IELTS CITY

Describe an outdoor activity you did in a new place recently – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 & 3

Describe an outdoor activity you did in a new place recently là một trong những dạng đề phổ biến hay xuất hiện trong kì thi IELTS Speaking dạo gần đây và cũng có trong bộ đề forecast quý 4 2022 mà IELTS CITY đã dự đoán.

Tuy đây không phải là một chủ đề quá khó, nhưng để ghi điểm tuyệt đối với giám khảo thì hãy tham khảo ngay đề mẫu cùng với những từ vựng nâng cao được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia học thuật hàng đầu tại IELTS CITY nhé!

Describe an outdoor activity you did in a new place recently
Describe an outdoor activity you did in a new place recently

1. Bài mẫu IELTS Speaing Part 2

Đề bài:

Part 2: Describe an outdoor activity you did in a new place recently.
You should say: 
➢ Where and when you went there? 
➢ What the activity was? 
➢ Whether you asked for help in the activity? 
And explain why you attended the activity?  

Tham khảo bài mẫu chủ đề liên quan:

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Bài mẫu band 7.5:

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

Whenever I go on a trip to an unfamiliar place, I always look forward to trying something new. Something new might be anything, from a dish to an activity to a style of clothing. I will never forget our two weeks of skiing in New Zealand on my vacation.

At that time, there was a wide variety of things to do. My cousin and I decided to give skiing a try. For both of us, it was uncharted territory. Treble Cone has the most significant vertical drop in the Southern Lakes, the longest groomed runs, the best off-piste terrain, and the best vistas; therefore, we’ve decided to head there.

We got our skis on and were off and running. It was more complex than either of us expected, especially given our lack of regular exercise. When I initially made a particular green run on my playground, it seemed like heaven. I felt like a beginner all over again when I upgraded to blue runs, and the unpredictable snow conditions further added to my anxiety. I felt out of place when I transitioned from learning on snow to groomed slopes. The time it took me to get from green to blue was far longer than the time it took me to go from blue to black, and I remember feeling well-prepared for my first black run. It wasn’t until I became more active, adding speed to more prolonged and steeper runs, that I found the activity to be physically challenging. I’m now attempting to master them, which involves a lot of failure due to my extreme incompetence.

What we went through is beyond my ability to put into words. This learning opportunity was invaluable. A fantastic panorama of mountains could be seen. Despite its initially harsh nature, it was the sweetest experience I’ve ever experienced. In the future, I will most definitely do it again.

Từ vựng:

  • uncharted territory [n] : lãnh thổ chưa được khám phá
  • vertical [adj/n] : thẳng đứng
  • groome [v]: trải chuốt, trau chuốt
  • runs [n]: đường chạy
  • off-piste terrain [n]:  địa hình ngoài đường trượt
  • vistas [n] : khung cảnh
  • slope [n]: cái dốc
  • panorama [n]: bức tranh
  • harsh[adj]: khắc nghiệt

Dịch:

Bất cứ khi nào tôi đi đến một nơi xa lạ, tôi luôn mong muốn được thử một cái gì đó mới. Một cái gì đó mới có thể là bất cứ thứ gì, từ một món ăn đến một hoạt động đến một phong cách quần áo. Tôi sẽ không bao giờ quên hai tuần trượt tuyết ở New Zealand trong kỳ nghỉ của chúng tôi.

Vào thời kỳ đó, có rất nhiều việc phải làm. Anh họ tôi và tôi quyết định thử trượt tuyết. Đối với cả hai chúng tôi, đó là lãnh thổ chưa được khám phá. Treble Cone có độ dốc thẳng đứng đáng kể nhất ở Southern Lakes, đường chạy được chải chuốt dài nhất, địa hình ngoài đường trượt tốt nhất và khung cảnh đẹp nhất; do đó, chúng tôi đã quyết định đi đến đó.

Chúng tôi đã mặc ván trượt và bắt đầu chạy. Nó phức tạp hơn cả hai chúng tôi mong đợi, đặc biệt là do chúng tôi không tập thể dục thường xuyên. Khi lần đầu tiên tôi thực hiện một đường chạy xanh cụ thể trên sân chơi của mình, nó giống như thiên đường. Tôi lại cảm thấy mình như người mới bắt đầu khi nâng cấp lên đường chạy màu xanh lam và điều kiện tuyết không thể đoán trước càng làm tôi thêm lo lắng. Tôi cảm thấy lạc lõng khi chuyển từ học trên tuyết sang những con dốc được chải chuốt.

