Cập nhật đề thi IELTS Reading 2023 chính thức tại BC & IDP

Đề thi thật IELTS Reading 2023 được IELTS CITY cập nhật từ các bạn học viên tham gia kì thi thật tại IDP & BC về tổng hợp lại đầy đủ và nhanh nhất. Cùng theo dõi và cập nhật các đề thi mới nhất phía sau nhé!

Xem lại các đề thi gần đây:

Đề thi IELTS Reading 2023
Tổng hợp đề thi IELTS Reading 2023 mới nhất từ BC và IDP

1. Tổng hợp đề thi thật IELTS Reading năm 2023

Đề thi IELTS Reading tháng 4 năm 2023

(Đang cập nhật)

Đề thi IELTS Reading tháng 3 năm 2023

Đề thi ngày 23.03.2023

Section 1: Tit bird

Section 2: technology applied in supermarkets.

Section 3: Science and knowledge

Đề thi ngày 22.03.2023

Part 1: Filling a word

Part 2: Playcentres in New Zealand

Part 3: quên mất rồi

Đề thi ngày 20.03.2023

Part 1: TFNG + Matching information + Filling a word

Part 2: Florida Bay

Part 3: Voynich Manuscript

Đề thi ngày 19.03.2023

Part 1: Chocolate & cacao

 • T/F/NG
 • Matching heading

Part 2: Matching + multiple choice
Part 3: One word

Đề thi ngày 18.03.2023

Part 1: The history of chicken

 • T/F/NG
 • one word only

Part 2: Public art programs

 • matching headings
 • match info
 • one word only

Part 3: Inside the mind of a fan

 • Match info
 • Multiple choices
 • Y/N/NG

Đề thi ngày 17.03.2023

Part 1: T/F/NG + matching infor

Part 2: MCQs

Part 3: Green hybrid car Toyota

 • multiple choice
 • summary
 • Y/N/NG

Đề thi ngày 12.03.2023

Passage 1: T/F/NG + One word only + Multiple choices

Passage 2: Y/N/NG + Matching info

Passage 3: Computerized tomography

 • Multiple choices
 • One word only
 • Matching info

Đề thi ngày 11.03.2023

Part 1: T/F/NG và word completion

Part 2: MCQs/ Word Completion

Part 3: MCQs/ Y/N/NG / matching information

Đề thi ngày 05.03.2023

Passage 1: Dinosaurs & foot-print

Passage 2: Advertisements

Passage 3: Y/N/NG

Đề thi ngày 03.03.2023

Part 1: Australian newspaper
Part 2: Allergic reaction
Part 3: Workforce’s psychology theory

Đề thi ngày 01.03.2023 – Tại IDP Đà Nẵng

Part 1: Donors of University

 • T/F/NG
 • Filling

Part 2: Feelings and facial expression

 • Heading matching
 • Matching info
 • Gap filling

Part 3: Fish

 • Matching info
 • Gap filling

Đề thi IELTS Reading tháng 2 năm 2023

Đề thi ngày 26.02.2023 – Tại Viettel Complex Building

Part 1: Potatoes

Part 2: Street and youth soccer

Part 3: Work from home

Đề thi ngày 20.02.2023

Part 1: Tsunami

Part 2: Black-footed ferret

Part 3: Raising children

Đề thi ngày 19.02.2023

Part 1: T/F/NG

Part 2: Matching heading + Matching info

part 3: Y/N/NG + Multiple choice + Matching info

Đề thi ngày 16.02.2023

Part 1: Study

Part 2: Meteorite

Part 3: Immigrant

Đề thi ngày 15.02.2023

Part 1: Reef of Yolanda

 • One word
 • T/F/NG

Part 2: Food Packaging

 • Matching heading
 • Matching company & products Filling word

Part 3: Communicate using language

 • Y/N/NG
 • Multiple Choice
 • Filling with A-H

Đề thi ngày 12.02.2023

Passage 1: Về lịch sử các tên gọi của cây, sách về cây

 • T/F/NG
 • Gap Filling

Passage 2: Về rặn san hô

 • Matching Info
 • Gap feeling

Passage 3: Về trading, ảnh hưởng lên các yếu tố xã hội

 • Y/N/NG
 • Picking answer from the box
 • Multiple choice

Đề thi ngày 11.02.2023 – Tại BC Vinh (Paper-based)

Passage 1: Narza & Peru

 • T/F/NG
 • Word fill

Passage 2: Investment in Technology

 • Matching Headings
 • Matching names
 • Two choices

Passage 3: Speech act theory and philosophy

 • Multiple choices
 • Matching
 • Y/N/NG

Đề thi ngày 06.02.2023

Passage 1: Carnivorous flowers

Passage 2: West Africa

Passage 3: Stardom

Đề thi ngày 05.02.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh (Computer-based)

Passage 1: Về ông họa sĩ vẽ một con bò

Passage 2: Các trở ngại và những tiến bộ trong lĩnh vực khám phá không gian

Passage 3: Về dự án dạy và học kinh doanh

Đề thi ngày 05.02.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh

Passage 1: Radiocarbon Dating – The profile of Nancy Athfield
Passage 2: Bilinguals

