IELTS CITY

Describe a meal that you enjoyed eating in a restaurant – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2, 3

Describe a meal that you enjoyed eating in a restaurant là đề IELTS Speaking thuộc dạng bài describe an event. Trong đề này, bạn sẽ tả lại một bữa ăn mà bạn thích tại nhà hàng. Để có thể xử lý tốt đề bài này, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo các bài mẫu Speaking Part 2 và 3 band 7.5 kèm theo từ vựng hay phía sau nhé!

Bài mẫu Describe a meal you enjoyed eating in restaurant - IELTS Speaking Part 2 & 3
Bài mẫu Describe a meal you enjoyed eating in restaurant – IELTS Speaking Part 2 & 3

1. Bài mẫu Describe a meal that you enjoyed eating in a restaurant – IELTS Speaking Part 2

Part 2: Describe a meal that you enjoyed eating in a restaurant.
You should say:
– where the restaurant was
– what food you ordered
– who was/were with you
and explain why you enjoyed it so much.

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Bài mẫu số 1 – Sushi Hokkaido

Nhà hàng Sushi Hokkaido
Sushi Hokkaido

Dàn ý:

I. Introduction

 • Sushi Hokkaido is a renowned Japanese restaurant located in Ho Chi Minh City.
 • The restaurant’s ambiance is captivating, with beautiful Japanese decor.

II. Food ordered

 • The signature omakase menu was chosen.
 • The sushi delicacies were incredibly fresh and of high quality.
 • The chef’s meticulous preparation and presentation were remarkable.

III. Company

 • Close friends accompanied during the dining experience.
 • The shared enjoyment of discovering new flavors was a highlight.
 • The staff at Sushi Hokkaido were friendly and knowledgeable.

IV. Enjoyment

 • The attention to detail and quality of the food made the experience enjoyable.
 • The warmth of the atmosphere and the joy of shared company added to the experience.
 • The appreciation for the artistry and beauty of Japanese cuisine was heightened.

V. Conclusion

 • The dining experience at Sushi Hokkaido was remarkable and left a lasting impression.
 • The combination of the captivating ambiance, high-quality food, and pleasant company contributed to the enjoyment.
 • The experience deepened the appreciation for Japanese cuisine and its cultural significance.

Bài mẫu band 7.5

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

I would like to talk about a memorable meal I enjoyed at Sushi Hokkaido, a renowned Japanese restaurant located in Ho Chi Minh City. It was an extraordinary dining experience that left a lasting impression on me.

The moment I stepped into Sushi Hokkaido, I was captivated by its elegant ambiance, reminiscent of an authentic Japanese eatery. The restaurant was beautifully decorated with traditional Japanese motifs, creating a serene and welcoming atmosphere.

As a sushi enthusiast, I couldn’t resist ordering their signature omakase menu, which is a chef’s selection of the freshest and most exquisite sushi delicacies. Each piece was meticulously prepared and beautifully presented, showcasing the artistry and precision of Japanese culinary traditions. From delicate slices of melt-in-your-mouth toro to perfectly seasoned nigiri, every bite was a symphony of flavors.

I was fortunate to have my close friends join me on this culinary adventure. We shared laughter, stories, and the joy of discovering new flavors together. The friendly and knowledgeable staff at Sushi Hokkaido added to the warmth of the experience. They patiently explained each dish, highlighting the unique qualities of the ingredients and the chef’s expertise.

What made this meal truly exceptional was the combination of the restaurant’s attention to detail, the quality of the food, and the pleasant company. It was a gastronomic journey that delighted my senses and transported me to the heart of Japan. The passion and dedication of the chefs, along with the authentic flavors of the dishes, made me appreciate the artistry and beauty of Japanese cuisine even more.

In conclusion, the meal I enjoyed at Sushi Hokkaido in Ho Chi Minh City was a remarkable experience. The restaurant’s inviting ambiance, the exquisite omakase menu, the presence of cherished friends, and the genuine passion for Japanese cuisine all contributed to making it an unforgettable dining occasion.

