IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27.10.2022

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27.10.2022 dạng process thể hiện quy trình tạo ra nước uống bằng năng lượng mặt trời. Yêu cầu của đề viết báo cáo cho giảng viên đại học mô tả thông tin được đưa ra trong đề. Hãy cùng IELTS CITY tìm hiểu bài viết dưới đây để nắm được dàn ý và từ vựng ghi điểm ở dạng đề thi này nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing ngày 27/10/2022

1. Đề thi IELTS Writing Task 1

Đề bài: The process below shows how drinking water is made using solar power. Write a report for the university lecturer describing the information given below.

2. Dàn bài

Introduction: Paraphrase đề bài:

 • The process below = The process (bỏ “below”)
 • Shows = illustrates
 • How drinking water is made = how drinking water is produced
 • Using = with the use of 
 • Solar power = solar energy.

The process illustrates how drinking water is produced with the use of solar energy.

Lưu ý: Bạn có thể linh hoạt trong việc chọn cách thức paraphrase. Ở đây, bài viết paraphrase bằng phương pháp dùng từ đồng nghĩa. Bạn có thể paraphrase bằng cách thay đổi cấu trúc câu. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý vấn đề quản lý thời gian. Nếu bạn không paraphrase được TẤT CẢ từ ngữ của đề bài thì đừng lo lắng mà hãy chuyển sang những phần kế tiếp để tránh mất thời gian. Bạn có thể quay lại phần mở bài sau.

Một cách paraphrase khác: The diagram describes the production of drinking water, in which solar power is used.

Overview: Mô tả sơ đồ một cách tổng quát:

 • Với dạng bài Process, khi viết Overview trong IELTS Writing Task 1 người viết phải nêu được số lượng các bước hoặc giai đoạn trong quy trình, và nêu được bước/giai đoạn đầu và kết thúc. Mời bạn tham khảo bài viết này để biết cách viết các dạng bài IELTS Writing Task 1.
 • Quá trình này tạo ra nước uống gồm có 4 giai đoạn chính như được chỉ ra dưới đây.
 • Nó khởi đầu khi năng lượng từ ánh sáng mặt trời được thu thập;
 • và kết thúc với việc lấy nước đã được sản xuất để dùng.

Body: Mô tả cụ thể từng giai đoạn.

💡Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 chi tiết từng dạng bài

3. Sample Answer band 8.0+

The process illustrates how drinking water is produced with the use of solar energy.

It is clear that the process of making drinkable water involves 5 main stages as pointed out below. It begins when energy from sunlight is collected and ends with taking the water produced for use.

The first stage commences when solar energy is accumulated using a solar panel and then it is transformed into electricity. The conversion of light into electricity is known as the photovoltaic phenomenon. Next comes the second stage, in which a pump running on electricity is employed to force natural water up a pipe. This pipe connects the pump with a filter, whose function is to purify natural water, making it drinkable. After the purification stage is the storage stage, where decontaminated water is stored in a tank placed upon a wooden platform. Clean water can be drawn from this tank for different purposes like drinking or cooking, and this brings the process to an end.

164 words – Band 8.0+ – Written by IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

4. Các từ vựng cần highlight

 • Involve something [v]: bao gồm (lưu ý phát âm: /ɪnˈvɒlv/ BrE hoặc /ɪnˈvɑːlv/ AmE, không phải /ɪnˈvəʊlv/).
 • Commence [v] = begin [v] ➔ Commencement [n].
 • Accumulate [v]: tích lũy (phát âm: /əˈkjuːmjəleɪt/).
 • Use [v] vs. Use [n] vs. Usage [n]
  1. Use something [v]: sử dụng cái gì.
   • The process illustrates how solar energy is used in the production of drinking water.
  2. Use [n]: (1) việc sử dụng; (2) tác dụng; (3) quyền/cơ hội sử dụng; (4) khả năng sử dụng.
   • (1) The process illustrates how the use of solar energy is involved in the production of drinking water.
   • (2) The plant has various medical uses.
   • (3) Guests have free use of the hotel pool.
   • (4) The picture shows her incredible use of creativity.
  3. Usage [n]: (1) cách sử dụng (nói về ngôn ngữ/từ ngữ); (2) ý nghĩa (nói về từ ngữ); (3) cách sử dụng (của sự vật nói chung); (4) mức độ sử dụng (lưu ý phát âm /ˈjuːsɪdʒ/ hoặc /ˈjuːzɪdʒ/, không phải /ˈjuːseɪʒ/).
   • (1) The language is suitable for formal usage.
   • (2) Funnily, the word ‘usage’ has several different usages.
   • (3) With normal usage, the equipment should last at least five years.
   • (4) Car usage is predicted to increase.
 • Transform [v] = convert [v]: biến đổi.

➔ Energy transformation = energy conversion: sự biến đổi năng lượng.

 • Photovoltaic [adj]: thuộc về quang điện; có tính quang điện (phát âm /ˌfəʊtəʊˌvɒlˈteɪɪk/ BrE hoặc /ˌfəʊtəʊˌvɑːlˈteɪɪk/ AmE).
 • Phenomenon [n]: hiện tượng (phát âm /fəˈnɒmɪnən/ BrE hoặc /fəˈnɑːmɪnən/ AmE). ➔ Số nhiều: phenomena.
 • Run (on something) [v]: chạy (bằng năng lượng gì).
 • Employ something [v] = use something [v]: sử dụng cái gì.
 • Function [n]: chức năng.
 • Purify [v] = filter [v] = decontaminate [v]: thanh lọc.

➔ Purification [n] = filtration [n] = decontamination [n].

 • Store [v]: chứa; trữ.

➔ Store [n]: nguồn lưu trữ; nơi lưu trữ.

➔ Storage [n]: sự lưu trữ (lưu ý cách phát âm: /ˈstɔːrɪdʒ/, không phải /ˈstɔːreɪʒ/).

 • Draw something (from somewhere) [v]: lấy chất lỏng/rắn (từ nơi nào).
 • Bring something to an end [phrase]: kết thúc cái gì.

5. Phân tích ngữ pháp

The reduced form of relative clauses (rút gọn mệnh đề quan hệ)

 1. Mệnh đề quan hệ có dạng <relative pronoun> + <active verb>: khi rút gọn, bỏ relative pronoun, chuyển active verb (bất kể ở thì nào) sang dạng V-ing.

A pump that runs on electricity is employed to force natural water up a pipe.

A pump running on electricity is employed to force natural water up a pipe.

Extra example: Solar energy is accumulated using a solar panel. (Reduced from: Solar energy is accumulated, which uses a solar panel).

 1. Mệnh đề quan hệ có dạng <relative pronoun> + <passive verb>: khi rút gọn, bỏ relative pronoun, chuyển passive verb (bất kể ở thì nào) sang dạng Past Participle (V3/-ed).

The process ends with taking the water that has been produced for use.

➔ The process ends with taking the water produced for use.

Extra example: Water is stored in a tank placed upon a wooden platform. (Water is stored in a tank which is placed upon a wooden platform).

Tham khảo: Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22/10/2022

Trên đây IELTS CITY đã hướng dẫn các bạn cách triển khai bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27.10.2022 chi tiết. Hy vọng bài viết hữu ích với các bạn đang trong quá trình luyện thi IELTS Writing.

Chúc các bạn ôn tập tốt!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!