 • One word
 • Matching Infor

Passage 3:

 • One word
 • Matching Infor

Đề thi ngày 04.02.2023 – Tại UAC HCM

Part 1: Người tạo nên con thỏ, bà này tên Potter

Part 2: Disposal waste

 • Matching Heading
 • Matching Infor
 • Fill in summary

Part 3: Nói về các loài cá, hình dạng, cách thức bơi, kiếm ăn, môi trường

 • Matching Infor
 • Fill in gap
 • fill in blank

Đề thi ngày 04.02.2023

Part 1: The life of Beatrix Potter

 • T/F/NG

Part 2:

 • Matching headings

Part 3:

 • Matching information

Đề thi ngày 02.02.2023

Part 1:

 • Barcode

Part 2:

 • Sự phát triển của ô tô qua các thời kỳ (cars)

Part 3:

 • Chứng synaesthesia

Đề thi IELTS Reading tháng 1 năm 2023

Đề thi ngày 28.01.2023

Part 1: Body language

 • T/F/NG
 • MCQs
 • Word fill

Part 2: Light detection from space

 • Matching headings
 • Word Fill

Part 3: Book Review: The discovery of slowness (Sten Nadolny)

 • Matching info
 • Word filling
 • MCQs

Đề thi ngày 19.01.2023

Part 1: Amazon forest (Two-word + Matching information)

Part 2: Street art (T/F/NG + Word fill)

Part 3: Accident in business (Y/N/NG + MCQs)

Đề thi ngày 14.01.2023

Part 1: Lies

 • T/F/NG
 • MCQs

Part 2: Aquaculture

 • Matching Headings
 • MCQs

Part 3: MONA

 • Y/N/NG
 • MCQs

Đề thi ngày 13.01.2023

Part 1:

 • Word fill
 • T/F/NG

Part 2: Animals and their size

 • Matching features
 • Matching information
 • T/F/NG

Part 3: Sherlock Holmes

 • MCQs
 • Y/N/NG

Đề thi ngày 12.01.2023

Part 1: Black hole

 • T/F/NG
 • Short Answer

Part 2: Animal’s self-medication

 • T/F/NG
 • Matching Heading
 • Short answer

Part 3: Yawn – Summary

 • T/F/NG

Đề thi ngày 08.01.2023

Part 1: Summary + T/F/NG

Part 2: Summary + Matching info + T/F/NG

Part 3: Y/N/NG + MCQs + Summary

Đề thi ngày 07.01.2023

Part 1: T/F/NG + One-word

Part 2: Matching information + MCQs

Part 3: Y/N/NG + MCQs + Sentence completion.

Đề thi ngày 06.01.2023

Part 1: MCQs

Part 2: T/F/NG + Matching words

Part 3: Y/N/NG + Gap-filling

Đề thi ngày 02.01.2023

Part 1: An animal in Australia

 • MCQs
 • T/F/NG

Part 2: Research about birth order

 • Two-words
 • Matching heading

Part 3: Travel records

 • Y/N/NG
 • Word fill

2. Forecast đề thi IELTS Reading 2023

Các bạn hãy cùng tham khảo tổng hợp xu hướng ra đề thi IELTS Reading 2023 từng quý phía sau nhé

2.1. Đề thi IELTS Reading Quý 1 năm 2023

Đề 1

Passage 1: Public transportation about motor bus, train, subway, moving pavements

 • Matching heading
 • Y/N/NG

Passage 2: The Impact of Environment to Children

 • Điền từ vào sơ đồ.
 • Điền (up to 3 words) vào paragraph.
 • Y/N/NG

Passage 3: Leo Burnett và marketing

 • MCQ
 • Chọn các từ cho sẵn điền vào chỗ trống
 • Y/N/NG

Đề 2

Passage 1: Wallpaper

 • T/F/NG
 • Điền no more than 2 words

Passage 2: Free play

 • Matching information
 • Matching người nói
 • Điền từ

Passage 3: Marketing in the information age

 • Matching information
 • Y/N/NG
 • Hoàn thành 1 process (no more than 2 words)

Đề 3

Passage 1: Circulating libraries

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer

Passage 2: Bird migration

 • Matching headings
 • Multiple choice
 • One word only from the text for each answer

Passage 3: Cooperation

 • Matching information
 • Multiple choice
 • Yes No Not given

Đề 4

Passage 1: The existence of life in the amazon

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Motivation

 • Matching information
 • True False Not given
 • Multiple choice

Passage 3: Coral reef

 • Matching information
 • Yes No Not given
 • Multiple choice

Hy vọng với bộ đề thi IELTS Reading 2023 được tổng hợp trên đây sẽ giúp ích trong quá trình luyện thi IELTS của bạn. Hãy cùng IELTS CITY tham khảo & phân tích các dạng đề thi thật mới nhất tại BC & IDP để nhanh chóng cải thiện kỹ năng Reading của mình nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

ielts city group 1
ielts city team
ielts city teacher

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