IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07.05.2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07.05.2023 là dạng đề Line Graph. Đây là dạng đề xuất hiện khá thường xuyên trong IELTS Writing Task 1. Biểu đồ trong dạng đề này cho ta thấy tỷ lệ công dân thất nghiệp cũng như dân số di cư khỏi Ireland từ năm 1988 đến năm 2008.

Để tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo dàn ý, bài mẫu và từ vựng hay tại bài viết này nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07.05.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07.05.2023

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07.05.2023

Task 1: The chart below shows the unemployment rate and the number of people leaving Ireland from 1988 to 2008. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07.05.2023
Biểu đồ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07.05.2023

2. Dàn bài

 1. Introduction: Paraphrase đề bài.
  1. The chart below → the graph/chart (bỏ “below”).
  2. shows → presents.
  3. the unemployment rate → the proportion of unemployed citizens.
  4. and → as well as.
  5. the number of people leaving Ireland → the population migrating from Ireland 
  6. from 1988 to 2008 → between 1988 and 2008.
 2. Overview: Nhận xét những đặc điểm nổi bật (3–4 ý, bao gồm những xu hướng chính, và những điểm khác biệt).
  1. Tỷ lệ thất nghiệp ở Ireland đã giảm đáng kể.
  2. Số người rời khỏi nước này lại dao động. 
  3. Trong mười sáu năm đầu tiên, cả hai đều có xu hướng chung là đi xuống chung. 
  4. Sau năm 2004, hai mô hình đã trở nên khác biệt rõ rệt.
 3. Details: Làm rõ những ý ở phần Overview bằng cách mô tả sự thay đổi qua các giai đoạn và dẫn số liệu cụ thể.
  1. Paragraph 1: Tỷ lệ thất nghiệp.
  2. Paragraph 2: Số người di cư ra nước ngoài.

Xem ngay: Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 chi tiết từng dạng bài

3. Sample answer 7.5+

The graph presents the proportion of unemployed citizens as well as the population migrating from Ireland between 1988 and 2008.

Overall, the unemployment rate in Ireland dropped substantially, while the number of people leaving the country fluctuated. However, during the first sixteen years, both showed general downward trends. It was after 2004 that their patterns clearly differed.

The percentage of the Irish population who were jobless decreased quite continually, starting with a fall from 17% to 13% over the first year and another drop of 8% between 1992 and 2000, with the only exception of a marginal increase of 2% from 1990 to 1992. After 2000, the figure remained relatively stable at around 6%.

In 1988, approximately 60,000 people left Ireland, but this figure declined, like the percentage of unemployed people, almost by half until 1992. After this point, the decline slowed down (from 35,000 to 30,000) for four years and leveled off around 30,000. However, 2004–2008 saw a significant rise in emigration from below 30,000 to 50,000 people, whereas the unemployment rate stabilized during these years.

183 words – Band 7.5 – Written by IELTS CITY

4. Từ vựng highlight

 1. Unemployed [adj]: without a job although able to work (thất nghiệp).
 2. Migrate [v]: to move from one town, country, etc. to go and live and/or work in another (di cư).
 3. Fluctuate [v]: to change frequently in size, amount, quality, etc., especially from one extreme to another (dao động).
 4. Differ [v]: to be different from somebody/something (khác).
 5. Jobless [adj]: without a job (thất nghiệp).
 6. Marginal [adj]: small and not important (không đáng kể).
 7. Level off/out [phr. v.]: to stay at a steady level of development or progress after a period of sharp rises or falls (chững lại).
 8. See something [v]: to be the time when an event happens (chứng kiến). Ví dụ: 2004–2008 saw a significant rise in emigration. (Giai đoạn 2004–2008 chứng kiến sự gia tăng đáng kể của tình trạng di cư).
 9. Emigration [n]: the act of leaving your own country to go and live permanently in another country (sự di cư).
 10. Stabilize [v]: to become or to make something become steady and unlikely to change; to make something stable (ổn định).

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

5. Bản dịch

Biểu đồ thể hiện tỷ lệ công dân thất nghiệp cũng như dân số di cư khỏi Ireland từ năm 1988 đến năm 2008.

Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp ở Ireland đã giảm đáng kể, trong khi số người rời khỏi đất nước này lại dao động. Tuy nhiên, trong mười sáu năm đầu tiên, cả hai đều có xu hướng chung là đi xuống. Sau năm 2004, hai mô hình đã trở nên khác biệt rõ rệt.

Tỷ lệ dân số Ireland thất nghiệp giảm khá liên tục, bắt đầu giảm từ 17% xuống 13% trong năm đầu tiên và giảm thêm 8% từ năm 1992 đến năm 2000, với ngoại lệ duy nhất là mức tăng nhẹ 2% từ 1990 đến 1992. Sau năm 2000, con số này tương đối ổn định ở mức khoảng 6%.

Năm 1988, khoảng 60.000 người rời Ireland, nhưng con số này đã giảm, giống như tỷ lệ người thất nghiệp, gần một nửa cho đến năm 1992. Sau thời điểm này, sự suy giảm chậm lại (từ 35.000 xuống 30.000) trong bốn năm và chững lại ở khoảng 30.000. Tuy nhiên, giai đoạn 2004–2008 chứng kiến sự gia tăng đáng kể lượng người di cư từ dưới 30.000 lên 50.000 người, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ổn định trong những năm này.

Xem tiếp: Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07.05.2023

Vậy là IELTS CITY đã chia sẻ đầy đủ dàn ý, từ vựng và bài mẫu band 7.0+ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07.05.2023. Hy vọng rằng các bạn sẽ nắm được cách triển khai ý tốt để ghi điểm IELTS Writing thật cao khi gặp dạng đề này nhé!

Các bạn có thể tham khảo thêm đề thi IELTS Writing 2023 được cập nhật liên tục bởi IELTS CITY từ IDP & BC để có thể nắm được xu hướng ra đề thi IELTS Writing mới nhất và đầy đủ nhất trong năm 2023 này nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!