Từ vựng: 

 • Renowned [adj]: Nổi tiếng
 • Authentic [adj]: Chính hiệu
 • Exquisite [adj]: Tinh tế
 • Meticulously [adv]: Cẩn thận, tỉ mỉ
 • Symphony [n]: Dàn nhạc giao hưởng
 • Gastronomic [adj]: Ẩm thực, liên quan đến ẩm thực
 • Artistry [n]: Tài nghệ thuật
 • Delicacies [n]: Những món ăn đặc sản, đồ ngon
 • Ambiance [n]: Bầu không khí, không gian

Tham khảo thêm: Từ vựng IELTS về Food

Dịch: 

Tôi muốn kể về một bữa ăn đáng nhớ mà tôi đã thưởng thức tại Sushi Hokkaido, một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một trải nghiệm ăn uống phi thường đã để lại ấn tượng lâu dài trong tôi.

Ngay khi bước chân vào Sushi Hokkaido, tôi đã bị quyến rũ bởi bầu không khí trang nhã, gợi nhớ đến một quán ăn Nhật Bản đích thực. Nhà hàng được trang trí đẹp mắt với các họa tiết truyền thống của Nhật Bản, tạo ra một bầu không khí thanh bình và dễ chịu.

Là một người đam mê sushi, tôi không thể cưỡng lại việc gọi thực đơn omakase đặc trưng của họ, đây là lựa chọn của đầu bếp gồm những món sushi ngon nhất và tinh tế nhất. Mỗi món ăn đều được chuẩn bị tỉ mỉ và trình bày đẹp mắt, thể hiện tính nghệ thuật và độ chính xác của truyền thống ẩm thực Nhật Bản. Từ những lát toro tan chảy trong miệng tinh tế đến nigiri được tẩm ướp hoàn hảo, mỗi miếng cắn là một bản giao hưởng của hương vị.

Tôi thật may mắn khi có những người bạn thân tham gia cùng tôi trong cuộc phiêu lưu ẩm thực này. Chúng tôi đã chia sẻ tiếng cười, những câu chuyện và niềm vui khi cùng nhau khám phá những hương vị mới. Đội ngũ nhân viên thân thiện và hiểu biết tại Sushi Hokkaido đã làm tăng thêm sự ấm áp cho trải nghiệm. Họ kiên nhẫn giải thích từng món ăn, làm nổi bật chất lượng độc đáo của nguyên liệu và chuyên môn của đầu bếp.

Điều làm cho bữa ăn này thực sự đặc biệt là sự kết hợp giữa sự chú ý đến từng chi tiết của nhà hàng, chất lượng món ăn và sự đồng hành dễ chịu. Đó là một hành trình ẩm thực làm thỏa mãn các giác quan của tôi và đưa tôi đến trung tâm của Nhật Bản. Niềm đam mê và sự tận tâm của các đầu bếp, cùng với hương vị đích thực của các món ăn, khiến tôi càng trân trọng hơn tính nghệ thuật và vẻ đẹp của ẩm thực Nhật Bản.

Tóm lại, bữa ăn tôi thưởng thức tại Sushi Hokkaido ở Thành phố Hồ Chí Minh là một trải nghiệm đáng nhớ. Bầu không khí hấp dẫn của nhà hàng, thực đơn omakase tinh tế, sự hiện diện của những người bạn yêu quý và niềm đam mê thực sự đối với ẩm thực Nhật Bản, tất cả đã góp phần tạo nên một dịp ăn uống khó quên.

Tham khảo bài mẫu cùng chủ đề:

Bài mẫu số 2 – Gourmet Haven 

Nhà hàng Gourmet Haven
Gourmet Haven

Dàn ý:

I. Introduction

 • Mentioned celebrating a special occasion, sister’s graduation
 • Visited a restaurant named “Gourmet Haven”

II. Description of the restaurant

 • Gourmet Haven located in the heart of the city
 • Elegant ambiance with soothing music
 • Seated near a window with a view of city lights

III. Food and beverage choices

 • Gourmet Haven offered a diverse menu of international cuisines
 • Ordered grilled salmon with citrus glaze, roasted vegetables, and mashed potatoes
 • Sister chose pasta with tomato and basil sauce
 • A bottle of recommended white wine accompanied the meal

