IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 31.08.2023

Đề thi IELTS writing Task 1 ngày 31.08.2023 là dạng đề bar chart về sự hỗ trợ từ các đất nước phát triển đến các quốc gia đang phát triển. Đề có thể làm tốt đề bài này, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu band 7.5 phía sau nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 1 ngày 31.08.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 1 ngày 31.08.2023

1. Đề bài IELTS Writing Task 1 ngày 31.08.2023

The chart below shows the aid from six developed countries to developing countries from 2008 to 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

2. DÀN BÀI

 1. Introduction: Paraphrase đề bài.
  1. The chart below → the chart (bỏ “below”).
  2. Shows → enumerate.
  3. The aid from six developed countries to developing countries → six developed nations as well as their levels of financial aid provision to developing countries.
  4. From 2008 to 2010 → between 2008 and 2010.
 2. Overview: Trình bày những đặc điểm nổi bật (3 – 4 ý).
  1. Mỹ vẫn là nhà cung cấp viện trợ lớn nhất trong suốt thời kỳ này.
  2. Hà Lan và Thụy Điển cung cấp lượng viện trợ nhỏ nhất.
  3. Mỹ, Đức và Anh nhìn chung có xu hướng tăng.
  4. Nhật Bản, Hà Lan và Thụy Điển lại có xu hướng ngược lại.
 3. Details: Trình bày số liệu của từng quốc gia.
  1. Paragraph 1: Mỹ, Đức, Anh.
  2. Paragraph 2: Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Điển.

Trước khi xem bài mẫu, IELTS CITY khuyên bạn nên xem qua cách viết IELTS Writing Task 1 chi tiết từng dạng bài nhé!

3. Sample answer 7.5

The chart enumerates six developed nations as well as their levels of financial aid provision to developing countries between 2008 and 2010.

In general, the US remained the largest aid provider throughout the period, while the Netherlands and Sweden offered the smallest amounts. In addition, while the US, Germany, and the UK generally displayed upward trends, the reverse was true for Japan, the Netherlands, and Sweden.

Between 2008 and 2010, the US provided about 20 to 23 billion USD to developing countries, making it the leading supplier of financial support. The figures for Germany rose steadily from 10 to 15 billion USD, while those of the UK showed fluctuations around 10 billion USD, although in 2010, this nation offered approximately 1 billion USD more than it did two years before.

The levels of aid offered by Japan varied between 8 and 10 billion USD, but the final year recorded a decrease of around 1 billion USD compared to the initial. The figures as well as patterns for the Netherlands and Sweden were similar, with about 5 billion given as aid in 2008, rising slightly by 2 billion USD before sliding back to 5 or 6 billion USD.

197 words – Band 7+ – Written by IELTS CITY

4. TỪ VỰNG

 1. Enumerate something [v]: to name things on a list one by one (liệt kê). 
 2. Provision [n]: the act of supplying somebody with something that they need or want; something that is supplied (sự cung cấp).

Provider [n]

Provide something [v]

 1. The reverse [n, singular]: the opposite of what has just been mentioned (điều ngược lại).
 2. Supplier [n]: a person or organization that provides something needed such as a product or service (nhà cung cấp).
 3. Steadily [adv]: gradually and in an even and regular way (đều đặn).
 4. Fluctuation [n]: one of several changes in size, amount, quality, etc. that happen frequently, especially from one extreme to another; the act of changing frequently like this (sự dao động).
 5. Vary [v]: (of a group of similar things) to be different from each other in size, shape, etc. (thay đổi, khác biệt).
 6. Record something [v]: to show a particular measurement or amount (ghi nhận).
 7. Pattern [n]: the regular way in which something happens or is done (mô hình; kiểu mẫu).
 8. Slide [v]: to become gradually lower or of less value (giảm sút).

5. BẢN DỊCH

Biểu đồ liệt kê sáu quốc gia phát triển cũng như mức độ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển từ năm 2008 đến năm 2010.

Nhìn chung, Mỹ vẫn là nhà cung cấp viện trợ lớn nhất trong suốt thời kỳ này, trong khi Hà Lan và Thụy Điển cung cấp lượng viện trợ nhỏ nhất. Ngoài ra, trong khi Mỹ, Đức và Anh nhìn chung có xu hướng tăng thì Nhật Bản, Hà Lan và Thụy Điển lại có xu hướng ngược lại.

Từ năm 2008 đến 2010, Hoa Kỳ đã cung cấp khoảng 20 đến 23 tỷ USD cho các nước đang phát triển, trở thành nhà cung cấp hỗ trợ tài chính hàng đầu. Con số của Đức tăng đều đặn từ 10 lên 15 tỷ USD, trong khi của Anh dao động quanh mức 10 tỷ USD, mặc dù năm 2010, quốc gia này cung cấp nhiều hơn khoảng 1 tỷ USD so với hai năm trước đó.

Mức viện trợ mà Nhật Bản đưa ra dao động từ 8 đến 10 tỷ USD, nhưng năm cuối ghi nhận mức giảm khoảng 1 tỷ USD so với ban đầu. Các số liệu cũng như xu hướng của Hà Lan và Thụy Điển là tương tự nhau, với khoảng 5 tỷ USD được viện trợ trong năm 2008, tăng nhẹ 2 tỷ USD trước khi giảm xuống còn 5 hoặc 6 tỷ USD.

Tham khảo: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 mới nhất từ IDP và BC

Vậy là IELTS CITY đã chia sẻ đến các bạn bài mẫu 7.5 đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 31.08.2023 kèm theo nhiều từ vựng hay. IELTS CITY hy vọn bạn sẽ nắm được cách trả lời đề bài này và ghi điểm thật tốt trong lần thi IELTS Writing sắp tới của mình nhé. Chúc các bạn thành công!


Nếu bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS Writing chất lượng, bạn có thể tham khảo các khóa học luyện thi IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!