IELTS CITY

Describe a person you know who dresses well – Đề thi IELTS Speaking ngày 28/09/2022

Describe a person you know who dresses well” là đề thi IELTS Speaking ngày 28/09/2022 thuộc topic Describe a person. Đề bài này yêu cầu bạn phải miêu tả một người có gu ăn mặc đẹp mà bạn biết. Các bạn hãy tham khảo bài mẫu và từ vựng highlight band 7.5 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia học thuật của IELTS CITY trong bài viết này nhé!

Describe a person you know who dresses well
Describe a person you know who dresses well

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 28/09/2022

Part 2: Describe a person you know who dresses well.
You should say:
– Who this person is
– What kinds of clothes this person likes to wear
– How you know this person
– And explain why you think this person dresses well.

Đề thi tương tự: Describe a person who likes to dress fashionably

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Bài mẫu band 7.5

Around the time I was eighteen, I had a chance to be friends with a friend from France named Louis, who stood apart from everyone else I had previously seen due to how he dressed. At the time, I was a senior in high school, and he was a student visiting from France on an exchange program. When we were younger, we didn’t interact with many individuals from other nations, so we weren’t exposed to many different fashions. When we received an exchange student from hundreds of miles away, none of us had ever seen the clothing that he or she was wearing, so it was a surprise.

Even though Louis was the same age as us, he gave off the impression that he was from another planet. He not only talked differently but also behaved differently and dressed differently, as I said before. First and foremost, he wasn’t required to wear a school uniform while the rest of us were. He was excused from it since he was an exchange student, and as a result, he wore his typical street clothing. However, what was typical for him was not necessarily typical for the majority of people. He had an odd manner of dressing, but it served him well. He layered one style of clothes over another, such as wearing a sports jacket over a vest while still having a tie but no collar on his shirt. The colours that he wore were vibrant and vivid, and he combined and mingled them. Because it was so out of the ordinary, everyone believed he was really hip as a result of it. Even though hats were not precisely in style at that time period, he was known to wear a variety of headwear. However, the fact that he was wearing something that no one else did gave the impression that he was even bolder.

The most essential thing, I believe, is that Louis seemed to be confident in what he was wearing. I believe he simply didn’t care what other people thought, or maybe he had some particular insight into what clothing would look good on him, even if they were weird. Either way, I think it’s safe to assume that he didn’t care much about what other people thought. In any event, he had a natural talent for selecting hues and putting together outfits in a way that gave him a real one-of-a-kind look.

Từ vựng

  • stood apart: khác biệt 
  • exchange program (n): chương trình trao đổi
  • impression (n): ấn tượng
  • layer (v): xếp/phối
  • vibrant and vivid: rực rỡ và sống động
  • bolder (adj): táo bạo hơn

Tham khảo: Describe an item of clothing that someone gave you – Đề thi IELTS Speaking ngày 10/08/2022

Bản dịch

Vào khoảng năm tôi mười tám tuổi, tôi có cơ hội kết bạn với một người bạn đến từ Pháp tên là Louis, người này khác hẳn với những người khác mà tôi từng thấy trước đây do cách ăn mặc của anh ấy. Vào thời điểm đó, tôi là học sinh cuối cấp ba, và anh ấy là một học sinh đến từ Pháp trong một chương trình trao đổi. Khi chúng tôi còn trẻ, chúng tôi không tiếp xúc với nhiều cá nhân từ các quốc gia khác, vì vậy chúng tôi không tiếp xúc với nhiều thời trang khác nhau. Khi chúng tôi nhận một sinh viên trao đổi từ cách xa hàng trăm dặm, không ai trong chúng tôi đã từng nhìn thấy bộ quần áo mà người đó đang mặc, vì vậy đó là một sự ngạc nhiên.

Mặc dù Louis bằng tuổi chúng tôi, nhưng anh ấy đã tạo ra ấn tượng rằng anh ấy đến từ một hành tinh khác. Anh ấy không chỉ nói chuyện khác mà còn cư xử khác và ăn mặc khác, như tôi đã nói trước đây. Đầu tiên và quan trọng nhất, anh ấy không bắt buộc phải mặc đồng phục học sinh trong khi tất cả chúng tôi đều vậy. Anh ấy đã được miễn trừ vì là một sinh viên trao đổi, và do đó, anh ấy đã mặc trang phục đường phố điển hình của mình. Tuy nhiên, những gì tiêu biểu cho anh ta không nhất thiết phải tiêu biểu cho đa số mọi người. Anh ta có một phong cách ăn mặc kỳ quặc, nhưng nó phục vụ tốt cho anh ta. Anh ta xếp một kiểu quần áo này lên một kiểu quần áo khác, chẳng hạn như mặc áo khoác thể thao bên ngoài áo vest trong khi vẫn thắt cà vạt nhưng không có cổ áo sơ mi. Màu sắc mà anh ấy mặc rất rực rỡ và sống động, và anh ấy đã kết hợp và hòa trộn chúng. Bởi vì nó rất khác thường, mọi người đều tin rằng anh ấy thực sự là hông do kết quả của nó. Mặc dù thời đó mũ không có phong cách chính xác, nhưng ông được biết đến là người đội nhiều kiểu mũ khác nhau. Tuy nhiên, việc anh ấy mặc một thứ mà không ai khác mặc đã tạo ra ấn tượng rằng anh ấy thậm chí còn táo bạo hơn.

