IELTS CITY

Describe someone you know who has recently moved to a new place – Đề Speaking ngày 23.06.2023

Describe someone you know who has recently moved to a new place là đề thi IELTS Speaking ngày 23.06.2023 thuộc topic Describe a person. Trong đề này, bạn sẽ nói về một người bạn biết vừa chuyển sang chỗ ở mới. Đề có thể trả lời tốt cho đề này, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu Part 2 và 3 sau đây nhé!

Describe someone you know who has recently moved to a new accommodation for the first time;
Describe someone you know who has recently moved to a new accommodation for the first time;

1. Bài mẫu Describe someone you know who has recently moved to a new place IELTS Speaking Part 2

Part 2: Describe someone you know who has recently moved to a new place
You should say:
– Who he/she is?
– What the new place is like?
– Why he/she moved to a new place?
And explain whether his or her move has a positive impact on you.

Xem ngay: Hướng dẫn cách trả lời IELTS Speaking Part 2

Dàn ý:

 • Who she is: Jessica, a manager from Korea
 • Why: establish her career path
 • Explanation: a source of motivation and inspiration

I’m gonna tell you about a special person that I’ve met recently. Her name is Jessica from Korea. Currently, she’s working as a senior manager in our company and you know, she has just moved to Vietnam to establish her career path. To be honest, I had a good impression when I first met her because she’s got long brown hair and her style is chic. She once told me that she wanted to express herself through what she wore.

Talking about how I got to know about her new accommodation in Vietnam. Actually, my workmates and I threw a party at her apartment last week to celebrate our 2nd company anniversary. She rented an apartment that provides a great sense of comfort, coziness, and tranquility. Besides that, her entire house is filled with natural lights during the day through a door in front of a large balcony. It is well-decorated, fully furnished, and has an aesthetic vibe like some houses that I came across when browsing the Internet. 

She has been a great source of inspiration and motivation for me to work my way up to afford my living and live the life I want. She has shown me that nothing is impossible as long as we dedicate ourselves and work hard to achieve our goals. When it comes to her personality, she is a considerate, broadminded, liberal, and determined girl, which are all of the personality traits of a great woman and leader. I understand it wasn’t easy for a girl to live alone and settle in a foreign country so I have great respect and admiration for her persistence.

Từ vựng highlight:

 • a senior manager (n): quản lý cấp cao
 • establish one’s career path (v): thiết lập sự nghiệp của ai đó
 • have a good impression on so/sth (v): có sự ấn tượng tốt với ai đó, cái gì đó
 • throw a party (v): tổ chức 1 bữa tiện
 • a great sense of tranquility (n): cảm giác yên tĩnh tuyệt vời
 • aesthetic (adj): thơ mộng
 • work one way up (v): tự nỗ lực
 • liberal (adj): phóng khoáng
 • settle in (v): sống lâu dài ở đâu đó

Dịch

Tôi sẽ kể cho bạn nghe về một người đặc biệt mà tôi đã gặp gần đây. Tên cô ấy là Jessica đến từ Hàn Quốc. Hiện tại, cô ấy đang làm quản lý cấp cao trong công ty của chúng tôi và bạn biết đấy, cô ấy vừa chuyển đến Việt Nam để thiết lập con đường sự nghiệp của mình. Thành thật mà nói, tôi đã có ấn tượng tốt khi lần đầu tiên gặp cô ấy vì cô ấy có mái tóc dài màu nâu và phong cách sang trọng. Cô ấy từng nói với tôi rằng cô ấy muốn thể hiện bản thân qua những gì cô ấy mặc.