IV. Enjoyment of the meal

 • Grilled salmon was perfectly cooked with a tangy flavor from the citrus glaze
 • Roasted vegetables were sweet and crunchy
 • Mashed potatoes were creamy and velvety
 • Sister’s pasta dish had a burst of freshness from the tomato sauce

V. Company and atmosphere

 • Celebrating with the presence of your sister
 • Shared stories, laughter, and toasted to her accomplishments
 • Cozy atmosphere allowed for reconnecting and savoring the moment

VI. Conclusion

 • Memorable dining experience with delicious food, impeccable service, and great company
 • Gratitude for the attention to detail and inviting ambiance of Gourmet Haven
 • Cherishing the evening filled with warmth, laughter, and gastronomic delights

Bài mẫu band 7.5

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

Last month, I had the pleasure of enjoying a delightful meal at a restaurant called ‘Gourmet Haven’, located in the heart of my city. It was a special occasion as I was celebrating my sister’s graduation, so we decided to treat ourselves to a memorable dining experience.

Upon entering the restaurant, we were captivated by its elegant ambiance and soothing music playing in the background. The friendly staff escorted us to a table near the window, offering a lovely view of the city lights. The menu at Gourmet Haven was extensive, featuring a fusion of international cuisines, and after careful consideration, we made our selections.

I ordered the grilled salmon with a citrus glaze, accompanied by a side of roasted vegetables and creamy mashed potatoes. My sister opted for a mouthwatering pasta dish with a rich tomato and basil sauce. To complement our meals, we also ordered a bottle of crisp white wine, recommended by our knowledgeable waiter.

The meal was a true feast for the senses. The salmon was perfectly cooked, tender, and infused with a tangy flavor from the citrus glaze. The accompanying vegetables were roasted to perfection, retaining their natural sweetness and crunch. The mashed potatoes were creamy and velvety, melting in my mouth with each bite. My sister’s pasta dish was a delightful medley of flavors, with the tomato sauce providing a burst of freshness.

What made the meal even more enjoyable was the company of my sister. We shared stories, laughter, and toasted to her accomplishments. The cozy atmosphere of the restaurant created an intimate setting, allowing us to reconnect and savor each moment.

Overall, I immensely enjoyed this meal at Gourmet Haven because it was a perfect blend of delectable food, impeccable service, and wonderful company. The restaurant’s attention to detail, from the quality of ingredients to the inviting ambiance, contributed to a truly memorable dining experience. It was an evening filled with warmth, laughter, and gastronomic delights that I will cherish for years to come.

Từ vựng highlight:

 • Captivate [v]: thu hút
 • Fusion [n]: sự kết hợp
 • Accompany [v]: kèm theo 
 • Medley [n]: sự trộn lẫn
 • Impeccable [adj]: hoàn hảo
 • Velvety [adj]: mịn
 • Tangy [adj]: thơm ngon
 • Intimate [adj]: thân mật

Dịch:

Tháng trước, tôi rất vui khi được thưởng thức một bữa ăn ngon tại một nhà hàng tên là ‘Gourmet Haven’, nằm ở trung tâm thành phố của tôi. Đó là một dịp đặc biệt khi tôi tổ chức lễ tốt nghiệp của em gái mình, vì vậy chúng tôi quyết định chiêu đãi bản thân một trải nghiệm ăn uống đáng nhớ.

Khi bước vào nhà hàng, chúng tôi bị quyến rũ bởi bầu không khí trang nhã và âm nhạc êm dịu đang phát trong nền. Các nhân viên thân thiện hộ tống chúng tôi đến một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có tầm nhìn tuyệt đẹp ra ánh đèn thành phố. Thực đơn tại Gourmet Haven rất phong phú, bao gồm sự kết hợp của các món ăn quốc tế và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã đưa ra lựa chọn của mình.

Tôi gọi món cá hồi nướng với nước sốt cam quýt, kèm theo một phần rau củ nướng và khoai tây nghiền kem. Chị tôi đã chọn một món mì ống ngon miệng với nước sốt cà chua và húng quế đậm đà. Để bổ sung cho bữa ăn của mình, chúng tôi cũng gọi một chai rượu vang trắng giòn do người phục vụ am hiểu của chúng tôi giới thiệu.