Điều quan trọng nhất, tôi tin là Louis dường như tự tin vào những gì anh ấy đang mặc. Tôi tin rằng anh ấy chỉ đơn giản là không quan tâm người khác nghĩ gì, hoặc có thể anh ấy có một cái nhìn sâu sắc cụ thể về trang phục nào sẽ trông đẹp trên người anh ấy, ngay cả khi chúng kỳ lạ. Dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ sẽ an toàn nếu cho rằng anh ấy không quan tâm nhiều đến những gì người khác nghĩ. Trong bất kỳ trường hợp nào, anh ấy đều có tài năng thiên bẩm trong việc lựa chọn màu sắc và kết hợp trang phục theo cách tạo cho anh ấy vẻ ngoài thực sự có một không hai.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 28/09/2022

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. What is the difference between online shopping and physical shopping?

Convenience is one of the most obvious differences between internet purchasing and department store shopping. In order to buy in department shops or marketplaces, people must invest a considerable amount of time in travel. In addition, conventional shopping may be a viable choice for clients who reside in rural areas, lack access to the internet, or do not own a car. Currently, internet shopping alleviates the limitations of shopping. It is a blessing for all current customers who lack the time to visit local or department shops. They may go on a shopping binge from any location and at any time. Internet buying entails a simple order-and-wait approach. There is no need to visit an actual shop. In addition, you may always add things to your virtual wish list for future purchases. In addition, purchasers may be required to pay additional delivery fees, although the convenience of shopping from home far outweighs the product’s cost. This is one of the advantages of purchasing online.

Dịch:

Sự thuận tiện là một trong những điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa mua hàng qua internet và mua sắm tại cửa hàng bách hóa. Để mua được ở các cửa hàng bách hóa hay khu chợ, mọi người phải đầu tư một khoảng thời gian đi lại khá lớn. Ngoài ra, mua sắm thông thường có thể là một lựa chọn khả thi cho những khách hàng sống ở các vùng nông thôn, không có điều kiện truy cập Internet hoặc không có xe hơi. Hiện nay, mua sắm trên internet làm giảm bớt những hạn chế của việc mua sắm. Đó là một điều may mắn cho tất cả những khách hàng hiện tại thiếu thời gian ghé thăm các cửa hàng bách hóa hoặc địa phương. Họ có thể đi mua sắm say sưa từ bất kỳ địa điểm nào và bất kỳ lúc nào. Mua hàng qua Internet đòi hỏi một cách tiếp cận đơn giản là đặt hàng và chờ đợi. Không cần phải ghé thăm một cửa hàng thực tế. Ngoài ra, bạn luôn có thể thêm những thứ vào danh sách mong muốn ảo của mình để mua hàng trong tương lai. Ngoài ra, người mua có thể phải trả thêm phí giao hàng, mặc dù sự tiện lợi của việc mua sắm từ nhà xa hơn giá thành của sản phẩm. Đây là một trong những lợi thế của việc mua hàng trực tuyến.

2.2. What special clothes do people in your country wear on official or formal occasions?

In most cases, there is not a rigid dress code, with the exception of a few special occasions; yet, when it comes to formal wear, individuals do have certain concepts that are tacitly agreed upon by one another. When it comes to men’s clothing, the most common options are tuxedos, blazers, and suits. It is easy to see why, considering that a suit that has been well made may help a guy feel more confident, give off an air of strength, and serve as a sign of dignity and respect. After all, it is preferable to dress excessively rather than inappropriately. On the other hand, women often dress up in sophisticated dresses or gowns, which may draw attention to their feminine forms and help them stand out. And the kinds of dresses, which may range from little black dresses and cocktail dresses all the way up to spectacular gowns, might be very different depending on the degree of formality of the occasion.

