Tổng hợp chi tiết đề thi IELTS Listening 2023 chính thức tại BC & IDP

Cùng tham khảo Đề thi thật IELTS Listening 2023 mới nhất tại BC & IDP được các bạn học viên tại IELTS CITY đi thi về cập nhật liên tục & chi tiết qua bài viết sau đây nhé!

Đề thi IELTS Listening 2023
Tổng hợp đề thi IELTS Listening 2023 mới nhất tại IDP & BC

1. Lưu ý về đề thi IELTS Listening 2023

Cấu trúc đề thi IELTS Listening hoàn chỉnh sẽ bao gồm tổng cộng 40 câu hỏi và được chia nhỏ ra 4 sections. Thí sinh khi dự thi IELTS chính thức tại IDP & BC sẽ có thời gian 30 phút để hoàn thành phần thi và 10 phút để điền đáp án vào phiếu trả lời. Bạn có thể tham khảo một số dạng đề thường xuất hiện trong IELTS Listening dưới bài viết sau đây:

 • Table completion – Dạng điền thông tin được yêu cầu vào trong bảng
 • Multiple choice – Dạng câu hỏi trắc nghiệm
 • Sentence completion – Dạng điền từ còn thiếu vào chỗ trống
 • Form completion – Dạng điền thông tin còn thiếu vào trong một cái Form (biểu mẫu)
 • Short answer question – Dạng điền một câu trả lời ngắn
 • Matching – Dạng nối các câu đã được đánh số với đáp án bằng chữ có sẵn trong bảng
 • Labeling Plan, Map, Diagrams – Dạng điền thông tin dựa trên một biểu đồ hay một quy trình nào đó

2. Tổng hợp đề thi thật IELTS Listening năm 2023

Đề thi IELTS Listening tháng 4 năm 2023

(Đang cập nhật…)

Đề thi IELTS Listening tháng 3 năm 2023

Đề thi ngày 23.03.2023 – IDP HBT (Computer-based)

Section 1: Form Completion

Section 2: Multiple Choice

Section 3: Multiple Choice

Section 4: Form Completion

Đề thi ngày 22.03.2023 – IDP HBT (Computer-based)

Section 1: One word

Section 2: MCQs + Matching info

Section 3: Research on waterlands in Australia

Section 4: Max Dupain- photographer

Đề thi ngày 20.03.2023 – Tại BC Khúc Thừa Dụ

Part 1: Application for part-time job

 • Two words

Part 2: Clean Day

 • MCQ
 • Matching information

Part 3: Training nurse

 • MCQ

Part 4: Nanotechnology and Its Applications

Đề thi ngày 19.03.2023

Part 1: Spelling + no more than 3 words

Part 2: Cruise ship

 • multiple choice

Part 3: multiple choice

Part 4: 1 word only

Đề thi ngày 18.03.2023

Section 1: Check an apartment + one word only

Section 2: Green island + multiple choices

Section 3: Research for treeport restaurant

 • multiple choices

Section 4: life in an international space station

 • one word only

Đề thi ngày 17.03.2023

Part 1: Two words

Part 2: Map + matching

Part 3: Multiple choice + matching infor

Part 4: one word only

Đề thi ngày 13.03.2023

Section 1: Workshops và festivals

 • One word and/or a number

Section 2: Multiple choices + Map

Section 3: Pick two answers + Multiple choices

Section 4: One word only

Đề thi ngày 12.03.2023

Part 1: One word

Part 2: MCQs + Map

Part 3: Matching feature + MCQs

Part 4: one word

Đề thi ngày 11.03.2023

Section 1: Home Service

Section 2: Multiple choice + map

Section 3: Multiple choice + completion

Section 4: Language

Đề thi ngày 08.03.2023 – Tại VTED Khúc Thừa Dụ

Section 1: Matching info

Section 2: Multiple choices

Section 3: Fill in graph

Section 4: MCQs

Đề thi ngày 05.03.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh

Part 1: Telephone number

Part 2: Multiple choice + Matching info diagram

Part 3: Map

Part 4: One word

Đề thi ngày 03.03.2023 – Tại BC Khúc Thừa Dụ

Part 1: Service cleaning house

 • Filling 1 word and/or number

Part 2: Main hospital

 • Map

Part 3: Research learing Maths

 • Y/N/NG

Part 4: Science fiction magazines

 • Filling words

Đề thi ngày 01.03.2023

Section 1: Gap filling

Section 2: MCQs + Matching info

Section 3: Matching info + MCQs

Section 4: Gap filling

Đề thi IELTS Listening tháng 2 năm 2023

Đề thi ngày 26.02.2023

Part 1: Filling a word

Part 2: Y/N/NG

Part 3: Multiple choices

Part 4: One word

Đề thi ngày 20.02.2023

Section 1: All in cooker

Section 2: Volunteer for London wildlife

Section 3: Coral reefs

Section 4: Antikythera mechanism

Đề thi ngày 19.02.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh (Computer-based)

Section 1: Volunteers

 • Two words

Section 2:

 • Multiple choices

Section 3: Requirement & Course

 • Matching info

Section 4: One word

Đề thi ngày 18.02.2023

Section 1: Job interview

Section 2: T/F/NG

Section 3: Course discussion

Section 4: Tulips – Stealing plant

Đề thi ngày 16.02.2023 – Tại BC (Computer-based)

Part 1: Multiple choices + Matching information

Part 2: Y/N/NG + T/F/NG + Filling a word t

Part 3: Synonym

Đề thi ngày 15.02.2023

Section 1: Hotel Limerick

 • One word (filling)

Section 2: Sunshine Island Resort

 • Multiple Choice
 • Map labelling

Section 3: Video polar bears

 • Multiple Choice
 • Matching

Section 4: Perception of color red

 • One word

Đề thi ngày 11.02.2023 – Tại BC Vinh (paper-based)

Section 1: Job opportunity

Section 2: Nature island

Section 4: Archeology

Section 3: Animals in NZ

Đề thi ngày 05.02.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh

Section 1: Devonport School

Section 2: Vacuum Cleaners Museum

Section 3: Natural.

