IELTS CITY

Describe a film character played by an actor or actress whom you admire – Bài mẫu Speaking

Describe a film character played by an actor or actress whom you admire là đề bài IELTS Speakingthuộc topic Describe a person tròng IELTS Speaking. Đề bài này yêu cầu chúng ta mô tả về một nhận vật trong phim được đóng bởi một diễn viên mà bạn ngưỡng mộ. Để trả lời tốt đề bài này, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu Speaking Part 2 và 3 kèm theo từ vựng hay phía sau nhé!

Describe a film character played by an actor or actress whom you admire
Describe a film character played by an actor or actress whom you admire

1. Bài mẫu Describe a film character played by an actor or actress whom you admire – IELTS Speaking Part 2

Cue card

Part 2: Describe a film character played by an actor or actress whom you admire
You should say:
– Who this actor/actress is
– When you saw the film
– What the character was like in this film
And explain why you admire this actor/actress

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Dàn ý

 1. Who this actor/actress is: Meryl Streep trong bai Miranda của bộ phim “The Devils Wears Prada” – vai diễn đáng chú ý nhất của bà ấy đối với tôi
 2. When you saw the film: một vài năm trước
 3. What the character was like in this film: Một người độc đoán khó chịu nhưng nội tâm. Đây là điểm đặc biệt của phim và thể hiện được tài năng của Meryl Streep
 4. And explain why you admire this actor/actress: Bà ta có thể thiên biến vạn hóa các nhân vật với cá tính khác nhau. Mặc dù là vai phản diện, bà đã có thể kết nối với khán giả một cách xuất sắc thông qua tài năng xuất chúng

Bài mẫu band 7.5

Meryl Streep is one of my favorite actors, and one of her most iconic performances was in “The Devil Wears Prada.” When I first saw this movie a few years ago, her portrayal of the fearsome fashion editor Miranda Priestly had me spellbound.

Streep played a successful and demanding editor in the movie Miranda. In the film, Miranda was extraordinarily frigid and unapproachable. I was impressed by Streep’s performance. Her portrayal was nuanced and delicate, making me easily relate her character to real people I have met, such as a strict boss or a demanding customer.

I admire Maryl Streep as she could portray a problematic but delicate character like Andy excellently. She brought tremendous depth to her performances and had the talent to make even the most unlikeable character accessible. She had successfully presented a nuanced portrait of a woman in “The Devil Wears Prada” who was simultaneously determined and vulnerable. Streep is also renowned for her commitment to her art and the effort she puts into each character she plays. She is a true expert in her field, and I respect her dedication to perfection.

In my opinion, Streep’s portrayal of Miranda Priestly in “The Devil Wears Prada” is one of her various extraordinary characters throughout her acting career. I greatly respect and regard her because of her talent for developing complex and nuanced characters.

Tham khảo bài mẫu chủ để liên quan:

Từ vựng

 • Iconic (adj): mang tính biểu tượng
 • Spellbound (adj): bị quyến rũ, mê hoặc
 • Frigid (adj): lãnh đạm, khắc nghiệt
 • Nuanced (adj): phức tạp, tinh tế, có nhiều sắc thái
 • Renowned (adj): nổi tiếng, có tiếng tăm
 • Dedication (n): sự tận tụy, cống hiến, tận tâm
 • Extraordinary (adj): phi thường, đặc biệt, khác thường
 • Character (n): nhân vật, tính cách

Bản dịch

Meryl Streep là một trong những diễn viên yêu thích của tôi, và một trong những vai diễn tiêu biểu nhất của bà là trong “The Devil Wears Prada.” Khi tôi xem bộ phim này lần đầu tiên cách đây vài năm, vai diễn biên tập viên thời trang đáng sợ Miranda Priestly của cô ấy đã khiến tôi bị mê hoặc.

