IELTS CITY

Tổng hợp đề thi IELTS Listening 2024

Tại bài viết này, IELTS CITY sẽ cập nhật liên tục đề thi IELTS Listening 2024 mới nhất chính thức từ IDP và BC. Trong lúc chờ đợi đề thi chính thức, các bạn có thể tham khảo qua bộ đề thi dự đoán IELTS Listening quý 1 năm 2024 trước nhé!

Xem lại đề thi IELTS Listening các năm gần đây:

Đề thi IELTS Listening 2024
Đề thi IELTS Listening 2024

1. Đề thi IELTS Listening 2024

Dưới đây là một số dự đoán về đề thi IELTS Listening 2024:

Các dạng bài:

Các dạng bài Listening IELTS thường gặp sẽ vẫn được sử dụng trong đề thi 2024, bao gồm:

 • Multiple Choice (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn)
 • Matching (Khớp đáp án)
 • Sentence Completion (Hoàn thành câu)
 • Short Answer (Trả lời ngắn)
 • Form, Note, Table, Flow-chart hoặc Summary Completion (Điền thông tin vào biểu mẫu, ghi chú, bảng biểu, sơ đồ hoặc tóm tắt)

Các chủ đề:

Các chủ đề thường ngày sẽ vẫn là chủ đề chính trong đề thi IELTS Listening 2024. Các chủ đề cụ thể có thể bao gồm:

 • Du lịch
 • Hoạt động hàng ngày
 • Giáo dục
 • Việc làm
 • Giải trí

Để làm bài IELTS Listening hiệu quả hơn, IELTS CITY mời bạn tham khảo bài hướng dẫn cách làm các dạng bài Listening IELTS nhé!

Đề thi IELTS Listening tháng 1.2024

Ngày 06.01.2024 – Tại BC Đông Tác

 • Section 1: Nội dung về một người phụ nữ điền form cho em trai mượn xe
 • Section 2: Nội dung về hoạt động tình nguyện
 • Section 3: Nội dung về water hyacinth
 • Section 4: Giải pháp toán học

Ngày 07.01.2024 – Tại IDP Ngọc Khánh

 • Section 1: One word
 • Section 2: MCQ, matching
 • Section 3: MCQ, matching
 • Section 4: One word

Ngày 11.01.2024 – Tại BC Cầu Giấy

 • Section 1: No more than one word and/or a number, trao đổi về dịch vụ Housesitters
 • Section 2: MCQs và Matching, về Volunteers với các projects
 • Section 3: MCQs và 2 lần choose 2/5
 • Section 4: No more than 2 words and/or a number, về Crime Prevention Mechanism

Ngày 13.01.2024 – Computer-based

 • Section 1: Two words and/or number
 • Section 2: Multiple choice và Map
 • Section 3: Matching và Flow-chart
 • Section 4: No more than one word

Ngày 13.01.2024 – IELTS General Training

 • Section 1: “second hand cars”
 • Section 2: Multiple choice: 2 in 5
 • Section 3: Multiple choice ( 4 câu)
 • Section 4: Stone Age Man

Ngày 14.01.2024 – Computer-based

 • Section 1: Điền 1 word and/or number về đặt phòng khách sạn
 • Section 2: MCQs và Map
 • Section 3: MCQs và Flow-chart
 • Section 4: Điền 1 word về các vấn đề liên quan đến sản xuất chất liệu quần áo

Ngày 17.01.2024 – Computer-based

 • Section 1: one word
 • Section 2: matching, multiple choice
 • Section 3: multiple choice, matching
 • Section 4: one word

Ngày 18.01.2024 – Tại BC Cầu Giấy

 • Section 1: Otting bicycle
 • Section 2: Desalination in oasis farm
 • Section 3: Khóa học hỗ trợ tìm việc
 • Section 4: Photic sneeze

Ngày 21.01.2024

 • Section 1: 1 word
 • Section 2: multiple choice + matching information
 • Section 3: multiple choice + choose 3/8
 • Section 4: 1 word

Ngày 27.01.2024

 • Section 1: Người mẹ hỏi về khóa học cho con
 • Section 2: Map
 • Section 3: Matching info (Presentation)
 • Section 4: MCQs

Ngày 28.01.2024

 • Section 1: Booking buffet party for husband’s birthday
 • Section 2: Hai học sinh thảo luận vấn đề về Văn học
 • Section 3: Turtle Conservation Centre (MCQ + Map)
 • Section 4: A research on impact of farm on soil

