IELTS CITY

Tổng hợp review đề thi IELTS Listening 2022 [Cập nhật mới nhất]

Đề thi IELTS Listening 2022 đang được IELTS CITY cập nhật liên tục hằng ngày. Điều đặc biệt là toàn bộ đề thi IELTS Listening 2022 dưới đây đều đến từ các học viên của IELTS CITY tham gia kì thi IELTS về và cập nhật lại nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về độ chính xác của đề thi.

Xem thêm: Tổng hợp review đề thi IELTS Reading 2022 (cập nhật liên tục)

1. Đề thi thật IELTS Listening Tháng 01/2022

Ngày 5/1/2022

Section 1: Thông tin cá nhân của 1 cô đi làm

 • Form completion

Section 2: Business

 • Multiple choice
 • Labelling map

Section 3: Students

 • Multiple choice

Section 4: Foods

 • Sentence completion

Ngày 8/1/2022

Section 1:

 • No more than two words

Section 2:

 • Map
 • No more than two words

Section 3:

 • Multiple choice
 • Matching

Section 4:

 • Multiple choice
 • No more than two words

Ngày 9/1/2022

Section 1: Mẹ đăng kí lớp cho con ở Dubai

 • Form completion

Section 2: Giới thiệu về khu tham quan hay sở thú

 • Multiple choice
 • Labelling map

Section 3: Hai người nói về research và creativity

 • Matching

Section 4: Tyre waste

 • One word only

Ngày 13/1/2022

Section 1: Rental Accommodation

 • Form completion

Section 2: Map

 • Multiple choice
 • Labelling map

Section 3: Thảo luận giúp công ty cải thiện marketing strategies

 • MCQs

Section 4: Nghiên cứu cá sấu

 • One word only

Ngày 15/1/2022

Section 1: Campsite

 • One word only

Section 2: Training program

 • Choose 2 out of 5 answers
 • Matching information

Section 3: Nursing program in Australia

 • Multiple choice

Section 4: Design against crime

 • No more than two words

Ngày 16/1/2022

Section 1: Dịch vụ bảo tồn chim cò

 • One word/number

Section 2: Hướng dẫn viên du lịch nói về town, các thứ mà visitors nên hỏi staff khi đến đây, địa điểm du lịch nổi tiếng,…

 • Multiple choice
 • Matching

Section 3: Thảo luận về khoá học

 • Multiple choice
 • Matching

Section 4: Kiến trúc nhà ở

 • One word only

Ngày 18/1/2022

Section 1: Hoạt động trong 1 tuần cho trẻ em ở một trung tâm

 • Form completion

Section 2: Các loài chim trong một cái bird sanctuary

 • Multiple choice question
 • Sentence Completion

Section 3: Hei-tiki, một đồ điêu khắc của người Polynesian

 • Multiple choice

Section 4: Tin can’s history

 • One word only

Ngày 19/1/2022

Section 1:

 • Filling a word/ a number

Section 2:

 • Multiple choice
 • Labelling Map (A garden)

Section 3:

 • Multiple choice

Section 4:

 • Filling a word

Ngày 20/1/2022

Section 1: Children’s book shop

 • One word only
 • Matching

Section 2: Green Island

 • No more than two words
 • Pick from a list

Section 3: Battery-powered motor

 • Multiple choice
 • Matching

Section 4: The Simo Valley Dam

 • One word only

Ngày 21/01/2022

Section 1: Library

 • Form Completion

Section 2: Walking tour

 • Table completion

Section 3: Internships of Portlands’s company

 • Multiple choice

Section 4: Sea lions

 • Sentence completion

Ngày 22/01/2022

Section 1: Booking

 • One word only

Section 2: Map của một khu camping, có pine forest với snow flowers

 • Map

Section 3: Daniel and Fiona tổ chức 1 cuộc debate ở đại học

 • Multiple choice
 • Matching

Section 4: Bảo tồn chim Kakapo ở New Zealand

 • One word only

Ngày 23/01/2022

Section 1: Renting an apartment

Section 2: Tham quan bảo tàng lịch sử

Section 3: Desalination in oasis farm

Section 4: Nghiên cứu về tỷ lệ học sinh kiếm việc sau khoá học

Ngày 24/01/2022

Section 1: Nói về một vụ mất xe ô tô

 • Form completion

Section 2: Orchestra & theatre

 • Multiple choice
 • Matching

Section 3: Shampoo research & shampoo ads

 • Multiple choice
 • Matching

Section 4: Cách xử lý coffee grounds thân thiện với môi trường

 • One word only

Ngày 29/01/2022

Section 1: Đơn ghi chép lại thời gian biểu tập thể dục

 • One word only

Section 2: Khu vui chơi cho cả gia đình

 • Multiple choice

Section 3: Hai người thảo luận về lối hành văn của các tác giả

 • Multiple choice

Section 4: Thức ăn thời cổ xưa

 • One word only

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Đề thi thật IELTS Listening Tháng 02/2022

