IELTS CITY

Describe a person you know who is from a different culture – Bài mẫu Speaking Part 2 & 3

Describe a person you know who is from a different culture là đề thuộc dạng Describe a person trong kỳ thi IELTS Speaking. Đây là chủ đề yêu cầu mô tả về một người đến từ nền văn hóa khác mà bạn biết. Hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu sau đây để nắm được cách triển khai câu trả lời ở chủ đề này một cách hoàn thiện nhất nhé!

Describe a person you know from a different culture
Bài mẫu Describe a person you know from a different culture – IELTS Speaking Part 2

1. Bài mẫu Describe a person you know who is from a different culture IELTS Speaking Part 2

Part 2: Describe a person you know who is from a different culture
You should say:
– Who he/she is?
– Where is he/she from?
– How did you know him/her?
– And explain how you feel about him/her.

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Bài mẫu band 7.5:

I am pleased to be a Vietnamese citizen since my country is home to individuals of all ethnicities and religions who coexist peacefully. I’m going to discuss one of my Facebook friends who is from the western region of Vietnam, despite the fact that I know individuals from a variety of cultures. In actuality, his name is Danh, and he is of Khmer ethnicity. Since we originally linked on Facebook around four years ago, we have become really close friends. We conversed often but had never met in person. I had the wonderful fortune to finally meet him in person around two months ago when he traveled to Saigon for a business meeting and stayed at my flat for seven consecutive days.

We enjoyed one another’s company and had lively chats about the cultures of our respective countries. It was a pleasant surprise to learn that West Vietnam has a diversified and tasty cuisine culture. For example, white or sticky rice comprises the majority of a traditional Khmer meal. I was absolutely unaware of it. In fish sauce, a popular condiment, the sourness of tamarind and the spiciness of pepper, garlic, lemongrass, chile, and curry are two of the most noticeable tastes. As a bonus, he told me that the dietary habits of southern India varied greatly from those of the rest of Vietnam.

I thought the importance of the festivals in the religious life of the Khmer people to be the most interesting. This is due to the fact that many people’s religious and cultural customs revolve on the celebrations. Each year, the Khmer people in the southwest celebrate around 15 separate festivals. Ten of these festivities are uniquely Buddhist and are held by monks on the temple grounds. Two sorts of festivities may be distinguished in Khmer culture: ethnic celebrations and religious celebrations. Although the origins of ethnic holidays lie in people’s daily lives and labors, religious elements have been more integrated into them through time.

The fact that he respects the rules and values of all faiths and cultures made me extremely pleased. Aside from this, he is a very plain and humble individual. He is not only intelligent and amusing but also has excellent manners. These are just a few of his many excellent features. He is the only person from a different culture with whom I have a close relationship. 

Từ vựng:

  • ethnicity [n]: sắc tộc
  • fortune [n]: sự may mắn
  • consecutive [adj]: liên tục, liên tiếp
  • condiment [n]: nước sốt gia vị
  • monks [n]: thầy tu
  • distinguished [adj]: khác biệt
  • integrated [adj]: hợp nhất, hợp thể

Bản dịch:

Tôi rất tự hạo vì mình là một công dân Việt Nam vì đất nước tôi là quê hương của những cá nhân thuộc mọi sắc tộc và tôn giáo cùng chung sống hòa bình. Tôi sẽ thảo luận về một trong những người bạn trên Facebook của tôi đến từ miền Tây Việt Nam, mặc dù thực tế là tôi biết các cá nhân đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Trên thực tế, anh ấy tên là Danh, và là người dân tộc Khmer. Kể từ khi chúng tôi liên kết ban đầu trên Facebook vào khoảng bốn năm trước, chúng tôi đã trở thành những người bạn thực sự thân thiết. Chúng tôi trò chuyện thường xuyên nhưng chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp. Tôi đã có một may mắn tuyệt vời để cuối cùng gặp anh ấy vào khoảng hai tháng trước khi anh ấy đến Sài Gòn cho một cuộc họp kinh doanh và ở lại căn hộ của tôi trong bảy ngày liên tiếp.

Chúng tôi rất thích công ty của nhau và có những cuộc trò chuyện sôi nổi về văn hóa của các quốc gia tương ứng. Thật là một bất ngờ thú vị khi biết rằng miền Tây Việt Nam có một nền văn hóa ẩm thực đa dạng và phong phú. Ví dụ, gạo trắng hoặc gạo nếp chiếm phần lớn trong bữa ăn truyền thống của người Khmer. Tôi hoàn toàn không biết về nó. Trong nước mắm, một loại gia vị phổ biến, vị chua của me và vị cay của tiêu, tỏi, sả, ớt, cà ri là hai vị được chú ý nhiều nhất. Như một phần thưởng, anh ấy nói với tôi rằng thói quen ăn uống của miền Tây Việt Nam rất khác biệt so với những phần còn lại của Việt Nam.

Tôi nghĩ tầm quan trọng của lễ hội trong đời sống tín ngưỡng của người Khmer là thú vị nhất. Điều này là do thực tế là nhiều phong tục tôn giáo và văn hóa của người dân xoay quanh các lễ kỷ niệm. Mỗi năm, người Khmer ở ​​Tây Nam bộ tổ chức khoảng 15 lễ hội riêng biệt. Mười trong số những lễ hội này là duy nhất của Phật giáo và được tổ chức bởi các nhà sư trong khuôn viên chùa. Hai loại lễ hội có thể được phân biệt trong văn hóa Khmer: lễ kỷ niệm dân tộc và lễ kỷ niệm tôn giáo. Mặc dù nguồn gốc của các ngày lễ dân tộc nằm trong cuộc sống hàng ngày và lao động của người dân, nhưng các yếu tố tôn giáo đã được hòa nhập vào chúng theo thời gian.