Ngày 29.01.2024

 • Section 1: One word
 • Section 2: MCQs + Map
 • Section 3: Pick 2 from list 6
 • Section 4: One word

Ngày 30.01.2024

 • Section 1: Booking vacation
 • Section 2: MCQs + map
 • Section 3: MCQs + matching info: Jeans/ lịch sử quần jeans
 • Section 4: Two words + one word

Đề thi IELTS Listening tháng 2.2024

Ngày 03.02.2024

 • Section 1: Booking made online
 • Section 2: Review về các tiệm xe máy, có mấy đáp án như giá đắt, rẻ, bán nhiều phụ tùng,…. Phần sau là các route phù hợp với beginners (2 routes) , lời khuyên về các yếu tố cần consider khi mua xe (màu xe, tính năng,…) – Chọn 2 đáp án
 • Section 3: One word
 • Section 4: MCQ

Ngày 22.02.2024

 • Section 1: One word
 • Section 2: Multiple choice
 • Section 3: Multiple choice
 • Section 4: One word

Ngày 24.02.2024 – Tại IDP

 • Section 1: One word and/ or a number, nói chuyện điện thoại 2 người về 1 service ở sân bay
 • Section 2: MCQs và Matching Features, nói về 1 khu du lịch hay 1 thành phố
 • Section 3: MCQs và Matching Features, nói về 1 project của 2 người trong 1 trường đại học, có nhắc đến các tác phẩm của 1 vài tác giả về sư phạm
 • Section 4: One word only, nói về mấy hộp đựng thức ăn làm từ thiếc

Đề thi IELTS Listening tháng 3.2024

Ngày 04.03.2024 – Tại Viettel Complex

 • Section 1: One word
 • Section 2: Multiple choice + two answer
 • Section 3: Matching info
 • Section 4: Filling a word

Ngày 08.03.2024 – Tại BC UAC (Computer-based)

 • Section 1: Note Completion
 • Section 2: Map + Matching
 • Section 3: Teaching Maths for children (MPC)
 • Section 4: Note Completion

Ngày 09.03.2024 – Tại IDP

 • Section 1: One word giới thiệu về khu vui chơi gì đó tốc độ khá chậm
 • Section 2: Chọn 2 trong nhiều cái và mcqs
 • Section 3: Mcqs & matching features: nội dung là về 2 bạn hsinh đang thảo luận về cách thức viết essay và phần nào thì là điểm mạnh
 • Section 4: Về loài động vật quý hiếm ở New Zealand (One word)

Ngày 09.03.2024 – Tại BC Cầu Giấy

 • Section 1: Some activitie
 • Section 2: Move to new office (Multiple choice và map)
 • Section 3: Journalisms (Multiple choice)
 • Section 4: Plants growing in the dark

Ngày 14.03.2024 – Tại IDP NEU

 • Section 1: Điền 2W and/or 1N
 • Section 2: Về market (map)
 • Section 3: MC về why female students
 • Section 4: One word

Đề thi IELTS Listening tháng 4.2024

Ngày 01.04.2024 – Tại BC Cầu Giấy

 • Section 1: Đặt phòng du lịch one word
 • Section 2: Wildlife park+ map+ mcp
 • Section 3: Chimpanzee behavior (MCQs + pick from one list)
 • Section 4: One word

Ngày 03.04.2024 – Tại IDP Phan Bội Châu

 • Section 1: Multiple choices
 • Section 2: Flow chart completion
 • Section 3: Multiple choices
 • Section 4: Gap filling

Ngày 06.04.2024 – Tại BC ODIN Đông Tác

 • Section 1: Điền từ (one word and/or a number)
 • Section 2: Matching features + Multiple choices (Pick 2 from 5)
 • Section 3: Multiple choices (Pick 1 from 3) + Multiple choices (Pick 2 from 5)
 • Section 4: Điền từ (two words and/or a number)

Ngày 07.04.2024 – Tại IDP Phan Bội Châu

 • Section 1: 2 Two
 • Section 2: Matching info
 • Section 3: Multiple choice
 • Section 4: Crabs

Ngày 13.04.2024 – Tại BC (Computer-based)

 • Section 1: One word
 • Section 2: Matching info
 • Section 3: Multiple choice
 • Section 4: One word

Ngày 14.04.2024 – Tại IDP NEU

 • Section 1: Technology
 • Section 2: Multiple choice
 • Section 3: Chọn 2 đáp án
 • Section 4: One word

