IELTS CITY

Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers – Đề thi IELTS Speaking ngày 06.12.2022

Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers là đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 06/12/2022 trong topic Describe a place (mô tả nơi chốn). Đây là một trong những đề phổ biến hay xuất hiện trong kì thi IELTS Speaking dạo gần đây và cũng có trong bộ đề forecast quý 4 2022.

Có thể nói rằng đây là một chủ đề không quá khó khăn gì với các thí sinh, nhưng để có thể ghi điểm tối đa với giám khảo thì hãy tham khảo ngay đề mẫu cùng với các từ vựng nâng cao được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia học thuật hàng đầu tại IELTS CITY nhé!

Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers
Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 06/12/2022

Part 2: Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers.
You should say:
– What it is
– Where it is
– What people can do there
And explain why you would like to recommend it to visitors/travelers

Tham khảo bài mẫu liên quan:

Bài mẫu band 7.5:

I can confidently say that Vietnam has some of the world’s best tourist attractions as a “traveler” who has visited many regions. Many have yet to achieve global fame. The Ba Na Hills demonstrate this. The Ba Na Hills is 25 kilometers East of the rice field and 25 kilometers Southwest of Da Nang’s city center in the Truong Son mountain range in Hoa Vang. Forests protected the Ba Na Hills. Sun Group built Ba Na Hills in 2007 after Da Nang’s municipal committee awarded development rights.

Ba Na Hills serves visitors’ sightseeing, discovering Vietnam’s environment, and entertainment needs in a unique way among the four sides of green nature, full of wild green trees and contemporary, young, and dynamic colors of amusement parks, restaurants, and resorts. Ba Na Hill is unique in Vietnam and the world for these reasons. Ba Na Hills is unique and attracts visitors. The Ba Na Hills is called a ladder to the fairy scene because of their beautiful natural landscape, peace, and harmony, which coexist with a busy but healthy lifestyle. Ba Na Hills offers an impressive natural system, unexpected services, and a variety of landscapes that harmoniously blend spirituality, entertainment, and religious practice. 

The Golden Bridge on Ba Na Hill is another popular tourist attraction. One of Da Nang’s Sun World Ba Na Hills tourist complex’s unique works. The bridge has an impressive design, soft and curved like a golden silk strip in the middle of mountains and forests, cradled by two giant mossy hands as if Ba Na nature itself gave birth to it, and I am proud to inform you that in 2020, the World Travel Awards organization awarded Da Nang Golden Bridge the title of “World’s Leading Iconic Tourist Bridge 2020,” confirming the Golden Bridge’s uniqueness and tourism potential.

Ba Na Hill is one of my favorite Vietnam places since it offers unique experiences at affordable prices. I often mentioned Ba Na Hill when asked to “explain a wonderful spot you previously visited,” I think every foreign tourist should visit this fantastic place.

Từ vựng:

  • global fame: danh tiếng toàn cầu
  • municipal committee: ủy ban thành phố
  • contemporary [adj]: đương đại
  • amusements park: công viên giải trí
  • coexist: sống chung
  • harmoniously [adv]: hài hòa
  • blend [v]: hòa trộn

Bản dịch:

Tôi có thể tự tin nói rằng Việt Nam có một số điểm thu hút khách du lịch bậc nhất thế giới với tư cách là một “lữ khách” đã từng đặt chân đến nhiều vùng miền. Nhiều người vẫn chưa đạt được danh tiếng toàn cầu. Bà Nà Hills chứng minh điều này. Bà Nà Hills cách cánh đồng lúa 25 km về phía đông và cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 25 km về phía tây nam trong dãy Trường Sơn ở Hòa Vang. Rừng bảo vệ Bà Nà Hills. Sun Group xây dựng Bà Nà Hills vào năm 2007 sau khi ủy ban thành phố Đà Nẵng trao quyền phát triển.