Việc anh ấy tôn trọng các quy tắc và giá trị của mọi tín ngưỡng và nền văn hóa khiến tôi vô cùng hài lòng. Ngoài ra, anh ấy là một người rất đơn giản và khiêm tốn. Anh ấy không chỉ thông minh, vui tính mà còn có cách cư xử tuyệt vời. Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều tính năng xuất sắc của anh ấy. Anh ấy là người duy nhất đến từ một nền văn hóa khác mà tôi rất là thân thiết.

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. What are the benefits of being different from culture?

Learning about one other’s cultures, customs, and communal challenges is facilitated by seeing the world through the eyes of individuals from different backgrounds. Furthermore, it compels us to examine and question the beliefs we have formed about the ways in which we live, which may lead to tremendous self-improvement. Perhaps you will have a deeper understanding of your own culture as a result. Experience what it’s like to be a member of a community other than your own by traveling to new places and learning about their cultures. It teaches you to appreciate and understand the values and traditions of individuals from diverse origins, which may facilitate more meaningful interactions with those from other cultures.

Dịch:

Tìm hiểu về văn hóa, phong tục và những thách thức chung của nhau được tạo điều kiện thuận lợi bằng cách nhìn thế giới qua con mắt của những cá nhân từ các hoàn cảnh khác nhau. Hơn nữa, nó buộc chúng ta phải kiểm tra và đặt câu hỏi về niềm tin mà chúng ta đã hình thành về cách chúng ta sống, điều này có thể dẫn đến sự hoàn thiện bản thân to lớn. Có lẽ bạn sẽ hiểu sâu hơn về văn hóa của chính mình. Trải nghiệm cảm giác trở thành thành viên của một cộng đồng khác với cộng đồng của bạn bằng cách đi du lịch đến những địa điểm mới và tìm hiểu về nền văn hóa của họ. Nó dạy bạn đánh giá cao và hiểu các giá trị và truyền thống của các cá nhân từ nhiều nguồn gốc khác nhau, điều này có thể tạo điều kiện cho các tương tác có ý nghĩa hơn với những người từ các nền văn hóa khác.

2.2. Do you usually meet foreigners in your country?

Absolutely yes. In recent years, I have had several interactions with people from other countries. If you reside in District 2, in particular, you will almost certainly run with foreigners whenever you are out and about, whether you are bringing your children to school or just sitting at a sidewalk café with your friends. I am also happy that Vietnam is familiar to many people from other countries and that they have traveled there.

Dịch:

Hoàn toàn có. Trong những năm gần đây, tôi đã có một số tương tác với những người từ các quốc gia khác. Đặc biệt, nếu bạn cư trú tại Quận 2, bạn gần như chắc chắn sẽ chạy cùng với người nước ngoài bất cứ khi nào bạn đi ra ngoài, cho dù bạn đang đưa con cái đến trường hay chỉ ngồi ở một quán cà phê vỉa hè với bạn bè của bạn. Tôi cũng rất vui vì Việt Nam đã quen thuộc với nhiều người từ các quốc gia khác và họ đã đến đó.

2.3. What are the distinctions between encountering foreigners now and then?

Significantly more interactions with people from other countries are taking place now than in the past. You may now meet people from other countries anywhere and at any time. One of the reasons for this is also because Vietnam is one of the nations in which it is worthwhile to live, work, and study. In addition, during the last few years, Vietnam has made significant strides toward developing its tourism industry, which has resulted in an increase in the number of tourists from other countries that visit the country.

Dịch:

Tương tác với những người từ các quốc gia khác đang diễn ra nhiều hơn đáng kể so với trước đây. Giờ đây, bạn có thể gặp gỡ những người từ các quốc gia khác ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Một trong những lý do của điều này cũng là vì Việt Nam là một trong những quốc gia đáng để sống, làm việc và học tập. Ngoài ra, trong vài năm gần đây, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển ngành du lịch, dẫn đến lượng khách du lịch từ các quốc gia khác đến thăm Việt Nam ngày càng tăng.

2.4. What are the benefits of cosmopolitanism?

The advantage of cosmopolitanism, in my opinion, is that it permits the development of a community of nations that recognizes the promotion and preservation of human rights globally as a shared and common duty. Such a community is founded on the belief that all humans are members of a community of destiny and share universal human values that transcend the boundaries of nation-states. These values are unrestrictable by any governmental authority. In this sense, a cosmopolitan human rights framework establishes norms and ideals that no state may willfully disregard.

Dịch:

Ưu điểm của chủ nghĩa vũ trụ, theo tôi, là nó cho phép sự phát triển của một cộng đồng các quốc gia công nhận việc thúc đẩy và bảo tồn nhân quyền trên toàn cầu như một nghĩa vụ chung và chung. Một cộng đồng như vậy được thành lập dựa trên niềm tin rằng tất cả con người đều là thành viên của một cộng đồng chung vận mệnh và chia sẻ những giá trị nhân văn phổ quát vượt qua ranh giới của các quốc gia-quốc gia. Các giá trị này không bị hạn chế bởi bất kỳ cơ quan chính phủ nào. Theo nghĩa này, khuôn khổ nhân quyền quốc tế thiết lập các chuẩn mực và lý tưởng mà không nhà nước nào có thể cố ý coi thường.

[HOT] Tham khảo thêm đề kèm bài mẫu khác tại bộ đề thi IELTS Speaking 2023 được IELTS CITY cập nhật mới nhất nhé!

Trên đây bài mẫu band 7.5 về Describe a person you know who is from a different culture. Hy vọng với bài mẫu và từ vựng liên quan trên sẽ giúp bạn ôn luyện thi thật tốt và đạt kết quả mong muốn trong kỳ thi Speaking sắp tới.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!