Bữa ăn là một bữa tiệc thực sự cho các giác quan. Cá hồi đã được nấu chín hoàn hảo, mềm và thấm đẫm hương vị thơm ngon từ lớp men cam quýt. Các loại rau ăn kèm được rang vừa chín tới, giữ được độ giòn ngọt tự nhiên. Khoai tây nghiền có dạng kem và mềm như nhung, tan chảy trong miệng tôi sau mỗi lần cắn. Món mì ống của chị tôi là một hỗn hợp hương vị thú vị, với nước sốt cà chua mang đến sự tươi mát.

Điều khiến bữa ăn trở nên thú vị hơn là có sự đồng hành của chị tôi. Chúng tôi đã chia sẻ những câu chuyện, tiếng cười và nâng cốc chúc mừng những thành tích của cô ấy. Bầu không khí ấm cúng của nhà hàng đã tạo ra một khung cảnh thân mật, cho phép chúng tôi kết nối lại và tận hưởng từng khoảnh khắc.

Nhìn chung, tôi vô cùng thích bữa ăn này tại Gourmet Haven vì nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa đồ ăn ngon, dịch vụ hoàn hảo và sự đồng hành tuyệt vời. Sự chú ý của nhà hàng đến từng chi tiết, từ chất lượng của nguyên liệu đến bầu không khí hấp dẫn, đã góp phần tạo nên trải nghiệm ăn uống thực sự đáng nhớ. Đó là một buổi tối tràn ngập sự ấm áp, tiếng cười và những món ăn ngon mà tôi sẽ trân trọng trong nhiều năm tới.

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. Why do you think people go to restaurants when they want to celebrate something?

People often choose restaurants as a venue for celebrations due to several reasons. Firstly, restaurants provide a pleasant and social atmosphere, which adds to the overall experience of celebration. The ambience, decor, and attentive service in restaurants create a festive environment that enhances the celebratory mood. Additionally, restaurants offer a wide range of cuisines and menu options, allowing individuals to indulge in their favorite dishes or explore new culinary delights. Moreover, going to a restaurant allows people to have a break from cooking and cleaning, enabling them to fully enjoy the celebration and spend quality time with their friends, family, or colleagues.

Từ vựng:

 • Venue [n]: địa điểm
 • Culinary [adj]: về nấu ăn
 • Delight [adj]: vui sướng

Dịch:

Mọi người thường chọn nhà hàng làm nơi tổ chức lễ kỷ niệm vì nhiều lý do. Thứ nhất, các nhà hàng cung cấp một bầu không khí vui vẻ và hòa đồng, làm tăng thêm trải nghiệm tổng thể của lễ kỷ niệm. Bầu không khí, trang trí và dịch vụ chu đáo trong các nhà hàng tạo ra một môi trường lễ hội giúp nâng cao tâm trạng ăn mừng. Ngoài ra, các nhà hàng cung cấp một loạt các món ăn và lựa chọn thực đơn, cho phép mọi người thưởng thức các món ăn yêu thích của họ hoặc khám phá những thú vui ẩm thực mới. Hơn nữa, việc đến nhà hàng cho phép mọi người tạm dừng việc nấu nướng và dọn dẹp, giúp họ có thể tận hưởng trọn vẹn lễ kỷ niệm và dành thời gian chất lượng với bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp của mình.

2.2. Which are more popular in your country: fast food restaurants or traditional restaurants?

In my country, both fast food restaurants and traditional restaurants have their own share of popularity, but the preference leans more towards traditional restaurants. Traditional restaurants are deeply rooted in our culture, offering authentic local dishes and showcasing our culinary heritage. Many people still value the traditional way of dining, where meals are savored at a leisurely pace and enjoyed as a social gathering. These restaurants often emphasize fresh ingredients, traditional cooking methods, and unique flavors, which attract locals and tourists alike. While fast food restaurants have gained popularity due to their convenience and quick service, traditional restaurants continue to hold a special place in the hearts and taste buds of people in my country.

