IELTS CITY

Describe a time when you received money as a gift (Birthday, wedding) – IELTS Speaking Part 2,3

Describe a time when you received money as a gift (Birthday, wedding) là đề thi IELTS Speaking ra ngày 17/09/2022. Đề bài này yêu cầu chúng ta kể lại một dịp mà bạn được nhận tiền như là một món quà. Để có thể ghi điểm tốt trong dạng đề này, đổi ngũ chuyên gia học thuật tại IELTS CITY xin gửi đến các bạn bài mẫu band 7.5 kèm những từ vựng liên quan trong bài viết này nhé!

Describe a time when you received money as a gift
Bài mẫu Describe a time when you received money as a gift – Đề thi IELTS Speaking ngày 17/09/2022

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 17/09/2022

Part 2: Describe a time when you received money as a gift (Birthday, wedding)
You should say:
– When did you receive it?
– What did you do with it?
– How did you feel about it?

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Dàn ý

Describe a time you received money as a gift - Birthday
Describe a time you received money as a gift – Birthday

I. Introduction

 • Receiving presents brings happiness and shows our worth to the world.

II. Importance of exchanging presents

 • Gift-giving expresses gratitude and affection between people.
 • The author has received presents on various occasions.

III. Description of the recent birthday gift

 • The older sister gave cash instead of a specific gift.
 • The money allowed the author to choose whatever they wanted.
 • The birthday envelope with money made the day memorable.

IV. Emotional response to the gift

 • The money was just right for buying an iPad Mini.
 • The author became overwhelmed with emotion and cried.
 • Planned a shopping trip with the sister to purchase the desired item.

V. Showing off the new device

 • The author took a photo of the new iPad Mini.
 • Uploaded the photo to a social media site to share with friends and family.

VI. Appreciation for the sister’s act of kindness

 • Deep appreciation for the sister’s unwavering devotion and encouragement.
 • The sister understands the author’s needs without being told.
 • Considers the person who gave the gift as the most precious in the world.

VII. Conclusion

 • Receiving presents brings happiness and demonstrates value.
 • Personal experience of receiving cash and buying an iPad Mini.
 • Gratitude for the sister’s love and understanding.

Bài mẫu band 7.5

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

When we are given anything as a present, it always makes us happy. Furthermore, it demonstrates our value to the world. On many occasions, people express their gratitude and affection for one another by exchanging presents. I’ve also been the recipient of several presents on numerous occasions. For my recent birthday, my older sister gave me some cash.

She wasn’t sure what I wanted, so rather than forcing me to make a decision, she gave me money so I could treat myself to anything I wanted. On my birthday, she gave me an envelope with some money in it, and that made the day extra memorable. The money inside was just right for buying an Ipad Mini, which was a nice surprise. At that point, I was so overcome with emotion that I began to cry. The next day, my sister and I went shopping for me, and I ended up with a brand new Ipad Mini. I felt the need to show off my new device to my friends and family, so I snapped a photo of it and uploaded it to my social media site.

I appreciated my sister’s act of kindness toward me very much. His unwavering devotion and encouragement have made me very fond of her. Even if I don’t tell him what I need, she knows. The person who gave me that gift is the most precious person in the world to me.

Từ vựng

 • treat myself: tự thưởng cho bản thân
 • unwavering devotion: sự tận tâm
 • memorable [adj]: đáng nhớ
 • recipient [n]: người nhận
 • snapped a photo: chụp một tấm hình

Bản dịch

Khi chúng ta được tặng bất cứ thứ gì như một món quà, nó luôn khiến chúng ta hạnh phúc. Hơn nữa, nó thể hiện giá trị của chúng tôi đối với thế giới. Trong nhiều dịp, mọi người bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm dành cho nhau bằng cách trao nhau những món quà. Tôi cũng là người nhận được nhiều món quà trong nhiều dịp. Vào sinh nhật gần đây của tôi, chị gái tôi đã cho tôi một ít tiền mặt.

Cô ấy không chắc tôi muốn gì, nên thay vì bắt tôi phải đưa ra quyết định, cô ấy đã đưa tiền cho tôi để tôi có thể tự làm bất cứ thứ gì mình muốn. Vào ngày sinh nhật của tôi, cô ấy đã đưa cho tôi một phong bì với một số tiền trong đó, và điều đó làm cho ngày hôm đó trở nên đáng nhớ hơn. Số tiền bên trong vừa đủ để mua một chiếc Ipad Mini, đó là một bất ngờ thú vị. Vào thời điểm đó, tôi đã quá xúc động đến mức tôi bắt đầu khóc. Ngày hôm sau, tôi và chị gái đi mua sắm cho tôi, và tôi đã nhận được một chiếc Ipad Mini hoàn toàn mới. Tôi cảm thấy cần phải khoe thiết bị mới của mình với bạn bè và gia đình, vì vậy tôi đã chụp một bức ảnh về nó và tải nó lên trang mạng xã hội của mình.

Tôi rất cảm kích trước hành động tử tế của chị tôi đối với tôi. Sự tận tâm và động viên không ngừng của anh ấy đã khiến tôi rất quý mến cô ấy. Ngay cả khi tôi không nói với chị những gì tôi cần, cô ấy cũng biết. Người đã cho tôi món quà đó là người quý giá nhất trên đời đối với tôi.