Nói về việc làm thế nào tôi biết về chỗ ở mới của cô ấy ở Việt Nam. Trên thực tế, đồng nghiệp của tôi và tôi đã tổ chức một bữa tiệc tại căn hộ của cô ấy vào tuần trước để kỷ niệm 2 năm thành lập công ty của chúng tôi. Cô thuê một căn hộ mang lại cảm giác thoải mái, ấm cúng và yên tĩnh tuyệt vời. Bên cạnh đó, toàn bộ ngôi nhà của chị tràn ngập ánh sáng tự nhiên vào ban ngày thông qua ô cửa trước ban công rộng. Nó được trang trí đẹp mắt, đầy đủ tiện nghi và có tính thẩm mỹ giống như một số ngôi nhà mà tôi tình cờ thấy khi đang lướt mạng.

Cô ấy là nguồn cảm hứng và động lực to lớn để tôi cố gắng vươn lên trang trải cuộc sống và sống cuộc đời mà tôi mong muốn. Cô ấy đã cho tôi thấy rằng không có gì là không thể miễn là chúng ta cống hiến hết mình và làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình. Về tính cách, cô ấy là một cô gái ân cần, cởi mở, phóng khoáng và quyết đoán, đó là tất cả những đặc điểm tính cách của một người phụ nữ và một nhà lãnh đạo. Tôi hiểu một cô gái sống một mình và lập nghiệp ở nước ngoài không hề dễ dàng nên tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ sự kiên trì của cô ấy.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3

Xem ngay: Hướng dẫn cách trả lời IELTS Speaking Part 3

2.1. Is it positive for young people to live by themselves?

Definitely yes. I think living alone will teach young generations how to be independent, such as how to take care of themselves when they’re sick, how to have a high level of organization and discipline to be better versions of themselves, how to make a living and make money to fulfill their own wishes. This could be hardly obtained when young people are overly reliant on their parents who accommodate all of their demands. So I believe that finding ways to live by themselves help young people to fully grow as an individual.

Từ vựng:

 • independent: độc lập
 • a high level of organization and discipline: Tính tổ chức và kỷ luật cao
 • make a living: kiếm sống
 • overly reliant: quá phụ thuộc
 • accommodate all of their demands: đáp ứng mọi nhu cầu của họ

Dịch:

Chắc chắn là có. Tôi nghĩ sống một mình sẽ dạy cho các thế hệ trẻ cách tự lập, chẳng hạn như cách tự chăm sóc bản thân khi ốm đau, cách có tính tổ chức và kỷ luật cao để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, cách kiếm sống và kiếm tiền để thỏa mãn mong muốn của bản thân. Điều này khó có thể đạt được khi những người trẻ tuổi quá phụ thuộc vào cha mẹ, những người luôn đáp ứng mọi nhu cầu của họ. Vì vậy, tôi tin rằng việc tìm cách sống một mình sẽ giúp những người trẻ tuổi phát triển toàn diện với tư cách là một cá nhân.

2. Why do some young people keep moving?

I think there are several reasons why young people, especially university students or those in their 20s, constantly move to another city or foreign country. One of them is that they wanna take on more challenges to achieve their goals and seize more opportunities to reach their full potential. For example, even though my hometown is in the Central Highlands which is a mountainous area, I still decided to establish my career path in a hustling and bustling city like HCM city because there are more job opportunities in big cities, so you know I will have a chance to work in dynamic and fast-moving companies. I have never regretted my decision.

Từ vựng:

 • take on more challenges: đương đầu với nhiều thử thách hơn
 • seize more opportunities to reach their full potential: nắm bắt nhiều cơ hội hơn để phát huy hết tiềm năng của mình
 • hustling and bustling: hối hả và nhộn nhịp
 • dynamic: năng động
 • fast-moving: phát triển nhanh

Dịch:

Tôi nghĩ có một số lý do tại sao những người trẻ tuổi, đặc biệt là sinh viên đại học hoặc những người ở độ tuổi 20, liên tục chuyển đến một thành phố khác hoặc nước ngoài. Một trong số đó là họ muốn đương đầu với nhiều thử thách hơn để đạt được mục tiêu của mình và nắm bắt nhiều cơ hội hơn để phát huy hết tiềm năng của mình. Ví dụ, mặc dù quê tôi ở Tây Nguyên, một vùng núi, nhưng tôi vẫn quyết định lập nghiệp ở một thành phố hối hả và nhộn nhịp như TP.HCM vì có nhiều cơ hội việc làm hơn ở các thành phố lớn, vì vậy bạn biết đấy, tôi sẽ có cơ hội làm việc trong các công ty năng động và phát triển nhanh. Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.