Từ vựng:

 • Savor [v]: tận hưởng 
 • Emphasize [v]: nhấn mạnh

Dịch:

Ở đất nước của tôi, cả nhà hàng thức ăn nhanh và nhà hàng truyền thống đều có mức độ phổ biến riêng, nhưng sở thích nghiêng về các nhà hàng truyền thống hơn. Các nhà hàng truyền thống đã ăn sâu vào văn hóa của chúng tôi, cung cấp các món ăn địa phương đích thực và giới thiệu di sản ẩm thực của chúng tôi. Nhiều người vẫn coi trọng cách ăn uống truyền thống, trong đó các bữa ăn được thưởng thức với tốc độ nhàn nhã và được thưởng thức như một cuộc tụ họp xã hội. Những nhà hàng này thường nhấn mạnh vào nguyên liệu tươi, phương pháp nấu ăn truyền thống và hương vị độc đáo, thu hút người dân địa phương cũng như khách du lịch. Trong khi các nhà hàng thức ăn nhanh đã trở nên phổ biến nhờ sự tiện lợi và phục vụ nhanh chóng, thì các nhà hàng truyền thống vẫn tiếp tục giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim và vị giác của người dân đất nước tôi.

2.3. Some people say that food in an expensive restaurant is always better than food in a cheap restaurant – would you agree?

Personally, I do not entirely agree with the notion that food in an expensive restaurant is always better than food in a cheap restaurant. The quality of food can vary significantly, regardless of the price tag. While expensive restaurants may offer high-end ingredients, intricate culinary techniques, and a refined dining experience, it doesn’t guarantee that the food will always surpass that of cheaper establishments. On the other hand, budget-friendly restaurants can surprise you with delicious meals that showcase simplicity, local flavors, and great value for money. Ultimately, the taste and satisfaction derived from a dining experience depend on individual preferences, the skill of the chefs, and the overall concept and execution of the restaurant, rather than just the price.

Từ vựng:

 • Notion [n]: Khái niệm
 • Intricate [adj]: phức tạp

Dịch:

Cá nhân tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm cho rằng đồ ăn ở nhà hàng đắt tiền luôn ngon hơn đồ ăn ở nhà hàng rẻ tiền. Chất lượng thực phẩm có thể thay đổi đáng kể, bất kể giá cả. Mặc dù các nhà hàng đắt tiền có thể cung cấp nguyên liệu cao cấp, kỹ thuật nấu nướng phức tạp và trải nghiệm ăn uống tinh tế, nhưng điều đó không đảm bảo rằng đồ ăn sẽ luôn vượt trội so với các cơ sở rẻ hơn. Mặt khác, các nhà hàng bình dân có thể khiến bạn ngạc nhiên với những bữa ăn ngon thể hiện sự đơn giản, hương vị địa phương và đáng đồng tiền bát gạo. Cuối cùng, hương vị và sự hài lòng có được từ trải nghiệm ăn uống phụ thuộc vào sở thích cá nhân, kỹ năng của đầu bếp cũng như khái niệm và cách thực hiện tổng thể của nhà hàng, thay vì chỉ là giá cả.

2.4. How important do you think the ambiance of a restaurant is for enjoying a meal?

I believe the ambiance of a restaurant plays a significant role in enhancing the dining experience. When the atmosphere is pleasant and inviting, it creates a more enjoyable environment to savor the meal. For instance, soft lighting, soothing music, and comfortable seating can contribute to a relaxed and cozy ambiance, allowing diners to fully immerse themselves in the culinary experience. Moreover, a well-designed interior or a scenic view can add to the overall appeal of a restaurant and make the meal more memorable.

Từ vựng:

 • Immerse [v]: đắm chìm, hòa mình vào

Dịch:

Tôi tin rằng bầu không khí của một nhà hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm ăn uống. Khi bầu không khí dễ chịu và hấp dẫn, nó sẽ tạo ra một môi trường thú vị hơn để thưởng thức bữa ăn. Chẳng hạn, ánh sáng dịu nhẹ, âm nhạc êm dịu và chỗ ngồi thoải mái có thể góp phần tạo nên bầu không khí thoải mái và ấm cúng, cho phép thực khách đắm mình hoàn toàn vào trải nghiệm ẩm thực. Hơn nữa, nội thất được thiết kế đẹp mắt hoặc tầm nhìn đẹp mắt có thể làm tăng thêm sức hấp dẫn tổng thể của nhà hàng và làm cho bữa ăn trở nên đáng nhớ hơn.

