IELTS CITY

Describe a problem you had while shopping online or in a store – Đề thi IELTS Speaking 05.11.2022

Describe a problem you had while shopping online or in a store là Đề thi IELTS Speaking ngày 05.11.2022. Đề bài yêu cầu kể về một vấn đề mà bạn gặp phải trong khi đi mua sắm hoặc mua hàng online. Các bạn cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu chủ đề Bài mẫu kèm theo một số từ vựng nâng cao liên quan đến chủ đề Shopping để bạn có thể tham khảo và nâng cấp từ vựng IELTS Speaking của mình trong dạng đề này nhé!

Describe a problem you had while shopping online or in a store
Describe a problem you had while shopping online or in a store

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 05.11.2022

Part 2: Describe a problem you had while shopping online or in a store.
You should say
– When it happened
– What you bought
– What problem you had
And explain how you felt about the experience.
Describe a problem you had while shopping online or in a store - IELTS Speaking Part 2
Describe a problem you had while shopping online or in a store – IELTS Speaking Part 2

Dàn ý

I. Introduction

 • Favorite pastime: Shopping
 • Enjoyment of shopping with friends
 • Mention encountering an issue while Black Friday shopping last year

II. Black Friday shopping experience

 • Description of crowded stores and busy sales
 • Taking advantage of sales to purchase clothing, footwear, and accessories
 • Frustration with the number of people and difficulty in browsing and trying on items

III. Billing and checkout challenges

 • Waiting in line for an extended period to pay
 • Agitation caused by the delay and inconvenience
 • Mention of someone parking dangerously near the car, adding to the frustrations

IV. Reflection on the shopping experience

 • Despite obtaining discounted items, the overall experience was unpleasant
 • Highlighting the frustration and negative emotions throughout the shopping trip
 • Decision to avoid malls during the holiday season in the future due to the chaotic environment

V. Conclusion

 • Summary of the issues faced while Black Friday shopping
 • Personal decision to seek alternative shopping methods or times to avoid similar experiences in the future

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Bài mẫu band 7.5

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

My favorite pastime is shopping. In my opinion, it’s a blockbuster in every sense of the word. It’s always fun to go shopping with my pals. Inevitably, the Black Friday sale will cause certain items to sell out quickly. For the greatest time savings, try doing your shopping online. In this piece, I will discuss an issue I encountered while out Black Friday shopping last year.

It was Black Friday, and I wanted to go shopping for some new clothing and footwear. Every store was packed with customers taking advantage of the sales and deals being offered. After doing some shopping, I decided to take advantage of a sale and purchase a jacket and several polo shirts. I took advantage of the more than fifty percent off sale to stock up on apparel and accessories from my favorite brand. In addition, I treated myself to a brand-new, fantastic pair of shoes. When I went shopping, I had a lot of issues. To begin with, there were too many people for me to have a pleasant experience while selecting and browsing my alternatives. It took me half an hour to go inside the trial area to try on several outfits. To put it mildly, I became rather agitated. There was a big line of individuals wanting to get their billing done, and I had to wait an hour just to pay my payment. Someone had parked dangerously near my car, and that was the last thing I had to worry about as I attempted to leave the parking lot

Even though I ended up with some nice threads at a discount, I spent the whole time in the store fuming. My shopping experience was unpleasant due to the time I had to wait for trial periods and be billed. I will never again go to the mall during the holiday season after seeing this madhouse.

Xem thêm: Describe an object that you think is beautiful – Đề thi IELTS Speaking ngày 04/11/2022

Từ vựng

 • pastime [n]: thú vui
 • blockbuster [n]: quả bom tấn
 • brand-new [adj]: mới toanh
 • alternatives [n]: một sự thay thế
 • agitate [adj]: lo lắng, khó chịu, giận dữ
 • parking lot [n]: bãi đậu xe

Bản dịch

Thú tiêu khiển yêu thích của tôi là mua sắm. Theo tôi, đó là một quả bom tấn theo mọi nghĩa của từ này. Thật vui khi đi mua sắm với bạn bè của tôi. Chắc chắn, đợt giảm giá Thứ Sáu Đen sẽ khiến một số mặt hàng nhất định bán hết nhanh chóng. Để tiết kiệm thời gian nhất, hãy thử mua sắm trực tuyến. Trong phần này, tôi sẽ thảo luận về một vấn đề mà tôi gặp phải khi đi mua sắm vào Thứ Sáu Đen năm ngoái.

