IELTS CITY

Cập nhật đề thi IELTS Reading 2023 chính thức tại BC & IDP

Đề thi thật IELTS Reading 2023 được IELTS CITY cập nhật từ các bạn học viên tham gia kì thi thật tại IDP & BC về tổng hợp lại đầy đủ và nhanh nhất. Cùng theo dõi và cập nhật các đề thi IELTS Reading mới nhất phía sau nhé!

Xem lại các đề thi gần đây:

Đề thi IELTS Reading 2023
Tổng hợp đề thi IELTS Reading 2023 mới nhất từ BC và IDP

💡 Trước khi cập nhật các đề thi sau đây, IELTS CITY mời bạn đọc trước bài: Tổng hợp các dạng bài IELTS Reading và cách làm chi tiết.

1. Tổng hợp đề thi thật IELTS Reading năm 2023

Đề thi IELTS Reading tháng 11 năm 2023

Ngày 21.11.2023

Passage 1: Autralia dentist T/F/NG, one word

Passage 2: Ocean creature, matching info, one word

Passage 3: Sand dunes, matching headings, one word

Ngày 19.11.2023

Part 1: matching heading và điền từ về Crowd và Density

Part 2: Matching info

Part 3: TFNG với điền từ

Ngày 18.11.2023

Passage 1: Sa mạc Sahara – điền từ & T/F/NG

Passage 2: The future of manufacturing – matching heading & điền từ & multiple choice

Passage 3: Home advantage in sports – multiple choice & Y/N/NG

Đề thi IELTS Reading tháng 10 năm 2023

Ngày 24.10.2023

Passage 2: Matching info, tên tác giả, fill in 1 word

Passage 1: Matching headings and fill in 3 words

Passage 3: T/F/NG, 2 words

Đề thi IELTS Reading tháng 9 năm 2023

Ngày 26.09.2023

Passage 1: T/F/NG, Gap filling

Passage 2: Matching headings, MC

Passage 3: MC, Y/N/NG, Gap filling

Ngày 23.09.2023

Passage 1: Slow and fast food

Passage 2: Considerate technology

Passage 3: Accidential scientists

Ngày 18.09.2023

Passage 1: T/F/N+ gap fill+…

Passage 2: Matching heading+ gap filling

Passage 3: Multiple choice+ Y/N/NG+ điền từ cho sẵn vào chỗ trống

Ngày 02.09.2023

Passage 1: Về ông nhà văn siêu nổi tiếng mà có nhiều bộ phim chuyển thể dựa trên tác phẩm của ổng + ảnh hưởng của văn học ổng tới ngành công nghiệp phim ảnh (TFNG + Điền từ)

Passage 2: Về các tác phẩm từ thời tiền sử của loài người (tranh luận xem loài Homo sapiens hay Neanderthals là tác giả của các dấu tích sót lại) (Matching headings + multiple choices 2 câu + điền từ)

Passage 3: Về hương và vị + các giác quan cảm nhận hương và vị (Matching information + TFNG + Matching features)

Đề thi IELTS Reading tháng 8 năm 2023

Ngày 28.08.2023 (Computer-based)

Passage 1: Research về giấc ngủ

Passage 2: Tranh luận về âm thanh gì đó đại khái là ảnh hưởng tới em bé trong bụng mẹ

Passage 3: Về gardening

Ngày 28.08.2023 – Tại BC Khúc Thừa Dụ

Passage 1: WASTING FOOD

 • Điền từ 2 words + TFNG

Passage 2: Development thích hợp để tạo môi trường công sở phù hợp.

 • Bài này chia ra thành 4 luận điểm lớn ghi hẳn trong bài ở mỗi đoạn: classical approach, criticism of classical approach, neo-classical approach, criticism of neo- classical approach.
 • Mỗi đoạn ứng với 1 câu hỏi multiple choice chọn 2 trong nhiều đáp án về aim và criticism ở mỗi way of approach. Còn lại là match features với 4 ông researchers

Passage 3: Travel writing

Ngày 26.08.2023 – Tại IDP Hai Bà Trưng

Passage 1: Cane toads (cóc mía) ở Australia

 • Dạng T/F/NG + điền 1 word summary

Passage 2: Ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực y tế ở New Zealand

