IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01.07.2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01.07.2023 là đề dạng Bar Chart về tỷ lệ người ăn các loại rau củ quả khác nhau tại Anh từ năm 2001 đến 2008. Để xử lý tốt đề này, các bạn cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu band 7.5 sau nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01.07.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01.07.2023

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01.07.2023

Task 1: The bar chart shows the percentage of people who ate five portions of fruits and vegetables per day in the UK from 2001 to 2008. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Biểu đồ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01.07.2023
Biểu đồ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01.07.2023

2. Dàn bài

Introduction: Paraphrase đề bài (giới thiệu nội dung biểu đồ cột và các nhóm đối tượng nghiên cứu)

Overview: Nêu những đặc điểm khái quát. Trong dạng bài này, người viết cần nêu ra xu hướng chung của các nhóm trong khung thời gian của biểu đồ cùng những đối tượng nổi bật (cao nhất, thấp nhất hoặc có nhiều điểm tương quan nhất).

Body: Mô tả cụ thể và chi tiết. 

 • Body paragraph 1: miêu tả số liệu và xu hướng biến đổi của nhóm Women
 • Body paragraph 2: miêu tả số liệu và xu hướng biến đổi của nhóm Men và Children, đồng thời so sánh hai nhóm vì có nhiều điểm tương đồng.

📝Hướng dẫn: Cách viết IELTS Writing Task 1 chi tiết từng dạng bài ăn trọn điểm

3. Sample answer 7.5+

The provided bar chart depicts the percentage of individuals in the UK who included five portions of fruits and veggies in their daily diet from 2001 to 2008. The data is divided into three categories: children, men, and women.

Overall, all groups showed an upward trend in their consumption. Women consistently had the highest proportion, followed by men and children, throughout the surveyed period.

At the start of the course, less than a quarter of UK women ingested five servings of fresh produce in one day. However, this figure steadily grew over the years and hit a peak at 35% in 2006 before dropping to exactly 30% in 2008.

Regarding children, their percentage remained relatively stable in the first three years at approximately 12.5% and a similar pattern was observed in the men bracket during the same period, with their proportion remaining around 17.5%. Over the following three years, men witnessed a significant growth of nearly 10% and peaked at 27.5% in 2006, whereas, in the same years, the children group slightly increased and did not reach its highest point until 2007 at about 26.5%. Towards the end of the inspected duration, both men and children groups underwent a minor decline and ended at 26% and 24%, respectively.

📝Xem tiếp: Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 01.02.2023

4. Từ vựng Highlight

 • categories (n): nhóm, mục
 • upward trend (n): xu hướng tăng
 • surveyed period (n): quá trình được nghiên cứu
 • less than a quarter: chưa đến một phần tư (< 25%)
 • fresh produce (n): các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật 
 • relatively stable (adj): tương đối ổn định
 • the similar pattern was observed in the men bracket: một xu hướng tương tự cũng được quan sát thấy ở nhóm đàn ông
 • a significant growth (n): một sự tăng trưởng đáng kể
 • towards the end of the inspected duration: đến cuối giai đoạn được nghiên cứu

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

5. Bản dịch

Biểu đồ cột được cung cấp mô tả tỷ lệ phần trăm người dân ở Vương Quốc Anh ăn trái cây và rau củ trong chế độ ăn hàng ngày trong chế độ ăn hàng ngày từ năm 2001 đến 2008. Dữ liệu được chia thành ba nhóm: trẻ em, đàn ông và phụ nữ.

Nhìn chung, tất cả các nhóm đều có xu hướng tăng trong việc tiêu thụ rau củ quả. Trong suốt quá trình được nghiên cứu, nhóm phụ nữ luôn chiếm tỷ lệ cao nhất, theo sau lần lượt là nhóm đàn ông và trẻ em.

Ban đầu, chưa đến một phần tư phụ nữ tại Vương quốc Anh đã tiêu thụ năm khẩu phần thực phẩm tươi trong một ngày. Tuy nhiên, con số này tăng đều qua các năm và đạt đỉnh 35% vào năm 2006, sau đó giảm xuống chính xác 30% vào năm 2008.

Đối với nhóm trẻ em, tỷ lệ của họ duy trì ổn định trong ba năm đầu, xấp xỉ 12,5%, và một xu hướng tương tự cũng được quan sát thấy ở nhóm đàn ông trong cùng thời gian này, với tỷ lệ duy trì ở mức khoảng 17,5%. Trong ba năm tiếp theo, tỷ lệ đàn ông tăng mạnh gần 10% và đạt đỉnh 27,5% vào năm 2006, trong khi trong cùng giai đoạn, tỷ lệ của nhóm trẻ em tăng nhẹ và không đạt đến điểm cao nhất cho đến năm 2007, với khoảng 26,5%. Đến cuối giai đoạn được nghiên cứu, cả nhóm đàn ông và nhóm trẻ em có giảm nhẹ và kết thúc ở mức 26% và 24% tương ứng.

Hy vọng với bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01.07.2023 band 7.5 trên, các bạn có thể nắm được cách xử lý dạng đề này một cách tốt nhất. IELTS CITY chúc các bạn luyện IELTS Writing thành công!

🔔Cập nhật: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 mới nhất từ IDP và BC


Bạn đang tìm một trung tâm học IELTS uy tín tái TP.HCM? Các bạn có thể tham khảo các khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!