IELTS CITY

Tổng hợp chi tiết đề thi IELTS Listening 2023 chính thức tại BC & IDP

Cùng tham khảo Đề thi IELTS Listening 2023 mới nhất tại BC & IDP được các bạn học viên tại IELTS CITY đi thi về cập nhật liên tục & chi tiết qua bài viết sau đây nhé!

Đề thi IELTS Listening 2023
Tổng hợp đề thi IELTS Listening 2023 mới nhất tại IDP & BC

1. Lưu ý về đề thi IELTS Listening 2023

Cấu trúc đề thi IELTS Listening hoàn chỉnh sẽ bao gồm tổng cộng 40 câu hỏi và được chia nhỏ ra 4 sections. Thí sinh khi dự thi IELTS chính thức tại IDP & BC sẽ có thời gian 30 phút để hoàn thành phần thi và 10 phút để điền đáp án vào phiếu trả lời. Bạn có thể xem các dạng bài IELTS Listening sau đây:

 • Table completion – Dạng điền thông tin được yêu cầu vào trong bảng
 • Multiple choice – Dạng câu hỏi trắc nghiệm
 • Sentence completion – Dạng điền từ còn thiếu vào chỗ trống
 • Form completion – Dạng điền thông tin còn thiếu vào trong một cái Form (biểu mẫu)
 • Short answer question – Dạng điền một câu trả lời ngắn
 • Matching – Dạng nối các câu đã được đánh số với đáp án bằng chữ có sẵn trong bảng
 • Labeling Plan, Map, Diagrams – Dạng điền thông tin dựa trên một biểu đồ hay một quy trình nào đó

2. Tổng hợp đề thi thật IELTS Listening năm 2023

Đề thi IELTS Listening tháng 11 năm 2023

Ngày 21.11.2023

Part 1: one word

Part 2: MCQ+ matching

Part 3: Matching info

Part 4: one word

Ngày 18.11.2023

Section 1: One word, phần này không khó nhưng 1 số chỗ có nhiều thông tin gây nhiễu

Section 2: Matching và Map

Section 3: Multiple choice

Section 4: One word

Đề thi IELTS Listening tháng 10 năm 2023

Ngày 18.10.2023

Part 1: điền one word

Part 2: map & multiple choice.

Part 3: multiple choice & matching

Part 4: one word

Đề thi IELTS Listening tháng 9 năm 2023

Ngày 26.09.2023

Section 1: Gap filling thông tin về chuyến cắm trại

Section 2: MC, matching info

Section 3: Gap filling, Matching info

Section 4: MC

Ngày 23.09.2023

Section 1: Library service

Section 2: Forest Campsite

Section 3: Music performance

Section 4: Engineer

Ngày 18.09.2023

Section 1: một ông muốn tổ chức tiệc ở hotel (sentence completion)

Section 2: cuộc thi đua ngựa (multiple choice+ matching)

Section 3: bảo hiểm hàng hoá (matching+ flow-chart)

Section 4: công nghệ nano (summary completion)

Ngày 05.09.2023

Part 1: Về swimming course, fill one word and/or a number

Part 2: Về volunteer trong trong khu ( mình k nhớ nó là gì), có phần map labeling, còn lại là matching questions

Part 3: Về design a website, matching question , sentence completion ( no more then 2 words and or a number).

Part 4: Matching question

Ngày 02.09.2023

Part 1: Điền từ no more than three words

Part 2: Giới thiệu sự kiện trao đổi văn hoá giữa các quốc gia

Part 3: Nói chuyện về dự án gì đó liên quan đến môi trường ở trường Đại học

Part 4: Điền từ về saffron

Đề thi IELTS Listening tháng 8 năm 2023

Ngày 28.08.2023 (Computer-based)

Section 1: Về việc thuê nhà cho kì nghỉ (gap filling)

Section 2: Tình nguyện ở một lễ hội (MCQ, Map)

Section 3: Bàn luận về một khoá học (MCQ, kéo thả)

Section 4: mình không nhỡ rõ đề nữa huhu đại khái là về brand, chiến dịch quảng bá gì đó (gap filling)

Ngày 28.08.2023 – Tại BC Khúc Thừa Dụ

Section 1: One word

Section 2: the st’David visiting experience

 • Multiple choice

Section 3: Treatment

 • Multiple choice

Section 4: Ancient symbols One word

Ngày 26.08.2023 – Tại IDP Hai Bà Trưng

Section 1: Matching infor + one word

Section 2. Interview MCQ short phrase + matching heading

Section 3. Two students discuss about a presentation. Dạng điền three words.

