IELTS CITY

Describe a sports stadium that’s important in your city – Đề thi IELTS Speaking 23.11.2022

Describe a sports stadium that’s important in your city là đề thì IELTS Speaking ngày 23/11/2022. Ở chủ đề này, yêu cầu mô tả lại một sân vận động thể thao quan trọng tại thành phố của bạn. Để có thể triển khai ý trôi chảy và sử dụng từ vựng ghi điểm, mời bạn tham khảo bài mẫu sau đây của đội ngũ giáo viên tại IELTS CITY nhé!

Describe a sports stadium that’s important in your city
Describe a sports stadium that’s important in your city

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 23/11/2022

Part 2: Describe a sports stadium that’s important in your city.
You should say:
– Where it is  
– How often you go there   
– What people do there   
And  explain why you think it is important 

Đề thi tương tự: Describe a popular place for sports (e.g. a stadium) that you’ve been to

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Bài mẫu band 7.5:

My whole life has been spent in Hanoi, where I was both born and have been a resident for the last twenty years. It is a lovely city and home to a great deal of historical and cultural significance. This city is home to an impressive sports stadium, which serves as the primary venue for various sporting events and other activities. Because this is such a great subject, I want to talk to you about my experiences at this stadium, which I have been to several times.

It is located in Nam Tu Liem, Ha Noi. The stadium, which can hold around 41,000 people, is the focal point of Vietnam’s National Sports Complex. According to a recent article on the Asian Football Confederation’s website, My Dinh National Stadium is one of the top five stadiums in Southeast Asia. When the Vietnamese national football team visits town, international friendlies are held at My Dinh Ground, their home stadium. During the Southeast Asian Games in 2003, the stadium held events such as the opening and closing ceremonies and athletic and football activities.

Not only may tournaments be placed here, but athletes can also regularly use the facilities for practice, which is a significant bonus. Anyone may join up for a sports event, and coaches are always accessible. It is also a popular area for children to sail kites. Most youngsters will gather in front of the stadium on Friday evenings and Saturday afternoons to fly their Kites. Indeed, this activity will bring you back to your carefree childhood. Despite Hanoi’s bustling climate, you may unwind here. I go to the “Kite-flying” team’s site with my buddies every evening after work, and on weekends, when I have some free time, I swim and run.

It’s a great opportunity to exercise and socialize with my friends while encouraging young people to live better lifestyles. The stadium is essential because it encourages young people to participate in suitable activities while discouraging them from participating in detrimental ones, such as drug use, which is all too common among today’s youth.

Overall, the stadium upkeep in my city does an excellent job of maintaining everything in good condition. I hope it continues so young people will be inspired to pursue sports, raising Vietnam’s worldwide reputation and contributing to its rich cultural legacy.

Tham khảo bài mẫu: Talk about your favorite sport

Từ vựng:

  • resident [n]: cư dân
  • venue [n]: địa điểm
  • opening and closing ceremonies: lễ khai mạc và bế mạc
  • carefree [adj]: vô lo
  • bustling climate: không khí nhộn nhịp
  • unwind [v]: thư giãn
  • detrimental [adj]: bất lợi, tiêu cực, có hại
  • cultural legacy: di sản văn hóa

Bỏ túi ngay: Từ vựng IELTS về chủ đề Sports (Thể thao)

Bản dịch:

Cả cuộc đời tôi đã trải qua ở Hà Nội, nơi tôi sinh ra và đã là cư dân trong hai mươi năm qua. Đây là một thành phố đáng yêu và là nơi có rất nhiều ý nghĩa lịch sử và văn hóa. Thành phố này có một sân vận động thể thao ấn tượng, là địa điểm chính tổ chức nhiều sự kiện thể thao và các hoạt động khác. Bởi vì đây là một chủ đề rất hay nên tôi muốn nói với bạn về những trải nghiệm của tôi tại sân vận động này, nơi mà tôi đã đến vài lần.

