IELTS CITY

Describe a memorable event in your life – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Describe a memorable event in your life là đề thi IELTS Speaking Part 2 thuộc topic describe an event. Trong đề bài này, các bạn sẽ phải kể lại một sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc đời của bạn. Để trả lời tốt cho chủ đề này, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu band 7.5+ kèm theo những từ vựng highlight phía sau nhé!

Describe a memorable event in your life - Bài mẫu IELTS Speaking Part 2
Describe a memorable event in your life – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

1. Bài mẫu Describe a memorable event in your life – IELTS Speaking Part 2

Part 2: Describe a memorable event in your life.
You should say:
– when the event took place
– where the event took place
– what happened exactly
And explain why this event was memorable for you.

Đề bài liên quan:

Dàn ý – Graduation Ceremony

Describe a memorable event in your life - Graduation
Describe a memorable event in your life – Graduation

I. Introduction

 • Memorable graduation ceremony from university in 2019.

II. The day of the ceremony

 • Early morning nerves and excitement.
 • Dressed in my best attire.
 • Met classmates, took photos, and congratulated each other.

III. The commencement ceremony

 • Procession of faculty members and officials.
 • Excitement and anticipation in the air.
 • Called up individually to receive diplomas.
 • Emotions of pride, excitement, and a touch of sadness.

IV. Receiving the diploma

 • Walked up to the stage, cheered by family.
 • Felt immense accomplishment and pride.
 • Almost burst into tears of happiness.

V. After the ceremony

 • Took more photos and celebrated with loved ones.
 • Mix of excitement for the future and sadness to say goodbye.

VI. Significance of the event

 • Marked the end of a challenging journey.
 • Beginning of a new chapter in life.
 • Great pride and gratitude for support.

VII. Conclusion

 • One of the happiest days of my life.
 • Cherishing the memories of that special day.

Bài mẫu band 7.5

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

One of the most memorable events in my life was my graduation ceremony from university. It took place in the summer of 2019 at a large auditorium on campus.

The day started with me waking up early and feeling both nervous and excited. I put on my best dress and made my way to the auditorium where I met up with my classmates. We all took photos together and congratulated each other on making it this far.

The ceremony began with a procession of faculty members and university officials. A palpable sense of excitement and anticipation filled the air. Then, one by one, students were called up to the stage to receive their diplomas. When it was finally my turn, I felt like I was on a roller coaster of emotions – pride, excitement, and a little sadness that my university journey was coming to an end.

As I walked up to the stage, I heard my family cheering and clapping in the audience. It was a great feeling to know that they were there to support me on this special day. When I received my diploma and shook hands with the university officials, I felt a huge sense of accomplishment and pride. When I held the diploma, I almost burst into tears, tears of happiness, I mean.

After the ceremony, we took more photos and celebrated with our families and friends. It was a bittersweet moment, as we were all excited to move on to the next chapter of our lives, but also sad to say goodbye to each other and the university.

This event was indelible for me because it marked the end of a long and challenging journey, and the beginning of a new and exciting one. It was a moment of great pride and accomplishment, and no word could describe my gratitude for the support of my family and friends. Looking back, it was one of the happiest days of my life, and I will always cherish the memories of that special day.

Describe a memorable event in your life - Graduation Ceremony
Describe a memorable event in your life – Graduation Ceremony

Từ vựng Highlight

 • making it this far: tiến xa đến mức này
 • palpable [adj]: rõ ràng, có thể cảm nhận được
 • anticipation filled the air: cảm giác hồi hộp, mong chờ tràn ngập không khí
 • a roller coaster of emotions: tàu lượn siêu tốc của cảm xúc => cảm xúc lẫn lộn
 • a huge sense of accomplishment: cảm giác của sự hoàn thành
 • pride [n]: niềm tự hào
 • burst into tears: bật khóc
 • bittersweet [adj]: thăng trầm
 • indelible [v]: không thể xóa nhòa
 • gratitude [n]: lòng biết ơn 
 • cherish [v]: trân trọng

Bản dịch

Một trong những sự kiện đáng nhớ nhất trong đời tôi là lễ tốt nghiệp đại học. Nó diễn ra vào mùa hè năm 2019 tại một khán phòng lớn trong khuôn viên trường.

Ngày mới bắt đầu với việc tôi thức dậy sớm và cảm thấy vừa hồi hộp vừa phấn khích. Tôi mặc chiếc váy đẹp nhất của mình và đi đến giảng đường nơi tôi gặp gỡ các bạn cùng lớp. Tất cả chúng tôi đã chụp ảnh cùng nhau và chúc mừng nhau vì đã tiến xa đến mức này.

Buổi lễ bắt đầu với một đám rước của các giảng viên và quan chức trường đại học. Một cảm giác phấn khích và mong đợi có thể sờ thấy tràn ngập không khí. Sau đó, lần lượt từng sinh viên được gọi lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp. Cuối cùng cũng đến lượt mình, tôi như đi trên con tàu lượn siêu tốc của những cảm xúc – tự hào, phấn khích và một chút buồn khi hành trình đại học của mình sắp kết thúc.

