IELTS CITY

Bài mẫu Line graph: Car ownership in britain from 1971 to 2007

Ngày hôm nay, IELTS CITY xin chia sẻ đến các bạn một bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Line Graph band 7.5 về Car ownership in Britain from 1971 to 2007. Cùng theo dõi nhé!

Bài mẫu Line Graph Task 1: Car ownership in Britain from 1971 to 2007
Bài mẫu Line Graph Task 1: Car ownership in Britain from 1971 to 2007

1. Phân tích đề bài

The graph below gives information about car ownership in Britain from 1971 to 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

 • Chủ ngữ: The percentages of car ownership in Britain
 • Giai đoạn: 1971-2007 

-> Biểu đồ có xu hướng, sử dụng cấu trúc và từ vựng chỉ xu hướng

-> Sử dụng thì quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành

-> Sử dụng cấu trúc so sánh số lượng các gia đình sở hữu 0 -> trên 3 xe ô tô

2. Dàn ý

 • Mở bài: paraphrase đề bài (sử dụng từ đồng nghĩa hoặc thay đổi cấu trúc câu)
 • Tổng quan: 
 • Miêu tả xu hướng xu hướng thay đổi việc sở hữu xe trong cả giai đoạn
 • So sánh số lượng xe phổ biến nhất
 • Thân bài 1:
 • Cách 1: So sánh số liệu việc sở hữu số lượng xe khác nhau trong năm đầu tiên.
 • Cách 2: Miêu tả số liệu và xu hướng thay đổi các hộ gia đình không sở hữu xe và sở hữu 1 xe trong cả giai đoạn.
 • Thân bài 2:
 • Cách 1: Miêu tả xu hướng thay đổi và so sánh sự giống nhau, khác biệt của 4 đường.
 • Cách 2: Miêu tả số liệu và xu hướng thay đổi các hộ gia đình sở hữu từ 2 đến trên 3 xe ô tô.

3. Sample answer 7.5

The line graph illustrates the proportions of British households owning cars between 1971 and 2007, with data presented at 4-year intervals.

Overall, it is clear that owning more than two cars exhibited an upward trend while no-car households went in an opposite direction. It is also notable that a majority of British households owned solely one car and its figure remained relatively unchanged throughout the period shown.

Initially, approximately half of British households owned 1 car. This figure underwent slight fluctuations before experiencing an insignificant drop to around 43% in the final year. The most significant change was seen in the percentage for those without cars, with its number initiating at under 45% and exponentially decreased by almost half in 2007, demonstrating that there were growing demands in car ownerships.

Owning more than two cars generally was least common in Britain.There were around 8% of families having 2 cars in 1971. Thereafter, this number had experienced a sharp climb to over 25% by the end of the period. A similar trend was witnessed in three-car households, with its figure going up significantly from nearly 0% to 8% in the final year with some fluctuations during the entire period. 

(Word count: 198 words)

4. Từ vựng

 • exhibited an upward trend (v): thể hiện một xu hướng tăng
 • remained relatively unchanged (v): giữ nguyên gần như không đổi
 • underwent slight fluctuations (v): trải qua những sự giao động nhẹ
 • experiencing an insignificant drop (v): trải qua một sự giảm không đáng kể
 • experienced a sharp climb (v): trải qua một sự tăng mạnh
 • going up significantly (v): tăng đáng kể

5. Bản dịch

Biểu đồ đường minh họa tỷ lệ hộ gia đình Anh sở hữu ô tô từ năm 1971 đến năm 2007, với dữ liệu được trình bày theo chu kỳ 4 năm.

Nhìn chung, rõ ràng là việc sở hữu nhiều hơn hai ô tô có xu hướng tăng lên trong khi các hộ không có ô tô lại đi theo hướng ngược lại. Điều đáng chú ý là phần lớn các hộ gia đình ở Anh chỉ sở hữu một chiếc ô tô và con số này gần như không thay đổi trong suốt thời gian trình bày.

Ban đầu, khoảng một nửa số hộ gia đình ở Anh sở hữu 1 chiếc ô tô. Con số này trải qua những biến động nhẹ trước khi giảm không đáng kể xuống còn khoảng 43% trong năm cuối cùng. Sự thay đổi đáng kể nhất được thấy ở số người không có ô tô, với con số ban đầu là dưới 45% và giảm theo cấp số nhân gần một nửa vào năm 2007, chứng tỏ rằng nhu cầu sở hữu ô tô ngày càng tăng.

Việc sở hữu nhiều hơn hai chiếc ô tô nói chung là điều ít phổ biến nhất ở Anh. Có khoảng 8% gia đình có 2 chiếc ô tô trong năm 1971. Sau đó, con số này tăng mạnh lên hơn 25% đến cuối giai đoạn. Xu hướng tương tự cũng được chứng kiến ở các hộ gia đình có ba ô tô, với con số này tăng đáng kể từ gần 0% lên 8% trong năm cuối cùng với một số biến động trong toàn bộ thời kỳ.

Cập nhật đề thi Writing mới nhất:

Hy vọng với bài mẫu Line Graph Task 1 về Car ownership in Britain from 1971 to 2007 band 7.5 trên sẽ giúp các bạn có thể chuẩn bị tốt hơn cho dạng line graph nhé. Chúc các bạn sớm đạt Target!


Nếu bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS uy tín, các bạn hãy tham khảo thử các khóa IELTS cam kết đầu ra chất lượng nhất tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!