Hôm đó là Thứ Sáu Đen, và tôi muốn đi mua sắm một số quần áo và giày dép mới. Mọi cửa hàng đều chật cứng khách hàng tận dụng lợi thế của các đợt giảm giá và giao dịch đang được cung cấp. Sau khi mua sắm, tôi quyết định tranh thủ mua một chiếc áo khoác và một vài chiếc áo thun polo. Tôi đã tận dụng ưu đãi giảm giá hơn 50% để tích trữ quần áo và phụ kiện từ thương hiệu yêu thích của mình. Ngoài ra, tôi còn tự sắm cho mình một đôi giày hoàn toàn mới, tuyệt vời. Khi tôi đi mua sắm, tôi có rất nhiều vấn đề. Để bắt đầu, có quá nhiều người để tôi có được trải nghiệm thú vị khi chọn và duyệt các lựa chọn thay thế của mình. Tôi đã mất nửa giờ để vào bên trong khu vực thử nghiệm để thử vài bộ trang phục. Nói một cách nhẹ nhàng, tôi trở nên khá kích động. Có rất nhiều cá nhân muốn hoàn thành việc thanh toán và tôi phải đợi một giờ để thanh toán khoản thanh toán của mình. Ai đó đã đỗ xe một cách nguy hiểm gần xe của tôi, và đó là điều cuối cùng tôi phải lo lắng khi định rời khỏi bãi đỗ xe.

Mặc dù tôi đã kết thúc với một số chủ đề đẹp với mức giảm giá, tôi đã dành toàn bộ thời gian trong cửa hàng để bốc khói. Trải nghiệm mua sắm của tôi thật khó chịu do thời gian tôi phải đợi trong thời gian dùng thử và bị tính phí. Tôi sẽ không bao giờ đến trung tâm mua sắm trong kỳ nghỉ lễ sau khi nhìn thấy nhà thương điên này.

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 05/11/2022

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. What is good customer service?

In my opinion, the key to providing outstanding customer service is always being upbeat and willing to lend a hand to customers who need it. It’s crucial because it can set one business apart from another of the same type, increase brand awareness, and endear the business to its target audience. As a corollary, front-line sales associates need strong problem-solving skills and the ability to keep customers happy at all times.

Dịch:

Theo tôi, chìa khóa để cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc là luôn lạc quan và sẵn sàng giúp đỡ những khách hàng có nhu cầu. Điều này rất quan trọng vì nó có thể làm cho một doanh nghiệp khác biệt với một doanh nghiệp khác cùng loại, nâng cao nhận thức về thương hiệu và quý mến doanh nghiệp đối với đối tượng mục tiêu của nó. Như một hệ quả tất yếu, các nhân viên bán hàng tuyến đầu cần có kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ và khả năng giữ cho khách hàng luôn hài lòng.

2.2. Why do some shops that sell cheaper goods also have competent customer support?

My experience has shown me that even stores with low prices on items still provide excellent customer service. You may, for instance, save money by investing in proactive customer service. This method proactively reaches out to consumers, instead than waiting for them to notice a problem and report it. Proactive customer service isn’t only about making consumers happy, but it does show them that you care about them and are actively striving to improve your product. In addition, it serves as a powerful promotional tool for launching and advertising brand-new offerings.