Dịch:

Trong hầu hết các trường hợp, không có một quy tắc ăn mặc cứng nhắc, ngoại trừ một vài dịp đặc biệt; Tuy nhiên, khi nói đến trang phục chính thức, các cá nhân có một số khái niệm nhất định được đồng ý ngầm với nhau. Khi nói đến quần áo nam, các lựa chọn phổ biến nhất là tuxedo, blazer và suit. Có thể dễ dàng hiểu được lý do tại sao khi cho rằng một bộ vest được may đẹp có thể giúp một chàng trai cảm thấy tự tin hơn, tỏa ra khí chất mạnh mẽ và là dấu hiệu của phẩm giá và sự tôn trọng. Suy cho cùng, ăn mặc hở hang sẽ tốt hơn là không phù hợp. Mặt khác, phụ nữ thường mặc những bộ váy hoặc áo choàng cầu kỳ, có thể thu hút sự chú ý vào hình thể nữ tính và giúp họ nổi bật. Và các loại trang phục, có thể từ những chiếc váy đen nhỏ và váy dạ tiệc cho đến những chiếc váy lộng lẫy, có thể rất khác nhau tùy thuộc vào mức độ trang trọng của dịp này.

2.3. What are some disadvantages of buying things from online shops?

Buying clothing online is one area where I think purchasing online has drawbacks. The sizing of clothing is not standardized internationally, and various styles from the same manufacturer may have varying dimensions. Another possibility is that the product we receive may differ very much from the photos we saw online. The delivery process adds time to your order’s arrival (compared to just walking to the shop) and introduces the possibility that it may be lost.

Dịch:

Mua quần áo trực tuyến là một trong những lĩnh vực mà tôi nghĩ rằng mua hàng trực tuyến có những hạn chế. Kích thước quần áo không được tiêu chuẩn hóa trên toàn thế giới và nhiều kiểu dáng khác nhau của cùng một nhà sản xuất có thể có các kích thước khác nhau. Một khả năng khác là sản phẩm mà chúng ta nhận được sẽ có thể rất khác so với hình xem trên mạng. Quá trình vận chuyển làm tăng thêm thời gian cho đơn hàng của bạn (so với việc bạn chỉ đi bộ đến cửa hàng) và dẫn đến khả năng nó có thể bị thất lạc.

2.4. Do you think online shopping will replace shopping in real stores?

Maybe it’s just me, but I believe the two of them will be able to exist together in harmony. Despite the fact that buying online might be quite convenient, I believe that going to physical places can provide experiences that cannot be replicated online. One of the benefits of this is that it gives buyers the opportunity to try on the items for themselves before making a purchase, giving them a better idea of whether or not they would keep them in their collection. When consumers shop online, however, they are essentially basing their purchases on the opinions of people they have never met before. Despite the fact that many online retailers now provide consumers with very flexible policies regarding exchanges and refunds, the process of waiting and sending packages back and forth can be very tedious. Even though I do the majority of my shopping online, I still like window shopping in physical stores whenever I get the opportunity to do so.

Dịch:

Có lẽ chỉ có mình tôi, nhưng tôi tin hai người sẽ có thể chung sống hòa thuận với nhau. Mặc dù thực tế là mua hàng trực tuyến có thể khá thuận tiện, tôi tin rằng việc đến những nơi thực tế có thể cung cấp những trải nghiệm không thể tái tạo trực tuyến. Một trong những lợi ích của việc này là nó mang lại cho người mua cơ hội tự mình lấy mẫu các mặt hàng trước khi mua hàng, giúp họ biết rõ hơn về việc liệu họ có giữ chúng trong bộ sưu tập của mình hay không. Tuy nhiên, khi người tiêu dùng mua sắm trực tuyến, về cơ bản họ đang mua hàng dựa trên ý kiến ​​của những người mà họ chưa từng gặp trước đây. Mặc dù thực tế là nhiều nhà bán lẻ trực tuyến hiện cung cấp cho người tiêu dùng các chính sách rất linh hoạt liên quan đến trao đổi và hoàn lại tiền, quá trình chờ đợi và gửi các gói hàng qua lại có thể rất tẻ nhạt. Mặc dù tôi thực hiện phần lớn việc mua sắm trực tuyến, nhưng tôi vẫn thích mua sắm qua cửa sổ tại các cửa hàng thực bất cứ khi nào tôi có cơ hội.

Hy vọng với bài mẫu Describe a person you know who dresses wellđề thi IELTS Speaking ngày 28/09/2022 và từ vựng band 7.5, các bạn có thể trả lời thật tốt trong phân thi IELTS Speaking sắp tới của mình ghi gặp đề bài này nhé. Chúc bạn thành công!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!