Section 4: Cubes House

Đề thi ngày 04.02.2023 – Tại UAC HCM

Part 1: Booking tour

Part 2: Tham quan Cliffton Bird Park

 • Map

Part 3: Research về giày của 2 học sinh

 • Matching

Part 4: Cuộc đời của nhạc sĩ

Đề thi ngày 04.02.2023

Part 1:

 • One word

Part 2:

 • Map

Part 3:

 • Multiple choice
 • Matching

Part 4:

 • One word

Đề thi ngày 02.02.2023

Part 1: Furnishing store enquiry

Part 2: Home Gardening

Part 3: Effects on services

Part 4: Attitude in children

Đề thi IELTS Listening tháng 1 năm 2023

Đề thi ngày 28.01.2023

Part 1:

 • Form Filling

Part 2:

 • MCQs
 • Word Fill

Part 3:

 • MCQs
 • Map

Part 4:

 • Matching information

Đề thi ngày 19.01.2023

Part 1:

 • One-word
 • MCQs

Part 2: MCQs

Part 3: Map

 • MCQs

Part 4:

 • One-word

Đề thi ngày 14.01.2023

Part 1:

 • Form Fill

Part 2:

 • MCQs
 • Matching info

Part 3:

 • MCQs
 • Word fill

Part 4 :

 • MCQs
 • Matching info

Đề thi ngày 13.01.2023

Part 1: New Zealand Tourism

 • Word fill

Part 2: Gardening

 • Matching information
 • MCQs

Part 3: Oral History

 • Matching information
 • MCQs

Part 4: Psychology

 • MCQS
 • Two-words

Đề thi ngày 12.01.2023

Part 1: Volunteer activity

 • Short answer

Part 2: A tourists garden

 • Map
 • MCQs

Part 3: Word fill

Part 4: Cycling

Đề thi ngày 08.01.2023

Part 1: One word +Matching information

Part 2: MCQs

Part 3: Matching information

Part 4: Fill in the blank

Đề thi ngày 07.01.2023

Part 1: Form completion + One-word

Part 2: MCQs + Map

Part 3: MCQs

Part 4: One-word

Đề thi ngày 06.01.2023

Part 1: Form-filling

Part 2: MCQs + Map

Part 3: Two-words

Part 4: One-word

Đề thi ngày 03.01.2023

Part 1: Booking a tour

 • Form filling

Part 2: Map of the fitness center + Facility in the fitness

 • Matching information

Part 3: Discussion about one research MCQs

Part 4: Exploration on a city (History + Affect)

 • One-word only

Đề thi ngày 02.01.2023

Part 1:

 • Fill in the gap

Part 2:

 • MCQs
 • Map

Part 3:

 • MCQs
 • Matching words

3. Forecast đề thi IELTS Listening năm 2023

3.1 Đề thi IELTS Listening Quý 1 năm 2023

Đề 1

Section 1: Table completion + Gap filling

Section 2: Multiple choice

Section 3: Matching + Multiple choice

Section 4: Berbers (Gap filling)

Đề 2

Section 1: (Lake View Hotel) Sentence completion.

Section 2 (Bridge to Brisbane) MCQs Map.

Section 3 (Chumber nature reserve) MCQs Matching information.

Section 4 (Music Education) Sentence completion Short answer question.

Đề 3

Section 1: Gap filling. Nói về 1 địa điểm tham quan và lịch sử của nơi đó.

Section 2: Multiple Choice Questions, Matching (dạng mà mỗi phương án chỉ trả lời được cho một câu) – nối công việc với description phù hợp.

Section 3: Sinh viên nói chuyện với giáo viên về chủ đề khảo cổ học (Multiple Choice Questions, Matching).

Section 4: One word only. Về phương pháp giáo dục ở Scotland và China.

Đề 4

Section 1: Dramatic club (One word and/or a number)

Section 2: Một cô tên Jill nói về energy-saving (Multiple choice và Choose 2 answers)

Section 3: Process of interviewing child witnesses (Multiple choice)

Section 4: Meltz Glacier (One word only)

Hi vọng các đề thi IELTS Listening 2023 & Bộ đề Forecast quý 1 trên đây sẽ hữu ích với bạn trong quá trình luyện thi IELTS. Đối với kỹ năng Listening, hãy tập thói quen luyện nghe và trau dồi vốn từ vựng mỗi ngày qua các đoạn hội thoại, talkshows đa dạng các chủ đề bằng tiếng Anh trên mạng. Nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong quá trình luyện thi Listening đấy! Chúc bạn học tập thật tốt nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

ielts city group 1
ielts city team
ielts city teacher

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