Nó nằm ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sân vận động có sức chứa khoảng 41.000 người, là tâm điểm của Khu liên hợp thể thao quốc gia Việt Nam. Theo một bài báo gần đây trên trang web của Liên đoàn bóng đá châu Á, sân vận động quốc gia Mỹ Đình là một trong năm sân vận động hàng đầu ở Đông Nam Á. Khi đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đến thăm thành phố, các trận giao hữu quốc tế được tổ chức tại sân Mỹ Đình, sân nhà của họ. Trong Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2003, sân vận động đã tổ chức các sự kiện như lễ khai mạc và bế mạc cũng như các hoạt động thể thao và bóng đá.

Tại đây không chỉ có thể tổ chức các giải đấu mà các vận động viên còn có thể thường xuyên sử dụng cơ sở vật chất để luyện tập, đây là một phần thưởng đáng kể. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia một sự kiện thể thao và huấn luyện viên luôn có thể truy cập được. Đây cũng là một khu vực phổ biến cho trẻ em thả diều. Hầu hết các bạn trẻ sẽ tập trung trước sân vận động vào tối thứ Sáu và chiều thứ Bảy để thả diều. Thật vậy, hoạt động này sẽ đưa bạn trở lại tuổi thơ vô tư của mình. Mặc dù bầu không khí nhộn nhịp của Hà Nội, bạn có thể thư giãn ở đây. Tôi đến địa điểm của đội “Thả diều” với bạn bè của mình vào mỗi buổi tối sau giờ làm việc, và vào những ngày cuối tuần, khi tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ bơi và chạy.

Đó là một cơ hội tuyệt vời để tập thể dục và giao lưu với bạn bè của tôi đồng thời khuyến khích những người trẻ tuổi có lối sống tốt hơn. Sân vận động rất cần thiết vì nó khuyến khích những người trẻ tuổi tham gia vào các hoạt động phù hợp đồng thời không khuyến khích họ tham gia vào những hoạt động tiêu cực, chẳng hạn như sử dụng ma túy, vốn quá phổ biến trong giới trẻ ngày nay.

Nhìn chung, công tác bảo trì sân vận động ở thành phố của tôi đã làm rất tốt việc duy trì mọi thứ ở tình trạng tốt. Tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục để những người trẻ tuổi sẽ được truyền cảm hứng theo đuổi thể thao, nâng cao danh tiếng của Việt Nam trên toàn thế giới và đóng góp vào di sản văn hóa phong phú của đất nước.

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 23/11/2022

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. What are the benefits of sport?

Playing sports has numerous positive effects on your body, including weight loss, muscular gain, and prevention of potentially fatal diseases. However, the mental health advantage often goes unnoticed. When you exercise, your brain and body reward you by releasing feel-good chemicals like endorphins and serotonin. This aids people in unwinding, reducing stress, and developing a more positive outlook on life. Those with trouble sleeping can benefit significantly from this since physical exertion uses energy and improves brain circulation, resulting in a more restful night’s sleep. Moreover, if we regularly engage in sports, especially team sports, or practice together, we will not feel lonely.

Dịch:

Chơi thể thao có nhiều tác động tích cực đến cơ thể bạn, bao gồm giảm cân, tăng cơ bắp và ngăn ngừa các bệnh có thể gây tử vong. Tuy nhiên, lợi thế về sức khỏe tinh thần thường không được chú ý. Khi bạn tập thể dục, não và cơ thể sẽ thưởng cho bạn bằng cách giải phóng các chất hóa học tạo cảm giác dễ chịu như endorphin và serotonin. Điều này giúp mọi người thư giãn, giảm căng thẳng và phát triển một cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống. Những người khó ngủ có thể hưởng lợi đáng kể từ điều này vì hoạt động thể chất sẽ sử dụng năng lượng và cải thiện tuần hoàn não, dẫn đến giấc ngủ đêm ngon giấc hơn. Hơn nữa, nếu chúng ta thường xuyên tham gia các môn thể thao, đặc biệt là các môn thể thao đồng đội, hoặc tập luyện cùng nhau, chúng ta sẽ không cảm thấy cô đơn.

