IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17.01.2024

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17.01.2024 là để thi dạng Advantage and Disadvantage về topic giới trẻ và việc công ích. Trong đề này, các bạn sẽ bàn luận về lợi và hại của việc giới trẻ nên làm việc giúp đỡ cộng đồng không công trong một thời gian. Các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu phía sau để nắm cách triển ý cho chủ đề này nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17.01.2024
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17.01.2024

1. Đề bài IELTS Writing Task 2 ngày 17.01.2024

It has been suggested that all young adults should be required to undertake a period of unpaid work helping people in the community. Would the drawbacks be greater than the benefits to the community and the young adults themselves? (Dạng Advantage and Disadvantage)

2. Dàn ý

A. Introduction:

Giới thiệu chủ đề bài viết bằng cách paraphrase đề bài

 • all young adults → individuals in their teenage years and early twenties
 • be required to → be forced to
 • undertake a period of unpaid work helping people in the community → engage in volunteering work to assist those in need in their communities

Thesis statement (đưa ra ý kiến rằng mặt lợi thì tốt hơn mặt hại) : Although there are some drawbacks associated with this practice, they are often outweighed by the merits.

B. Body:

Body paragraph 1:  Bàn về drawbacks và đưa ra solutions/discussions để triệt tiêu những drawbacks đó.

Main idea: Participating in unpaid work to aid others can raise certain concerns.

 • 1st supporting idea : young adults may have less time for studying
 • example + result : countries like Vietnam or China → students typically face a heavy academic workload → poor academic performance ; burnout
 • solution : organizers offering a more flexible volunteering schedule
 • 2nd supporting idea : students may experience financial burdens
 • discussions : In the long term, skills gained from these community services can enhance students’ future employability and, consequently, their financial situations (mặc dù phải chịu gánh nặng tài chính trong một vài giai đoạn nhất định ở hiện tại, nhưng về lâu dài trong tương lai, khả năng kiếm việc và ổn định tài chính sẽ tốt hơn)  

Body paragraph 2: Bàn về benefits

Main idea: participants in such community activities can reap numerous benefits.

 • 1st supporting idea : develop better personal traits
 • explanation + result : young individuals gain profound insights into the hardships these people face, instilling in them a sense of empathy and compassion
 • 2nd supporting idea : cultivate valuable soft skills
 • example + result : helping less tech-savvy individuals use smartphones → patience, and sharing personal stories with older people → effective communication and careful listening skills.

C. Conclusion

In conclusion, while volunteering work brings with it certain disadvantages such as a shortage of time for studying and part-time jobs, I strongly believe that these pale in comparison with the advantages, including improved personal qualities and enhanced employment prospects.

Hướng dẫn: Cách viết IELTS Writing Task 2

3. Bài mẫu

It is claimed that individuals in their teenage years and early twenties should be forced to engage in volunteering work to assist those in need in their communities. Although there are some drawbacks associated with this practice, they are often outweighed by the merits.

Participating in unpaid work to aid others can raise certain concerns. Firstly, young adults may have less time for studying, especially in countries like Vietnam or China where students typically face a heavy academic workload. The resulting deprivation of study time could lead to poor academic performance and mental health issues like burnout. Nevertheless, this issue can be addressed by organizers offering a more flexible volunteering schedule; for example, the dedicated time can be spread throughout a year. Another drawback is that some college students may experience financial burdens for certain periods of time due to insufficient time for part-time jobs. In the long term, however, the skills gained from these community services can be viewed positively by employers, hence enhancing students’ future employability and, consequently, their financial situations.

Moreover, participants in such community activities can reap numerous benefits. One positive aspect is that the youth will have a significant opportunity to develop better personal traits. By observing and interacting with economically disadvantaged or disabled people in their communities, young individuals gain profound insights into the hardships these people face, instilling in them a sense of empathy and compassion. Furthermore, they will have a chance to cultivate valuable soft skills. For instance, helping less tech-savvy individuals use smartphones hones the helpers’ patience, and sharing personal stories with older people helps improve effective communication and careful listening skills.

In conclusion, while volunteering work brings with it certain disadvantages such as a shortage of time for studying and part-time jobs, I strongly believe that these pale in comparison with the advantages, including improved personal qualities and enhanced employment prospects.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

4. Từ vựng highlight

 1. a heavy academic workload (n) : khối lượng học tập lớn
 2. poor academic performance (n) : kết quả học tập kém
 3. burnout (n) : kiệt sức
 4. financial burdens (n): gánh nặng tài chính
 5. to reap numerous benefits (collocation) : thu hoạch nhiều lợi ích
 6. to gain profound insights into (collocation) : đạt được hiểu biết sâu sắc về
 7. to instill in (v) : to gradually put an idea or attitude into somebody’s mind; to make somebody feel, think or behave in a particular way over a period of time
 8. a sense of empathy and compassion (n) : một cảm giác đồng cảm và lòng nhân ái
 9. less tech-savvy individuals (n) : những người không giỏi công nghệ
 10. to pale in comparison with (v) : nhạt nhòa so với (kém quan trọng hơn)

5. Bản dịch

Vậy là IELTS CITY đã chia sẻ đầy đủ dàn ý, bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17.01.2024 chi tiết kèm theo từ vựng hay. Hy vọng các bạn sẽ nắm được cách triển khai ý và có thêm nhiều ý tưởng mới cho chủ đề này nhé. Chúc các bạn luyện Writing thành công!


Nếu các bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, các bạn có thể tham khảo các khóa học luyện thi IELTS tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!