IELTS CITY

Bài mẫu Line graph: The percentage of Australian exports to 4 countries

Tại bài viết này, IELTS CITY xin chia sẻ đến bạn bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Line Graph về The Percentage of Australian Export to 4 countries (Phần trăm xuất khẩu Úc đến 4 quốc gia) band 7.5+.

the graph below shows the percentage of australian exports to 4 countries from 1990 to 2012
The graph below shows the percentage of australian exports to 4 countries from 1990 to 2012

Đề bài

The graph below shows the percentage of Australian exports to 4 countries from 1990 to 2012. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The graph below shows the percentage of Australian exports to 4 countries from 1990 to 2012. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Dàn ý

Introduction: Paraphrase đề bài.

 1. The graph below → The given line graph
 2. the percentage of Australian exports to 4 countries →  the proportion of Australian goods exported to four nations
 3. from 1990 to 2012 → between 1990 and 2012

Overview: Trình bày những đặc điểm nổi bật .

 1. Xu hướng chung 

Tỷ lệ hàng hóa của Australia được xuất khẩu đến Nhật Bản và Hoa Kỳ giảm >< Trung Quốc và Ấn Độ

 1. Khác biệt nhất/lớn nhất/nhỏ nhất

số liệu cho Trung Quốc tăng mạnh nhất, trở thành điểm đến hàng đầu cho hàng hóa của Australia từ năm 2007 trở đi.

Details: Trình bày số liệu mặt hàng xuất khẩu của Australia sang các nước.

 1. Body 1 : Nhật Bản và Hoa Kỳ (gom lại vì có xu hướng khá giống nhau)

Nhật Bản → giảm → gần như ổn định vào cuối giai đoạn

Hoa Kỳ → giảm → dù có một vài biến động

 1. Body 2 : Trung Quốc và Ấn Độ

Trung Quốc → tăng và đạt đỉnh

Ấn Độ → tăng đều sau đó giảm 

Sample Answer

The given line graph illustrates the proportion of Australian goods exported to four nations between 1990 and 2012.

Overall, there was a gradual decline in the percentage of Australian exports directed to Japan and the US, while the opposite was true for that of China and India. Notably, the figure for China experienced the most dramatic growth, becoming the top destination for Australian exports from 2007 onwards.

The proportion of Australian goods exported to Japan started at just over 25% in 1990, after which it experienced a significant drop to about 17% in 2000, before nearly leveling off towards the end of the period. Similarly, the figure for the US slightly decreased from roughly 11% to 7% between 1990 and 2012, despite some fluctuations.

Only 2% of goods were exported to China from Australia, with a subsequent increase to 5% in 2000 and a final sharp ascent, reaching a peak of 27% in 2012. Meanwhile, the percentage destined for India steadily increased to 6% in 2010 after remaining unchanged at 1% in the first 10 years, but then dropped to 5% in the last year.

(Word count: 185 words)

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Từ vựng

 1. Directed to [v]: hướng về
 2. Notably [adv]: Significantly; deserving attention or recognition (đáng chú ý)
 3. The top destination for Australian exports [phrase]: The primary recipient country or region of goods exported from Australia. (điểm đến hàng đầu của mặt hàng xuất khẩu từ Australia)
 4. From 2007 onwards [phrase]: Starting from the year 2007 and continuing thereafter.
 5. Australian goods exported [phrase]: Refers to the products or commodities produced in Australia and shipped to other countries. (hàng hoá Australia được xuất khẩu)
 6. Level off [phrasal verb]: To stabilize or reach a steady state after a period of increase or decrease. (giữ nguyên)
 7. A subsequent increase to [n]: A subsequent rise or growth following a previous event or period. (một sự tăng sau đó)
 8. A final sharp ascent [n]: A conclusive and abrupt increase or upward movement, often referring to a steep rise in a graph or trend. (một sự tăng mạnh cuối cùng)
 9. The percentage destined for [phrase]: The proportion allocated or assigned to a particular destination or purpose. (lượng phần trăm hướng về)

Bản dịch

Biểu đồ đường được cung cấp minh họa tỷ lệ hàng hóa của Australia được xuất khẩu đến bốn quốc gia từ năm 1990 đến năm 2012.

Nói chung, có sự giảm dần về tỷ lệ hàng hóa của Australia được xuất khẩu đến Nhật Bản và Hoa Kỳ, trong khi điều ngược lại lại đúng với Trung Quốc và Ấn Độ. Đáng chú ý, số liệu cho Trung Quốc đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể nhất, trở thành điểm đến hàng đầu cho hàng hóa của Australia từ năm 2007 trở đi.

Tỷ lệ hàng hóa của Australia được xuất khẩu đến Nhật Bản bắt đầu ở mức hơn 25% vào năm 1990, sau đó đã trải qua một sự suy giảm đáng kể xuống khoảng 17% vào năm 2000, trước khi gần như ổn định vào cuối giai đoạn. Tương tự, con số cho Hoa Kỳ giảm nhẹ từ khoảng 11% xuống 7% giữa năm 1990 và 2012, mặc dù có một số biến động.

Chỉ có 2% hàng hóa được xuất khẩu từ Australia sang Trung Quốc, sau đó tăng lên 5% vào năm 2000 và một sự tăng mạnh cuối cùng, đạt đến đỉnh điểm 27% vào năm 2012. Trong khi đó, tỷ lệ hàng hóa được dành cho Ấn Độ tăng đều lên 6% vào năm 2010 sau khi duy trì ổn định ở mức 1% trong 10 năm đầu, nhưng sau đó giảm xuống 5% vào năm cuối cùng.

Cập nhật đề thi Writing mới nhất:

Hy vọng với bài mẫu trên, các bạn có thể hiểu rõ hơn cách xử lý dạng đề bài này nhé. Chúc các bạn luyện Writing thành công!


Nếu bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS uy tín, các bạn hãy tham khảo thử các khóa IELTS cam kết đầu ra chất lượng nhất tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!