 • Dạng tìm đoạn văn chứa ý đã cho + điền 1 word vào summary

Passage 3: First migrations of human on the south-America continent

 • Dạng MCQ long sentence + điền summary

Ngày 26.08.2023 – Tại IDP Hanex Vũng Tàu

Passage 1: London bus museum

Passage 2: chickens

Passage 3: advertisements

Ngày 23.08.2023 – Tại BC UAC Nguyễn Đình Chiểu

Passage 1: All about SILK (Cam 1)

Passage 2: Matching info

Passage 3: Unhappiness summary completion

Ngày 23.08.2023 – Tại BC Khúc Thừa Dụ

Passage 1: Two words, multiple choice, Y/N/NG, matching heading

Passage 2: Y/N/NG, matching heading

Passage 3: Matching info

Ngày 09.08.2023 – Tại IDP NEU (Computer-based)

Part 1: The history of pencil

T/F/NG

One word

Part 2: Matching heading, mapmaking

Part 3: MCQ, Y/N/NG

Ngày 07.08.2023 – Tại BC Nguyễn Đình Chiểu

Part 1: The history of pencil

Part 2: Corporate Social Responsibility

 • Matching heading
 • No more than 2 words

Part 3: Synaesthesia

Ngày 06.08.2023 – Tại BC UAC

Part 1: Cây và quả olive, công dụng và process làm dầu từ quả olive

Part 2: Bình phẩm về background, sức ảnh hưởng nhà văn Stevensons người Scotland

Part 3: Thị giác của sinh vật biển tùy theo độ sâu mà sinh vật biển đó sinh sống

Ngày 05.08.2023 – Tại BC Nguyễn Thị Minh Khai

Part 1: True/false/not given, one word

Part 2: Robot

 • matching infor
 • one word

Part 3: Y/N/NG, matching info

Ngày 02.08.2023 – Tại IDP NEU

Part 1: True false, flowchart, two words and or a number.

Part 2: Matching infor, matching quotes, one word. Về coral reef.

Part 3: Y/N/NG, multiple choice, summary. Chủ đề psychology

Đề thi IELTS Reading tháng 7 năm 2023

Ngày 17.07.2023

Part 1: History of Pencil
Part 2: Portugal
Part 3: Harvestman

Ngày 16.07.2023

Passage 1: One word + T/F/NG
Passage 2: Matching Headings + Y/N/NG
Passage 3: Summary

Ngày 15.07.2023

Part 1: Dolls

Part 2: stress

Ngày 13.07.2023

Part 1: one word/number và mcq về dolls

Part 2: về stress in work name, mcq, T/F/ NG

Part 3: mcqs, và điền paragraph summary

Ngày 10.07.2023 – Tại IDP Hai Bà Trưng

Passage 1: Bodie: America’s most famous ghost town

 • Completion
 • TFNG

Passage 2: Youth and street soccer

 • Matching information
 • Matching multiple choice with more than one answer
 • TFNG

Passage 3: Using advanced technology in developing countries

 • Summary completion with box of answers
 • Multiple choice
 • Y/N/NG

Ngày 09.07.2023

Passage 1: Why good idea fail

Passage 2: Insect makes decision

Passage 3: Writer

Ngày 08.07.2023 – Tại IDP Hai Bà Trưng (Computer-based)

Part 1: T/F/NG

Part 2: Screen reading (multiple choices, matching headings, điền từ)

Part 3: Video games

Ngày 06.07.2023

Passage 1: The english canal system

Passage 2: Decision Fatigue

Passage 3: How Should Reading Be Taught?

Ngày 05.07.2023 – Tại IDP Hai Bà Trưng

Part 1: Shipwreck (gap filling, 7 TFNG)

Part 2: Vertical farming (heading)

Part 3: Gap filling + Y/N/NG

Ngày 04.07.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh

Passage 1: Feeding World

Passage 2: Happiness

Passage 3: Art museum sydney

Đề thi IELTS Reading tháng 6 năm 2023

Ngày 09.06.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh

Passage 1: TFNG, fill in the blank

Passage 2: Matching headings, ]no more than 3 words

Passage 3: Matching information, YNNG, multiple choice

Ngày 08.06.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh

Passage 1: China’s new railway system

Passage 2: Why do we sleep?

Passage 3: Why societies collapse?