2.2. Do young people tend to play fewer sports as they get older?

That’s correct, without a doubt! Most people don’t seem as interested in sports as they used to be. The primary reasons for this tendency are a lack of time and access to opportunities for active living. Most children have more time on their hands than the average adult, allowing them to participate in as many recreational sports and other activities as they choose with their friends. Workers, on the other hand, appear to have less free time to play sports than young people since they are more likely to be engaged in their families and activities at work that keep them occupied. The absence of accessible, high-quality, and safe physical activity spaces is another contributor to the inactivity of adult populations.

Dịch:

Chính xác là như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa! Hầu hết mọi người dường như không quan tâm đến thể thao như trước đây. Những lý do chính cho xu hướng này là thiếu thời gian và khả năng tiếp cận các cơ hội để sống tích cực. Hầu hết trẻ em có nhiều thời gian hơn so với người lớn bình thường, cho phép chúng tham gia nhiều môn thể thao giải trí và các hoạt động khác tùy thích với bạn bè. Mặt khác, người lao động dường như có ít thời gian rảnh để chơi thể thao hơn so với những người trẻ tuổi vì họ có nhiều khả năng bận rộn hơn với gia đình và các hoạt động tại nơi làm việc khiến họ bận rộn. Việc không có không gian hoạt động thể chất an toàn, chất lượng cao và dễ tiếp cận là một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng không hoạt động của dân số trưởng thành.

2.3. Do you think sports players are good role models?

Even though there is both positive and bad publicity about athletics, there are many strong reasons for athletes to serve as role models. As a first step, it is reasonable to look to prominent athletes as role models since so many of them exist. There is always a need for successful individuals who can share their tales and inspire various audiences since there are only a handful of hugely popular sports, each of which has its own superstars, stars, and leaders. Because of this variety, practically everybody can discover an athlete with whom they can identify and whose message will have a special resonance with them. The finest role models frequently have tails that can be applied to every element of life, not only athletic performance or accomplishment, which makes it simple to connect to their experiences and lessons.

Dịch:

Mặc dù có cả dư luận tích cực và tiêu cực về điền kinh, vẫn có nhiều lý do mạnh mẽ để các vận động viên đóng vai trò là hình mẫu. Bước đầu tiên, thật hợp lý khi coi các vận động viên nổi tiếng là hình mẫu vì có rất nhiều người trong số họ tồn tại. Luôn luôn cần những cá nhân thành công có thể chia sẻ câu chuyện của họ và truyền cảm hứng cho nhiều đối tượng khác nhau vì chỉ có một số môn thể thao cực kỳ nổi tiếng, mỗi môn thể thao đều có những siêu sao, ngôi sao và nhà lãnh đạo của riêng mình. Vì sự đa dạng này, thực tế mọi người đều có thể tìm thấy một vận động viên mà họ có thể xác định được và thông điệp của người đó sẽ có tiếng vang đặc biệt với họ. Những hình mẫu lý tưởng nhất thường có những cái đuôi có thể áp dụng cho mọi khía cạnh của cuộc sống, không chỉ thành tích hay thành tích thể thao, giúp dễ dàng kết nối với kinh nghiệm và bài học của họ.

Bài viết trên đây IELTS CITY đã chia sẻ các bạn bài mẫu và từ vựng highlight về Describe a sports stadium that’s important in your city – Đề thi IELTS Speaking ngày 23/11/2022 một cách chỉn chu nhất. Hy vọng bài viết hữu ích để giúp bạn có thêm kiến thức và từ vựng mới trong quá trình ôn luyện IELTS Speaking.

Chúc bạn thành công!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!