Ngày 15.04.2024 – Tại BC CG

 • Section 1: Wedding photography
 • Section 2: Research về béo phì ở trẻ em
 • Section 3: Cải tạo football field
 • Section 4: Lịch sử ngành mỏ

Đề thi IELTS Listening tháng 5.2024

(Đang cập nhật)

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Bộ đề thi dự đoán IELTS Listening quý 1 2024

SECTION 1

Questions 1-10

Complete the note below

Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer

CYCLING HOLIDAY IN AUSTRIA

  – Most suitable holiday lasts   10  days (example)

  – Holiday begins on 

  – No more than 2   people in cycling group

  – Each day, group cycles 3   on average.

  – Some of the hotels have a 

  – Holidays costs 5   pounds per person without flights

  – All food included except 

  – Essential to bring a 

  – Discount possible on equipment at www. 8   .com

  – Possible that the   may change

  – Guided tour of a 10   is arranged

SECTION 2

Questions 11-14

Choose the correct letter, A, B or C.

11. The market is now situated

A. under a car park
B. beside the cathedral
C. near the river

12. On only one day a week, the market sells

A. antique furniture
B. local produce
C. hand-made items

13. The area is well-known for

A. ice cream
B. a cake
C. a fish dish

14. What change has been taken place in the harbour area?

A. Fish can now be bought from the fishermen.
B. The restaurants have moved to a different part.
C. There are fewer restaurants then there used to be.

Questions 15-20

Which advantage is mentioned for each of the following restaurants?

Choose SIX answers from the box and write the correct letter, A-H, next to questions 5-10

Advantage

A. the decoration
B. easy parking
C. entertainment
D. excellent service
E. good value
F. good views
G. quiet location
H. wide menu

15. Merrivales  

16. The Lobster Pot   

17. Elliots  

18. The Cabin    

19. The Olive Tree  

20. The Old School Restaurant  

SECTION 3

Questions 21-24

Choose the correct letter A, B or C

21. The professor says that super highways

A. lead to better lifestyles.
B. are a feature of wealthy cities.
C. result in more city suburbs.

22. The student thinks people

A. like the advantages of the suburbs.
B. rarely go into the city for entertainment.
C. enjoy living in the city.

23. The professor suggests that in five years’ time

A. City Link will be choked by traffic.
B. public transport will be more popular.
C. roads will cost ten times more to build.

24. The student believes that highways

A. encourage a higher standard of driving.
B. result in lower levels of pollution.
C. discourage the use of old cars.

Questions 25-26

Label the two bars identified on the graph below.

Choose your answers from the box and write them next to Questions 25-26.

Plus 1 L4 q25-26.png

25.    

26.    

Questions 27-28

Choose TWO letters A-F.

Which TWO facts are mentioned about Copenhagen?

A. live street theatre encouraged
B. 30% of citizens walk to work
C. introduction of parking metres
D. annual reduction of parking spots
E. free city bicycles
F. free public transport

Questions 29-30

Choose TWO letters A-F.

Which TWO reasons are given for the low popularity of public transport?

A. buses slower than cars
B. low use means reduced service
C. private cars safer
D. public transport expensive
E. frequent stopping inconvenient
F. making connections takes time

SECTION 4

Questions 31-34 

Complete the sentences below

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER

31. Recent changes in society are eroding the traditional    structure.

32. Slightly fewer than 50% of American children under 13 live in   .

33. Statistics show that cohabiting couples are more liable   than married couples.

34. DINKS focus on   rather than having children.

Questions 35-38

Answer the questions below

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

35. How many children in the UK now live in single-parent families?

36. According to some sociologists, who are responsible for the rise in single parenting?

37. What have the largest group of lone parents never done?

38. Where are single-parent families more likely to live?

Questions 39-40

Choose TWO letters, A-E

Which two points does the lecturer give as disadvantages for living alone?

A People living alone will need help from the community.
B It is more likely to foster a fragmented population.
C It creates an accommodation shortage.
D It is more expensive for an individual to live alone.
E People may have children too late.

Tham khảo: Top 7 Website IELTS Listening Test Online miễn phí tốt nhất

Phía trên là những đề thi IELTS Listening 2024 được IELTS CITY cập nhật mới nhất từ IDP và BC. Các bạn đừng quên truy cập thường xuyên để nắm bắt xu hướng ra đề Listening mới nhất trong 2024 sắp tới nhé!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!