Ngày 12/02/2022

Section 1: Golden Sands Holiday Village

 • One word only

Section 2: Information for new employees

 • Multiple choice
 • No more than two words

Section 3: Australian Wetlands

 • Multiple choice
 • Flowchart

Section 4: American Sait Marsh

 • One word only
 • Multiple choice
 • No more than two words

Ngày 17/02/2022

Section 1: Consulting Conversations

 • Form completion

Section 2: Introduction of dormitory facilities

 • Fill in the blank questions

Section 3: Student Opinion About School Services

 • Matching
 • Multiple choice
 • Completion

Section 4: Lecture on the airport of the future

 • Multiple choice
 • Matching
 • Completion

Ngày 21/02/2022

Section 1: Volunteer mountain holiday

 • One word only

Section 2: Duncan as a zookeeper

 • Multiple choice

Section 3: Discussion of math lesson

 • Multiple choice

Section 4: Science

 • One word only

Ngày 26/02/2022

Section 1: Children learn sailing

 • One word only

Section 2: Connections scheme

 • Multiple choice
 • Gap-fill

Section 3: Male and female students’ education in New Zealand

 • Multiple choice
 • Matching information

Section 4: The Growth of Cities

 • One word only

3. Đề thi thật IELTS Listening Tháng 03/2022

Ngày 03/03/2022

Section 1: Job application form

 • No more than three words

Section 2: Recycling place

 • Multiple choice
 • Gap-fill

Section 3: Music courses in the 17th century

 • Multiple choice

Section 4: Angus Barnet: His achievements and childhood experiences

 • Sentence completion
 • Multiple choice

Ngày 12/03/2022

Section 1: New Zealand holiday

 • One word only

Section 2: Southwest Aquarium

 • Multiple choice
 • Map

Section 3: Traffic Research

 • Multiple choice
 • Matching

Section 4: Fashion and clothing in New Zealand

 • One word only

Ngày 19/03/2022

Section 1: Lost bag claim on the train

 • No more than three words

Section 2: Westbrook

 • Multiple choice
 • Map

Section 3: Supermarket Business

 • Multiple choice
 • Matching information

Section 4: Effects of drama activities on children

 • One word only

Ngày 26/03/2022

Section 1: Places to visit with children

 • One word only

Section 2: Garbage Collection

 • No more than two words

Section 3: Foot Injuries Presentation

 • Multiple choice

Section 4: Product Design Marketing Research Project

 • Multiple choice
 • One word only

4. Đề thi thật IELTS Listening Tháng 04/2022

Ngày 02/04/2022

Section 1: Hotel Opening Ceremony and Promotion

 • Multiple choice

Section 2: Guides take tourists to the Ocean Festival program

 • Map
 • No more than two words

Section 3: A lecture a man was to

 • One word only
 • Multiple choice

Section 4: Features and application of Befoul: a new biological energy

 • No more than two words

Ngày 09/04/2022

Section 1: Children’s playing indoor centre

 • 2 words and/or a number

Section 2: Malesia Island tour

 • Multiple choice question

Section 3: The archaeology module course

 • No more than two words

Section 4: The impact of computers on education

 • Multiple choice question
 • Matching

5. Đề thi thật IELTS Listening Tháng 05/2022

Ngày 18/05/2022

Section 1: 

 • Filling a word/number

Section 2 + 3: 

 • MCQ
 • Matching words

Section 4:

 • Filling words

Ngày 20/05/2022

Section 1: giới thiệu về cooker với khách hàng (các loại, tính năng, giá cả…).

 • Filling a word/number

Section 2: map của một campus

 • Matching words

Section 3: discuss về automatic vehicles,

 • MCQ
 • Matching words

Section 4: Một loại cây ở Úc

 • Sentence completion

6. Đề thi thật IELTS Listening Tháng 06/2022

Ngày 01/06/2022

Section 1: 

 • One word only

Section 2: 

 • MCQs + Labelling

Section 3:

 • One word + MCQs

Section 4:

 • One word only.

