IELTS CITY

Talk about your best friend – Bài mẫu IELTS Speaking Part 1,2 & 3

Talk about your best friend (bạn bè) là chủ đề vô cùng quen thuộc & thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS Speaking dạo gần đây. Vậy làm cách nào để các sĩ tử IELTS đạt điểm Speaking thật cao khi gặp chủ đề này? Hãy cùng IELTS CITY tìm hiểu các bài mẫu Part 1,2,3 của Topic – Friend và kèm theo từ vựng & cấu trúc ngữ pháp hữu ích sau đây nhé!

Bài mẫu Talk about your best friend - IELTS Speaking Part 1,2,3
Bài mẫu Talk about your best friend – IELTS Speaking Part 1,2,3

1. Câu hỏi IELTS Speaking Part 1 về chủ đề Friends

Sau đây là một số câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1 về chủ đề Friends.

Tham khảo bài mẫu: Talk about yourself – IELTS Speaking Part 1

1.1. Do you have many friends?

Actually I don’t have many friends. This is because I’m an introvert so I quite struggle to maintain good relationships with other people. But I’m trying to make more friends to expand my social circle.

Dịch:

Thật ra tôi không có nhiều bạn bè. Điều này là do tôi là một người hướng nội nên tôi khá vất vả để duy trì mối quan hệ tốt với người khác. Nhưng tôi đang cố gắng kết bạn nhiều hơn để mở rộng vòng kết nối xã hội của mình.

1.2. Do you have many close friends?

Well like I told you earlier, I just have a few close friends due to my personality trait. However, I really appreciate such relationships because my friends are so supportive and always beside me when I have ups and downs. That’s better than having a lot of friends but no one understands me.

Dịch:

Như tôi đã nói với bạn trước đó, tôi chỉ có một vài người bạn thân do tính cách của mình. Tuy nhiên, tôi thực sự trân trọng những mối quan hệ như vậy bởi vì bạn bè của tôi rất ủng hộ và luôn bên cạnh tôi khi tôi có thăng trầm. Điều đó còn tốt hơn là có nhiều bạn nhưng không ai hiểu mình.

1.3. Do you think friendship is important?

Absolutely! Friendships play an important role in my life because without them, life would be boring and meaningless. I mean, having someone to cheer you up or give you sound advice when you have problems can improve your quality of life.

Dịch:

Đương nhiên là có rồi! Tình bạn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi bởi vì nếu không có họ, cuộc sống sẽ nhàm chán và vô nghĩa. Ý tôi là, có ai đó động viên bạn hoặc cho bạn lời khuyên đúng đắn khi bạn gặp vấn đề có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn.

1.4. How often do you go out with your friends?

As I’m occupied with my work, I rarely hang out with my friends. However, I try to spend quality time with them once or twice a month. I think it’s important to stay in touch with your friends and have a chat with them to relieve stress 

Dịch:

Vì bận rộn với công việc, tôi hiếm khi đi chơi với bạn bè. Tuy nhiên, tôi cố gắng dành thời gian chất lượng với họ một hoặc hai lần một tháng. Tôi nghĩ điều quan trọng là giữ liên lạc với bạn bè của bạn và trò chuyện với họ để giảm bớt căng thẳng

1.5. Do you stay in touch with your childhood friends?

Absolutely. My friends and I have known each other for more than 15 years, so I would say that we are so close to each other. We can’t often meet each other but we still keep in touch via social media. They’re my soulmates whom I really appreciate and value.

Dịch:

Chắc chắn là có rồi. Tôi và bạn bè quen nhau hơn 15 năm rồi nên có thể nói là thân thiết với nhau như vậy. Chúng tôi không thể thường xuyên gặp nhau nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua mạng xã hội. Họ là những người bạn tâm giao mà tôi vô cùng quý trọng và trân quý.

1.6. Which do you prefer to spend time with: a friend or spend time alone?

Although I appreciate my friendships, I prefer to spend most of my time alone. It’s important to spend time working on ourselves so that we can meet people sharing the same interests and academic background.

Dịch:

Mặc dù tôi trân quý tình bạn của mình, tôi thích dành phần lớn thời gian của mình ở một mình. Điều quan trọng là dành thời gian tự trau dồi bản thân để có thể gặp gỡ những người có cùng sở thích và nền tảng học vấn.

1.7. What kind of people do you like to have as friends?

Well, I’m really into open-minded and confident people who look at a situation from different angles. Such people not only do not judge me for who I am but also lift up my spirit when I lack motivation.