Section 4. Presentation about protecting Bears and Red Deer

Ngày 23.08.2023 – Tại BC UAC Nguyễn Đình Chiểu

Section 1: Calling

Section 2: MCQ

Section 3: One word

Section 4: Matching heading

Ngày 23.08.2023 – Tại BC Khúc Thừa Dụ

Section 1: One word

Section 2: Multiple choice

Section 3: Elderly (multiple choice)

Section 4: Nostalgia: one world

Ngày 09.08.2023 – Tại IDP NEU

Part 1: matching, điền từ 2 word về biểu diễn nghệ thuật gì đó

Part 2: MCQ về bão lũ ngập lụt

Part 3: MCQ và điền từ 2 word về làm assignment

Part 4: Two words về bộ xương

Ngày 06.08.2023 – Tại BC UAC

Part 1: Trao đổi thông tin về ngày thu gom rác và những thông tin liên quan giữa người dân mới chuyển đến ở khu dân cư và bộ phận tư vấn viên

Part 2: Trao đổi của học sinh và giáo viên về topic bilingual children presentation sắp tới

Part 3: Kế hoạch nghỉ dưỡng cho nhân viên của các công ty khác nhau, one words, mcqs

Part 4: House prefabs và simple process để làm đc 1 house prefab đó, one word, pros and cons

Ngày 02.08.2023 – Tại IDP NEU

Part 1: Two words + 3 one word.

Part 2: Matching info

Part 3: Multiple choices

Part 4: One word

Đề thi IELTS Listening tháng 7 năm 2023

Ngày 17.07.2023

Part 1: Gap filling, no more than 3 words
Part 2: One word
Part 3: MCQ
Part 4: One word

Ngày 16.07.2023

Section 1: One word
Section 2: Matching name
Section 3: Multiple choice
Section 4: One word

Ngày 15.07.2023

Part 1: one world: campsites, mtc: nhân viên mới của strawberry
Part 2: maps, mtc: khoa nghệ thuật hội hoạ
Part 3: chọn comment ứng với từng ngành nghề
Part 4: a word: tái chế ở úc, 2: process recycling

Ngày 17.07.2023

Section 1: campsite -1 word/ number
Section 2: map & mcqs. Map
Section 3: performance art: mcqs
Section 4: về tái chế lốp ô tô, mcq và gap filling

Ngày 09.07.2023

Part 1: form completion – Block head

Part 2: sentence completion + matching information

Part 3: multiple choice + matching information

Part 4: multiple choice + table completion

Ngày 05.07.2023

Section 1: Scotland island

Section 2: Music shops

Section 3: Pam & Jason: large market

Section 4: Seahorses

Ngày 04.07.2023

Part 1: one word or/and a number

Part 2: Children’s Club + Summer camp

Part 3: MCQ + matching information

Part 4: Midden

Đề thi IELTS Listening tháng 6 năm 2023

Ngày 09.06.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh

Section 1: Filling a word

Section 2: MCQs

Section 3: Matching heading

Section 4: One word

Ngày 08.06.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh

Part 1: Cleaning house

 • No more than 2 words
 • MCQ

Part 2: Hampton Junior Chess Club

 • MCQ
 • Matching info

Part 3: Field course in Portugal

Part 4: One word only

Ngày 05.06.2023 – Tại BC Khúc Thừa Dụ

Part 1: One word completion

Part 2: Multiple choice, Matching

Part 3: Matching, multiple choice

Part 4: One word

Ngày 03.06.2023

Section 1: Table completion

Section 2: có MCQ và Map

Section 3: Matching information và MCQ

Section 4: Table completion

Đề thi IELTS Listening tháng 5 năm 2023

Ngày 29.05.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh (Computer-based)

Part 1: Job applications (No more than two word)

Part 2: MCQ, matching info

Part 3: MCQ, matching info

Part 4: One word only

Ngày 28.05.2023 – Tại BC CMT8

Part 1: Photo wedding (1 word)

Part 2: Zoo keeper (MCQs)

Part 3: Green city

Part 4: Stone in Japan (2 words)

Ngày 27.05.2023

Part 1: Fill the blank (one word)

Part 2: Multiple choice, matching

Part 3: Multiple choice, matching

Part 4: Fill the blank

Ngày 26.05.2023

Part 1: One word

Part 2: Musium

Part 3: Nurse

Part 4: Children laugh

Ngày 24.05.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh

Part 1: Insurance (No more than 2 word)

Part 2: Multiple choice.