Ngày 02/06/2022

Section 1: 

 • One word and or a number

Section 2:

 • Labelling
 • MCQ

Section 3: Dania với tutor bàn luận về môn học.

 • MCQ
 • Matching information.

Section 4: Metal được tái chế hay tìm thấy ở đâu đó trong UK và Sweden.

 •  One word only

Ngày 03/06/2022

Section 1: kể lại chuyến du lịch đến đảo của bạn Anna + lời khuyên của Anna khi đi du lịch

 • One word only

Section 2: tutor nói chuyện với 2 sinh viên phân tích về bài essay

 • MCQs
 • Word filling

Section 3: Conversation

 • MCQS

Section 4: Sơ đồ của máy nóng lạnh dùng nhiên liệu mặt trời.

 • Word filling

Ngày 05/06/2022 (Đề 1)

Section 1: Mua vé cho skiing, snowboarding.

 • Form filling

Section 2: Map

 • Matching
 • One word

Section 3:  

 • MCQs

Section 4: 

 • Sentences completion

Ngày 05/06/2022 (Đề 2)

Section 1: Swimming class.

 • One word.

Section 2: Sự thay đổi của raliway. 

 • Multiple choices, matching information.

Section 3: Music, the study of music. 

 • Multiple choices, matching information.

Section 4: Restoring paintings.

 • One word.

Ngày 06/06/2022

Section 1: 1 người gọi điện đến claim 1 công ty insurance về leaking water

 • 1 word or/and 1 number

Section 2: lễ hội international

 • Multiple choice & matching

Section 3: Research về việc học sinh nữ ít tham gia thể thao

 • Multiple choice & matching

Section 4: Một cái building cổ

 • 1 word only

Ngày 10/06/2022

Section 1: 

 • Fill in the blank.

Section 2: 

 • MCQ + map.

Section 3:

 • MCQ

Section 4:

 • Fill in the blank

Ngày 11/06/2022 (Đề 1)

Section 1: Cycling holidays

 • Form filling

Section 2: Event của town

 • Multiple choice với matching

Section 3: Discussion between 2 students about robots

 • Multiple choice với matching.

Section 4: Rebranding

 • Điền one word only

Ngày 11/06/2022 (Đề 2)

Section 1: Nói về 1 địa điểm tham quan và lịch sử của nó

 • Form filling

Section 2: Liên quan đến cruise, nói về việc làm hơn là trip

 • Multiple Choice Questions
 • Matching (dạng mà mỗi phương án chỉ trả lời được cho một câu) – nối công việc với description phù hợp.

Section 3: Sinh viên nói chuyện với giáo viên về chủ đề khảo cổ học

 • Multiple Choice Questions
 • Matching.

Section 4: Về phương pháp giáo dục ở Scotland và China.

 • Điền one word only.

Ngày 11/06/2022 (Đề 3)

Section 1: Dịch vụ tổ chức tiệc sinh nhật.

Section 2: Quy định đối với bằng lái xe nước ngoài ở UK.

Section 3: Boy school.

Section 4: Sản xuất vải cotton & ảnh hưởng tới môi trường.

Ngày 15/06/2022

Section 1: Đặt tiệc sinh nhật.

Section 2: 

 • Map và Matching headings.

Section 3: 

 • Multiple choices.

Section 4: Một loài chim

 • Two words ọnly

Ngày 18/06/2022 (Đề 1)

Section 1: đặt tiệc sinh nhật cho con.

 • Điền từ three words or/and one number

Section 2: một người tranh cử nói về các proposal trong tương lai ở 1 thị trấn

 • 4 MCQ + 6 câu chọn 2/5 đáp án

Section 3: 2 sinh viên thảo luận về việc tiến hành research.

 • MCQ + matching

Section 4: 

 • One word only.

Ngày 18/06/2022 (Đề 2)

Section 1: Feedback về 1 chiếc khách sạn.

Section 2: Map 1 cái bookstore.

Section 3: Discussion về fast fashion.

Section 4: Report nghiên cứu về 2 loài cá heo ở Úc.

Ngày 18/06/2022 (Đề 3)

Section 1: Rent an apartment

 • One word only

Section 2: giới thiệu training course ở một công ty

 • Multiple choices, chọn 2/5 answers

Section 3: hai bạn thảo luận về research.

 • MCQs

Section 4: nói về 1 dân tộc nào đó.