Ngày 05.06.2023 – Tại BC Khúc Thừa Dụ

Part 1: Walking

Part 2: Whale culture

Part 3: Wood building

Ngày 03.06.2023

Passage 1: T/F/NG

Passage 2: Matching heading & MCQs

Passage 3: MCQ

Xem thêm: Các dạng bài IELTS Reading và cách làm chi tiết

Đề thi IELTS Reading tháng 5 năm 2023

Ngày 29.05.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh (Computer-based)

Part 1:

 • T/F/NG
 • two words

Part 2:

 • T/F/NG
 • matching name
 • MCQ

Part 3:

 • Matching
 • two word

Ngày 27.05.2023

Passage 1: Flying the Coast

Passage 2: Who wrote Shakespeare’s plays?

 • Matching info
 • Fill the blank 1 word
 • Matching name

Passage 3: Saving languages

 • Matching heading
 • Matching information
 • MCQs

Ngày 26.05.2023

Part 1:

 • T/F/NG
 • filling gap one word

Part 2: Are artists liars

Part 3:

 • Y/N/NG
 • flling gap
 • MCQ

Ngày 24.05.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh

Part 1:

 • T/F/NG
 • Gap fill

Part 2:

 • Matching Heading
 • Gap fill

Part 3:

 • Gap fill
 • Y/N/NG
 • Multiple choice

Ngày 23.05.2023 – Tại IDP HCM (Computer-based)

Passage 1: Pottery in New Zealand

 • MCQ

Passage 2: Opera

Matching heading
One word only

Passage 3:

 • Matching information
 • Multiple choice
 • Y/N/NG

Ngày 22.05.22023- Tại BC Khúc Thừa Dụ (Computer-based)

Passage 1: New Zealand History

Passage 2: Archaeology

Passage 3: The importance of facing fear

Ngày 20.05.2023

Passage 1: Invention of cinema

Passage 2: Studying Canopy Forests From Above

Passage 3: Grimm’s Fairy Tales

Ngày 19.05.2023

Passage 1: History of Silk

Passage 2: Study of film

Passage 3: Salinity in Australia

Ngày 18.05.2023 – Tại IDP Hai Bà Trưng

Passage 1:

 • T/F/NG
 • One word only

Passage 2:

 • Matching features
 • Matching information
 • Two words only

Passage 3:

 • Matching Headings
 • Matching features
 • Multiple choice

Ngày 17.05.2023

Part 1: Crowding and Density

Part 2: Language families

Part 3: Art museum in San francisco

Ngày 15.05.2023 – Tại BC (Computer-based)

Passage 1: New Zealand pottery

 • T/F/NG
 • One word

Passage 2: Sir Gawain

 • Matching heading
 • One word

Passage 3: Science

 • Y/N/NG
 • MCQs

Ngày 13.05.2023 – Tại BC Hà Nội (Computer-based)

Part 1: Small business & large business, traditional food, hometown,…
Part 2: Unusual meal
Part 3: Summary paraphrase

Ngày 11.05.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh (Computer-based)

Part 1: Dust and America

 • T/F/NG

Part 2: Free Play

Part 3: Public Art in Australia

Ngày 10.05.2023 – Tại IDP NEU

Part 1: Two words

Part 2: Artists

 • Multiple choice

Part 3: MCQ

 • Y/N/NG
 • Fiiling a word

Ngày 06.05.2023 – Tại BC UAC

Part 1: T/F/NG + word completion

Part 2: Facial expressions
matching features + matching information

Part 3: MCQs + Y/N/NG

Đề thi IELTS Reading tháng 4 năm 2023

Ngày 22.04.2023 – Tại IDP Neu (Computer-based)

Passage 1: Katsushika Hokusai

 • multiple choice
 • word filling
 • TFNG

Passage 2: Australian sports guidline

 • matching heading
 • choose 2 correct answers from the passage

Passage 3: Anthropology

 • TFNG
 • matching contents
 • word filling

Ngày 21.04.2023 – Tại IDP NEU (Computer-based)