Thời gian tôi chuyển từ màu lục sang màu xanh lam lâu hơn nhiều so với thời gian tôi chuyển từ màu xanh lam sang màu đen, và tôi nhớ mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần chạy màu đen đầu tiên của mình. Mãi cho đến khi tôi trở nên năng động hơn, tăng thêm tốc độ cho các cuộc chạy dài hơn và dốc hơn, tôi mới thấy hoạt động này là một thử thách về thể chất. Bây giờ tôi đang cố gắng thành thạo chúng, điều này liên quan đến rất nhiều thất bại do sự kém cỏi của tôi.

Những gì chúng tôi đã trải qua vượt quá khả năng diễn đạt thành lời của tôi. Cơ hội học tập này là vô giá. Một bức tranh toàn cảnh tuyệt vời của những ngọn núi có thể được nhìn thấy. Mặc dù bản chất khắc nghiệt ban đầu của nó, nhưng đó là trải nghiệm ngọt ngào nhất mà tôi từng trải qua. Trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ làm điều đó một lần nữa.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. What outdoor activities are popular in Vietnam?

Outdoor activities such as jogging, sports, swimming, camping, and other similar pursuits are popular in Vietnam. In recent years, I’ve seen a growing number of Vietnamese people, particularly younger people, develop an interest in trekking. Trekking has become one of the most popular kinds of active enjoyment in the great outdoors in recent years. The overwhelming majority of my friends have given it a go, and they are unanimous in their opinion that it is loads of fun and beneficial to your health. In addition, it will assist us in re-establishing our connection with the natural world and our balance with Mother Nature.

Dịch:

Các hoạt động ngoài trời như chạy bộ, thể thao, bơi lội, cắm trại và các hoạt động tương tự khác rất phổ biến ở Việt Nam. Trong những năm gần đây, tôi nhận thấy ngày càng nhiều người Việt Nam, đặc biệt là những người trẻ tuổi, bắt đầu quan tâm đến việc đi bộ xuyên rừng. Đi bộ xuyên rừng đã trở thành một trong những hình thức tận hưởng hoạt động ngoài trời phổ biến nhất trong những năm gần đây. Đại đa số bạn bè của tôi đã thử và họ đều nhất trí rằng nó rất thú vị và có lợi cho sức khỏe của bạn. Ngoài ra, nó sẽ hỗ trợ chúng ta thiết lập lại mối liên hệ với thế giới tự nhiên và sự cân bằng của chúng ta với Mẹ Thiên nhiên.

2.2. Are those people who like dangerous activities more likely to be successful?

Regarding whether or not a person with a propensity for risky activities would do better in life than their peers, I believe the answer depends on a number of factors other than their interests. People who engage in dangerous activities are not typically the kind to cower in the face of hardship, and they will always be grateful for the chance to learn something new and try something different. This can be seen from a more psychological perspective. Some people, especially those with a fearless attitude, are better able to embrace opportunities with speed and confidence, hence increasing their chances of success.

Dịch:

Về việc một người có xu hướng thích các hoạt động mạo hiểm có thành công trong cuộc sống hơn những người cùng lứa tuổi với họ hay không, tôi tin rằng câu trả lời phụ thuộc vào một số yếu tố khác ngoài sở thích của họ. Những người tham gia vào các hoạt động nguy hiểm thường không phải là kiểu người thu mình lại trước khó khăn và họ sẽ luôn biết ơn khi có cơ hội học hỏi điều gì đó mới và thử điều gì đó khác biệt. Điều này có thể được nhìn thấy khi nhìn từ góc độ tâm lý hơn. Một số người, đặc biệt là những người có thái độ không sợ hãi, có khả năng nắm bắt cơ hội nhanh hơn và tự tin hơn, tăng cơ hội thành công.

2.3. Do you think it’s better for people to change jobs when there are new chances?

In certain circumstances, I believe the old one is superior to the new one. When it comes to making changes in one’s line of work, one of the things that I will always stress is the importance of giving careful thought to one’s options and coming to well-informed decisions. This is because moving on to a new job does not always mean more opportunities and rewards than the old one. Choosing a new career is a significant decision, much more so than selecting a new movie or an item; nonetheless, this choice is the one that ultimately determines whether or not you will be able to provide for yourself and the people who are important to you in your life.

Dịch:

Trong một số trường hợp nhất định, tôi tin rằng cái cũ tốt hơn cái mới. Khi nói đến việc thực hiện những thay đổi trong công việc của một người, một trong những điều mà tôi sẽ luôn nhấn mạnh là tầm quan trọng của việc suy nghĩ cẩn thận về các lựa chọn của họ và đưa ra quyết định sáng suốt. Điều này là do chuyển sang một công việc mới không phải lúc nào cũng có nhiều cơ hội và phần thưởng hơn công việc cũ. Chọn một nghề nghiệp mới là một quyết định quan trọng, quan trọng hơn nhiều so với việc chọn một bộ phim hay một tác phẩm mới; tuy nhiên, lựa chọn này là lựa chọn cuối cùng quyết định liệu bạn có thể cung cấp cho bản thân và những người quan trọng đối với bạn trong cuộc sống hay không.