Tham khảo bài mẫu: Describe an enjoyable place you visited in the countryside – Đề thi IELTS Speaking ngày 14/09/2022

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 17/09/2022

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. When do children learn about money?

Children should be educated about money as soon as feasible, in my opinion. Because the earlier kids connect with money or the notion of “money,” the greater the advantage they get from good money education. Teaching children how to spend money is also teaching them how to be people, and how to master themselves in the face of today’s world’s pull of money. Instil the habit of appreciating money and spending it wisely as well. Children who get extensive instruction in money management and utilization are more likely to succeed in business later in life.

Dịch:

Theo tôi, trẻ em nên được giáo dục về tiền càng sớm càng tốt. Bởi vì những đứa trẻ kết nối với tiền hoặc khái niệm “tiền bạc” càng sớm thì chúng càng nhận được lợi thế lớn hơn từ việc giáo dục tốt về tiền bạc. Dạy trẻ cách tiêu tiền cũng là dạy trẻ cách làm người, cách làm chủ bản thân trước sức hút của thế giới ngày nay. Rèn luyện thói quen quý trọng tiền bạc và tiêu tiền một cách khôn ngoan. Những đứa trẻ được hướng dẫn sâu rộng về cách quản lý và sử dụng tiền bạc sẽ có nhiều khả năng thành công hơn trong kinh doanh sau này trong cuộc sống.

2.2. What children will learn when saving money

Educating kids to save money is just as essential as teaching them to earn money and appreciate its worth at an early age. Instilling in kids the habit of saving early on helps them develop a proactive, self-reliant, and adaptable outlook on life. The practice of saving for one’s children is important to instill, but we need a practical way to do it.

Dịch:

Giáo dục trẻ em tiết kiệm tiền cũng cần thiết như dạy chúng kiếm tiền và đánh giá cao giá trị của nó ngay từ khi còn nhỏ. Hình thành cho trẻ thói quen tiết kiệm từ sớm sẽ giúp trẻ hình thành cách nhìn chủ động, tự chủ và thích nghi với cuộc sống. Việc thực hành tiết kiệm cho con cái là điều quan trọng để hun đúc, nhưng chúng ta cần có cách làm thiết thực.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2.3. Do Vietnamese people mostly use pay by cash or other payments?

In my perspective, Vietnamese continue to choose cash over other payment options like credit cards and mobile payments. Because Vietnam is a cash-only country, markets, street food, and small eateries may not take credit cards. In addition, I can list a number of contributing factors, such as a lack of understanding of how digital payments operate and how to use them; concerns regarding personal financial privacy; and the possibility that small and medium-sized businesses will incur higher expenses due to electronic payments.

Dịch:

Theo quan điểm của tôi, người Việt Nam tiếp tục chọn tiền mặt thay vì các phương thức thanh toán khác như thẻ tín dụng và thanh toán di động. Vì Việt Nam là quốc gia chỉ sử dụng tiền mặt nên các khu chợ, thức ăn đường phố và quán ăn nhỏ có thể không sử dụng thẻ tín dụng. Ngoài ra, tôi có thể liệt kê một số yếu tố góp phần, chẳng hạn như thiếu hiểu biết về cách hoạt động của thanh toán kỹ thuật số và cách sử dụng chúng; mối quan tâm liên quan đến quyền riêng tư tài chính cá nhân, và khả năng các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phải chịu chi phí cao hơn do thanh toán điện tử.

2.4. Do you think we will stop using paper money in the future?

Obviously, that’s a yes. It is clear that certain areas are already making the change. Currently, mobile payments account for the vast majority of monetary transactions in many places in the world. Simply scanning a QR code is all it takes for customers to make purchases online or in stores. There is a global trend toward digital payments, with nations like India and Sweden taking steps in this direction. A decade from now, I find it hard to believe that people will still be exchanging physical currency.

Dịch:

Chắc chắn, câu trả lời là có. Rõ ràng là một số lĩnh vực đã và đang tạo ra sự thay đổi. Hiện tại, thanh toán di động chiếm phần lớn các giao dịch tiền tệ ở nhiều nơi trên thế giới. Chỉ cần quét mã QR là khách hàng có thể mua hàng trực tuyến hoặc tại cửa hàng. Có một xu hướng toàn cầu đối với thanh toán kỹ thuật số, với các quốc gia như Ấn Độ và Thụy Điển đang thực hiện các bước theo hướng này. Một thập kỷ kể từ bây giờ, tôi cảm thấy khó tin rằng mọi người vẫn sẽ trao đổi tiền tệ vật chất.

[HOT] Tham khảo thêm đề kèm bài mẫu khác tại bộ đề thi IELTS Speaking 2023 được IELTS CITY cập nhật mới nhất nhé!

Hy vọng với bài mẫu phân tích cùng với những từ vựng liên quan về chủ đề “Describe a time when you received money as a gift (Birthday, wedding)” – Đề thi IELTS Speaking ngày 12/09/2022 được biên soạn bởi IELTS CITY sẽ giúp các bạn có thể trả lời thật tốt khi gặp dạng đề này. Chúc bạn thành công!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!