Dịch:

Kinh nghiệm của tôi đã cho tôi thấy rằng ngay cả những cửa hàng có giá mặt hàng thấp vẫn cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Ví dụ, bạn có thể tiết kiệm tiền bằng cách đầu tư vào dịch vụ khách hàng chủ động. Phương pháp này chủ động tiếp cận với người tiêu dùng, thay vì đợi họ nhận thấy vấn đề và báo cáo vấn đề đó. Dịch vụ khách hàng chủ động không chỉ là làm cho người tiêu dùng hài lòng mà còn cho họ thấy rằng bạn quan tâm đến họ và đang tích cực phấn đấu để cải thiện sản phẩm của mình. Ngoài ra, nó còn là một công cụ quảng cáo mạnh mẽ để tung ra và quảng cáo các sản phẩm hoàn toàn mới.

2.3. Do you believe in online product reviews?

That’s tricky because the obvious answer is “yes”, but the real issue is that online fraud and false representation have made it impossible to tell what’s true. In my opinion, most people give online reviews more weight than they would a simple advertisement because of the way they “appear.” The main problem is that in order to give an honest review, one must make a concerted effort to always appear impartial and forthright. In my opinion, reviews are no different than anything else. A reviewer’s credibility and status grow with their body of work. Gaining respect and credibility is a slow and steady process that requires consistent interaction. It most certainly does not happen instantly.

Dịch:

Điều đó thật khó vì câu trả lời rõ ràng là “có”, nhưng vấn đề thực sự là gian lận trực tuyến và đại diện sai đã khiến chúng ta không thể phân biệt đâu là sự thật. Theo ý kiến ​​của tôi, hầu hết mọi người cho các đánh giá trực tuyến có trọng lượng hơn so với một quảng cáo đơn giản vì cách chúng “xuất hiện.” Vấn đề chính là để đưa ra một đánh giá trung thực, người ta phải nỗ lực phối hợp để luôn tỏ ra vô tư và thẳng thắn. Theo tôi, đánh giá không khác hơn bất cứ điều gì khác. Uy tín và địa vị của người đánh giá tăng lên cùng với công việc của họ. Đạt được sự tôn trọng và tín nhiệm là một quá trình chậm và ổn định, đòi hỏi sự tương tác nhất quán. Nó chắc chắn không xảy ra ngay lập tức.

2.4. Are all companies ethical in doing business?

Companies with integrity would never knowingly conduct themselves unethically. There are certain firms that, no matter how hard they try, will never be able to create a corporate culture that completely supports ethical practices. Although they may have the best of intentions, even the most well-meaning organizations may be facing serious ethical challenges. Nearly every company will tell you that they are committed to doing the right thing for their employees and the community. It’s safe to assume that a large fraction of them are not acting. But you can’t create a reliable culture if you push employees to adhere to standards that don’t represent the company’s values.

Dịch:

Các công ty có tính chính trực sẽ không bao giờ cố ý hành xử trái đạo đức. Có những công ty nhất định, cho dù họ có cố gắng đến đâu, sẽ không bao giờ có thể tạo ra một văn hóa doanh nghiệp hoàn toàn ủng hộ các thực hành đạo đức. Mặc dù họ có thể có những ý định tốt nhất, ngay cả những tổ chức tốt nhất cũng có thể đang phải đối mặt với những thách thức đạo đức nghiêm trọng. Gần như mọi công ty sẽ nói với bạn rằng họ cam kết làm điều đúng đắn của nhân viên và cộng đồng. Thật an toàn khi cho rằng một phần lớn trong số chúng không hoạt động. Nhưng bạn không thể tạo ra một nền văn hóa đáng tin cậy nếu bạn thúc ép nhân viên tuân thủ các tiêu chuẩn không đại diện cho các giá trị của công ty.

Trên đây, IELTS CITY đã phân tích đề thi “Describe a problem you had while shopping online or in a store” – Đề thi IELTS Speaking 05.11.2022. Hy vọng với bài mẫu & từ vựng mà IELTS CITY đem lại sẽ giúp các bạn luyện thi tốt phần IELTS Speaking. Chúc bạn học tập thật tốt và đạt kết quả cao nhé!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!