedicated to [n]: số lượng thời gian dành cho
 4. From 1960 onwards [phrase]: từ năm 1960 trở đi.
 5. Be equipped with [v]: được trang bị với
 6. A remarkable surge [n]: một sự tăng đột ngột đáng chú ý
 7. Be furnished with [v]: được trang bị, được bố trí với
 8. A negligible drop [n]: một sự giảm không đáng kể

Bản dịch

Hai biểu đồ đường được cung cấp minh họa tỷ lệ gia đình trong một quốc gia sử dụng các thiết bị điện gia dụng và thời gian mà những hộ gia đình này dành cho việc làm việc nhà từ năm 1920 đến năm 2019. 

Nhìn chung, có sự giảm dần về thời gian dành cho công việc nhà, đây là kết quả của việc sử dụng ngày càng tăng của các thiết bị điện. Ngoài ra, trong khi không ai sử dụng máy giặt lúc ban đầu, nó, cùng với máy hút bụi, đã trở thành những thiết bị phổ biến nhất từ năm 1960 trở đi.

Gần như không có hộ gia đình nào được trang bị tủ lạnh, nhưng trong bốn thập kỷ, có một sự tăng đột ngột đáng kể, với tỷ lệ hộ gia đình tăng lên đến 90%. Sự thay đổi tương tự, mặc dù với cường độ nhẹ hơn, được thấy trong các con số cho máy giặt và máy hút bụi, đã tăng đáng kể từ khoảng 35% lên 70% trong 40 năm đầu tiên.

Từ năm 1960 đến năm 2019, tỷ lệ hộ gia đình được trang bị tủ lạnh và máy hút bụi tiếp tục tăng, đạt đỉnh điểm 100%, trong khi con số cho các gia đình được trang bị máy giặt tăng nhẹ lên 75%, mặc dù có một sự giảm không đáng kể vào năm 1980. Nhờ vào sự phổ biến ngày càng tăng của các thiết bị điện gia dụng này, mọi người đã dành ít thời gian hơn cho công việc nhà trong khoảng thời gian được xét, với con số giảm từ 50 xuống còn 10 giờ mỗi tuần.

Cập nhật đề thi Writing mới nhất:

Hy vọng với bài mẫu trên, các bạn có thể hiểu rõ hơn cách xử lý dạng đề bài này nhé. Chúc các bạn luyện Writing thành công!


Nếu bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS uy tín, các bạn hãy tham khảo thử các khóa IELTS cam kết đầu ra chất lượng nhất tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!