 • One word only

Ngày 18/06/2022 (Đề 4)

Section 1: Dream interpretation

 • TFNG + one word

Section 2: Best size for a group, xoay quanh con số 150

 • Matching heading + chọn 2 in 5 + one word only

Section 3: Australian photographer

 • Summary completion by words in the box+ TFNG + Multiple choice

Ngày 22/06/2022

Section 1: Điền từ nội dung bài về một khách hàng hoặc chuyến đi du lịch.

Section 2: Plan về buổi dạy học cho trẻ con về động vật của 2 sinh viên.

Section 3: MC + MAP.

Section 4: Sự phát triển ngành dầu mỏ + khai thác. 

Ngày 23/06/2022

Section 1: Form phỏng vấn của 1 chị nào đó đi làm ở swimming pool.

Section 2: 6 câu đầu là multiple choice về lịch sử với các món ăn của từng nhà hàng nào đó, 4 câu sau là đặc điểm của 2 nhà hàng.

Section 3: Multiple choice về survey sinh viên học chuyên ngành về âm nhạc.

Section 4: One word only. Nói về “Requirements when working in Antarctica and animals in this place are affected by…”

Ngày 25/06/2022

Section 1: 

 • Two words, tốc độ 1x.

Section 2: 

 • Map + multiple choices, tốc độ 1.25x.

Section 3: 

 • Multiple choices, tốc độ 1x.

Section 4: 

 • One word, tốc độ 1.25x.

Ngày 26/06/2022

Section 1: Chủ đề về tuyển dụng nhân viên ( tốc độ 1x)

 • Form filling

Section 2: 

 • MCQ và Map.

Section 3:

 • MCQ, chọn 3 đáp án và chọn tên nhân vật ứng với từng nội dung (Sec 2 & 3 tốc độ 1.25).

Section 4: 

 • Fill in the form.

Ngày 27/06/2022

Section 1: 

 • Điền one word.

Section 2: 

 • Map và matching.

Section 3: 

 • Multiple choice và matching.

Section 4:

 •  One word.

Ngày 29/06/2022

Section 1: Mẹ đăng kí club cho con

 • Form filling 

Section 2: Garden

 • MCQs 

Section 3: 2 bạn sinh viên bàn chuyện thực tập

 • MCQs
 • Kéo thả đáp án

Section 4: Seminar

 • One word

Ngày 30/06/2022

Section 1: School’s club

 • Form filling

Section 2:

 • MCQs and matching words 

Section 3: Student’s conversation about a research

 • Multiple choices
 • Kéo thả đáp án

Section 4:

 • One word only

7. Đề thi thật IELTS Listening Tháng 07/2022

Ngày 05/07/2022

Section 1: 

 • No more than 2 words

Section 2: 

 • Choose ABC
 • Matching words

Section 3: 

 • Matching words
 • Choose ABC

Section 4:

 • One word only

Ngày 06/07/2022

Section 1: một người gọi điện hỏi mua nhà 

 • One word or/ and a number

Section 2: map và thông tin về một khu triển lãm nghệ thuật 

 • Điền vị trí
 • Matching
 • One word

Section 3: hai người nói chuyện về âm nhạc 

 • MCQs
 • Matching

Section 4: nói về hạt giống được vận chuyển tới châu âu 

 • One word

Ngày 15/07/2022

Section 1:

 • One word only

Section 2:

 • MCQs

Section 3:

 • MCQs

Section 4:

 • One word only

Ngày 17/07/2022

Section 1:

 • Filling a word/ a number

Section 2

 • MCQs

Section 3

 • Matching words

Section 4:

 • Filling a word

Ngày 22/07/2022

Section 1:

 • Filling a word/ a number

Section 2

 • MCQs

Section 3

 • MCQs

Section 4:

 • Filling a word

Ngày 25/07/2022

Section 1:

 • Filling a word/ a number

Section 2

 • Map (Labelling)

Section 3

 • Matching words

Section 4:

 • Filling a word

Ngày 29/07/2022

Section 1:

 • Filling a word/ a number

Section 2

 • MCQs

Section 3

 • MCQs

Section 4:

 • Filling a word

8. Đề thi thật IELTS Listening Tháng 08/2022

Ngày 11/08/2022

Section 1: Children’s party

 • Form filling

Section 2: Map tốc độ 1.25

 • MCQ

Section 3:

 • Pick from a list + sentence completion

Section 4:

 • Table completion + flow chart completion

Ngày 13/08/2022

Section 1: Painting course

 • One-word form filling

Section 2: Travel

 • Multiple choices + Matching

Section 3: Walking

 • Multiple choices + Matching

Section 4: Human emotion

 • One-word filling

Ngày 14/08/2022

Section 1:

 • 2 words and/ or a number & 1 word

Section 2 :

 • Map + MCQs

Section 3:

 • Matching Info + MCQs

Section 4:

 • 1 word only (Filling in the blank)

Ngày 16/08/2022

Section 1: Job

 • Form filling

Section 2: White night festival

 • MCQs

Section 3: Universities & field course

 • Matching + Fill in blanks

Section 4: Environment và building

 • Fill in blanks

Ngày 18/08/2022

Section 1:

 • Form fillings + matching

Section 2: White night festival

 • MCQ+ matching

Section 3: Liên quan đến 2 trường đại học và các field courses

 • Matching + Fill in the blanks

Section 4: Climate and Building

 • Fill in the blanks

Ngày 20/08/2022

Section 1:

 • Form fillings

Section 2:

 • MCQ

Section 3:

 • Matching words

Section 4:

 • Fill in the blanks

Ngày 24/08/2022

Section 1: Booking đặt bàn tiệc ( tốc độ ngang cam )

 • Form filling

Section 2: Nói về vấn đề trả học phí và xử lý vi phạm học đường ( nhanh hơn cam)

 • MCQs
 • One word

Section 3: 2 người nói về landscape/ water painting ( nhanh hơn cam )

 • Kéo thả thông tin

Section 4: Nói về sản xuất Shoes ( ngang cam )

 • MCQs

Đề thi thật IELTS Listening Tháng 11/2022

Ngày 05/11/2022

Section 1:

 • Note completion

Section 2:

 • MCQs
 • Labelling

Section 3:

 • MCQs
 • Choose best option

Section 4:

 • Note Completion

Ngày 23/11/2022

Part 1: One Word

Part 2: MCQs + Map

Part 3: MCQs + Matching

Part 4: One Word

Ngày 30/11/2022

Section 1: One-word

Section 2: MCQs, Map

Section 3: MCQs

Section 4: One-word

Đề thi thật IELTS Listening Tháng 12/2022

Ngày 02/12/2022

Part 1: One word

Part 2: Matching information + MCQs

Part 3: MCQs + Three-words

Part 4: MCQs + One-word

Ngày 05/12/2022

Section 1: One word về 1 người muốn gửi đồ sang Canada

Section 2: MQs + Matching features

Section 3: Matching features + two choices

Section 4: One word

Ngày 07/12/2022

Part 1: One-word

Part 2:

 • MCQs
 • Matching features

Part 3:

 • MCQs
 • Word completion

Part 4: One-word

Part 1: One-word

Ngày 10/12/2022

Part 2: MCQs + Matching information

Part 3: MCQs + Matching information

Part 4: One-word

Ngày 12/12/2022

Part 1: Filling form

Part 2: Maps + MCQs

Part 3: MCQs + Matching information

Part 4: One word

Ngày 14/12/2022

Part 1: Cycle club – Gym

 • One word

Part 2: Carp Fish

 • MCQs

Part 3: Mentoring

 • MCQs
 • Map

Part 4: Tree

 • One word

Ngày 17/12/2022

Section 1: Word form

Section 2: MCQs + Matching information

Section 3: Multiple choice

Section 4: Gap fill

Ngày 18/12/2022

Part 1: Two-words

Part 2: Map + Pick 2 options

Part 3: MCQs + Pick 2 options + Matching information

Part 4: One-word

Ngày 21/12/2022

Part 1: Two-words

Part 2: MCQs + Matching features

Part 3: MCQs

Part 4: One-word + Two-words

Ngày 24/12/2022

Part 1: Three-words

Part 2: MCQs + Map

Part 3: MCQs + Matching information

Part 4: One-word

Ngày 27/12/2022

Part 1: One- word

Part 2: MCQs + Matching information

Part 3: MCQs

Part 4: One-word

Ngày 28/12/2022

Part 1: One word

Part 2: Matching information

Part 3: Three-word

Part 4: MCQs

Ngày 29/12/2022

Part 1: MCQs

Part 2: MCQs + Map

Part 3: MCQs + One-word

Part 4: Word fill

Hi vọng các đề thi IELTS Listening 2022 trên đây sẽ hữu ích với bạn trong quá trình luyện thi IELTS. Đối với kỹ năng Listening, hãy tập thói quen luyện nghe và trau dồi vốn từ vựng mỗi ngày qua các đoạn hội thoại, talkshows đa dạng các chủ đề bằng tiếng Anh trên mạng. Nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong quá trình luyện thi Listening.


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!