IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22.03.2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22.03.2023 là dạng đề Agree or Disagree về việc hình thức dạy học truyền thống sẽ không còn tồn tại nữa vào khoảng năm 2050. Để nắm cách triển khai ý trả lời, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo dàn ý, bài mẫu band 7.5+ và từ vựng liên quan phía sau nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22.03.2023 computer based
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22.03.2023 computer based

1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22.03.2023

Task 2: The typical teaching situation of a teacher and students in the class will not exist by the year 2050. To what extent do you agree or disagree?

2. Dàn bài

Introduction

 • paraphrase đề bài 
 • nêu ý kiến: . While I agree that the role of teachers and students in the classroom may change, I believe that the traditional teaching situation will still exist to some extent.

Body 1

 • Topic sentence: On the one hand, technology has already begun to revolutionize the way we learn.
 • Main idea 1: Online education, for example, has become increasingly popular and has allowed individuals to access educational resources from anywhere in the world.
 • Supporting idea 1: virtual classrooms and video conferencing have made it possible for students and teachers to connect and communicate without the need for a physical classroom
 • Main idea 2: the use of artificial intelligence and machine learning has also impacted the way we learn
 • Supporting idea 2: These technologies can personalize learning experiences for each individual, allowing students to work at their own pace and receive customized feedback

Body 2 

 • Topic sentence: the typical teaching situation will completely disappear
 • Main idea 1: While technology has its benefits, there are certain aspects of learning that require face-to-face interaction
 • Supporting idea 1: The physical presence of a teacher in the classroom can be invaluable, as it provides students with the opportunity to ask questions, receive immediate feedback, and engage in group discussions
 • Main idea 2: the traditional teaching situation provides a sense of structure and routine that can be beneficial for students
 • Supporting idea 2: The physical classroom creates a learning space where students can focus and eliminate distractions

Đọc thêm: Cách viết IELTS Writing task 2 đạt điểm tối đa cho từng dạng bài

3. Sample answer 7.5+

​​It is often said that technological advancements are rapidly changing the way we live, work, and learn. The traditional classroom setting of a teacher instructing a group of students may be considered outdated by the year 2050. While I agree that the role of teachers and students in the classroom may change, I believe that the traditional teaching situation will still exist to some extent.

On the one hand, technology has already begun to revolutionize the way we learn. Online education, for example, has become increasingly popular and has allowed individuals to access educational resources from anywhere in the world. In addition, virtual classrooms and video conferencing have made it possible for students and teachers to connect and communicate without the need for a physical classroom. Furthermore, the use of artificial intelligence and machine learning has also impacted the way we learn. These technologies can personalize learning experiences for each individual, allowing students to work at their own pace and receive customized feedback. This has the potential to transform traditional teaching methods and create a more individualized approach to education.

However, I do not believe that the typical teaching situation will completely disappear. While technology has its benefits, there are certain aspects of learning that require face-to-face interaction. The physical presence of a teacher in the classroom can be invaluable, as it provides students with the opportunity to ask questions, receive immediate feedback, and engage in group discussions. The classroom environment also promotes socialization and collaboration, which are essential skills for students to develop. Moreover, the traditional teaching situation provides a sense of structure and routine that can be beneficial for students. The physical classroom creates a learning space where students can focus and eliminate distractions. It also establishes a routine for students, which can help them develop good study habits and time management skills.

In conclusion, while the teaching situation in the year 2050 may be different from what we know today, I believe that the traditional classroom setting will still exist to some extent. While technology may transform the way we learn, the physical presence of a teacher and the classroom environment provide benefits that cannot be replaced by digital tools. Therefore, it is important to embrace technological advancements while also recognizing the value of traditional teaching methods.