Dịch:

Chà, tôi thực sự thích những người cởi mở và tự tin, những người nhìn nhận tình huống từ nhiều góc độ khác nhau. Những người như vậy không chỉ trân trọng con người thật của mình mà còn vực dậy tinh thần cho tôi khi tôi thiếu động lực.

2. Bài mẫu Talk about your best friends

Part 2: Describe your best friend
You should say:
– Who is he/she?
– When did you both meet for the first time?
– What do you usually do together?
And explain why you consider him/her your best friend.

Tham khảo bài mẫu cùng chủ đề: Describe a friend from your childhood

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

2.1. Bài mẫu Talk about your best friend số 1 

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

Now I’m gonna talk about Khanh who is my best friend. If I’m not mistaken, we’ve known each other for about 3 years now. So around 2 years ago, I took a holiday trip to Finland. You know that was the first time I had been there so I wasn’t familiar with the routes. So I got lost and I felt really scared of being alone in a foreign country without my family or relatives. 

Luckily I met Khanh in a coffee shop nearby and she showed me how to get to my desired tourist destinations. I have to say that I was so happy to see a Vietnamese person there. She was an overseas student taking a master degree in Psychology in one of the most prominent universities in Finland.

Speaking of how we get close to each other, well we share a lot of things in common. Both of us are enthusiastic about traveling, exploring the world and trying alien cuisines. She had taken me to some famous tourist destinations and we had tried some local food before I came back to Vietnam. In terms of her personality, Khanh is an outgoing and considerate person. I mean, she is good at maining a good relationship and a good listener. This makes me comfortable to share with her my ups and downs and she’s really sympathetic and supportive.

Although we don’t meet each other on a regular basis due to geographical boundaries, we still stay in touch via social media and get updated about the other’s life. I feel so happy for her achievements and she also mentors me on how to reach my goals and climb up the ladder. For me, she is not only a soulmate but also an older sister. I wish we could spend more time together when she comes back to Vietnam.

Bài mẫu Talk about your best friend
Talk about your best friend – bài mẫu 1

Dịch:

Bây giờ tôi sẽ nói về Khánh, người bạn thân nhất của tôi. Nếu tôi không nhầm thì chúng tôi quen nhau được khoảng 3 năm rồi. Khoảng 2 năm trước, tôi đã có một chuyến đi chơi ở Phần Lan. Bạn biết đó là lần đầu tiên tôi đến đó nên tôi không quen thuộc với các tuyến đường. Vì vậy, tôi đã bị lạc và tôi cảm thấy thực sự sợ hãi khi ở một mình trên đất nước xa lạ mà không có gia đình và người thân.

May mắn thay, tôi gặp Khánh trong một quán cà phê gần đó và cô ấy chỉ cho tôi cách đến những địa điểm du lịch mà tôi mong muốn. Tôi phải nói rằng tôi rất vui khi thấy một người Việt Nam ở đó. Cô là du học sinh lấy bằng thạc sĩ Tâm lý học tại một trong những trường đại học nổi tiếng nhất ở Phần Lan.

Nói về cách chúng tôi thân thiết với nhau, chúng tôi chia sẻ rất nhiều điểm chung. Cả hai chúng tôi đều rất thích đi du lịch, khám phá thế giới và thử các món ăn lạ. Cô ấy đã đưa tôi đến một số địa điểm du lịch nổi tiếng và chúng tôi đã thử một số món ăn địa phương trước khi tôi trở lại Việt Nam. Về tính cách, Khánh là người hướng ngoại và chu đáo. Ý tôi là, cô ấy rất giỏi trong việc duy trì một mối quan hệ tốt và là một người biết lắng nghe. Điều này khiến tôi thoải mái chia sẻ với cô ấy những thăng trầm của mình và cô ấy thực sự thông cảm, ủng hộ về điều đó.

Dù không gặp nhau thường xuyên do khoảng cách địa lý nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua mạng xã hội và cập nhật về cuộc sống của đối phương. Tôi cảm thấy rất vui về những thành tựu mà cô ấy đạt được và cô ấy cũng hướng dẫn tôi cách đạt được mục tiêu và có được sự thăng tiến trong sự nghiệp. Đối với tôi, chị không chỉ là tri kỷ mà còn là một người chị. Tôi ước chúng tôi có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn khi cô ấy trở lại Việt Nam.