Part 3: Gap fill

Part 4: Multiple choice

Ngày 23.05.2023 – Tại IDP HCM (Computer-based)

Part 1: One word and/or a number

Part 2: Volunteers (MCQs, Y/N/NG)

Part 3: Project (MCQs, Matching headings)

Part 4: One word only

Ngày 22.05.22023- Tại BC Khúc Thừa Dụ (Computer-based)

Section 1: MCQs

Section 2: Matching info

Section 3: No more than 2 words

Section 4: One word

Ngày 20.05.2023

Part 1: Interstate Moves Made Easy

Part 2: The National Coal Mining Museum

Part 3: A marketing project on food packaging

Part 4: Prehistoric Cloth in the Mediterranean – Cloth history

Ngày 19.05.2023

Section 1: Photographer

Section 2: Musium

Section 3: Reseacher games

Section 4: Report

Ngày 18.05.2023 – Tại IDP Hai Bà Trưng

Section 1: One word only

Section 2: Multiple Choice + Map

Section 3: Multiple Choice + One word only

Section 4: One word only

Ngày 16.05.2023 – Tại BC UAC Đội Cấn

Session 1: Volunteer work

Section 2: Homesick

Session 3: Research about children’s meal

Section 4: One word + MCQs

Ngày 15.05.2023 – Tại BC (Computer-based)

Section 1: One word

Section 2: Mcq select + Select two things

Section 3: Mcq + Matching info

Section 4: Humor of children (One word)

Ngày 13.05.2023 – Tại BC Hà Nội (Computer-based)

Part 1: One word
Part 2: No more than 2 words
Part 3: MCQ
Part 4: One word

Ngày 11.05.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh (Computer-based)

Part 1: One word
part 2: MCQ
Part 3: MCQ
Part 4: One word

Ngày 10.05.2023 – Tại IDP NEU

Part 1: Two words
Part 2: Map vs MC
Part 3: MCQ và labeling detail
Part 4: One word

Ngày 06.05.2023 – Tại BC UAC

Part 1: word completion

Part 2: MCQs về new office building

Part 3: MCQs + matching features

Part 4: word completion

Đề thi IELTS Listening tháng 4 năm 2023

Đề thi ngày 16.04.2023 – Tại BC Khúc Thừa Dụ

Section 1: No more than 2 words

Section 2: Multiple choice

Section 3: T/F/NG

Section 4: One word

Đề thi ngày 15.04.2023 – Tại IDP Hai Bà Trưng

Part 1: One word

Part 2: Map & multiple choice

Part 3: Multiple choice

Part 4: One word

Đề thi ngày 15.04.2023 (Computer-based)

Section 1: Filling a word

Section 2: Gap filling & Map

Section 3: Mutiple choice & Two words

Section 4: MCQs

Đề thi ngày 14.04.2023

Part 1: One word

Part 2: Map + Matching information

Part 3: Multiple choice, matching information

Part 4: Filling a word

Đề thi ngày 12.04.2023 – Tại IDP Hai Bà Trưng

Part 1: The call for : Second-hand furniture
Part 2: The gym-fit fitness centre
Part 3: Pacific tapa cloth
Part 4: Climate and buldings

Đề thi ngày 10.04.2023 – Tại VTED BC Khúc Thừa Dụ (Computer-based)

Section 1: One word

Section 2: African-American museum

 • Multiple choices

Section 3: Discuss on thinkers/doesers/innovators

 • Multiple choices, matching infor

Section 4: How to choose flooring material

Đề thi ngày 09.04.2023

Part 1: Book vacation

 • No more than 1 word/1 number

Part 2: Newton village contest

 • Matching info
 • Map

Part 3: No more than 2 words

Part 4: Bird and insects

Đề thi ngày 08.04.2023

Section 1: Riverdale Pre-school

Section 2: Airport map

Section 3: Discussion

Section 4: Marmots

Đề thi ngày 06.04.2023

Part 1: One word and/ or a number

Part 2: MCQs + Map

Part 3: MCQs

Part 4: One word

Đề thi ngày 02.04.2023 – Tại BC UAC

Section 1: One word and/or a number

Section 2: MCQ, matching

Section 3: MCQ, pick 2

Section 4: One word

Đề thi ngày 01.04.2023

Section 1: Volunteer work

Section 2: Photography

 • Match heading

Section 3: Washing hand

 • Matching info
 • Mcq

Section 4: Art symbol

Đề thi IELTS Listening tháng 3 năm 2023

Đề thi ngày 31.03.2023

Part 1: Family presents

 • One word only

Part 2: Presentation

Part 3: (Map) Area development

Part 4: How to find and re use metal

Đề thi ngày 25.03.2023 – Tại IDP Hai Bà Trưng (Computer-based)

