IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17.05.2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17.05.2023 là dạng đề Line Graph. Đây là dạng đề xuất hiện khá thường xuyên & phổ biến trong đề thi IELTS Writing Task 1 trong quý 2. Biểu đồ này cho ta thấy số lượng sinh viên Mỹ, Anh và Úc theo học các trường đại học ở nước ngoài từ năm 2002 đến 2007.

Để tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo dàn ý, bài mẫu và từ vựng hay tại bài viết này nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17.05.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17.05.2023

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17.05.2023

Task 1: The graph below shows the number of students from the US, the UK and Australia who studied in universities in other countries from 2002 to 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (Dạng Line Graph)

Biểu đồ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17.05.2023 - line graph
Biểu đồ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17.05.2023 – line graph

2. Dàn bài

 1. Introduction: Paraphrase đề bài.
  1. The graph below → the line graph (bỏ “below”).
  2. shows → displays.
  3. the number of → giữ nguyên.
  4. students from the US, the UK and Australia → American, British, and Australian students.
  5. who studied in universities → who attended universities.
  6. in other countries → abroad.
  7. from 2002 to 2007 → between 2002 and 2007.

⇒ The line graph displays the number of American, British, and Australian students who attended universities abroad between 2002 and 2007.

 1. Overview: Nhận xét những đặc điểm nổi bật (3–4 ý, bao gồm những xu hướng chính và những điểm khác biệt).
  1. Về xếp hạng: số lượng sinh viên du học cao nhất thuộc về Hoa Kỳ, tiếp theo là Vương quốc Anh ở vị trí thứ hai và Úc ở vị trí thứ ba.
  2. Xu hướng thay đổi của ba quốc gia hoàn toàn khác nhau: sụt giảm đáng kể đối với Vương quốc Anh, biến động nhẹ đối với Hoa Kỳ và ổn định với Úc.
 2. Details: Làm rõ những ý ở phần Overview và dẫn số liệu cụ thể.
  1. Paragraph 1: Hoa Kỳ.
  2. Paragraph 2: Vương quốc Anh.
  3. Paragraph 3: Úc.

Xem ngay: Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 chi tiết từng dạng bài

3. Sample Answer 7.5

The line graph displays the number of American, British, and Australian students who attended universities abroad between 2002 and 2007.

Apparently, the highest number of students studying overseas belonged to the US, with the UK following in second place and Australia third. In addition, the patterns for these three countries were completely different: a noticeable decrease for the UK, slight fluctuation for the US, and consistency for Australia.

The US led in the number of students traveling abroad for university education. In 2002, there were 50,000 of them, and then a slight drop in 2004 brought this number down to about 47,000 students. Immediately afterwards, it rose again and reached 50,000 in 2007.

Between 2002 and 2003, the UK sent 30,000 students overseas for higher education. Despite a significant fall of almost 10,000 in the next four years, the UK still remained in the second rank among the three known nations.

It is notable that Australia had the lowest and most stable number (10,000) of university students pursuing their studies in foreign countries over the period.

182 words – Band 7.5 – Written by IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

4. Từ vựng highlight

 1. Attend something [v]: to go regularly to a place (tham gia; theo học).
 2. Overseas [adv] = abroad [adv]: to or in a foreign country, especially those separated from your country by the sea or ocean (ra/ở nước ngoài).
 3. Pattern [n]: the regular way in which something happens or is done (mô hình).
 4. Fluctuation [n]: one of several changes in size, amount, quality, etc. that happen frequently, especially from one extreme to another; the act of changing frequently like this (sự dao động).
 5. Consistency [n]: the state of happening in the same way and continuing for a period of time (sự ổn định; sự nhất quán).
 6. Bring something down [n]: to reduce something (làm giảm).
 7. Higher education [n]: education at university, especially to degree level (giáo dục đại học).
 8. Remain [linking verb]: to continue to be something; to be still in the same state or condition (tiếp tục; giữ).

Remain + adj.

 1. Notable [adj]: deserving to be noticed or to receive attention; important (đáng chú ý).
 2. Stable [adj]: fixed or steady; not likely to move, change or fail (ổn định).

5. Bản dịch

Biểu đồ đường biểu thị số lượng sinh viên Mỹ, Anh và Úc theo học các trường đại học ở nước ngoài từ năm 2002 đến 2007.

Rõ ràng, số lượng sinh viên du học cao nhất thuộc về Hoa Kỳ, tiếp theo là Vương quốc Anh ở vị trí thứ hai và Úc ở vị trí thứ ba. Ngoài ra, mô hình của ba quốc gia này hoàn toàn khác nhau: sự sụt giảm đáng chú ý đối với Vương quốc Anh, sự biến động nhẹ đối với Hoa Kỳ và sự ổn định với Úc.

Mỹ dẫn đầu về số lượng sinh viên du học nước ngoài ở bậc đại học. Năm 2002, có 50.000 sinh viên, và sau đó đợt giảm nhẹ vào năm 2004 đã hạ con số này xuống còn khoảng 47.000 sinh viên. Ngay sau đó, nó tăng trở lại và đạt 50.000 vào năm 2007.

Từ năm 2002 đến 2003, Vương quốc Anh đã gửi 30.000 sinh viên ra nước ngoài học đại học. Mặc dù có một đợt giảm đáng kể gần 10.000 trong bốn năm tiếp theo, Vương quốc Anh vẫn ở vị trí thứ hai trong số ba quốc gia đã biết.

Đáng chú ý là Úc có số lượng sinh viên đại học theo học ở nước ngoài thấp nhất và ổn định nhất (10.000) trong giai đoạn này.

Xem tiếp: Bài mẫu giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17.05.2023

Vậy là IELTS CITY đã chia sẻ đầy đủ dàn ý, từ vựng và bài mẫu band 7.5 đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17.05.2023. Hy vọng rằng các bạn sẽ nắm được cách triển khai ý tốt để ghi điểm IELTS Writing thật cao khi gặp dạng đề này nhé!

Các bạn có thể tham khảo thêm đề thi IELTS Writing 2023 được cập nhật liên tục bởi IELTS CITY từ IDP & BC để có thể nắm được xu hướng ra đề thi IELTS Writing mới nhất và đầy đủ nhất trong năm 2023 này nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!