IELTS CITY

Describe an important event that you celebrated – Đề thi IELTS Speaking ngày 21/08/2022

Đề thi IELTS Speaking ngày 21/08/2022 là “Describe an important event that your celebrated” thuộc topic Describe an event. Trong đề bài này chúng ta sẽ kể lại một sự kiện quan trọng mà bạn đã ăn mừng. Để trả lời thật tốt cho đề bài này, các bạn hãy tham khảo bài mẫu band 7.5 và những từ vựng liên quan được biên soạn bởi IELTS CITY phía sau nhé!

Đề thi IELTS Speaking ngày 21/08/2022 - Describe an important event that your celebrated
Describe an important event that you celebrated

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 21/08/2022

Part 2: Describe an important event that you celebrated.
You should say:
– What was it?
– Where did it happen?
– Why was it important?
– How did people feel about it?

Đề bài liên quan:

Dàn ý

I. Introduction

 • Love for observing events and spending time with family
 • Importance of celebrating vital events and sharing happy moments

II. Description of the special event

 • Mom’s birthday celebration in December
 • Need for careful planning and preparation
 • Desire to make mom feel appreciated and special

III. Party planning and guest invitations

 • Involvement of father and younger brother
 • Invitation of relatives and mom’s close friends for a surprise celebration
 • Advance notice given to guests for scheduling and preparations

IV. Creating an unforgettable experience

 • Cooking mom’s favorite dishes to make her feel cherished
 • Giving her a break from cooking on her birthday
 • Arranging a karaoke night for a cozy and enjoyable atmosphere

V. Birthday celebration and happiness

 • Singing a lively Happy Birthday song while mom cuts the cake
 • Mom expressing her joy and gratitude for the celebration
 • Emphasizing the value of spending time with loved ones over expensive gifts

VI. Personal fulfillment and conclusion

 • Author’s immense joy in ensuring mom’s happiness on her special day
 • Reflection on the significance of creating memorable moments with family
 • Closing thoughts on the event’s positive impact on family bonds

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Bài mẫu band 7.5

Nhấn “➤” để nghe Podcast bài mẫu:

I love observing different events and getting a chance to spend a fun time with my family. Celebrating vital events permits individuals to share their happy moments with others and provides them with the chance to get along. Here, I would like to mention one extremely special event that I celebrated last December, which was my mom’s birthday.

Throwing a birthday party required some careful planning and preparation, but it could make my mom’s birthday extra-special. As per our routine, we are always busy in our lives and we don’t have time to spend with our family members. Especially, mom is the one who remains alone at home all the time. Mom is usually the giver, rarely the receiver, so her birthday is a chance to show my appreciation and do something innovative to make her feel delighted and special. 

I planned the party along with my father and younger brother for mom. We invited some of our relatives and mom’s close friends so that all of them would give her a surprise and celebrate her birthday with full enjoyment. I had to give guests a couple week’s notice so that they could get it on their calendars and make any necessary arrangements to get there. 

In addition, we tried our best to make it become one of the most unforgettable events of her life by cooking many kinds of dishes that she adored.  Mom always cooks the food for our family, so we wanted to give her a break and cook for her on her birthday. To make the environment cosier, I had arranged for a karaoke night as well. In the end, while mom cut the cake, we all sang a beautiful and noisy Happy Birthday song.

After the party was over, my mom said she was over the moon and this was the best present for her for celebrating her birthday and spending time with her loved ones, which was beyond any expensive gift. For me, making sure that she was the happiest on her special day gave me immense joy.

Từ vựng

 • permit [v]: cho phép
 • throw a party: tổ chức một bữa tiệc
 • appreciation [n]: sự cảm kích và biết ơn
 • innovative [adj]: đưa vào nhiều đổi mới
 • enjoyment [n]: sự thích thú
 • notice [n] thông báo
 • unforgettable [adj] không thể nào quên được
 • give somebody a break: Cho ai đó giải lao, nghỉ ngơi sau khi họ làm một việc gì đó liên tục và rất mệt mỏi
 • cosy [adj]: ấm cúng, thoải mái, thân mật
 • over the moon: rất hạnh phúc, sung sướng
 • immense [adj]: rất lớn, mênh mông

Bản dịch

Tôi thích quan sát các sự kiện khác nhau và có cơ hội dành thời gian vui vẻ với gia đình. Việc kỷ niệm các sự kiện quan trọng cho phép mỗi người chúng ta chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc với những người khác và mang lại cho họ cơ hội hiểu nhau hơn. Tôi muốn kể về một sự kiện cực kỳ đặc biệt mà tôi đã tổ chức vào tháng 12 năm ngoái, đó là sinh nhật của mẹ tôi.

Tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đòi hỏi việc lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng, nhưng điều đó có thể làm cho sinh nhật của mẹ tôi trở nên đặc biệt hơn. Theo thói quen, chúng ta luôn bận rộn trong cuộc sống và không có thời gian ở bên các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, mẹ là người luôn ở nhà một mình. Mẹ thường là người cho đi và ít khi là người nhận lại, vì vậy sinh nhật của mẹ là dịp để tôi thể hiện sự trân trọng và làm điều gì đó mới lạ để mẹ cảm thấy vui và đặc biệt.

Tôi đã lên kế hoạch cho bữa tiệc cùng với bố và em trai. Chúng tôi đã mời một số người thân và bạn bè thân thiết của mẹ để tất cả có thể tạo cho mẹ một bất ngờ và chúc mừng sinh nhật của mẹ một cách trọn vẹn. Tôi phải thông báo cho khách trước vài tuần để họ có thể ghi vào lịch của mình và thực hiện mọi thu xếp cần thiết để đến bữa tiệc.

Ngoài ra, chúng tôi đã cố gắng hết sức để biến nó trở thành một trong những sự kiện khó quên nhất trong cuộc đời của mẹ bằng cách nấu nhiều món ăn mà mẹ yêu thích. Mẹ luôn nấu ăn cho gia đình, vì vậy chúng tôi muốn cho mẹ nghỉ ngơi và nấu ăn cho mẹ vào ngày đặc biệt đây. Để làm cho bầu không khí trở nên ấm cúng hơn, tôi cũng đã sắp xếp một đêm karaoke. Cuối cùng, trong khi mẹ cắt bánh, tất cả chúng tôi đã hát Chúc mừng sinh nhật thật lớn.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, mẹ tôi nói rằng mẹ đã rất hạnh phúc và đây là món quà tuyệt vời nhất  vì mẹ có thể đó sinh nhật và dành thời gian cho những người thân yêu, điều này hơn bất kỳ món quà đắt tiền nào. Đối với tôi, việc đảm bảo rằng mẹ là người hạnh phúc nhất trong ngày đặc biệt của mình đã mang lại cho tôi niềm vui vô bờ bến.

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 21/08/2022

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

1. How do people in your country celebrate events?

I think it’s the same for every country. People take days off, spend time with their families and celebrate the occasion together. There are also large gatherings in squares or open spaces, with musical performances given by famous artists. And the most important holiday celebrated in Vietnam, and indeed by Vietnamese people worldwide, is Tet, the Vietnamese New Year.

Dịch:

Tôi nghĩ rằng nó giống nhau ở mọi quốc gia. Mọi người được nghỉ nhiều ngày, dành thời gian cho gia đình và cùng nhau tổ chức các dịp lễ. Ngoài ra còn có các cuộc tụ họp lớn tại quảng trường hoặc không gian mở, với các buổi biểu diễn âm nhạc do các nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn. Và ngày lễ quan trọng nhất được tổ chức ở Việt Nam và của cả người Việt trên toàn thế giới, là Tết.

2. Do you prefer big or small celebrations?

Personally, I have never been a fan of big crowds and cramped rooms. Sometimes big parties make me feel uncomfortable, especially when I don’t know most of the people there. I would much prefer to have a small gathering of friends. I find it less stressful, and I am more able to enjoy myself.

