IELTS CITY

Đề thi IELTS Reading 2024 chính thức từ IDP & BC

Tại bài viết này, IELTS CITY sẽ cập nhật chi tiết các đề thi IELTS Reading 2024 mới nhất từ IDP và BC. Trong lúc đợi đề thi mới nhất, các bạn có thể xem trước phần Forecast IELTS Reading quý 1 2024 nhé!

Xem lại đề thi IELTS reading các năm gần đây:

Tổng hợp đề thi IELTS reading 2024
Tổng hợp đề thi IELTS reading 2024

1. Đề thi IELTS Reading 2024

Đề thi IELTS Reading tháng 1 năm 2024

Ngày 06.01.2024 – Tại BC Đông Tác

Passage 1: Điền từ, T/F/NG

Passage 2: Multi-tasking: matching headings, điền từ,…

Passage 3: Về fruit book: matching information, điền từ và 1 câu multiple choice

Ngày 07.01.2024 – Tại IDP Ngọc Khánh

Passage 1: Chilli pepper: TFNG, one word

Passage 2: Catch debris, asteroid: Matching headings, matching features, two words

Passage 3: Photographer Scizir: Summary, YNNG, MCQ

Ngày 11.01.2024 – Tại BC Cầu Giấy

Passage 1: T/F/NG + điền từ, chủ đề về Boats

Passage 2: Matching Headings + chọn 2/5 đáp án + điền từ, chủ đề về history of Applause

Passage 3: Matching paragraphs (với features) + kéo từ điền vào đoạn văn, về British Woodland

Ngày 13.01.2024 – IELTS General Training

Passage 1: 2 words, T/F/NG

Passage 2: Two words

Passage 3: heading matching, multiple choice, điền thông tin về ” chocolate”

Ngày 14.01.2024

Passage 1: Why we yawn (T/F/NG + điền 1 word)

Passage 2: Courage (Matching information)

Passage 3: Microbotics (Headings)

Ngày 17.01.2024

Passage 1: Chocolate

 • One word
 • T/F/NG

Passage 2: Music

Matching information

Passage 3: Canberra (multiple + Y/N/NG)

Ngày 18.01.2024 – Tại BC Cầu Giấy

Passage 1: Seed

Passage 2: Criticism

Passage 3: The headphone

Ngày 18.01.2024 – Tại BC Nguyễn Thị Minh Khai

Passage 1: Sentence Complete

Passage 2: Iceberg (Summary Completion)

Passage 3: Matching sentence endings, matching information

Ngày 21.01.2024

Passage 1: Weaving machine (no more than 3 words, TFNG, 1 word)

Passage 2: Meteors (matching headings, 1 word, matching features )

Passage 3: Archeology ( YNNG, summary completion using given words, multiple choice)

Ngày 27.01.2024 – Tại IDP

Passage 1: T/F/NG + điền từ

Passage 2: Perfume (matching information + điền từ)

Passage 3: Sociological & literature (matching information + T/F/NG)

Ngày 28.01.2024

Passage 1: The future of profession

Passage 2: Start a business

Passage 3: Climate

Ngày 29.01.2024

Passage 1: Laughing Owl, TFNG, Gap Fill

Passage 2: Technology trong economic, Matching Headings, Matching Names, Gap Fill

Passage 3: Travel writing, MQC, Gap Fill

Ngày 30.01.2024

Passage 1: T/F/NG + điền từ: sự chế tạo máy bay

Passage 2: matching info + matching tên researchers: xoay quanh motherese là origin của music

Passage 3: matching headings + điền từ diagram + Y/N/NG: liên quan đến group leader của các loài

Đề thi IELTS Reading tháng 2 năm 2024

Ngày 03.02.2024

Passage 1: Hai ông nhà khoa học nghiên cứu về thực vật dưới nước.

 • T/F/NG và điền từ.

Passage 2: Manufacturing. Các nước thay đổi quan điểm về manufacturing và sự thay đổi của manafacturing trong tương lai.

 • Matching heading

Passage 3: T/F/NG, điền từ.

Đề thi IELTS Reading tháng 3 năm 2024

(Đang cập nhật)

Đề thi IELTS Reading tháng 4 năm 2024

(Đang cập nhật)

📝 Hướng dẫn: cách trả lời các dạng bài reading IELTS

2. Bộ đề thi dự đoán IELTS Reading 2024

Forecast IELTS Reading quý 1 năm 2024

Bộ đề 1

 • Passage 1: Passage 1 – Nutmeg – a valuable spice
 • Passage 2: Driverless cars
 • Passage 3: What is exploration?

Bộ đề 2

 • Passage 1: Roman tunnels
 • Passage 2: Changes in reading habits
 • Passage 3: Attitudes towards Artificial Intelligence

Bộ đề 3

 • Passage 1: Why we need to protect polar bears
 • Passage 2: The Step Pyramid of Djoser
 • Passage 3: The future of work

Bộ đề 4

 • Passage 1: The White Horse of Uffington
 • Passage 2: I contain multitudes
 • Passage 3: How to make wise decisions

Bộ đề 5

 • Passage 1: The Dover Bronze-Age Boat
 • Passage 2: The changing role of airports
 • Passage 3: Is Photography Art?

Bộ đề 6

 • Passage 1: SOSUS: Listening to the Ocean
 • Passage 2: Monkeys and Forests
 • Passage 3: Age-proofing our brains

Bộ đề 7

 • Passage 1: Tickling and Laughter
 • Passage 2: The Ingenuity Gap
 • Passage 3: Bright Children

Bộ đề 8

 • Passage 1: Geoff Brash
 • Passage 2: Early occupations around the river Thames
 • Passage 3: Video game research

Bộ đề 9

 • Passage 1: Dino discoveries
 • Passage 2: Art to the aid of technology
 • Passage 3: Mind readers

Bộ đề 10

 • Passage 1: The construction of roads and bridges
 • Passage 2: Neanderthals and modern humans
 • Passage 3: The Future of fish

Hy vọng với các đề thi IELTS reading 2024 và Forecast IELTS Reading quý 1 năm 2024 trên đây sẽ giúp các bạn có nguồn đề đầy đủ để chuẩn bị thật tốt cho lần thi IELTS Reading sắp tới trong năm 2024 nhé. Chúc các bạn luyện thi thành công!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

ielts city group 1
ielts city team
ielts city teacher

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