Bà Nà Hills phục vụ du khách tham quan, khám phá môi trường Việt Nam và nhu cầu vui chơi giải trí một cách độc đáo giữa bốn bề là thiên nhiên xanh mướt, tràn ngập màu xanh của cây cối hoang dã và sắc màu đương đại, trẻ trung, năng động của các khu vui chơi, nhà hàng, resort. Bà Nà Hill có một không hai ở Việt Nam và thế giới vì những lý do này. Bà Nà Hills độc đáo và thu hút du khách. Bà Nà Hills được mệnh danh là nấc thang lên tiên cảnh bởi cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, yên bình và chan hòa cùng nhịp sống bận rộn nhưng lành mạnh. Bà Nà Hills mang đến một hệ thống thiên nhiên ấn tượng, những dịch vụ bất ngờ và nhiều cảnh quan đa dạng kết hợp hài hòa giữa tâm linh, giải trí và thực hành tôn giáo.

Cầu Vàng trên đồi Bà Nà là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng khác. Một trong những công trình độc đáo của quần thể du lịch Sun World Ba Na Hills Đà Nẵng. Cây cầu có thiết kế ấn tượng, uốn cong mềm mại như dải lụa vàng giữa núi rừng, được nâng niu bởi hai bàn tay rêu phong khổng lồ như thể chính thiên nhiên Bà Nà đã sinh ra nó, và tôi tự hào thông báo với các bạn rằng vào năm 2020 , tổ chức World Travel Awards đã trao tặng Cầu Vàng Đà Nẵng danh hiệu “Cây cầu mang tính biểu tượng du lịch hàng đầu thế giới 2020”, khẳng định sự độc đáo và tiềm năng du lịch của Cầu Vàng.

Bà Nà Hill là một trong những địa điểm yêu thích của tôi ở Việt Nam vì nó mang đến những trải nghiệm độc đáo với giá cả phải chăng. Tôi thường nhắc đến Bà Nà Hill khi được yêu cầu “thuyết minh về một địa điểm tuyệt vời mà bạn đã đến thăm trước đây,” tôi nghĩ mọi du khách nước ngoài đều nên đến thăm địa điểm tuyệt vời này.

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 06/12/2022

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. Do you often look for reviews before traveling? 

Absolutely, I always read reviews before traveling somewhere. In fact, I always check the reviews before making a reservation on either Booking.com, which I use for booking or Tripadvisor.com. I usually look for a location with a large number of reviews (I avoid places with a low number of reviews). I look at the reviews that are the absolute worst to see if there are any significant problems, and then I look at a few reviews that are positive as well. This seems to work well in my experience!

Dịch:

Tất nhiên, tôi luôn đọc các bài đánh giá  trước khi đi du lịch ở đâu đó. Trên thực tế, tôi luôn kiểm tra các đánh giá trước khi đặt phòng trên Booking.com mà tôi sử dụng để đặt phòng hoặc Tripadvisor.com. Tôi thường tìm địa điểm có nhiều đánh giá (tôi tránh những địa điểm có ít đánh giá). Tôi xem xét các bài đánh giá tệ nhất tuyệt đối để xem liệu có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào không, và sau đó tôi cũng xem xét một số bài đánh giá tích cực. Điều này dường như làm việc tốt trong kinh nghiệm của tôi!

2.2. Are those reviews trustworthy?

I have only read reviews before booking a hotel, but it would depend on where you looked and how genuine the comments were then you will decide to believe it or not. Five perfect 5-star evaluations for a hotel or restaurant would make me highly suspicious. And yet, what are the odds that more than a small fraction of the hundreds of reviews for a hotel are fraudulent? Also, when looking for a hotel, I like to find one with primarily positive reviews and then read the complaints about that hotel. Reviews will reveal any significant issues with a hotel, such as poor maintenance or an annoying location. If most of the complaints were about how unhelpful the staff was, I couldn’t care less.

