IELTS CITY

Describe a popular place for sports (e.g. a stadium) that you’ve been to – Đề thi IELTS Speaking ngày 30/10/2022

Chủ đề Describe a popular place for sports (e.g. a stadium) that you’ve been to xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking ngày 30/10/2022. Đề yêu cầu chúng ta mô tả về một nơi nổi tiếng dành cho thể thao hoặc cụ thể là sân vận động mà chúng ta từng đến. Các chuyên gia học thuật hàng đầu tại IELTS CITY sẽ cung cấp đến bạn từ vựng và bài mẫu liên quan về chủ đề này. Hãy tham khảo bài viết sau đây nhé!

Describe a popular place for sports (e.g. a stadium) that you’ve been to
Describe a popular place for sports (e.g. a stadium) that you’ve been to

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 30/10/2022

Part 2: Describe a popular place for sports (e.g. a stadium) that you’ve been to.
You should say:
– Where it is
– When you went there
– What you did there
– And explain how you felt about this place

Tham khảo bài mẫu cùng chủ đề:

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Bài mẫu band 7.5

Nhấn “➤” để nghe Podcast bài mẫu:

When we talk about going to the local swimming hole, I always have a good time. When everything is said and done, it serves as a fitness facility and swimming pool for the local youth. I know it’s popular because there’s always a huge crowd of people there. They come from all walks of life and of all ages. I had made up my mind the year before to take up swimming lessons, so when I saw that they were being offered in that area, I didn’t think twice about signing up.

There were a total of twelve students, including me, present for the length of the lesson, and classes were conducted along the water’s edge at the shallow end of the pool. In this establishment, you are all treated like adults. Swimming lessons for kids have been moved to the evening since the pool tends to become crowded and unruly on days when there are lessons.

It was stunning, and the coach carried himself with cool professionalism and a kind disposition the whole time. He started out by guiding us toward some beginner-level gear. Some common types of hearing protection include earplugs, nose clips, and a floating board. Then he showed us and explained why and how to breathe while submerged. We were told to master the breath-holding technique since it was considered the most efficient method of swimming. Actually, I found the workout difficult since I struggled to keep the right motion and often had bouts of choking due to the water. Nonetheless, the trainer was quite patient. He guided me through my practice sessions, and his constant encouragement and affirmation boosted my self-assurance.

I needed some time in the pool with a teacher to get used to swimming underwater before I could do it on my own, but once I did, I was fine. One of my objectives now that I have the chance to do so is to make heavy use of the pool and spend a lot of time there concentrating on enhancing my swimming talents. I will always have fond memories of the pool since it was there that I learned to swim.

Xem thêm: Describe a contest or competition you want to participate – Đề thi IELTS Speaking ngày 14/10/2022

Từ vựng

  • fitness facility [n]: trung tâm thể dục
  • adults [n]: người trưởng thành
  • unruly [adj]: chật chội
  • disposition [n]: thái độ
  • beginner-level [adj]: cấp độ cơ bản
  • submerged [adj]: bị nhấn chìm trong nước
  • choke [v]: làm nghẹt thở
  • self-assurance [n]: sự tự tin vào khả năng của bản thân

Tham khảo: Từ vựng IELTS về chủ đề Sport (Thể thao)

Bản dịch

Khi chúng tôi nói về việc đi đến hố bơi địa phương, tôi luôn có một khoảng thời gian vui vẻ. Khi mọi thứ được nói và làm xong, nó được dùng như một cơ sở thể dục và hồ bơi cho thanh niên địa phương. Tôi biết nó phổ biến vì luôn có một đám đông rất lớn ở đó. Họ đến từ mọi tầng lớp xã hội và ở mọi lứa tuổi. Năm trước, tôi đã quyết định tham gia các khóa học bơi, vì vậy khi tôi thấy họ được cung cấp ở khu vực đó, tôi đã không suy nghĩ lại về việc đăng ký.

Có tổng cộng mười hai học sinh, bao gồm cả tôi, có mặt trong suốt thời gian của bài học, và các lớp học được tiến hành dọc theo mép nước ở đầu cạn của hồ bơi. Tại cơ sở này, tất cả các bạn đều được đối xử như những người trưởng thành. Giờ học bơi cho trẻ em được chuyển sang buổi tối vì hồ bơi có xu hướng trở nên đông đúc và chật chội vào những ngày có giờ học.

Nó thật tuyệt vời, và người lái xe/huấn luyện viên đã mang trong mình sự chuyên nghiệp tuyệt vời và một thái độ tử tế trong suốt thời gian. Anh ấy bắt đầu bằng cách hướng dẫn chúng tôi về một số thiết bị dành cho người mới bắt đầu. Một số loại thiết bị bảo vệ thính giác phổ biến bao gồm nút tai, kẹp mũi và bảng nổi. Sau đó, anh ấy chỉ cho chúng tôi và giải thích lý do tại sao và làm thế nào để thở khi chìm dưới nước. Chúng tôi được yêu cầu phải nắm vững kỹ thuật nín thở vì nó được coi là phương pháp bơi hiệu quả nhất. Thực sự, tôi thấy việc tập luyện khó khăn vì tôi đã cố gắng giữ đúng chuyển động và thường xuyên bị nghẹt thở do nước. Tuy nhiên, người huấn luyện khá kiên nhẫn. Anh ấy đã hướng dẫn tôi trong các buổi luyện tập, và sự động viên và khẳng định thường xuyên của anh ấy đã thúc đẩy sự tự tin của tôi.