2.2. Bài mẫu Describe your best friend số 2 

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

Okay so I’m gonna tell you about Giang who is one of my besties. I still remember vividly that I met her 3 years ago when we were seniors in university. At that time, we were grouped to make a presentation about “Procrastination” which is a great concern in the digital world. You know, I don’t consider myself a tech-savvy person so I was so happy having Giang as a teammate.

Giang was famous for her academic performance, she won several scholarships in making Slides. When I asked her how she was able to master this skill, she told me that she was so passionate about it so she learned it by herself in several years. So as you can see she is an excellent student but she never has any attitudes or shows superiority towards others. Regarding her personality, I think she is super respectful and humble. She priorities collaboration and intimate communication over competition. This made every member in our team comfortable and delighted when working with her.

Because of her competence, Giang helped our team achieve the highest score in the presentation. This accomplishment made us closer to each other so we threw a small party to celebrate such an achievement. Sometimes, we hang out with one another at the weekend to gossip and relieve stress. Giang is also supportive and willing to instruct us to improve our skills in using Powerpoint. Thanks to her great support and sound advice, now I feel confident to prepare slides for any topics. 

Although we’re now working in different districts, Giang and I still maintain a bond relationship with each other. I feel grateful for having her as a best friend.

Bài mẫu Talk about your best friend
Talk about your best friend – bài mẫu 2

Dịch:

Được rồi, tôi sẽ kể cho bạn nghe về Giang, một trong những người bạn thân nhất của tôi. Tôi vẫn nhớ rất rõ rằng tôi đã gặp cô ấy 3 năm trước khi chúng tôi còn là sinh viên năm cuối đại học. Vào thời điểm đó, chúng tôi được nhóm lại để thuyết trình về “Sự trì hoãn”, chủ đề này là một mối quan tâm lớn trong thế giới công nghệ kỹ thuật số ngày nay. Bạn biết đấy, tôi không coi mình là một người quá am hiểu hay rành về công nghệ nên tôi rất vui khi có Giang làm đồng đội.

Giang nổi tiếng về học lực của cô ấy, cô từng giành được nhiều học bổng về làm Slide. Khi tôi hỏi cô ấy làm thế nào mà cô ấy có thể thành thạo kỹ năng này, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy rất đam mê nó nên cô ấy đã tự học nó trong vài năm. Vì vậy, bạn có thể thấy cô ấy là một học sinh xuất sắc nhưng cô ấy không bao giờ có bất kỳ thái độ hay thể hiện rằng mình giỏi người khác. Về tính cách của cô ấy, tôi nghĩ cô ấy rất tôn trọng người khác và khiêm nhường. Cô ấy ưu tiên sự hợp tác và sự giao tiếp gần gũi hơn là cạnh tranh. Điều này làm cho mọi thành viên trong nhóm chúng tôi thoải mái và vui vẻ khi làm việc với cô ấy.

Nhờ năng lực của mình, Giang đã giúp nhóm chúng tôi đạt điểm cao nhất trong phần thuyết trình. Thành tích này khiến chúng tôi gần gũi với nhau hơn nên chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng thành tích đó. Thỉnh thoảng, chúng tôi đi chơi với nhau vào cuối tuần để tán gẫu và xả stress. Giang cũng hỗ trợ và sẵn sàng hướng dẫn chúng tôi nâng cao kỹ năng sử dụng Powerpoint. Nhờ có sự hỗ trợ và lời khuyên hữu ích của cô ấy, giờ đây tôi cảm thấy tự tin để chuẩn bị slide cho bất kỳ chủ đề nào.

Tuy hiện tại làm khác huyện nhưng tôi và Giang vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó với nhau. Tôi cảm thấy biết ơn vì có cô ấy như một người bạn thân.

2.3. Bài mẫu Talk about your best friend số 3

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

Well I’m so excited to tell you about Anna who is my close friend and she’s also a person whom I really admire. I still remember vividly that we met each other around 1 year ago at our office. At that time, I was a new employee in an educational organization located in a hustling and bustling district in HCM city. I have to say that the working procedure of the company was quite completed and I was struggling to follow it in the beginning. 

So to tell you more about Anna, she has been working there for more than 3 years. It means that she deeply understood the steps involved in the working process. Honestly, she looked serious and unapproachable in the very first days so I felt reluctant to ask her for help. One day, there was a project and we were assigned to complete it together. Thanks to this chance, I got to know more about her. It turned out that she was an introvert so she rarely communicated with other workmates if they were not so close, hence she’s very careful in choosing a friend. In terms of work, she is considered a highly disciplined and responsible person. She’s a friend that I could count on and she also gave me a lot of sound advice to get pay rises.