2.5. In your opinion, what factors contribute to a memorable dining experience in a restaurant?

Several factors contribute to a memorable dining experience in a restaurant. Firstly, the quality and presentation of the food are crucial. When the dishes are skillfully prepared, using fresh ingredients and presented aesthetically, it adds to the overall enjoyment. Additionally, attentive and friendly customer service can greatly enhance the experience. A knowledgeable and courteous staff who are willing to offer recommendations and cater to individual preferences create a positive and personalized dining atmosphere. Lastly, a well-thought-out ambiance, including comfortable seating, pleasing decor, and a relaxed atmosphere, can make a dining experience truly memorable. 

Từ vựng:

 • Aesthetically [adv]: đẹp mắt
 • Cater [v]: phục vụ
 • Personalize [v]: cá nhân hóa

Dịch:

Một số yếu tố góp phần tạo nên trải nghiệm ăn uống đáng nhớ tại nhà hàng. Thứ nhất, chất lượng và cách trình bày món ăn là rất quan trọng. Khi các món ăn được chuẩn bị một cách khéo léo, sử dụng nguyên liệu tươi và trình bày đẹp mắt, nó sẽ làm tăng thêm sự thú vị chung. Ngoài ra, dịch vụ khách hàng chu đáo và thân thiện có thể nâng cao trải nghiệm rất nhiều. Đội ngũ nhân viên am hiểu và lịch sự, sẵn sàng đưa ra các khuyến nghị và phục vụ theo sở thích cá nhân, tạo ra một bầu không khí ăn uống tích cực và cá nhân hóa. Cuối cùng, bầu không khí được cân nhắc kỹ lưỡng, bao gồm chỗ ngồi thoải mái, lối trang trí đẹp mắt và bầu không khí thoải mái, có thể khiến trải nghiệm ăn uống thực sự đáng nhớ.

2.6. Some people believe that homemade meals are better than restaurant meals. What are your thoughts on this?

While homemade meals have their charm and advantages, I believe restaurant meals can offer a unique and delightful experience. Firstly, restaurants provide access to a wide variety of cuisines that may not be easily replicated at home. They often have skilled chefs who specialize in specific culinary styles, allowing diners to explore and enjoy flavors from around the world. Moreover, dining out gives individuals a break from cooking and the opportunity to be served and pampered. It can be a social experience, dining with friends or family, enjoying a special occasion or simply trying something new. However, I do appreciate the comfort and personal touch that homemade meals provide, as they often hold sentimental value and can be tailored to individual tastes and preferences.

Từ vựng:

 • Replicate [v]: sao chép
 • Specialize [v]: chuyên
 • Pamper [v]: chiều chuộng
 • Sentimental [adj]: thuộc tình cảm

Dịch:

Mặc dù các bữa ăn tự nấu có sức hấp dẫn và lợi thế riêng, nhưng tôi tin rằng các bữa ăn tại nhà hàng có thể mang lại trải nghiệm độc đáo và thú vị. Đầu tiên, các nhà hàng cung cấp khả năng tiếp cận nhiều loại ẩm thực khác nhau mà có thể không dễ dàng sao chép tại nhà. Họ thường có những đầu bếp lành nghề chuyên về phong cách ẩm thực cụ thể, cho phép thực khách khám phá và thưởng thức hương vị từ khắp nơi trên thế giới. Hơn nữa, đi ăn ngoài giúp mọi người không phải nấu nướng và có cơ hội được phục vụ và chiều chuộng. Đó có thể là một trải nghiệm xã hội, ăn tối với bạn bè hoặc gia đình, tận hưởng một dịp đặc biệt hoặc chỉ đơn giản là thử một cái gì đó mới. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao sự thoải mái và liên lạc cá nhân mà các bữa ăn tự nấu mang lại, vì chúng thường mang giá trị tinh thần và có thể được điều chỉnh theo sở thích và khẩu vị của từng cá nhân.