Tôi cần một thời gian ở hồ bơi với giáo viên để làm quen với việc bơi dưới nước trước khi tôi có thể tự làm được, nhưng một khi tôi đã làm được, tôi vẫn ổn. Một trong những mục tiêu của tôi bây giờ mà tôi có cơ hội thực hiện là sử dụng nhiều hồ bơi và dành nhiều thời gian ở đó để tập trung nâng cao tài năng bơi lội của mình. Tôi sẽ luôn có những kỷ niệm đẹp về hồ bơi kể từ khi ở đó tôi học bơi.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 30/10/2022

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. Do you think local sports teams can help connect people better?

There is a consistent strength in local sports’ capacity to bring people together as a community. Sport, at any level from the professional to the recreational, has a special way of bringing people together. A fan of American football, for instance, I can understand how easy it is for strangers to form instant bonds through a shared love of their team. There seems to be a degree of respect and encouragement for individuals who are able to overcome obstacles to engage in and achieve in sports in Viet Nam, where the sport is not as accessible or recognized. The more approachable a hero is, the more a community may identify with him or her via local sports.

Dịch:

Năng lực thể thao địa phương có thế mạnh phù hợp để gắn kết mọi người lại với nhau như một cộng đồng. Thể thao, ở mọi cấp độ từ chuyên nghiệp đến giải trí, có một cách đặc biệt để gắn kết mọi người lại với nhau. Chẳng hạn, một người hâm mộ bóng đá Mỹ sẽ hiểu những người xa lạ dễ dàng hình thành mối quan hệ ngay lập tức thông qua tình yêu chung đối với đội bóng của họ. Dường như có một mức độ tôn trọng và khuyến khích những cá nhân có thể vượt qua những trở ngại để tham gia và đạt được thành tích trong thể thao ở Việt Nam, nơi mà môn thể thao này không được tiếp cận hoặc công nhận. Một anh hùng càng dễ tiếp cận, thì cộng đồng càng có thể xác định được anh ấy hoặc cô ấy thông qua các môn thể thao địa phương.

2.2. Do you think investing in sports in local areas can have benefits for poor children?

I completely believe that providing low-income children with access to opportunities to participate in sports in their communities may be beneficial. We are all aware that participating in sports, particularly those that are played in one’s community, can be beneficial to both the community as a whole and, surprisingly, have a significant impact on the lives of disadvantaged children. This is because participation in sports improves children’s health and, as a result, their development. It gives children the opportunity to engage with other young people in a positive manner, which keeps them out of trouble, and it helps children develop skills such as concentration, motivation, and other learning abilities that are

Dịch:

Tôi hoàn toàn tin rằng việc cung cấp cho trẻ em thu nhập thấp cơ hội tham gia các môn thể thao trong cộng đồng của chúng có thể có lợi. Tất cả chúng ta đều nhận thức được rằng việc tham gia các môn thể thao, đặc biệt là các môn thể thao được chơi trong cộng đồng của một người, có thể mang lại lợi ích cho cả cộng đồng nói chung và đáng ngạc nhiên là có tác động đáng kể đến cuộc sống của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Điều này là do việc tham gia vào các môn thể thao giúp cải thiện sức khỏe của trẻ em và kết quả là sự phát triển của chúng. Nó mang lại cho trẻ cơ hội tương tác với những người trẻ khác một cách tích cực, giúp chúng không gặp rắc rối và nó giúp trẻ phát triển các kỹ năng như sự tập trung, động lực và các khả năng học tập khác.

2.3. How do you think investing in sports people entering international competitions can help the country?

If the government and society as a whole put more resources into sports, more talented individuals will be able to participate at the highest levels, elevating the profile of the nation as a whole. Moreover, as will be shown below, sports play a significant part in nation-building. It’s a great tool for instilling a national consciousness of fitness and fostering a culture of discipline, commitment, and collaboration. As a result of the many conveniences made possible by the industrial revolution, modern people spend a lot less time doing physical labor than their forebears did. We no longer need to exert as much effort thanks to many scientific breakthroughs that have become commonplace. In addition, the values of collaboration, ethics, and sportsmanship learned on the playing field stay with a person for the rest of their lives.

Dịch:

Nếu chính phủ và toàn xã hội dành nhiều nguồn lực hơn nữa cho thể thao, nhiều cá nhân tài năng hơn sẽ có thể tham gia ở những cấp độ cao nhất, nâng tầm vị thế của quốc gia nói chung. Hơn nữa, như sẽ được trình bày dưới đây, thể thao đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng đất nước. Đó là một công cụ tuyệt vời để thấm nhuần ý thức quốc gia về thể chất và nuôi dưỡng văn hóa kỷ luật, cam kết và hợp tác. Do cuộc cách mạng công nghiệp mang lại nhiều tiện ích, con người hiện đại dành ít thời gian hơn để lao động chân tay so với những người tiền nhiệm của họ. Chúng ta không còn cần phải nỗ lực nhiều nữa nhờ nhiều đột phá khoa học đã trở thành thông thường. Ngoài ra, các giá trị của sự hợp tác, đạo đức và tinh thần thể thao học được trên sân chơi sẽ ở lại với một người trong suốt quãng đời còn lại của họ.

Hy vọng với bài mẫu về chủ đề Describe a popular place for sports (e.g. a stadium) that you’ve been to – Đề thi IELTS Speaking ngày 30/10/2022 sẽ giúp bạn có thể kiếm điểm thật tốt khi trả lời dạng đề này nhé. Chúc bạn ôn thi IELTS thật tốt!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!