Khi tôi bước lên sân khấu, tôi nghe thấy gia đình mình cổ vũ và vỗ tay từ khán giả. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi biết rằng họ đã ở đó để ủng hộ tôi trong ngày đặc biệt này. Khi tôi nhận bằng tốt nghiệp và bắt tay với các quan chức của trường đại học, tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi và tự hào. Khi cầm tấm bằng tốt nghiệp, tôi suýt bật khóc, ý tôi là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Sau buổi lễ, chúng tôi đã chụp thêm nhiều bức ảnh và ăn mừng với gia đình và bạn bè của chúng tôi. Đó là một khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn, vì tất cả chúng tôi đều hào hứng bước sang chương tiếp theo của cuộc đời mình, nhưng cũng buồn khi phải nói lời tạm biệt nhau và trường đại học.

Sự kiện này không thể xóa nhòa đối với tôi vì nó đánh dấu sự kết thúc của một hành trình dài đầy thử thách và mở đầu cho một hành trình mới đầy thú vị. Đó là một khoảnh khắc vô cùng tự hào và thành tựu, và không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè. Nhìn lại, đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, và tôi sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm về ngày đặc biệt đó.

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

2. Câu trả lời IELTS Speaking Part 3

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. How do people in your country usually celebrate important events?

In my country, people usually celebrate important events by organizing gatherings or parties with their family and friends. These celebrations often involve feasting, music, and dancing. It is a time for people to come together and enjoy each other’s company in a joyous atmosphere.

Từ vựng:

 • Feasting [n]: tiệc tùng
 • Joyous [adj]: tràn đầy niềm vui
 • Atmosphere [n]: bầu không khí

Dịch:

Ở đất nước của tôi, mọi người thường kỷ niệm các sự kiện quan trọng bằng cách tổ chức các buổi họp mặt hoặc tiệc tùng với gia đình và bạn bè của họ. Những lễ kỷ niệm này thường liên quan đến tiệc tùng, âm nhạc và khiêu vũ. Đó là thời gian để mọi người đến với nhau và tận hưởng sự bầu bạn của nhau trong một bầu không khí vui vẻ.

2.2. What are some common traditional celebrations in your culture?

In our culture, we have several common traditional celebrations that hold great significance. One such celebration is the New Year festival, which is observed with traditional rituals, fireworks, and family gatherings. Another notable celebration is the harvest festival, where people express gratitude for a bountiful harvest through ceremonies and communal meals.

Từ vựng:

 • Significance [n]: quan trọng.
 • Ritual (n): nghi thức
 • Communal [adj]: mang tính chung, cộng đồng

Dịch:

Trong nền văn hóa của chúng tôi, chúng tôi có một số lễ kỷ niệm truyền thống phổ biến có ý nghĩa to lớn. Một trong những lễ kỷ niệm như vậy là lễ hội Năm mới, được tổ chức với các nghi lễ truyền thống, bắn pháo hoa và họp mặt gia đình. Một lễ kỷ niệm đáng chú ý khác là lễ hội thu hoạch, nơi mọi người bày tỏ lòng biết ơn về một vụ mùa bội thu thông qua các nghi lễ và bữa ăn chung.

2.3. How do you think celebrations have changed over time?

Celebrations have undoubtedly undergone significant changes over time. With the advancements in technology, people now have access to various tools and platforms to organize and share their celebrations. Additionally, globalization has introduced new cultural practices and celebrations, which have influenced the way people celebrate events.

Từ vựng:

 • Advancement [n]: Developments or improvements in a particular field or area.
 • Platforms [n]: nền tảng
 • Globalization [n]: sự toàn cầu hóa

Dịch:

Lễ kỷ niệm chắc chắn đã trải qua những thay đổi đáng kể theo thời gian. Với những tiến bộ trong công nghệ, giờ đây mọi người có quyền truy cập vào nhiều công cụ và nền tảng khác nhau để tổ chức và chia sẻ các lễ kỷ niệm của họ. Ngoài ra, toàn cầu hóa đã giới thiệu các tập tục và lễ kỷ niệm văn hóa mới, ảnh hưởng đến cách mọi người tổ chức các sự kiện.

2.4. Do you think it’s important to celebrate milestones in life? Why or why not?

I strongly believe that celebrating milestones in life is essential. These celebrations provide a sense of accomplishment and serve as a reminder of the hard work and efforts put into achieving those milestones. Moreover, celebrations bring people together, allowing them to share in the joy and support each other during significant moments.

Từ vựng:

 • Milestones [n]: cột mốc
 • Accomplishment [n]: hoàn thành
 • Efforts [n]: nổ lực

Dịch:

Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng việc kỷ niệm những cột mốc quan trọng trong cuộc đời là điều cần thiết. Những lễ kỷ niệm này mang lại cảm giác hoàn thành và phục vụ như một lời nhắc nhở về công việc khó khăn và nỗ lực để đạt được những cột mốc đó. Hơn nữa, lễ kỷ niệm mang mọi người lại gần nhau, cho phép họ chia sẻ niềm vui và hỗ trợ lẫn nhau trong những thời khắc quan trọng.

Hi vọng rằng bài mẫu IELTS Speaking Part 2 band 7.5 về Describe a memorable event in your life cùng với nhiều từ vựng hay phía trên sẽ giúp các bạn nắm được các trả lời ghi điểm tốt nhất cho dạng đề này. IELTS CITY chúc các bạn đạt điểm thật cao cho lần thi IELTS Speaking sắp tới của mình nhé!


Nếu bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS uy tín tại TP.HCM, các bạn có thể tham khảo các khóa học luyện thi IELTS tại trung tâm IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!