Sadly, my company opened more branches in different districts so Anna’s now my opposite number. However, that doesn’t dilute our friendship. We still have video calls with each other several times a week to get updated about each other’s life and support each other when needed. I feel so happy because I have a competent and moral friend in life.

Bài mẫu Describe your best friend
Describe your best friend – bài mẫu 3

Dịch:

Chà, tôi rất vui được kể cho bạn nghe về Anna, bạn thân của tôi và cô ấy cũng là người mà tôi thực sự ngưỡng mộ. Tôi vẫn nhớ rất rõ rằng chúng tôi đã gặp nhau khoảng 1 năm trước tại văn phòng của chúng tôi. Khi đó, tôi là nhân viên mới của một tổ chức giáo dục nằm ở một quận sầm uất và nhộn nhịp của TP.HCM. Phải nói là quy trình làm việc của công ty khá phức tạp và lúc đầu mình cũng gặp khó khăn để theo sát quy trình.

Vì vậy, để cho bạn biết thêm về Anna, cô ấy đã làm việc ở đó hơn 3 năm. Điều đó có nghĩa là cô ấy hiểu sâu sắc các bước liên quan đến quy trình làm việc. Thành thật mà nói, cô ấy trông nghiêm túc và khó tiếp cận trong những ngày đầu tiên nên tôi cảm thấy miễn cưỡng khi nhờ cô ấy giúp đỡ. Một ngày nọ, có một dự án và chúng tôi được giao nhiệm vụ hoàn thành nó cùng nhau. Nhờ cơ hội này, tôi đã biết nhiều hơn về cô ấy. Hóa ra cô ấy là người hướng nội nên cô ấy rất ít giao tiếp với các đồng nghiệp khác nếu họ không thân lắm, vì vậy cô ấy rất cẩn thận trong việc chọn bạn. Về công việc, cô được đánh giá là người có tính kỷ luật và trách nhiệm cao. Cô ấy là một người bạn mà tôi có thể tin tưởng và cô ấy cũng cho tôi rất nhiều lời khuyên hữu ích được tăng lương.

Đáng buồn thay, công ty của tôi đã mở thêm chi nhánh ở các quận khác nhau nên Anna giờ làm việc tại một văn phòng khác. Tuy nhiên, điều đó không làm phai mờ tình bạn của chúng tôi. Chúng tôi vẫn gọi video với nhau vài lần một tuần để cập nhật về cuộc sống của nhau và hỗ trợ nhau khi cần. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì tôi có một người bạn có năng lực và đạo đức trong cuộc sống như cô ấy.

Tham khảo thêm bài mẫu các chủ để liên quan:

3. Câu hỏi IELTS Speaking Part 3 về chủ đề Friends

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

3.1. What are the important qualities of a good friend?

I think honesty is a quality that good friends should possess. I mean they can open their hearts and sympathize with your ups and downs intentionally without talking behind your back. Not only do they tolerate your flaws but also accept your weaknesses and strengths as an individual. Moreover, good friends should be supportive. What I mean is that they should feel happy for our achievements rather than feeling envy because we’re more successful than them.

Dịch:

Tôi nghĩ rằng sự trung thực là một phẩm chất mà những người bạn tốt nên có. Ý tôi là họ có thể để ý mở lòng và thông cảm với những thăng trầm của bạn mà không nói xấu sau lưng bạn. Họ không chỉ bao dung cho những sai sót của bạn mà còn chấp nhận những điểm yếu và điểm mạnh của bạn. Hơn nữa, những người bạn tốt nên sẵn lòng giúp đỡ và hỗ trợ. Điều tôi muốn nói là họ nên cảm thấy hạnh phúc vì thành tích của chúng ta hơn là cảm thấy ghen tị vì chúng ta thành công hơn họ.

3.2. Do adults and children make friends in the same way?

I think both adults and children prefer making friends with those who share the same interests, or have some similar personality traits such as positivity, dedication and determination. This is because such similarities will help them easily collaborate, bond and connect with each other. However, there are some differences between mature people and children when it comes to friendships. I think as for adults, they tend to want to know about a person who has an equal financial status or social-economic background. This might be because adults already have life experiences so they will be more careful when choosing a friend. In terms of children, they are so spontaneous so they can easily like a person having the same taste in music or food, for example.