Streep đóng vai một biên tập viên thành công và khó tính trong phim Miranda. Trong phim, Miranda cực kỳ lạnh lùng và khó gần. Tôi rất ấn tượng với màn trình diễn của Streep. Vai diễn của cô ấy có sắc thái và tinh tế, khiến tôi dễ dàng liên hệ nhân vật của cô ấy với những con người thực mà tôi đã gặp, chẳng hạn như một ông chủ nghiêm khắc hay một khách hàng khó tính.

Tôi ngưỡng mộ Meryl Streep vì cô ấy có thể khắc họa một nhân vật rắc rối nhưng tinh tế như Andy một cách xuất sắc. Cô ấy đã mang đến chiều sâu to lớn cho các màn trình diễn của mình và có tài năng để khiến cả những nhân vật khó ưa nhất cũng có thể tiếp cận được. Cô ấy đã thể hiện thành công bức chân dung đầy sắc thái của một người phụ nữ trong “The Devil Wears Prada”, người đồng thời kiên quyết và dễ bị tổn thương. Streep cũng nổi tiếng vì sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật và nỗ lực mà bà dành cho từng nhân vật mà bà đóng. Cô ấy là một chuyên gia thực sự trong lĩnh vực của mình, và tôi tôn trọng sự cống hiến của cô ấy cho sự hoàn hảo.

Theo tôi, vai diễn Miranda Priestly của Streep trong “The Devil Wears Prada” là một trong những nhân vật phi thường khác nhau trong suốt sự nghiệp diễn xuất của bà. Tôi vô cùng tôn trọng và coi trọng cô ấy vì tài năng phát triển các nhân vật phức tạp và nhiều sắc thái của cô ấy.

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 chủ đề Film charater

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. Is it interesting to be an actor/actress?

Acting may be intriguing and gratifying for those with enough passion and love for arts since it offers a platform for self-expression to influence listeners’ thoughts or emotions. In addition, being in an acting career also allows professionals to display their talent and originality through their characters on the screen. However, it is crucial to remember that an actor or actress’s life can be unpredictable as fame and success only come to a few artists who might be the most talented or, in some cases, the luckiest.

Từ vựng:

 • Platform (n): nền tảng.
 • Unpredictable (adj): không đoán được.
 • Gratifying (adj): đáng mừng.
 • Immersed (v): đắm chìm.
 • Passion (n): đam mê.
 • Characters (n): nhân vật.
 • Influence (v): tác động.
 • Talented (adj): tài năng.
 • Originality (n): tính độc đáo.
 • Fame (n): danh tiếng.
 • Success (n): thành công.
 • Intriguing (adj): hấp dẫn.

Dịch:

Diễn xuất có thể hấp dẫn với những người có đủ đam mê và yêu thích nghệ thuật vì nó cung cấp một nền tảng để thể hiện bản thân nhằm tác động đến suy nghĩ hoặc cảm xúc của người nghe. Ngoài ra, trong sự nghiệp diễn xuất cũng cho phép các chuyên gia thể hiện tài năng và sự độc đáo của họ thông qua các nhân vật của họ trên màn ảnh. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là cuộc đời của một diễn viên có thể không đoán trước được vì danh tiếng và thành công chỉ đến với một số nghệ sĩ có thể tài năng nhất hoặc trong một số trường hợp là may mắn nhất.

2.2. What can children learn from acting?

First, students learn to engage with others in a collaborative atmosphere and improve social and communication skills. Second, when kids enhance their performance abilities and receive peer encouragement, it can boost confidence and self-esteem. Finally, acting can inspire kids to be imaginative and creative as they become immersed in various personalities and situations.

Từ vựng:

 • Collaborative (adj): hợp tác.
 • Performance (n): buổi biểu diễn.
 • Boost (v): nâng cao.
 • Self-esteem (n): lòng tự trọng.
 • Immersed (v): đắm chìm.
 • Imaginative (adj): giàu trí tưởng tượng.
 • Inspire (v): truyền cảm hứng.
 • Personalities (n): tính cách.
 • Situations (n): tình huống.

