IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07.05.2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07.05.2023 là dạng đề Agree or Disagree về đề nghị rằng để cải thiện chất lượng cuộc sống ở các thành phố, chính phủ nên dành nhiều ngân sách nhà nước hơn để dựng tượng đài và cung cấp tranh vẽ. Bạn có đồng ý với nhận định này không? Cùng IELTS CITY tham khảo dàn ý, bài mẫu band 7.5+ và từ vựng liên quan trong bài mẫu sau đây nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07.05.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07.05.2023

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07.05.2023

Task 2: Some people believe that the government should spend more money putting in more works of art like paintings and statues in cities to make them better places to live in. To what extent do you agree or disagree? 

2. Dàn bài

 1. Introduction:
  1. Giới thiệu chủ đề bài viết bằng cách paraphrase đề bài:
   • Some people believe that → some people suggest that.
   • The government should spend more money → more state budget should be spent. 
   • Putting in more works of art like paintings and statues in cities → providing more pieces of art, such as paintings and monuments.
   • To make them better places to live in → in order to improve the quality of life in cities.
  2. Thesis statement (nêu ý kiến của người viết và/hoặc mục đích của bài viết): However, in my opinion, this does not seem to be a practical idea.
 2. Body paragraph 1:
  1. Main idea: Carrying out this plan requires not only money but also a lot of other conditions.
  2. Explanations: 
   • Building monuments and statues needs both money and a lot of land.
   • Paintings can take up less space but need usual preservation because bad weather conditions can damage these works.

→ It is an interesting idea to have more monuments and paintings in cities, but this seems to bring more problems than solutions.

→ Other ways to make city life richer include developing sport centers, museums, libraries, and bookstores.

 1. Body paragraph 2:
  1. Main idea: There are other more important needs the government has to deal with. 
  2. Examples:
   • It takes a lot of budget to build, keep in good condition, and improve traffic infrastructure. 
   • There is a great need for good medical centers, especially when people’s health has declined after COVID19.
   • Making and carrying out environmental policies is another important task when climate change is affecting the earth more and more. 
 2. Conclusion: Although many people think it is necessary for cities to have more pieces of art such as statues and paintings, I do not think this is a good idea, because of the resources it would require and other more important tasks to be dealt with.

Đọc thêm: Cách viết IELTS Writing task 2 đạt điểm tối đa cho từng dạng bài

3. Sample Answer 7.5+

Some people suggest that in order to improve the quality of life in cities, more state budget should be spent erecting monuments and providing paintings. However, in my opinion, this does not seem to be a practical idea.

First and foremost, the construction of monuments and statues occupies not only significant financial resources but also large quantities of land. Paintings, while perhaps not taking up much space, demand frequent preservation from deterioration due to natural damage. Offering more works of art is an interesting idea to help promote the living space inside cities, but not at any cost, especially when urban land funds are becoming increasingly scarce. Meanwhile, to enrich the cultural and spiritual life of a city, there are other feasible and more long-term measures, including developing sport centers, museums, libraries, and bookstores.

Moreover, the government is also presented with other priorities, such as infrastructural, medical, and environmental issues, to name but a few. Building, maintaining, and upgrading traffic infrastructure, for instance, requires substantial allocation. The need for advanced medical centers is also enormous, particularly in the context of post-COVID health decline across the community. Formulating and implementing environmental policies is yet another urgent task, given the accelerating threat of climate change. All of these are among the pressing issues to be addressed if life quality in cities is to be enhanced.

In conclusion, although many people emphasize the need to supplement city life with more pieces of art such as statues and paintings, I rather doubt the practicality of this notion, considering, first, the resources it would require and, second, other priorities.