Passage 1: Franklin expedition

 • T/F/NG

Passage 2: Plant communication

 • Matching headings Name

Passage 3: Matching info

Ngày 20.04.2023

Passage 1: Guitar

 • T/F/NG
 • Filling a word

Passage 2: IT Companies

 • Matching headings
 • One word

Passage 3: What make us happy

 • Matching headings

Ngày 18.04.2023 – Tại BC Viettel

Passage 1: Skyscrapers

 • T/F/NG

Passage 2: Matching headings

Passage 3: Self-esteem

 • Matching names
 • Matching headings
 • T/F/NG

Ngày 17.04.2023

Passage 1: Da Vinci

Passage 2: Neurological Cosmetics/ Clever pill

 • Matching information
 • T/F/NG
 • Summary

Passage 3: Canada

Đề thi ngày 16.04.2023 – Tại BC Khúc Thừa Dụ

Passage 1: T/F/NG & Gap filling

Passage 2: Matching heading & Gap filling

Passage 3: Multiple choice & Summary & Y/N/NG

Đề thi ngày 15.04.2023 – Tại IDP Hai Bà Trưng

Passage 1: T/F/NG & Three words

Passage 2: Y/N/NG, Two words & Multiple choice

Passage 3: Matching information

Ngày 15.04.2023 (Computer-based)

Passage 1: T/F/NG & Gap filling

Passage 2: Two words & Gap filling

Passage 3: Matching information & Multiple choice & Y/N/NG

Đề thi ngày 14.04.2023

Passage 1: Filling a word

Passage 2: Matching heading + Two words.

Passage 3: Children & symbols

 • Multiple choice
 • One word

Đề thi ngày 10.04.2023 – Tại VTED BC Khúc Thừa Dụ (Computer-based)

Passage 1: TF’ market (Tibel Fish là Ceo)

 • One word +
 • T/F/NG

Passage 2: Last forest in new zealand

 • Matching headings
 • Two words
 • Multiple choices

Passage 3: Roma

 • Multiplechoices
 • Y/N/NG

Đề thi ngày 09.04.2023

Passage 1: Historical australian national library

Passage 2: Quarry in egypt

Passage 3: The hazards of multitasking

Đề thi ngày 06.04.2023

Passage 1:

 • T/F/NG
 • One word

Passage 2:

 • Matching info
 • Matching features
 • One word

Passage 3:

 • MCQs
 • Matching info

Đề thi ngày ngày 05.05.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh

Passage 1:

 • No more than 1 words
 • TFNG.

Passage 2:

 • Matching heading,
 • multiple choice,
 • no more than 1 words.

Passage 3:

 • Matching infor
 • No more than 2 words
 • Multiple choice

Đề thi ngày 02.04.2023 – Tại BC UAC Đội Cấn

Passage 1: Face recognition

 • T/F/NG
 • Matching info

Passage 2: Movies theatres & movie-going

 • Matching x2
 • Completion with text from passage

Passage 3: Tongues

 • Completion with text from a box
 • Y/N/NG
 • MCQ

Đề thi ngày 01.04.2023

Passage 1: History about England canoe

Passage 2: Scientific about lies

Passage 3: Motivation employee

Đề thi IELTS Reading tháng 3 năm 2023

Đề thi ngày 31.03.2023

Part 1: Coffee then and now

Part 2: Workplace

Part 3: Peopling patagonia

Đề thi ngày 27.03.2023

Part 1: Alphabet

 • T/F/NG
 • One word
 • Matching heading

Part 2: Salt and Water

 • Matching heading
 • Multiple choice

Part 3: MCQs

Đề thi ngày 25.03.2023 – Tại IDP Hai Bà Trưng (Computer-based)

Part 1: Opera

 • T/F/NG

Part 2: Chain business

 • Matching
 • Filling a word

Part 3:

 • Matching
 • Y/N/NG

Đề thi ngày 23.03.2023

Section 1: Tit bird

Section 2: technology applied in supermarkets.

