IELTS CITY

Describe a time when you saw a lot of plastic waste – IELTS Speaking Part 2,3

Describe a time when you saw a lot of plastic waste là đề thi IELTS Speaking ngày 01/12/2022. Đây là chủ đề về môi trường, yêu cầu bạn kể lại một lần bạn nhìn thấy rất nhiều rác thải nhựa. Hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu sau đây và note lại một số từ vựng quan trọng nhé!

Describe a time when you saw a lot of plastic waste
Describe a time when you saw a lot of plastic waste

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 01/12/2022

Part 2: Describe a time when you saw a lot of plastic waste.
You should say:
– Where and when did you see the plastic waste?
– Why was there a lot of plastic waste?
– What did you do after you saw it?
And explain what your thoughts were about this.

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Dàn ý

Describe a time when you saw a lot of plastic waste - Beach
Describe a time when you saw a lot of plastic waste – Beach

I. Introduction

 • Pollution levels are currently at their highest.
 • Various factors contribute, including driving habits, tree cutting, and plastic overuse.

II. The problem of plastic trash

 • Plastic trash accumulation is a global issue.
 • Consuming plastic is hazardous due to poisonous compounds.

III. Personal experience encountering plastic trash

 • Trip to Vung Tau with friends, anticipating Long Hai beach.
 • Disappointment at the sight of littered plastic items.
 • Noticing careless trash disposal and lack of recycling.
 • Negative impact on marine life.
 • Participation in beach cleanup efforts.

IV. Importance of collective responsibility

 • Everyone has a role in keeping the environment clean.
 • Proper trash disposal using designated receptacles.
 • Government intervention to ban plastic manufacturing and enforce penalties for littering.
 • Advocacy for measures to reduce widespread plastic usage.

V. Conclusion

 • Reflection on witnessing an abundance of plastic trash.
 • Call to take action against pollution and plastic waste.

Bài mẫu band 7.5

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

The current level of pollution is unquestionably the highest it has ever been. Numerous factors contribute to this problem, including people’s penchant for driving alone and in large groups, tree cutting, and plastic overuse. The accumulation of plastic trash has become an international problem. Since plastic trash contains poisonous compounds, eating them is a bad idea for several reasons. Here, I’d like to share a story about when I encountered a great deal of plastic trash.

About four years ago, during my final summer break, several of my closest friends and I took a trip to Vung Tau. We saw a lot during our time there, but Long Hai beach was the one I was most looking forward to seeing since I had heard such positive things about it. All across the beach were empty plastic water bottles, food wrappers, and polythene bags when we visited. I felt terrible about it since the beach is such a popular tourist attraction that visitors travel from all around to enjoy its splendor. People seem careless with their trash and bottle recycling, as well. That’s the primary reason why the beach is so dirty, in my opinion. The effects on marine life were similarly harmful. We also saw beach cleanup efforts by a group of volunteers. As good citizens, we figured we should pitch in and help them clean the beach, too. We were there for over a whole afternoon and did everything we could to aid.

Keeping the environment clean should be everyone’s job, in my opinion. Instead of discarding trash on the sidewalks and roadways, we need to utilize trash cans. Furthermore, the government should prohibit plastic manufacturing and implement penalties for litterers. In my opinion, measures should be taken to limit the widespread usage of plastic. Because of this, I saw an abundance of plastic trash at this time.

Từ vựng:

 • unquestionably [adv]: chắc chắn là
 • factors [n]: nhân tố
 • penchant [n]: sở thích
 • overuse [n]: lạm dụng
 • accumulation [n]: tích tụ
 • poisonous compounds [n]: chất độc hại
 • food wrappers: giấy bọc thực phẩm
 • polythene bags: túi polythene
 • pitch in: tham gia
 • aid [v]: cứu giúp
 • penalties [n]: những hình phạt
 • litterers [n]: những người xả rác

Bỏ túi ngay: Từ vựng IELTS về chủ đề Environment (Môi trường)

Bản dịch:

Mức độ ô nhiễm hiện nay chắc chắn là cao nhất từ ​​trước đến nay. Nhiều yếu tố góp phần gây ra vấn đề này, bao gồm sở thích lái xe một mình và theo nhóm đông người, chặt cây và sử dụng quá nhiều nhựa. Sự tích tụ của rác nhựa đã trở thành một vấn đề mang tính quốc tế. Vì rác nhựa có chứa các hợp chất độc hại nên ăn chúng là một ý tưởng tồi vì nhiều lý do. Ở đây, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện khi tôi bắt gặp rất nhiều rác nhựa.

Khoảng bốn năm trước, trong kỳ nghỉ hè cuối cùng của tôi, tôi và một số người bạn thân nhất của tôi đã có một chuyến đi đến Vũng Tàu. Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ trong thời gian ở đó, nhưng bãi biển Long Hải là nơi tôi mong muốn được nhìn thấy nhất vì tôi đã nghe những điều tích cực về nó. Khắp bãi biển là những chai nước nhựa rỗng, giấy gói thức ăn và túi polythene khi chúng tôi đến thăm. Tôi cảm thấy thật tồi tệ về điều đó vì bãi biển là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng đến nỗi du khách từ khắp nơi đến để tận hưởng vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Mọi người dường như cũng bất cẩn với rác và chai tái chế của họ. Theo tôi, đó là lý do chính tại sao bãi biển rất bẩn. Các tác động đối với sinh vật biển cũng có hại tương tự. Chúng tôi cũng đã chứng kiến ​​những nỗ lực dọn dẹp bãi biển của một nhóm tình nguyện viên. Là những công dân tốt, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng nên tham gia và giúp họ làm sạch bãi biển. Chúng tôi đã ở đó hơn một buổi chiều và làm mọi thứ có thể để hỗ trợ.

