IELTS CITY

Describe an interesting story or a novel you have read or heard – Đề thi IELTS Speaking ngày 15/09/2022

Describe an interesting story or a novel you have read or heard” là đề thi IELTS Speaking thuộc chủ đề Describe a Book ngày 15/09/2022. Đề yêu cầu bạn mô tả lại 1 câu chuyện hoặc tiểu thuyết thú vị bạn đã đọc hoặc nghe qua. IELTS CITY xin chia sẻ đến các bạn bài mẫu 7.5 cùng với những từ vựng liên quan để các bạn có thể ghi điểm thật tốt khi gặp đề bài này nhé!

Describe an interesting story or a novel you have read or heard

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 15/09/2022

Part 2: Describe an interesting story (or a novel) you have read or heard.
You should say: 
– What it was?
– When you read or heard it?
– From whom/ where did you learn it?

Đề bài tương tự: Describe a story or a novel that was particularly interesting to you

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Bài mẫu band 7.5:

The Golden Compass, by Philip Pullman, is the first of a fantastic trilogy that I’ve read recently. It’s a work of fiction that deals with a wide range of fanciful topics, such as magic, religion, and mythical beasts.

To be honest, it was a pretty difficult read. What initially piqued my interest was the possibility that it was a children’s novel following the trope of protecting good guys and foiling bad guys. However, this novel has nuances and twists that will only be understood by readers with some experience. Being a lifelong student of global faiths, I was fascinated by the author’s ability to find similarities between the theology of this planet and our own.

It mostly caused me to consider the past and present of the Catholic Church and my own religious convictions. The author’s writing is intriguing; he creates a universe out of words that seem to be motivated by a single goal: saving lives. However, in the end, he has his characters rethink the morality of religion and the forces it may wield.

This book was fantastic because it had me on the edge of my seat the whole time, and because it substituted real-world locations for those in the story. That had such an impact that I took advantage of the opportunity to visit some of the places mentioned in the book when I was in England.

Từ vựng:

  • trilogy [n]: bộ ba tác phẩm
  • fanciful [adj]: tưởng tượng
  • nuances [adj]: sắc thái
  • foiling [v]: đánh bại, ngăn chặn
  • convictions [n]: niềm tin
  • real-world [adj]: thế giới thực
  • on the edge of my seat: rất phấn khích 

Bỏ túi ngay: Từ vựng IELTS về Book (Sách)

Bản dịch:

The Golden Compass, của Philip Pullman, là tác phẩm đầu tiên trong bộ ba tuyệt vời mà tôi định đọc. Đó là một tác phẩm hư cấu đề cập đến một loạt các chủ đề huyền ảo, chẳng hạn như ma thuật, tôn giáo và các con thú thần thoại.

Thành thật mà nói, đây là một cuốn sách khá khó đọc. Điều ban đầu khiến tôi hứng thú là khả năng đó là một cuốn tiểu thuyết dành cho trẻ em theo kiểu bảo vệ người tốt và truy đuổi kẻ xấu. Tuy nhiên, cuốn tiểu thuyết này có những sắc thái và những khúc quanh mà chỉ những độc giả có kinh nghiệm mới hiểu được. Là một sinh viên trọn đời về các đức tin toàn cầu, tôi bị cuốn hút bởi khả năng của tác giả trong việc tìm ra những điểm tương đồng giữa thần học của hành tinh này và của chính chúng ta.

Nó chủ yếu khiến tôi phải xem xét quá khứ và hiện tại của Giáo hội Công giáo và những xác tín tôn giáo của riêng tôi. Cách viết của tác giả hấp dẫn; anh ấy tạo ra một vũ trụ bằng lời nói dường như được thúc đẩy bởi một mục tiêu duy nhất: cứu sống. Tuy nhiên, cuối cùng, anh ấy đã để các nhân vật của mình suy nghĩ lại về đạo đức của tôn giáo và những thế lực mà nó có thể sử dụng.

Cuốn sách này thật tuyệt vời vì nó đã khiến tôi phải ngồi trên ghế của tôi suốt thời gian đó và vì nó thay thế các vị trí trong thế giới thực cho những vị trí trong câu chuyện. Điều đó có tác động đến mức tôi đã tận dụng cơ hội đến thăm một số địa điểm được đề cập trong cuốn sách khi tôi ở Anh.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 15/09/2022

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. What are the advantages of parents reading electronic books (compared to printed books)?

Expense and portability are two first factors that come to mind. Electronic books often cost less than their print equivalents since no physical copy has to be produced. This seems like a crucial factor to think about if you’re a parent trying to make every dollar go as far as possible. Their availability comes next. Without leaving my chair, I could quickly search for a book on my mobile device, buy it, and have it delivered to the palm of my hand.