2.7. How do you think the availability of international cuisines in restaurants has impacted people’s eating habits?

The availability of international cuisines in restaurants has had a significant impact on people’s eating habits. Firstly, it has broadened people’s culinary horizons by introducing them to new flavors, ingredients, and cooking techniques. It has made dining out a more exciting and adventurous experience as people can explore diverse cuisines without having to travel. Additionally, it has influenced people to be more open-minded when it comes to trying different types of food. The exposure to international cuisines has encouraged people to be more experimental and willing to step out of their culinary comfort zones. Overall, the availability of international cuisines in restaurants has enriched people’s dining experiences and expanded their gastronomic preferences.

Từ vựng:

 • Diverse [adj]: đa dạng
 • Experimental [adj]: tính thử nghiệm

Dịch:

Sự sẵn có của các món ăn quốc tế trong các nhà hàng đã có tác động đáng kể đến thói quen ăn uống của mọi người. Đầu tiên, nó đã mở rộng tầm nhìn ẩm thực của mọi người bằng cách giới thiệu cho họ những hương vị, nguyên liệu và kỹ thuật nấu ăn mới. Nó đã làm cho việc ăn uống trở thành một trải nghiệm thú vị và mạo hiểm hơn khi mọi người có thể khám phá các món ăn đa dạng mà không cần phải đi du lịch. Ngoài ra, nó đã ảnh hưởng đến mọi người cởi mở hơn khi thử các loại thực phẩm khác nhau. Việc tiếp xúc với các món ăn quốc tế đã khuyến khích mọi người thử nghiệm nhiều hơn và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn ẩm thực của họ. Nhìn chung, sự sẵn có của các món ăn quốc tế trong các nhà hàng đã làm phong phú thêm trải nghiệm ăn uống của mọi người và mở rộng sở thích ẩm thực của họ.

2.8. What role does good customer service play in enhancing a dining experience in a restaurant?

Good customer service plays a vital role in enhancing a dining experience in a restaurant. It sets the tone for the entire meal and can greatly impact the overall satisfaction of the diners. When the staff is friendly, attentive, and knowledgeable, it creates a welcoming and comfortable atmosphere. They can provide valuable recommendations, answer queries about the menu, and cater to specific dietary requirements or preferences. Prompt service and attention to detail ensure that diners feel well taken care of throughout their visit. Good customer service also helps to address any issues or concerns promptly, ensuring a positive experience. Ultimately, it is the combination of excellent food and top-notch customer service that elevates a dining experience and encourages customers to revisit the restaurant.

Từ vựng:

 • Vital [adj]: quan trọng
 • Prompt [adj]: nhanh chóng

Dịch:

Dịch vụ khách hàng tốt đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm ăn uống tại nhà hàng. Nó thiết lập giai điệu cho toàn bộ bữa ăn và có thể tác động lớn đến sự hài lòng chung của thực khách. Khi nhân viên thân thiện, chu đáo và hiểu biết, nó sẽ tạo ra một bầu không khí thân thiện và thoải mái. Họ có thể đưa ra các đề xuất có giá trị, trả lời các câu hỏi về thực đơn và đáp ứng các yêu cầu hoặc sở thích ăn kiêng cụ thể. Dịch vụ nhanh chóng và chú ý đến từng chi tiết đảm bảo rằng thực khách cảm thấy được chăm sóc chu đáo trong suốt chuyến thăm của họ. Dịch vụ khách hàng tốt cũng giúp giải quyết mọi vấn đề hoặc mối quan tâm kịp thời, đảm bảo trải nghiệm tích cực. Cuối cùng, chính sự kết hợp giữa món ăn tuyệt vời và dịch vụ khách hàng hàng đầu đã nâng cao trải nghiệm ăn uống và khuyến khích khách hàng quay lại nhà hàng.

Trên đây là các bài mẫu IELTS Speaking Part 2 và Part 3 về Describe a meal that you enjoyed eating in a restaurant được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên tại IELTS CITY. Hi vọng rằng các bạn nắm được cách trả lời và có thêm nhiều idea cho kỳ thi IELTS Speaking sắp tới khi gặp topic này nhé!

Cập nhật: Tổng hợp đề thi IELTS Speaking 2023 mới nhất tại IDP và BC


Nếu các bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, thì các bạn có thể tham khảo khóa học IELTS tại IELTS CITY hoặc điền form sau để được nhận tư vấn lộ trình học và xếp lịch test trình độ miễn phí nhé!

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!