Theo tôi, giữ gìn vệ sinh môi trường nên là công việc của mọi người. Thay vì vứt rác ra vỉa hè, lòng đường, chúng ta cần tận dụng thùng rác. Hơn nữa, chính phủ nên cấm sản xuất nhựa và thực hiện các hình phạt đối với những người xả rác. Theo tôi, các biện pháp nên được thực hiện để hạn chế việc sử dụng nhựa tràn lan. Vì điều này, tôi đã thấy rất nhiều rác nhựa vào thời điểm này.

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 01/12/2022

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. How can we reduce our use of plastic?

In my view, stopping the introduction of new plastics into the environment is the most effective way to lessen our reliance on plastic products. The two most efficient methods are outlined below. The first is to limit our usage of disposable plastics. shopping using reusable bags and purchasing vegetables and bulk items in canning jars and other reusable containers. The second is to replace several personal care items packaged in plastic with eco-friendly & plastic-free alternatives and progressively phase out your usage of single-use throwaway goods in favor of reusable ones.

Dịch:

Theo quan điểm của tôi, việc ngừng đưa các loại nhựa mới vào môi trường là cách hiệu quả nhất để giảm bớt sự phụ thuộc của chúng ta vào các sản phẩm nhựa. Hai phương pháp hiệu quả nhất được nêu dưới đây. Đầu tiên là hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần. Mua sắm bằng cách sử dụng túi có thể tái sử dụng và mua rau và các mặt hàng số lượng lớn đựng trong lọ đóng hộp và các hộp đựng có thể tái sử dụng khác. Thứ hai là thay thế một số mặt hàng chăm sóc cá nhân được đóng gói bằng nhựa bằng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường và không chứa nhựa, đồng thời loại bỏ dần việc sử dụng các mặt hàng vứt đi sử dụng một lần để chuyển sang sử dụng các mặt hàng có thể tái sử dụng.

2.2. What kinds of plastic waste are often seen in your country?

Based on my own experience, I can say that some forms of plastic trash are more prevalent than others. Though I’m not sure, I’d guess that food wrappers, plastic containers, plastic shopping bags, plastic straws, and plastic stirrers would be the most prevalent. Every day, many people utilize these items without giving much thought to their ultimate fate. Also, home appliances are a category of merchandise that deserves some attention. Modern industrial technology has allowed for more efficient production methods, allowing these appliances to be marketed at affordable prices.

Dịch:

Dựa trên kinh nghiệm của bản thân, tôi có thể nói rằng một số dạng rác nhựa phổ biến hơn những dạng khác. Mặc dù tôi không chắc, nhưng tôi đoán rằng giấy gói thực phẩm, hộp nhựa, túi mua sắm bằng nhựa, ống hút nhựa và que khuấy nhựa sẽ phổ biến nhất. Hàng ngày, nhiều người sử dụng những vật phẩm này mà không suy nghĩ nhiều về số phận cuối cùng của chúng. Ngoài ra, đồ gia dụng là một loại hàng hóa đáng được quan tâm. Công nghệ công nghiệp hiện đại đã cho phép các phương pháp sản xuất hiệu quả hơn, cho phép các thiết bị này được bán trên thị trường với giá cả phải chăng.

2.3. Why do people like to use plastic products?

People like utilizing plastics and creating them instead of other materials because plastics have huge advantages over other materials, including its low cost, reusability, its ease of use, and its low toxicity. Also, Plastics are used extensively because they are long-lasting and resistant to deterioration from both physical and chemical sources. The plastics industry is also linked to the fossil fuel and coal sectors. These businesses’ broad growth and shallow entry barriers make plastic a highly advantageous material. 

Dịch:

Mọi người thích sử dụng nhựa và tạo ra chúng thay vì các vật liệu khác vì nhựa có những lợi thế rất lớn so với các vật liệu khác, bao gồm chi phí thấp, khả năng tái sử dụng, dễ sử dụng và ít độc tính. Ngoài ra, Nhựa được sử dụng rộng rãi vì chúng bền lâu và có khả năng chống hư hỏng từ cả nguồn vật lý và hóa học. Ngành nhựa cũng liên quan đến ngành nhiên liệu hóa thạch và than đá. Tăng trưởng rộng rãi và rào cản gia nhập thấp của các doanh nghiệp này làm cho nhựa trở thành vật liệu có lợi thế cao.

Cập nhật đề thi IELTS Speaking 2023 mới nhất từ IDP và BC để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS Speaking sắp tới của bạn nhé!

Trên đây bài mẫu về Describe a time when you saw a lot of plastic waste – Đề thi IELTS Speaking ngày 01/12/2022. Hy vọng với bài mẫu và từ vựng liên quan trên sẽ giúp bạn ôn luyện thi thật tốt và đạt kết quả mong muốn trong kỳ thi Speaking sắp tới.


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!