Dịch:

Đầu tiên, học sinh học cách tham gia với những người khác trong bầu không khí hợp tác và cải thiện các kỹ năng xã hội và giao tiếp. Thứ hai, khi trẻ nâng cao khả năng thực hiện và nhận được sự khuyến khích của bạn bè, điều đó có thể nâng cao sự tự tin và lòng tự trọng. Cuối cùng, diễn xuất có thể truyền cảm hứng cho trẻ em trở nên giàu trí tưởng tượng và sáng tạo khi chúng hòa mình vào các tính cách và tình huống khác nhau.

2.3. Why do children like special costumes? 

Children frequently love donning elaborate costumes when acting because it enables them to inhabit the roles they perform thoroughly. They can physically change into someone else by donning costumes, which can enhance and engage their experience. Additionally, since they have a more comprehensive visual image of the character they are portraying, distinctive attire can assist them in comprehending the role they are playing.

Từ vựng:

 • Elaborate (adj): phức tạp.
 • Inhabit (v): nhập tâm.
 • Donning (v): mặc.
 • Enhance (v): nâng cao.
 • Visual (adj): trực quan.
 • Portraying (v): miêu tả.
 • Comprehensive (adj): toàn diện.
 • Distinctive (adj): đặc biệt.

Dịch:

Trẻ em thường thích mặc những bộ trang phục phức tạp khi diễn xuất vì nó giúp chúng nhập tâm vào vai diễn mà chúng thực hiện một cách triệt để. Họ có thể thay đổi thể chất thành người khác bằng cách mặc trang phục, điều này có thể nâng cao và thu hút trải nghiệm của họ. Ngoài ra, vì họ có hình ảnh trực quan toàn diện hơn về nhân vật mà họ đang thể hiện, trang phục đặc biệt có thể giúp họ hiểu được vai diễn mà họ đang đóng.

2.4. What are the differences between actors/actresses who earn much and those who earn little?

Despite many governments ‘ efforts to abolish poverty, there are several reasons why income disparity still exists in our world nowadays. First, people with more experience and training may be paid more. Secondly, an actor or actress’s pay may vary depending on the kind of roles they are cast in. Thirdly, cast members in prominent positions or well-known productions may earn more than those in supporting roles or less notable performances. Last but not least, an actor or actress’s ability to negotiate a higher salary depends on how in demand they are and how big of a fan base they have.

Từ vựng:

 • Efforts (n): nỗ lực.
 • Abolish (v): xóa bỏ.
 • Disparity (n): chênh lệch.
 • Cast (v): giao phó vai.
 • Prominent (adj): nổi bật.
 • Supporting roles (n): vai phụ.
 • Notable (adj): đáng chú ý.
 • Negotiate (v): thương lượng.
 • Demand (n): yêu cầu.

Dịch:

Bất chấp những nỗ lực của nhiều chính phủ nhằm xóa đói giảm nghèo, có một số lý do khiến chênh lệch thu nhập vẫn tồn tại trong thế giới của chúng ta ngày nay. Đầu tiên, những người có nhiều kinh nghiệm và được đào tạo hơn có thể được trả nhiều tiền hơn. Thứ hai, thù lao của một diễn viên hoặc nữ diễn viên có thể khác nhau tùy thuộc vào loại vai mà họ được giao. Thứ ba, các diễn viên đóng các vị trí nổi bật hoặc các tác phẩm nổi tiếng có thể kiếm được nhiều tiền hơn những diễn viên đóng vai phụ hoặc các vai diễn ít được chú ý hơn. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, khả năng thương lượng mức lương cao hơn của một diễn viên hay nữ diễn viên phụ thuộc vào mức độ yêu cầu của họ và lượng người hâm mộ mà họ có.

Vậy là IELTS CITY đã chia sẻ đến các bạn bài mẫu band 7.5+ chủ đề Describe a film character played by an actor or actress whom you admire – Đề thi IELTS Speaking ngày 06.05.2023 cùng với câu trả lời mẫu part 3 và những từ vựng nâng cao. Hi vọng với những kiến thức này, các bạn có thể nắm được các trả lời ghi điểm cao khi gặp dạng đề này nhé!

Cập nhật đề thi mới nhất:


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!