Dịch:

Cá nhân tôi chưa bao giờ thích những đám đông lớn và những căn phòng chật chội. Đôi khi những bữa tiệc lớn khiến tôi cảm thấy không thoải mái, nhất là khi tôi không quen biết hầu hết mọi người ở đó. Tôi muốn có một buổi tụ tập nhỏ cùng bạn bè. Tôi thấy nó ít căng thẳng hơn và tôi có thể thoải mái vui vẻ hơn.

3. Do you think it is a waste of money to spend much on celebrations of national events?

Some people, particularly regarding monetary terms, are opposed to public celebrations. However, in my opinion, each celebration, whether it’s a birthday, Christmas or a sports victory, brings joviality and cheers. Moreover, in taking part in the celebration of national days, we have the opportunity to honour and mark individuals or incidents that have impacted our lives, so it is not completely a waste of money.

Dịch:

Một số người, nhất là khi xét về tiền, phản đối các lễ kỷ niệm công cộng. Tuy nhiên, theo tôi, mỗi lễ kỷ niệm, dù là sinh nhật, Giáng sinh hay chiến thắng trong thể thao, đều mang lại sự vui vẻ và  hân hoan. Ngoài ra, việc tham gia những ngày  lễ kỷ niệm giúp chúng ta có cơ hội để tôn vinh và ghi dấu những cá nhân hoặc sự kiện đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, vì vậy nó không phải là hoàn toàn lãng phí.

4. How can people prepare for an event?

It is true to say that the success of any event is the result of a careful and thorough project plan. Creating this plan takes time and effort ,which can sometimes take well over a year to construct. Therefore, communication is a key component. They should take the time to invest in their partners, such as vendors, volunteers and staff, and establish a relationship that will guarantee a successful and memorable event.

Dịch:

Sự thành công của bất kỳ sự kiện nào là kết quả của một kế hoạch cẩn thận và kỹ lưỡng. Việc lập kế hoạch này cần có thời gian và công sức, đôi khi có thể mất hơn một năm để xây dựng. Do đó, giao tiếp là một thành phần quan trọng. Họ nên dành thời gian cho các đối tác của mình, chẳng hạn như các nhà cung cấp, tình nguyện viên và nhân viên, đồng thời thiết lập mối quan hệ đảm bảo một sự kiện thành công và đáng nhớ.

5. Do you like to plan for an important meeting or activity?

Definitely yes. Planning meetings is very important because they give a clear sense of direction to the group on the steps necessary to finish a project. Even though this is a hard job and achieving goals is even tougher, I believe that the process can actually be straight-forward and enjoyable with some tips and techniques.

Dịch:

Chắc chắn là có. Lập kế hoạch cho các cuộc họp là rất quan trọng vì chúng đưa ra định hướng rõ ràng cho nhóm về các bước cần thiết để hoàn thành một dự án. Mặc dù đây là một công việc khó khăn và việc đạt được mục tiêu thậm chí còn khó khăn hơn, tôi tin rằng quá trình này thực sự có thể diễn ra thẳng thắn và thú vị với một số mẹo và kỹ thuật.

6. What factors should be considered when planning an event?

There are a few different thíngs to consider when it comes to putting an event together. Firstly, it is a good idea to start by identifying the specific event goals. Another important factor to consider in an event plan is what value the event is gonna provide to attendees. After that, depending on the type of event and targeted audience, choosing the right venue is also vital to an event’s success.

Dịch:

Có một vài thứ cần cân nhắc khi tổ chức một sự kiện. Đầu tiên, bạn nên bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu sự kiện cụ thể là gì. Một yếu tố quan trọng khác cần xem xét trong kế hoạch tổ chức sự kiện là giá trị mà sự kiện sẽ cung cấp cho người tham dự. Sau đó, tùy thuộc vào loại sự kiện và đối tượng mục tiêu, việc lựa chọn địa điểm phù hợp cũng rất quan trọng đối với sự thành công của một sự kiện.

Bài viết trên đây IELTS CITY đã hướng dẫn các bạn cách phân tích dạng đề Describe an important event that you celebratedđề thi IELTS Speaking ngày 21/08/2022 một cách chỉn chu nhất. Hy vọng bài viết hữu ích để giúp bạn có thêm kiến thức và từ vựng mới trong quá trình ôn luyện IELTS Speaking.


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!