IELTS CITY

Describe your friend who you enjoyed working and studying – Đề thi IELTS Speaking 11.02.2023

Describe your friend who you enjoyed working and studying là đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 11.02.2023 thuộc dạng Describe a person. Trong đề này, các bạn sẽ miêu tả một người bạn mà bạ cảm thấy hứng thú khi cùng làm việc hoặc học tập. Để nắm cách trả lời ghi điểm tốt, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu band 7.5+ cùng với những từ vựng highlight phía sau nhé!

Describe your friend who you enjoyed working and studying - Đề thi IELTS Speaking 11.02.2023
Describe your friend who you enjoyed working and studying – Đề thi IELTS Speaking 11.02.2023

1. Bài mẫu đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 11.02.2023

Describe your friend who you enjoyed working and studying
– You should say: 
– who this person is.
– what this person does.
– How long you have known him/her.
and explain why you want to study/work with this person.

Tham khảo bài mẫu cũng chủ đề:

Bài mẫu band 7.5+

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

Well, I’ve always admired Mai, who happens to be one of my best friends and we’ve known each other for 10 years now. Trust me, she’s a true study animal and workaholic.

Back in the day when we were in high school, Mai had a reputation for her intelligence and outstanding academic performance. She didn’t have to pull an all-nighter for any exam but somehow she always pass the tests with flying colors. I admire her because she was a studious person who sails through high school and university with excellent academic records.

After graduating from university, she’s been working her fingers to the bone as a nine-to-five officer at a law firm and a part-time English teacher in the evening. I wonder how she could manage her time and have so much energy to do two jobs at the same time like that. Well, Mai has a keen interest in Japanese food and always dreamed of owning a small Japanese restaurant.  Mai even thought of applying for a culinary training course and quit her study at law school to pursue her dream. Although we’re best friends, she hadn’t told me anything about her plan until one day when she finally spilled the beans that she’d been preparing for her business.

The moment I knew about her plan, she’d already had everything set up and even invited me to the opening of her restaurant. That’s typical Mai. I mean, she always works silently and diligently and surprises everyone with her results. It turned out that she’d been working extremely hard just to have enough money to open her restaurant. I do believe that with her passion and perseverance, she’ll be able to franchise her business sooner or later. Busy as she might be, she always knows how to achieve that work-life balance.   

Tham khảo bài mẫu liên quan: Describe a person you admire – IELTS Speaking Part 2

Từ vựng

 • study animal (n): someone who studies a lot (một người ham học)
 • workaholic (n): a person who works a lot of the time and finds it difficult not to work (người làm việc nhiều)
 • reputation (n): the general opinion that people have about someone or something (danh tiếng)
 • pull an all-nighter: spend all night studying, especially for an exam (dành cả đêm để học)
 • with flying colors: If you do something such as pass an exam with flying colors, you do it very successfully (với kết quả cao)
 • studious (a): a studious person enjoys studying or spends a lot of time studying (ham học)
 • sail through something: to succeed very easily in something, especially a test: (thành công trong việc làm việc gì)
 • work one’s fingers to the bone: work extremely hard (làm việc chăm chỉ)
 • nine-to-five: describing or relating to work that begins at nine o’clock in the morning and finishes at five, the hours worked in many offices from Monday to Friday (giờ hành chính)
 • pursue (v): to follow someone or something, usually to try to catch him, her, or it (theo đuổi)
 • spill the beans: to tell people secret information (tiết lộ)
 • diligent (a): careful and using a lot of effort (cẩn thận và nỗ lực)
 • perseverance (n): continued effort to do or achieve something, even when this is difficult or takes a long time (nỗ lực)

Học thêm: Từ vựng IELTS về Education (Giáo dục)

Bản dịch

Chà, tôi luôn ngưỡng mộ Mai, cô ấy tình cờ là một trong những người bạn thân nhất của tôi và chúng tôi đã biết nhau được 10 năm rồi. Tin tôi đi, cô ấy là một người ham học hỏi và nghiện công việc thực sự.

Ngày còn học phổ thông, Mai nổi tiếng thông minh và học lực giỏi. Cô ấy không phải thức trắng đêm cho bất kỳ kỳ thi nào nhưng bằng cách nào đó, cô ấy luôn vượt qua các bài kiểm tra một cách xuất sắc. Tôi ngưỡng mộ cô ấy vì cô ấy là một người hiếu học, vượt qua trung học và đại học với thành tích học tập xuất sắc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy làm việc cật lực với vai trò là nhân viên full-time tại một công ty luật và giáo viên dạy tiếng Anh bán thời gian vào buổi tối. Tôi tự hỏi làm thế nào cô ấy có thể quản lý thời gian của mình và có nhiều năng lượng để làm hai công việc cùng một lúc như vậy. Chà, Mai rất thích đồ ăn Nhật và luôn mơ ước sở hữu một nhà hàng Nhật nho nhỏ. Thậm chí, Mai từng nghĩ đến việc đăng ký học nấu ăn và bỏ dở việc học ở trường luật để theo đuổi ước mơ của mình. Mặc dù chúng tôi là bạn thân nhưng cô ấy đã không nói với tôi bất cứ điều gì về kế hoạch của mình cho đến một ngày khi cô ấy cuối cùng đã tiết lộ những điều mà cô ấy đã chuẩn bị cho công việc kinh doanh của mình.