2.4. Should young people try as many new activities as possible? 

Because I like living life on the edge, I agree with this point of view. Why not make the most of your youth by engaging in activities you enjoy and venturing out of your comfort zone? Both your body and your time are still considered to be on the younger side. Besides, as young people get more life experience, they will acquire a tremendous amount of new knowledge, fresh creativity, and new perspectives. This may benefit them in the future, both in their professional and personal lives. Plus, they can have a long and prosperous life, or at the very least, something interesting to pass on to their offspring.

Dịch:

Bởi vì tôi thích sống cuộc sống mạo hiểm, nên tôi đồng ý với quan điểm này. Tại sao không tận dụng tối đa tuổi trẻ của mình bằng cách tham gia các hoạt động mà bạn yêu thích và mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn của mình? Cả sức khỏe lẫn thời gian của bạn đang còn rất “trẻ” mà! Ngoài ra, khi những người trẻ tuổi càng có nhiều kinh nghiệm sống, thì bản thân họ sẽ tiếp thu được một lượng tri thức mới, sức sáng tạo mới và cách nhìn mới càng lớn hơn; điều này có thể có lợi cho họ trong tương lai, cả trong cuộc sống nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân của họ. Thêm vào đó, họ sẽ có một cuộc sống lâu dài và thịnh vượng, hoặc ít nhất, một điều gì đó thú vị để truyền lại cho con cháu của họ.

2.5. What kinds of places are good for outdoor activities?

For an outdoor activity, I don’t believe it matters where you do it as long as you’re doing it outdoors where it’s cool. You may bust out some moves on your front porch, in the middle of a vacant street, or even on the roof terrace of your house. In addition, if you want to participate in sporting activities, you will need to travel to stadiums or, at least, locations with sufficient sporting equipment and playgrounds that have been mainly developed for the activity in question. People in Vietnam are known to socialize on the country’s numerous empty lots, where they go for walks, play games, and engage in conversation with one another.

Dịch:

Đối với một hoạt động ngoài trời, tôi không tin rằng bạn thực hiện ở đâu không quan trọng miễn là bạn thực hiện ngoài trời ở nơi mát mẻ. Bạn có thể thực hiện một số nước đi trước hiên nhà, ở giữa một con phố vắng hoặc thậm chí trên sân thượng của nhà bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn tham gia các hoạt động thể thao, bạn sẽ cần phải đến các sân vận động hoặc ít nhất là các địa điểm có đủ thiết bị thể thao và sân chơi được xây dựng chủ yếu cho hoạt động đó. Người dân Việt Nam được biết là giao lưu trên nhiều bãi đất trống của đất nước, nơi họ đi dạo, chơi trò chơi và trò chuyện với nhau.

2.6. Do young people do the same outdoor activities as old people do nowadays?

I believe that it is essential for people to interact with one another over food during times of celebration since food is at the center of every gathering. People can preserve the cultural values handed down from generation to generation by continuing the centuries-old practice of preparing and dining on traditional foods at essential events. And since the bonds that may form between individuals thanks to sharing a meal are just too valuable to ignore, the holidays are ideal opportunities for getting together with friends and family and other social gatherings.

Dịch:

Tôi tin rằng điều cần thiết là mọi người phải có sự chia sẻ với nhau về thức ăn trong thời gian ăn mừng vì thức ăn luôn là “trái tim” của mọi cuộc tụ họp. Mọi người có thể bảo tồn các giá trị văn hóa được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng cách tiếp tục tập tục hàng thế kỷ chuẩn bị và ăn các món ăn truyền thống tại các sự kiện quan trọng của cuộc đời. Và vì mối liên kết có thể hình thành giữa các cá nhân do dùng chung bữa ăn là quá quý giá để có thể bỏ qua, những ngày nghỉ lễ là cơ hội lý tưởng để gặp gỡ bạn bè và gia đình bên cạnh các cuộc gặp mặt xã hội khác.

Hy vọng với bài mẫu Speaking Part 2 & 3 mà IELTS CITY chia sẻ về chủ đề Describe an outdoor activity you did in a new place recently sẽ giúp các bạn có thêm cách trả lời câu hỏi ở dạng đề này và đạt được band điểm mình mong muốn. Chúc các bạn luyện thi Speaking thật tốt!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!