Dịch:

Tôi nghĩ rằng cả người lớn và trẻ em đều thích kết bạn với những người có cùng sở thích hoặc có một số đặc điểm tính cách tương tự như tích cực, tận tụy và quyết tâm. Điều này là do sự tương đồng như vậy sẽ giúp họ dễ dàng hợp tác, gắn bó và kết nối với nhau. Tuy nhiên, có một số khác biệt giữa người trưởng thành và trẻ em khi nói đến tình bạn. Tôi nghĩ đối với người lớn, họ có xu hướng muốn biết về một người có tình trạng tài chính hoặc nền tảng kinh tế xã hội ngang bằng. Điều này có thể là do người lớn đã có kinh nghiệm sống nên họ sẽ cẩn thận hơn khi chọn bạn. Về trẻ em, chúng rất hồn nhiên nên dễ thích một người có cùng sở thích về âm nhạc hay thức ăn chẳng hạn.

3.3. Do you think it is possible to become real friends with people you meet on the internet?

Yes I do. For me, social media is a great place to connect and communicate with new people whom we haven’t ever met before. For example, a lot of my friends or celebrities know each other via Tinder which is a dating app and they end up getting married happily. However, I think those people are lucky because they had a chance to meet the right person. Although it’s not impossible, we better be conscious and careful in making friends online as people tend to conceal their true identity and are not serious in making efforts to build good relationships.

Dịch:

Em đồng ý. Đối với tôi, mạng xã hội là một nơi tuyệt vời để kết nối và giao tiếp với những người mới mà chúng tôi chưa từng gặp trước đây. Ví dụ, rất nhiều bạn bè hoặc người nổi tiếng của tôi biết nhau qua Tinder, một ứng dụng hẹn hò và họ kết hôn hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi nghĩ những người đó may mắn vì họ đã có cơ hội gặp đúng người. Mặc dù không phải là không thể, nhưng tốt hơn hết chúng ta nên tỉnh táo và cẩn thận trong việc kết bạn trực tuyến vì mọi người có xu hướng che giấu danh tính thật của mình và không nghiêm túc trong việc nỗ lực để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp.

3.4. What do you think causes friendships to break up?

I would say that it comes down to two main reasons. The first one is lack of empathy. When friends can’t communicate genuinely to solve problems, for instance, it might fuel potential conflicts and each person does not accept the other’s opinions. This might lead to misunderstandings that perpetuate and eventually both of them will find explanations are useless. Another reason is that when friends want to focus on their own life and feel like it’s not necessary to keep in touch with an old friend. This might be because they don’t think their friendships are helpful and beneficial to their life anymore.

Dịch:

Tôi sẽ nói rằng có hai lý do chính. Đầu tiên là thiếu sự đồng cảm. Chẳng hạn, khi bạn bè không thể giao tiếp một cách chân thành để giải quyết vấn đề, điều đó có thể gây ra xung đột tiềm ẩn và mỗi người không chấp nhận ý kiến ​​của người kia. Điều này có thể dẫn đến những hiểu lầm kéo dài và cuối cùng cả hai sẽ thấy lời giải thích là vô ích. Một lý do khác là khi bạn bè muốn tập trung vào cuộc sống riêng của họ và cảm thấy không cần thiết phải giữ liên lạc với một người bạn cũ. Điều này có thể là do họ không nghĩ rằng tình bạn của họ còn hữu ích và có lợi cho cuộc sống của họ nữa.

4. Từ vựng về chủ đề Friends

  • tolerate each other’s flaws (v): chấp nhận những khuyết điểm của nhau
  • ups and downs (n): những thăng trầm
  • keep in touch (v): giữ liên lạc
  • considerate (adj): chu đáo
  • maintain good relationships (v): duy trì các mối quan hệ tốt
  • hang out with friends (v): ra ngoài gặp gỡ bạn bè
  • lift up someone’s spirit (v): vực dậy tinh thần của ai đó
  • an opposite number (n): đồng nghiệp làm cùng vị trí nhưng khác cơ sở
  • expand one’s social circle (v): mở rộng mối quan hệ xã hội
  • have the same taste in (v): có cùng sở thích về cái gì đó

Tham khảo: Tổng hợp đề thi IELTS Speaking 2023 mới nhất từ IDP và BC để có nguồn tài liệu luyện đề speaking tốt nhất nhé!

Vậy là IELTS CITY đã chia sẻ đầy đủ các bài mẫu IELTS Speaking Part 1,2,3 về chủ đề Talk about your best friend kèm từ vựng & ngữ pháp hữu ích. Hy vọng rằng, các bạn sẽ tự tin ghi điểm thật tốt khi gặp Topic quen thuộc này nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!