Part 1: Note form completion

Part 2: Multiple choice, matching

Part 3: Multiple choice

Part 4: One word

Đề thi ngày 23.03.2023 – Tại IDP HBT (Computer-based)

Section 1: Form Completion

Section 2: Multiple Choice

Section 3: Multiple Choice

Section 4: Form Completion

Đề thi ngày 22.03.2023 – Tại IDP HBT (Computer-based)

Section 1: One word

Section 2: MCQs + Matching info

Section 3: Research on waterlands in Australia

Section 4: Max Dupain- photographer

Đề thi ngày 20.03.2023 – Tại BC Khúc Thừa Dụ

Part 1: Application for part-time job

 • Two words

Part 2: Clean Day

 • MCQ
 • Matching information

Part 3: Training nurse

 • MCQ

Part 4: Nanotechnology and Its Applications

Đề thi ngày 19.03.2023

Part 1: Spelling + no more than 3 words

Part 2: Cruise ship

 • multiple choice

Part 3: multiple choice

Part 4: 1 word only

Đề thi ngày 18.03.2023

Section 1: Check an apartment + one word only

Section 2: Green island + multiple choices

Section 3: Research for treeport restaurant

 • multiple choices

Section 4: life in an international space station

 • one word only

Đề thi ngày 17.03.2023

Part 1: Two words

Part 2: Map + matching

Part 3: Multiple choice + matching infor

Part 4: one word only

Đề thi ngày 13.03.2023

Section 1: Workshops và festivals

 • One word and/or a number

Section 2: Multiple choices + Map

Section 3: Pick two answers + Multiple choices

Section 4: One word only

Đề thi ngày 12.03.2023

Part 1: One word

Part 2: MCQs + Map

Part 3: Matching feature + MCQs

Part 4: one word

Đề thi ngày 11.03.2023

Section 1: Home Service

Section 2: Multiple choice + map

Section 3: Multiple choice + completion

Section 4: Language

Đề thi ngày 08.03.2023 – Tại VTED Khúc Thừa Dụ

Section 1: Matching info

Section 2: Multiple choices

Section 3: Fill in graph

Section 4: MCQs

Đề thi ngày 05.03.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh

Part 1: Telephone number

Part 2: Multiple choice + Matching info diagram

Part 3: Map

Part 4: One word

Đề thi ngày 03.03.2023 – Tại BC Khúc Thừa Dụ

Part 1: Service cleaning house

 • Filling 1 word and/or number

Part 2: Main hospital

 • Map

Part 3: Research learing Maths

 • Y/N/NG

Part 4: Science fiction magazines

 • Filling words

Đề thi ngày 01.03.2023

Section 1: Gap filling

Section 2: MCQs + Matching info

Section 3: Matching info + MCQs

Section 4: Gap filling

Đề thi IELTS Listening tháng 2 năm 2023

Đề thi ngày 26.02.2023

Part 1: Filling a word

Part 2: Y/N/NG

Part 3: Multiple choices

Part 4: One word

Đề thi ngày 20.02.2023

Section 1: All in cooker

Section 2: Volunteer for London wildlife

Section 3: Coral reefs

Section 4: Antikythera mechanism

Đề thi ngày 19.02.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh (Computer-based)

Section 1: Volunteers

 • Two words

Section 2:

 • Multiple choices

Section 3: Requirement & Course

 • Matching info

Section 4: One word

Đề thi ngày 18.02.2023

Section 1: Job interview

Section 2: T/F/NG

Section 3: Course discussion

Section 4: Tulips – Stealing plant

Đề thi ngày 16.02.2023 – Tại BC (Computer-based)

Part 1: Multiple choices + Matching information

Part 2: Y/N/NG + T/F/NG + Filling a word t

Part 3: Synonym

Đề thi ngày 15.02.2023

Section 1: Hotel Limerick

 • One word (filling)

Section 2: Sunshine Island Resort

 • Multiple Choice
 • Map labelling

Section 3: Video polar bears

 • Multiple Choice
 • Matching

Section 4: Perception of color red

 • One word

Đề thi ngày 11.02.2023 – Tại BC Vinh (paper-based)

Section 1: Job opportunity

Section 2: Nature island

Section 4: Archeology

Section 3: Animals in NZ

Đề thi ngày 05.02.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh

Section 1: Devonport School

Section 2: Vacuum Cleaners Museum

Section 3: Natural.

