IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 01.07.2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 01.07.2023 là dạng Agree or Disagree. Tại đề này, chúng ta sẽ phải nêu ý kiến về việc nhiều người nghĩ chính phủ nên đầu tư vào các hoạt động giải trí cho thế hệ trẻ hơn. Để trả lời tốt đề bài này, các bạn hãy cũng IELTS CITY tham khảo bài mẫu 7.5+ phía sau nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 01.07.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 01.07.2023

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 01.07.2023

Task 2: Some people feel that there is too much emphasis on getting an education, and that the government should spend money on leisure time activities for young people too. To what extent do you agree or disagree?

2. Dàn bài

Introduction

 • Paraphrase đề bài 
 • nêu ý kiến: I understand and acknowledge both perspectives, and I would like to explore this topic further in this essay.

Body 1

 • Topic sentence: On one hand, education lays the foundation for the development of a country and should, therefore, be its top priority.
 • Main idea 1: A better education is equivalent to a more developed economy and society.
 • Supporting idea 1: the United States, being a global leader, owes much of its success to a prestigious education system that includes renowned institutions.
 • Supporting idea 2: a well-established education system not only contributes to the economic growth of a country but also fosters social awareness and civility.

Body 2 

 • Topic sentence: the needs for entertainment are practical and reasonable.
 • Main idea 1: better work-life balance leads to higher productivity and happier individuals.
 • Supporting idea 1: Studies have shown that workers with a better work-life balance often outperform ones who constantly grind and endure stress, despite the fact that the former invest fewer hours in their jobs.
 • Supporting idea 2: people tend to have a stronger passion for their professions when they have a well-balanced life between working and relaxation.

Đọc thêm: Cách viết IELTS Writing task 2 đạt điểm tối đa cho từng dạng bài

3. Sample answer 7.5+

Nowadays, there is a group of people who argue that excessive investment in education has overshadowed the importance of recreational activities. Personally, I understand and acknowledge both perspectives, and I would like to explore this topic further in this essay.

On one hand, education lays the foundation for the development of a country and should, therefore, be its top priority. It is undeniable that developed nations possess significantly more advanced education systems than those of their developing counterparts. By way of illustration, the United States, being a global leader, owes much of its success to a prestigious education system that includes renowned institutions such as Harvard, Yale, and Stanford universities. Moreover, a well-established education system not only contributes to the economic growth of a country but also fosters social awareness and civility.

On the other hand, as life becomes increasingly hectic, everyone is prone to pressure from various aspects. Therefore, the needs for entertainment are practical and reasonable. Studies have shown that workers with a better work-life balance often outperform ones who constantly grind and endure stress, despite the fact that the former invest fewer hours in their jobs. Furthermore, people tend to have a stronger passion for their professions when they have a well-balanced life between working and relaxation, resulting in enhanced productivity and, ultimately, a more flourishing economy and society.

In conclusion, while education should remain the primary focus of a country, given its direct impact on the prosperity of its people, recreational activities should not be disregarded and they deserve meaningful investment to create a balanced and fulfilling life. I firmly believe that a nation can truly thrive when it achieves this equilibrium.

📝Xem lại: Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01.07.2023

4. Từ vựng highlight

 • excessive investment (n): đầu tư quá mức
 • overshadow (v): làm lu mờ
 • acknowledge (v): công nhận, thừa nhận
 • lay the foundation (v): tạo ra nền tảng
 • advanced education systems (v): các hệ thống giáo dục tiên tiến
 • prestigious (adj): danh giá
 • well-established (adj): nổi tiếng
 • hectic (adj): bận rộn, căng thẳng
 • constantly grind and endure stress (v): không ngừng cày cuốc và chịu đựng căng thẳng
 • a stronger passion for their professions (n): một niềm đam mê mãnh liệt hơn cho nghề nghiệp của họ
 • prosperity (adj): sự thịnh vượng
 • equilibrium  (n): sự cân bằng

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

5. Bản dịch

Ngày nay, một số người tranh luận rằng đầu tư quá mức vào giáo dục đã làm lu mờ tầm quan trọng của các hoạt động giải trí. Cá nhân tôi hiểu và công nhận cả hai quan điểm này, và tôi muốn thảo luận sâu hơn chủ đề này trong bài viết.

Một mặt, giáo dục là nền tảng cho sự phát triển của một quốc gia và do đó nên là ưu tiên hàng đầu của quốc gia đó. Không thể phủ nhận rằng các quốc gia phát triển sở hữu hệ thống giáo dục tiên tiến hơn đáng kể so với các nước đang phát triển. Ví dụ, Hoa Kỳ, với vị thế là anh cả của thế giới, đã đạt được nhiều thành công chủ yếu nhờ vào hệ thống giáo dục danh giá với các trường đại học nổi tiếng như Harvard, Yale và Stanford. Hơn nữa, một hệ thống giáo dục vững mạnh không chỉ đóng góp cho sự phát triển kinh tế mà còn góp phần xây dựng một xã hội nhận thức cao và văn minh.

Mặt khác, trong bối cảnh cuộc sống ngày càng trở nên căng thẳng, mọi người đều đối mặt với áp lực từ nhiều khía cạnh khác nhau. Do đó, nhu cầu giải trí là thực tế và hợp lý. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống thường vượt trội so với những người liên tục cày cuốc và chịu đựng áp lực, mặc dù họ dành ít thời gian hơn cho công việc. Hơn nữa, người ta có xu hướng đam mê nghề nghiệp hơn khi có một cuộc sống cân bằng giữa công việc và giải trí, từ đó dẫn đến năng suất làm việc cao hơn và cuối cùng là một nền kinh tế và xã hội thịnh vượng hơn.

Tóm lại, trong khi giáo dục nên tiếp tục là trọng tâm của một quốc gia, vì tác động trực tiếp đến sự thịnh vượng của người dân, thì các hoạt động giải trí không nên bị xem nhẹ và đáng được đầu tư một cách có ý nghĩa để tạo ra một cuộc sống cân bằng và trọn vẹn. Tôi mạnh mẽ tin rằng một quốc gia sẽ phát triển thực sự khi đạt được sự cân bằng này.

Vậy là IELTS CITY đã chia sẻ đến bạn bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 01.07.2023 band 7.5 được biên soạn bởi IELTS CITY. Hy vọng với bài mẫu trên, các bạn nắm được cách triển khai ý cho đề này và đạt điểm cao cho kỳ thi IELTS Writing sắp tới nhé!

🔔Cập nhật: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 mới nhất từ IDP và BC


Nếu bạn đang tìm cho mình một nơi luyện thi IELTS uy tín tại Tp.HCM, các bạn có thể tham khảo các khóa học luyện thi IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!