264 words – Band 7.5 – Written by IELTS City

4. Từ vựng highight

 1. Budget [n]: the money that is available to a person or an organization and a plan of how it will be spent over a period of time (ngân sách; ngân quỹ).
 2. Erect something [v]: to build something (xây dựng).
 3. Preservation [n]: the act of keeping something in its original state or in good condition (bảo quản).
 4. Deterioration [n]: the fact or process of becoming worse (sự xuống cấp).
 5. Enrich something [v]: to improve the quality of something, often by adding something to it (làm phong phú thêm).
 6. Measure [n]: an official action that is done in order to achieve a particular aim (biện pháp).
 7. Priority [n]: something that you think is more important than other things and should be dealt with first (sự ưu tiên).
 8. To name but a few [phrase]: used after mentioning a small number of people or things as examples of a larger group (chỉ là một số trong những điều cần đề cập).
 9. Infrastructure [n]: the basic systems and services that are necessary for a country or an organization to run smoothly, for example buildings, transport and water and power supplies (cơ sở hạ tầng).
 10. Allocation [n]: an amount of money, space, etc. that is given to somebody for a particular purpose (lượng ngân sách, không gian, v.v. được phân bổ).
 11. Policy [n]: a plan of action agreed or chosen by a political party, a business, etc. (chính sách).
 12. Accelerate [v]: to happen faster or earlier; to make something happen faster or earlier (ngày càng tăng). 
 13. Supplement something with something [v]: to add something to something in order to improve it or make it more complete (bổ sung). Ví dụ: supplement city life with more pieces of art.
 14. Practicality [n]: the quality of being suitable, or likely to be successful (tính thiết thực).

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

5. Bản dịch

Một số người đề nghị rằng để cải thiện chất lượng cuộc sống ở các thành phố, nên dành nhiều ngân sách nhà nước hơn để dựng tượng đài và cung cấp tranh vẽ. Tuy nhiên, theo tôi, đây dường như không phải là một ý tưởng thực tế.

Đầu tiên và quan trọng nhất, việc xây dựng các tượng đài và tượng đài không chỉ chiếm nguồn tài chính đáng kể mà còn chiếm một lượng lớn đất đai. Các bức tranh, mặc dù có lẽ không chiếm nhiều diện tích, nhưng đòi hỏi phải được bảo quản thường xuyên để không bị xuống cấp do hư hỏng tự nhiên. Cung cấp thêm các tác phẩm nghệ thuật là một ý tưởng thú vị giúp cải thiện không gian sống nội đô, nhưng không phải với bất cứ giá nào, nhất là khi quỹ đất đô thị ngày càng khan hiếm. Trong khi đó, để làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của thành phố, còn có những biện pháp khác khả thi và lâu dài hơn, bao gồm phát triển các trung tâm thể thao, bảo tàng, thư viện và hiệu sách.

Hơn nữa, chính phủ cũng có những ưu tiên khác, chẳng hạn như các vấn đề cơ sở hạ tầng, y tế và môi trường, và đó chỉ là một số trong những điều cần đề cập. Ví dụ, việc xây dựng, bảo trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông đòi hỏi lượng ngân sách đáng kể. Nhu cầu về các trung tâm y tế tiên tiến cũng rất lớn, đặc biệt là trong bối cảnh sức khỏe suy giảm sau COVID trên toàn cộng đồng. Xây dựng và thực hiện các chính sách môi trường là một nhiệm vụ cấp bách khác trước mối đe dọa ngày càng tăng của biến đổi khí hậu. Tất cả những điều này đều là những vấn đề cấp bách cần giải quyết nếu muốn nâng cao chất lượng cuộc sống ở các thành phố.

Tóm lại, mặc dù nhiều người nhấn mạnh sự cần thiết phải bổ sung cho cuộc sống thành phố nhiều tác phẩm nghệ thuật hơn như tượng và tranh vẽ, nhưng tôi khá nghi ngờ tính thiết thực của ý tưởng này, sau khi cân nhắc, trước hết là các nguồn lực mà nó sẽ yêu cầu và thứ hai là những ưu tiên khác.

Xem lại: Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07.05.2023

Hy vọng rằng với bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07.05.2023 phía trên sẽ giúp các bạn nắm được cách triển khai ý và ghi điểm thật cao khi gặp dạng đề này. IELTS CITY chúc các bạn học tập thật tốt & đạt band điểm IELTS Writing thật cao nhé!

Các bạn có thể tham khảo thêm đề thi IELTS Writing 2023 được cập nhật liên tục bởi IELTS CITY từ IDP & BC để có thể nắm được xu hướng ra đề thi IELTS Writing mới nhất và đầy đủ nhất trong năm 2023 này nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!