Dịch:

Tôi chỉ đọc các bài đánh giá trước khi đặt phòng khách sạn, nhưng nó sẽ phụ thuộc vào nơi bạn xem và mức độ chân thực của các nhận xét mà bạn sẽ quyết định tin hay không. Năm đánh giá 5 sao hoàn hảo cho một khách sạn hoặc nhà hàng sẽ khiến tôi rất nghi ngờ. Chưa hết, khả năng có hơn một phần nhỏ trong số hàng trăm đánh giá về một khách sạn là lừa đảo là bao nhiêu? Ngoài ra, khi tìm kiếm một khách sạn, tôi muốn tìm một khách sạn có đánh giá chủ yếu là tích cực và sau đó đọc những lời phàn nàn về khách sạn đó. Đánh giá sẽ tiết lộ bất kỳ vấn đề quan trọng nào với một khách sạn, chẳng hạn như bảo trì kém hoặc vị trí khó chịu. Nếu hầu hết các lời phàn nàn là về việc nhân viên vô ích như thế nào, thì tôi không quan tâm.

2.3. Why do we need to develop tourism?

In my opinion, developing tourism in a country could have several beneficial effects. In particular, countries still developing their economies or those with economies that are just starting have many options available to them in the tourism industry. It has the potential to contribute to the alleviation of poverty, the preservation of cultural assets and traditions, the reduction of income and wealth disparities, and the preservation of the natural environment. In particular, this can be accomplished if the area’s residents can capitalize on the financial opportunities presented by the influx of tourists.

Dịch:

Theo tôi, phát triển du lịch ở một quốc gia có thể có một số tác động có lợi. Đặc biệt, các quốc gia vẫn đang phát triển nền kinh tế hoặc những quốc gia có nền kinh tế mới bắt đầu có nhiều lựa chọn dành cho họ trong ngành du lịch. Nó có khả năng góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo tồn các tài sản và truyền thống văn hóa, giảm chênh lệch thu nhập và giàu nghèo, và bảo tồn môi trường tự nhiên. Đặc biệt, điều này có thể đạt được nếu cư dân trong khu vực có thể tận dụng các cơ hội tài chính do dòng khách du lịch mang lại.

2.4. What can the government do to promote tourism?

I believe that creating optimal conditions for tourism promotion is one of the most effective ways for the government to promote tourism. If governments wish for tourism to flourish in their countries, they must establish optimal conditions. By doing so, they will enhance the economic growth of their nation. It is not a secret that tourism can stimulate economic growth, which is why governments have a vital role to play in making their country more appealing and hence more likely to attract visitors. It implies that there should be decent roads and infrastructure, teaching foreign languages in schools from a young age, and establishing political stability for locals and visitors. Promoting ecotourism is a fantastic concept, providing travelers with a unique experience and encouraging the recently visited nation.

Dịch:

Tôi tin rằng việc tạo điều kiện tối ưu cho xúc tiến du lịch là một trong những cách hiệu quả nhất để Chính phủ thúc đẩy du lịch. Nếu các Chính phủ muốn du lịch phát triển mạnh ở nước họ, họ phải thiết lập các điều kiện tối ưu. Bằng cách làm như vậy, họ sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia họ. Không có gì bí mật khi du lịch có thể kích thích tăng trưởng kinh tế, đó là lý do tại sao các chính phủ có vai trò quan trọng trong việc làm cho đất nước của họ trở nên hấp dẫn hơn và do đó có nhiều khả năng thu hút du khách hơn. Nó ngụ ý rằng cần có những con đường và cơ sở hạ tầng tốt, dạy ngoại ngữ trong trường học từ khi còn nhỏ và thiết lập sự ổn định chính trị cho người dân địa phương và du khách. Thúc đẩy du lịch sinh thái là một khái niệm tuyệt vời, cung cấp cho du khách trải nghiệm độc đáo và khuyến khích quốc gia được ghé thăm gần đây.

Hy vọng với bài mẫu về chủ đề Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers – đề thi IELTS Speaking ngày 06/12/2022 sẽ giúp các bạn có thêm cách trả lời câu hỏi ở dạng đề này và đạt được band điểm mình mong muốn. Chúc các bạn luyện thi Speaking thật tốt!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!