Section 4: Cubes House

Đề thi ngày 04.02.2023 – Tại UAC HCM

Part 1: Booking tour

Part 2: Tham quan Cliffton Bird Park

 • Map

Part 3: Research về giày của 2 học sinh

 • Matching

Part 4: Cuộc đời của nhạc sĩ

Đề thi ngày 04.02.2023

Part 1:

 • One word

Part 2:

 • Map

Part 3:

 • Multiple choice
 • Matching

Part 4:

 • One word

Đề thi ngày 02.02.2023

Part 1: Furnishing store enquiry

Part 2: Home Gardening

Part 3: Effects on services

Part 4: Attitude in children

Đề thi IELTS Listening tháng 1 năm 2023

Đề thi ngày 28.01.2023

Part 1:

 • Form Filling

Part 2:

 • MCQs
 • Word Fill

Part 3:

 • MCQs
 • Map

Part 4:

 • Matching information

Đề thi ngày 19.01.2023

Part 1:

 • One-word
 • MCQs

Part 2: MCQs

Part 3: Map

 • MCQs

Part 4:

 • One-word

Đề thi ngày 14.01.2023

Part 1:

 • Form Fill

Part 2:

 • MCQs
 • Matching info

Part 3:

 • MCQs
 • Word fill

Part 4 :

 • MCQs
 • Matching info

Đề thi ngày 13.01.2023

Part 1: New Zealand Tourism

 • Word fill

Part 2: Gardening

 • Matching information
 • MCQs

Part 3: Oral History

 • Matching information
 • MCQs

Part 4: Psychology

 • MCQS
 • Two-words

Đề thi ngày 12.01.2023

Part 1: Volunteer activity

 • Short answer

Part 2: A tourists garden

 • Map
 • MCQs

Part 3: Word fill

Part 4: Cycling

Đề thi ngày 08.01.2023

Part 1: One word +Matching information

Part 2: MCQs

Part 3: Matching information

Part 4: Fill in the blank

Đề thi ngày 07.01.2023

Part 1: Form completion + One-word

Part 2: MCQs + Map

Part 3: MCQs

Part 4: One-word

Đề thi ngày 06.01.2023

Part 1: Form-filling

Part 2: MCQs + Map

Part 3: Two-words

Part 4: One-word

Đề thi ngày 03.01.2023

Part 1: Booking a tour

 • Form filling

Part 2: Map of the fitness center + Facility in the fitness

 • Matching information

Part 3: Discussion about one research MCQs

Part 4: Exploration on a city (History + Affect)

 • One-word only

Đề thi ngày 02.01.2023

Part 1:

 • Fill in the gap

Part 2:

 • MCQs
 • Map

Part 3:

 • MCQs
 • Matching words

3. Forecast đề thi IELTS Listening năm 2023

3.1 Đề thi IELTS Listening Quý 1 năm 2023

Đề 1

Section 1: Table completion + Gap filling

Section 2: Multiple choice

Section 3: Matching + Multiple choice

Section 4: Berbers (Gap filling)

Đề 2

Section 1: (Lake View Hotel) Sentence completion.

Section 2 (Bridge to Brisbane) MCQs Map.

Section 3 (Chumber nature reserve) MCQs Matching information.

Section 4 (Music Education) Sentence completion Short answer question.

Đề 3

Section 1: Gap filling. Nói về 1 địa điểm tham quan và lịch sử của nơi đó.

Section 2: Multiple Choice Questions, Matching (dạng mà mỗi phương án chỉ trả lời được cho một câu) – nối công việc với description phù hợp.

Section 3: Sinh viên nói chuyện với giáo viên về chủ đề khảo cổ học (Multiple Choice Questions, Matching).

Section 4: One word only. Về phương pháp giáo dục ở Scotland và China.

Đề 4

Section 1: Dramatic club (One word and/or a number)

Section 2: Một cô tên Jill nói về energy-saving (Multiple choice và Choose 2 answers)

Section 3: Process of interviewing child witnesses (Multiple choice)

Section 4: Meltz Glacier (One word only)

Xem thêm tổng hợp đề thi IELTS 2023 các kỹ năng khác:

Hi vọng các đề thi IELTS Listening 2023 & Bộ đề Forecast quý 1 trên đây sẽ hữu ích với bạn trong quá trình luyện thi IELTS. Đối với kỹ năng Listening, hãy tập thói quen luyện nghe và trau dồi vốn từ vựng mỗi ngày qua các đoạn hội thoại, talkshows đa dạng các chủ đề bằng tiếng Anh trên mạng. Nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong quá trình luyện thi Listening đấy! Chúc bạn học tập thật tốt nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!