3. What kinds of people tend to live by themselves?

I suppose they are those who want to escape from domestic violence, bullying or experience a sense of isolation. I know you might think that it’s paradoxical, but as a psychology enthusiast, I understand that such people have the desire to have their own space where they can govern their thoughts and overcome emotional exhaustion by themselves without pretending to be fine when living with roommates or family members. Another possible reason is that young people want to live independently to gain more hands-on experiences which are beneficial for them when they reach adulthood and start their families.

Từ vựng:

 • escape from domestic violence: thoát khỏi bạo lực gia đình
 • sense of isolation: cảm giác bị cô lập
 • paradoxical: nghịch lý
 • psychology enthusiast: đam mê tâm lý học
 • gain more hands-on experience: kinh nghiệm thực tế

Dịch:

Tôi cho rằng họ là những người muốn thoát khỏi bạo lực gia đình, bắt nạt hoặc trải qua cảm giác bị cô lập. Tôi biết bạn có thể nghĩ rằng điều đó thật nghịch lý, nhưng là một người đam mê tâm lý học, tôi hiểu rằng những người như vậy luôn mong muốn có không gian riêng, nơi họ có thể tự mình kiểm soát suy nghĩ và vượt qua sự cạn kiệt cảm xúc mà không cần giả vờ ổn khi sống với bạn cùng phòng hoặc các thành viên trong gia đình. Một lý do khác có thể là các bạn trẻ muốn sống tự lập để có thêm kinh nghiệm thực tế có ích cho mình khi trưởng thành và bắt đầu gia đình.

4. What’s the difference between living alone and living with roommates?

Well, I used to live with two university friends back in the last two years before moving out. So I would say that the biggest difference is there would be more conflicts about unimportant stuff when living with other people. You know, sometimes it’s just hard to be straightforward with our friends about the schedule of cleaning. Besides that, lack of privacy is another drawback, as we would easily be distracted when studying or working on ourselves when our friends are sometimes quite annoying. If we live independently in our own room, we can have space to do anything of our interests.

Từ vựng:

 • straightforward: thẳng thắn
 • of our interests: điều mình thích

Dịch:

Chà, tôi đã từng sống với 2 người bạn đại học trong 2 năm qua trước khi chuyển ra ngoài. Vì vậy, tôi muốn nói rằng sự khác biệt lớn nhất là sẽ có nhiều xung đột hơn về những thứ không quan trọng khi sống với người khác. Bạn biết đấy, đôi khi thật khó để thẳng thắn với bạn bè về lịch trình dọn dẹp. Bên cạnh đó, thiếu sự riêng tư cũng là một nhược điểm khác, vì chúng ta sẽ dễ bị phân tâm khi học tập hay làm việc của bản thân khi bạn bè đôi khi khá phiền phức. Nếu chúng ta sống độc lập trong phòng riêng của mình, chúng ta có thể có không gian để làm bất cứ điều gì mình thích.

Trên đây, IELTS CITY đã chia sẻ các bài mẫu band 7.5 Part 2 và 3 về Describe someone you know who has recently moved to a new place. Hy vọng các bạn nắm được cách triển khai ý và học thêm được một số từ vựng mới để ghi điểm thật tốt cho lần thi IELTS Speaking sắp tới của mình nhé

Cập nhật: Tổng hợp đề thi IELTS Speaking 2023 mới nhất từ IDP và BC


Nếu bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, các bạn hãy tham khảo các khóa học luyện thi IELTS tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!