Dịch:

Chi phí và tính di động là hai yếu tố đầu tiên xuất hiện trong tâm trí. Sách điện tử thường có giá thấp hơn sách in tương đương vì không phải sản xuất bản in. Đây dường như là một yếu tố quan trọng cần nghĩ đến nếu bạn là một bậc cha mẹ đang cố gắng kiếm từng đồng tiền càng nhiều càng tốt. Tính khả dụng của chúng tiếp theo. Không cần rời khỏi ghế, tôi có thể nhanh chóng tìm kiếm một cuốn sách trên thiết bị di động của mình, mua nó và giao nó trong lòng bàn tay của tôi.

2.2. What kind of films do people in Vietnam like?

In my opinion, Vietnamese moviegoers are open to seeing films across a wide range of genres. Action films have been the most successful genre at the box office since the turn of the century, in no little part due to the outsized influence of Hollywood’s biggest blockbusters. Since comedy may help individuals laugh away stress, it might do well at the box office in Vietnam. Science fiction, along with other subgenres, is also on the rise. One of the most well-known brands in history, Harry Potter may serve as a good illustration.

Dịch:

Theo tôi, khán giả Việt Nam đang cởi mở để xem những bộ phim ở nhiều thể loại. Phim hành động là thể loại thành công nhất tại phòng vé kể từ đầu thế kỷ này, một phần không nhỏ là do ảnh hưởng quá lớn của những bộ phim bom tấn lớn nhất của Hollywood. Vì phim hài có thể giúp mọi người xả stress, nên nó có thể thành công tại các phòng vé ở Việt Nam. Khoa học viễn tưởng, cùng với các nhánh con khác, cũng đang gia tăng. Một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất trong lịch sử, Harry Potter có thể là một minh họa tốt.

2.3. What factor makes a novel successful when being converted to films?

It is a combination of genius, creativity, and narrative content, in my opinion; but, these elements also need to be combined with the expectations of the reader (and now the viewer). Other than providing the highest quality goods possible and the most extravagant examples possible, I don’t think there are any hard and fast rules to adhere to. The reader creates his or her own mental images based on the text and the story, and they are essential to the reading experience. Therefore, the most impactful images are those that result from transmitting descriptions of landscapes, buildings, and people from that medium to the screen.

Dịch:

Theo tôi, đó là sự kết hợp giữa thiên tài, sự sáng tạo và nội dung tường thuật; nhưng, những yếu tố này cũng cần được kết hợp với mong đợi của người đọc (và bây giờ là người xem). Ngoài việc cung cấp hàng hóa chất lượng cao nhất có thể và những ví dụ xa hoa nhất có thể, tôi không nghĩ rằng có bất kỳ quy tắc nào khó và nhanh để tuân thủ. Người đọc tạo ra hình ảnh tinh thần của riêng mình dựa trên văn bản và câu chuyện, và chúng rất cần thiết cho trải nghiệm đọc. Do đó, những hình ảnh có tác động mạnh nhất là những hình ảnh có được từ việc truyền mô tả về phong cảnh, tòa nhà và con người từ phương tiện đó đến màn hình.

2.4. Will electronic books ever completely replace printed books in the future?

E-books, although they have broadened the horizons of readers, will never completely replace physical books, in my view. Books not only capture the story, but also the reader’s actions in response to the story. The youngster who reads the book is as much a component of it as the dog-eared pages, highlighted sections, post-it notes, and spilt coffee that decorate it. For the time being, it’s great that one medium’s success feeds the other’s, even if it means that the e-book, although a wonder of technology and ingenuity, cannot totally replace what came before.

Dịch:

Sách điện tử, mặc dù chúng đã mở rộng tầm nhìn của độc giả, nhưng sẽ không bao giờ thay thế hoàn toàn sách vật lý, theo quan điểm của tôi. Sách không chỉ nắm bắt câu chuyện, mà còn là hành động của người đọc khi phản ứng với câu chuyện. Những người trẻ tuổi đọc cuốn sách cũng là một thành phần của nó như những trang có hình tai chó, những phần được đánh dấu, ghi chú sau nó và cà phê đổ trang trí nó. Vào lúc này, thật tuyệt khi thành công của một phương tiện này tiếp thêm sức mạnh cho phương tiện kia, ngay cả khi điều đó có nghĩa là sách điện tử, mặc dù là một kỳ quan của công nghệ và sự khéo léo, không thể thay thế hoàn toàn những gì đã có trước đó.

Hi vọng với bài mẫu cùng với từ vựng về chủ đề “Describe an interesting story or a novel you have read or heard“- Đề thi IELTS Speaking ra ngày 15/09/2022 sẽ giúp bạn nắm được cách trả lời và ghi điểm thật tốt ghi gặp dạng đề này nhé. Chúc các bạn thành công!

Chúc bạn học tập tốt!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS City.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!