Section 3: Science and knowledge

Đề thi ngày 22.03.2023

Part 1: Filling a word

Part 2: Playcentres in New Zealand

Part 3: quên mất rồi

Đề thi ngày 20.03.2023

Part 1: TFNG + Matching information + Filling a word

Part 2: Florida Bay

Part 3: Voynich Manuscript

Đề thi ngày 19.03.2023

Part 1: Chocolate & cacao

 • T/F/NG
 • Matching heading

Part 2: Matching + multiple choice
Part 3: One word

Đề thi ngày 18.03.2023

Part 1: The history of chicken

 • T/F/NG
 • one word only

Part 2: Public art programs

 • matching headings
 • match info
 • one word only

Part 3: Inside the mind of a fan

 • Match info
 • Multiple choices
 • Y/N/NG

Đề thi ngày 17.03.2023

Part 1: T/F/NG + matching infor

Part 2: MCQs

Part 3: Green hybrid car Toyota

 • multiple choice
 • summary
 • Y/N/NG

Đề thi ngày 12.03.2023

Passage 1: T/F/NG + One word only + Multiple choices

Passage 2: Y/N/NG + Matching info

Passage 3: Computerized tomography

 • Multiple choices
 • One word only
 • Matching info

Đề thi ngày 11.03.2023

Part 1: T/F/NG và word completion

Part 2: MCQs/ Word Completion

Part 3: MCQs/ Y/N/NG / matching information

Đề thi ngày 05.03.2023

Passage 1: Dinosaurs & foot-print

Passage 2: Advertisements

Passage 3: Y/N/NG

Đề thi ngày 03.03.2023

Part 1: Australian newspaper
Part 2: Allergic reaction
Part 3: Workforce’s psychology theory

Đề thi ngày 01.03.2023 – Tại IDP Đà Nẵng

Part 1: Donors of University

 • T/F/NG
 • Filling

Part 2: Feelings and facial expression

 • Heading matching
 • Matching info
 • Gap filling

Part 3: Fish

 • Matching info
 • Gap filling

Đề thi IELTS Reading tháng 2 năm 2023

Đề thi ngày 26.02.2023 – Tại Viettel Complex Building

Part 1: Potatoes

Part 2: Street and youth soccer

Part 3: Work from home

Đề thi ngày 20.02.2023

Part 1: Tsunami

Part 2: Black-footed ferret

Part 3: Raising children

Đề thi ngày 19.02.2023

Part 1: T/F/NG

Part 2: Matching heading + Matching info

part 3: Y/N/NG + Multiple choice + Matching info

Đề thi ngày 16.02.2023

Part 1: Study

Part 2: Meteorite

Part 3: Immigrant

Đề thi ngày 15.02.2023

Part 1: Reef of Yolanda

 • One word
 • T/F/NG

Part 2: Food Packaging

 • Matching heading
 • Matching company & products Filling word

Part 3: Communicate using language

 • Y/N/NG
 • Multiple Choice
 • Filling with A-H

Đề thi ngày 12.02.2023

Passage 1: Về lịch sử các tên gọi của cây, sách về cây

 • T/F/NG
 • Gap Filling

Passage 2: Về rặn san hô

 • Matching Info
 • Gap feeling

Passage 3: Về trading, ảnh hưởng lên các yếu tố xã hội

 • Y/N/NG
 • Picking answer from the box
 • Multiple choice

Đề thi ngày 11.02.2023 – Tại BC Vinh (Paper-based)

Passage 1: Narza & Peru

 • T/F/NG
 • Word fill

Passage 2: Investment in Technology

 • Matching Headings
 • Matching names
 • Two choices

Passage 3: Speech act theory and philosophy

 • Multiple choices
 • Matching
 • Y/N/NG

Đề thi ngày 06.02.2023

Passage 1: Carnivorous flowers

Passage 2: West Africa

Passage 3: Stardom

Đề thi ngày 05.02.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh (Computer-based)

Passage 1: Về ông họa sĩ vẽ một con bò

Passage 2: Các trở ngại và những tiến bộ trong lĩnh vực khám phá không gian

Passage 3: Về dự án dạy và học kinh doanh

Đề thi ngày 05.02.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh

Passage 1: Radiocarbon Dating – The profile of Nancy Athfield
Passage 2: Bilinguals

 • One word
 • Matching Infor

Passage 3:

 • One word
 • Matching Infor

Đề thi ngày 04.02.2023 – Tại UAC HCM

Part 1: Người tạo nên con thỏ, bà này tên Potter

Part 2: Disposal waste

 • Matching Heading
 • Matching Infor
 • Fill in summary

Part 3: Nói về các loài cá, hình dạng, cách thức bơi, kiếm ăn, môi trường

 • Matching Infor
 • Fill in gap
 • fill in blank

Đề thi ngày 04.02.2023

Part 1: The life of Beatrix Potter

 • T/F/NG

Part 2:

 • Matching headings

Part 3:

 • Matching information

Đề thi ngày 02.02.2023

Part 1:

 • Barcode

Part 2:

 • Sự phát triển của ô tô qua các thời kỳ (cars)

Part 3:

 • Chứng synaesthesia

Đề thi IELTS Reading tháng 1 năm 2023

Đề thi ngày 28.01.2023

Part 1: Body language

 • T/F/NG
 • MCQs
 • Word fill

Part 2: Light detection from space

 • Matching headings
 • Word Fill

Part 3: Book Review: The discovery of slowness (Sten Nadolny)

 • Matching info
 • Word filling
 • MCQs

Đề thi ngày 19.01.2023

Part 1: Amazon forest (Two-word + Matching information)

Part 2: Street art (T/F/NG + Word fill)

Part 3: Accident in business (Y/N/NG + MCQs)

Đề thi ngày 14.01.2023

Part 1: Lies

 • T/F/NG
 • MCQs

Part 2: Aquaculture

 • Matching Headings
 • MCQs

Part 3: MONA

 • Y/N/NG
 • MCQs

Đề thi ngày 13.01.2023

Part 1:

 • Word fill
 • T/F/NG

Part 2: Animals and their size

 • Matching features
 • Matching information
 • T/F/NG

Part 3: Sherlock Holmes

 • MCQs
 • Y/N/NG

Đề thi ngày 12.01.2023

Part 1: Black hole

 • T/F/NG
 • Short Answer

Part 2: Animal’s self-medication

 • T/F/NG
 • Matching Heading
 • Short answer

Part 3: Yawn – Summary

 • T/F/NG

Đề thi ngày 08.01.2023

Part 1: Summary + T/F/NG

Part 2: Summary + Matching info + T/F/NG

Part 3: Y/N/NG + MCQs + Summary

Đề thi ngày 07.01.2023

Part 1: T/F/NG + One-word

Part 2: Matching information + MCQs

Part 3: Y/N/NG + MCQs + Sentence completion.

Đề thi ngày 06.01.2023

Part 1: MCQs

Part 2: T/F/NG + Matching words

Part 3: Y/N/NG + Gap-filling

Đề thi ngày 02.01.2023

Part 1: An animal in Australia

 • MCQs
 • T/F/NG

Part 2: Research about birth order

 • Two-words
 • Matching heading

Part 3: Travel records

 • Y/N/NG
 • Word fill

2. Forecast đề thi IELTS Reading 2023

Các bạn hãy cùng tham khảo tổng hợp xu hướng ra đề thi IELTS Reading 2023 từng quý phía sau nhé

Đề 1

Passage 1: Public transportation about motor bus, train, subway, moving pavements

 • Matching heading
 • Y/N/NG

Passage 2: The Impact of Environment to Children

 • Điền từ vào sơ đồ.
 • Điền (up to 3 words) vào paragraph.
 • Y/N/NG

Passage 3: Leo Burnett và marketing

 • MCQ
 • Chọn các từ cho sẵn điền vào chỗ trống
 • Y/N/NG

Đề 2

Passage 1: Wallpaper

 • T/F/NG
 • Điền no more than 2 words

Passage 2: Free play

 • Matching information
 • Matching người nói
 • Điền từ

Passage 3: Marketing in the information age

 • Matching information
 • Y/N/NG
 • Hoàn thành 1 process (no more than 2 words)

Đề 3

Passage 1: Circulating libraries

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer

Passage 2: Bird migration

 • Matching headings
 • Multiple choice
 • One word only from the text for each answer

Passage 3: Cooperation

 • Matching information
 • Multiple choice
 • Yes No Not given

Đề 4

Passage 1: The existence of life in the amazon

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Motivation

 • Matching information
 • True False Not given
 • Multiple choice

Passage 3: Coral reef

 • Matching information
 • Yes No Not given
 • Multiple choice

Xem thêm tổng hợp đề thi IELTS 2023 các kỹ năng khác:

Hy vọng với bộ đề thi IELTS Reading 2023 được tổng hợp trên đây sẽ giúp ích trong quá trình luyện thi IELTS của bạn. Hãy cùng IELTS CITY tham khảo & phân tích các dạng đề thi thật mới nhất tại BC & IDP để nhanh chóng cải thiện kỹ năng Reading của mình nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!