380 words – Bands 7.5+ – Written by IELTS CITY

4. Từ vựng highlight

 • technological advancements: tiến bộ công nghệ
 • outdated (a): lỗi thời
 • revolutionize (v): cách mạng hoá
 • virtual classrooms: lớp học ảo
 • personalize (v): cá nhân hoá
 • customized (a): được điều chỉnh
 • individualized (a): mang tính cá nhân
 • invaluable (a): vô giá
 • socialization (n): việc giao tiếp xã hội
 • a sense of structure and routine: cảm giác về cấu trúc và thói quen
 • eliminate (v): loại bỏ
 • embrace (v): nắm lấy

Tham khảo từ vựng chủ đề liên quan:

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

5. Bài dịch:

Người ta thường nói rằng những tiến bộ công nghệ đang thay đổi nhanh chóng cách chúng ta sống, làm việc và học tập. Bối cảnh lớp học truyền thống của một giáo viên hướng dẫn một nhóm học sinh có thể bị coi là lỗi thời vào năm 2050. Mặc dù tôi đồng ý rằng vai trò của giáo viên và học sinh trong lớp học có thể thay đổi, nhưng tôi tin rằng tình hình giảng dạy truyền thống sẽ vẫn tồn tại ở một mức độ nào đó .

Một mặt, công nghệ đã bắt đầu cách mạng hóa cách chúng ta học. Ví dụ, giáo dục trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến và cho phép các cá nhân truy cập các tài nguyên giáo dục từ mọi nơi trên thế giới. Ngoài ra, lớp học ảo và hội nghị truyền hình đã giúp học sinh và giáo viên có thể kết nối và giao tiếp mà không cần đến lớp học thực. Hơn nữa, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và học máy cũng đã tác động đến cách chúng ta học. Những công nghệ này có thể cá nhân hóa trải nghiệm học tập cho từng cá nhân, cho phép sinh viên làm việc theo tốc độ của riêng họ và nhận phản hồi tùy chỉnh. Điều này có khả năng biến đổi các phương pháp giảng dạy truyền thống và tạo ra một cách tiếp cận giáo dục cá nhân hơn.

Tuy nhiên, tôi không tin rằng việc giảng dạy truyền thống sẽ hoàn toàn biến mất. Mặc dù công nghệ có những lợi ích của nó,  vẫn tồn tại một số khía cạnh của việc học đòi hỏi sự tương tác trực tiếp. Sự hiện diện trực tiếp của giáo viên trong lớp học có thể là vô giá vì nó mang lại cho học sinh cơ hội đặt câu hỏi, nhận phản hồi ngay lập tức và tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm. Môi trường lớp học cũng thúc đẩy việc giao tiếp xã hội và hợp tác, đó là những kỹ năng cần thiết để học sinh phát triển. Hơn nữa, tình huống giảng dạy truyền thống mang lại cảm giác về cấu trúc và thói quen có thể mang lại lợi ích cho học sinh. Lớp học vật lý tạo ra một không gian học tập nơi học sinh có thể tập trung và loại bỏ phiền nhiễu. Nó cũng thiết lập một thói quen cho sinh viên, có thể giúp họ phát triển thói quen học tập tốt và kỹ năng quản lý thời gian.

Tóm lại, trong khi tình hình giảng dạy vào năm 2050 có thể khác với những gì chúng ta biết ngày nay, tôi tin rằng môi trường lớp học truyền thống sẽ vẫn tồn tại ở một mức độ nào đó. Mặc dù công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta học, nhưng sự hiện diện trực tiếp của giáo viên và môi trường lớp học mang lại những lợi ích mà các công cụ kỹ thuật số không thể thay thế được. Do đó, điều quan trọng là phải nắm lấy những tiến bộ công nghệ đồng thời nhận ra giá trị của các phương pháp giảng dạy truyền thống.

Hy vọng rằng với bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22.03.2023 phía trên sẽ giúp các bạn nắm được cách triển khai ý và ghi điểm thật cao khi gặp dạng đề này. IELTS CITY chúc các bạn thành công!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!