Thời điểm tôi biết về kế hoạch của cô ấy, cô ấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và thậm chí còn mời tôi đến dự lễ khai trương nhà hàng của cô ấy. Đúng là Mai. Ý tôi là, cô ấy luôn làm việc âm thầm, siêng năng và khiến mọi người ngạc nhiên với kết quả của mình. Hóa ra cô ấy đã làm việc cật lực chỉ để có đủ tiền mở nhà hàng của mình. Tôi tin rằng với niềm đam mê và sự kiên trì của mình, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nhượng quyền được công việc kinh doanh của mình. Dù bận rộn đến đâu, cô ấy luôn biết cách đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Câu trả lời mẫu đề thi IELTS Speaking Part 3 ngày 11.02.2023

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. What kinds of co-workers do people like to work with?

I think having good co-workers is one of the motivations for some people to go to work and most people would prefer having helpful, reliable and collaborative colleagues. Anyone can appreciate someone who is supportive and lend them a hand through a challenge. Working with someone consistent can help people build mutual trust and increase productivity. Besides, a good team player should be someone who is willing to cooperate and work hard on group projects. 

Dịch:

Tôi nghĩ rằng có những đồng nghiệp tốt là một trong những động lực để một số người đi làm và hầu hết mọi người muốn có những đồng nghiệp hữu ích, đáng tin cậy và hợp tác. Bất cứ ai cũng có thể đánh giá cao một người luôn ủng hộ và giúp họ vượt qua thử thách. Làm việc với ai đó nhất quán có thể giúp mọi người xây dựng lòng tin lẫn nhau và tăng năng suất. Bên cạnh đó, một người làm việc nhóm tốt phải là người sẵn sàng hợp tác và làm việc chăm chỉ trong các dự án nhóm.

2.2. Which one is more important to you at work, development in work-related skills or recognition from your supervisors?

Well, that’s a tricky question since both factors are equally important to me and I think they are positively correlated. I mean, as organization grows, employees need to focus on developing work-related skills to become more knowledgeable and skillful. The more you grow as a specialist in your field, the more likely you are to be noticed and acknowledged for your work. As non-technical skills such as emotional intelligence and conflict resolution are as important as professional expertise, I believe developing these skills will help your boss notice you. 

Dịch:

Chà, đó là một câu hỏi khó vì cả hai yếu tố đều quan trọng như nhau đối với tôi và tôi nghĩ chúng có mối tương quan tích cực. Ý tôi là, khi tổ chức phát triển, nhân viên cần tập trung phát triển các kỹ năng liên quan đến công việc để trở nên hiểu biết và khéo léo hơn. Bạn càng trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình, bạn càng có nhiều khả năng được chú ý và công nhận cho công việc của mình. Vì các kỹ năng phi kỹ thuật như trí tuệ cảm xúc và giải quyết xung đột cũng quan trọng như chuyên môn nghiệp vụ, tôi tin rằng việc phát triển những kỹ năng này sẽ giúp sếp chú ý đến bạn.

2.3. Do you think managers should be friends with their subordinates?

I think it’s good for managers to be friends with their subordinates but there should be limits. Most relationships are architected around boundaries and friendships are no different. I think setting clear boundaries is integral to navigating workplace friendships at any level. Likewise, establishing respect for professional and personal boundaries is key to managing manager/employee relationships and prevents sending signals of favoritism. 

Dịch:

Tôi nghĩ việc các nhà quản lý làm bạn với cấp dưới là tốt nhưng nên có giới hạn. Hầu hết các mối quan hệ được xây dựng xung quanh các ranh giới và tình bạn cũng không ngoại lệ. Tôi nghĩ rằng việc thiết lập các ranh giới rõ ràng là điều không thể thiếu để điều hướng các mối quan hệ bạn bè tại nơi làm việc ở mọi cấp độ. Tương tự như vậy, thiết lập sự tôn trọng đối với ranh giới nghề nghiệp và cá nhân là chìa khóa để quản lý mối quan hệ giữa người quản lý và nhân viên và ngăn chặn việc gửi tín hiệu thiên vị.

Từ vưng:

 • collaborative (a): involving two or more people working together for a special purpose (có tính hợp tác)
 • consistent (a): always behaving or happening in a similar, especially positive, way (có tính nhất quán)
 • cooperate (v): to act or work together for a particular purpose, or to be helpful by doing what someone asks you to do (hợp tác)
 • correlate (v): If two or more facts, numbers, etc. correlate or are correlated, there is a relationship between them (có mối tương quan)
 • specialist (n): someone who has a lot of experience, knowledge, or skill in a particular subject (chuyên gia)
 • conflict resolution: the ability to solve conflicts (giải quyết mâu thuẫn)
 • architect (v): design and create (tạo nên)
 • integral (a): necessary and important as a part of a whole (cần thiết)

Để chuẩn bị tốt hơn cho phần thi IELTS Speaking, các bạn có thể tham khảo thêm tổng hợp đề thi IELTS Speaking 2023 được cập nhật liên tục bởi IELTS CITY từ IDP & BC nhé!

Trên đây, IELTS CITY đã chia sẻ đến các bạn bài mẫu band 7.5+ Describe your friend who you enjoyed working and studying – Đề thi IELTS Speaking 11.02.2023 cùng với câu trả lời mẫu part 3 và những từ vựng nâng cao. Hi vọng với những kiến thức này, các bạn có thể nắm được các trả lời ghi điểm cao khi gặp dạng đề này nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!