IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27.05.2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27.05.2023 là dạng đề Line Graph. Đây là dạng đề xuất hiện khá thường xuyên & phổ biến trong đề thi IELTS Writing Task 1 trong quý 2. Biểu đồ này cho ta thấy giá chuối (tính bằng USD) thay đổi như thế nào ở bốn quốc gia khác nhau từ năm 1994 đến năm 2004.

Để tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo dàn ý, bài mẫu và từ vựng hay tại bài viết này nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27.05.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27.05.2023

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27.05.2023

Task 1: The graph below gives information about the price of bananas in four countries between 1994 and 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (dạng Line graph)

Biểu đồ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27.05.2023 - VTED Khúc Thừa Dụ
Biểu đồ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27.05.2023 – VTED Khúc Thừa Dụ

2. Dàn bài

 1. Introduction: Paraphrase đề bài.
  1. The graph below → the graph (bỏ “below”).
  2. gives information about→ displays.
  3. the price of bananas → how banana prices (in USD) varied.
  4. in four countries → in four different countries.
  5. between 1994 and 2004. → from 1994 to 2004..

⇒ The graph displays how banana prices (in USD) varied in four different countries from 1994 to 2004.

 1. Overview: Nhận xét 3–4 đặc điểm nổi bật.
  1. Nhật Bản là quốc gia có giá chuối đắt nhất, tiếp theo là Pháp, Đức và cuối cùng là Hoa Kỳ. 
  2. Mỹ cung cấp chuối với giá ổn định hơn so với các nước còn lại.
 2. Details: Làm rõ những ý ở phần Overview và dẫn số liệu cụ thể.
  1. Paragraph 1: Nhật Bản & Hoa Kỳ.
  2. Paragraph 2: Đức & Pháp.

Xem ngay: Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 chi tiết từng dạng bài

3. Sample Answer 7.5

The graph displays how banana prices (in USD) varied in four different countries from 1994 to 2004.

In general, Japan was the country where bananas were most expensive, followed by France, Germany, and finally the USA. In addition, the USA provided bananas at stabler prices than the remainder.

As can be seen, bananas cost most in Japan, despite substantial fluctuations. For instance, 1995 recorded a peak of $2.80 per kilogram, while one kilogram of bananas was sold for only $1.90 in 1994 and $1.50 in 2001. In complete contrast was the USA, where bananas were constantly cheapest. After the only rise from about $0.80 to $1.20 per kilogram (1994–1995), figures tended to stabilize at around $1.10.

In terms of low costs, Germany came a close second after the USA, and despite a high frequency, fluctuations occurred to a relatively small degree (between $1.20 and $1.50 per kilogram). Finally, France provided bananas at a steady cost (around $1.70 per kilogram) over the first four years; however, from 1998 on, unit prices significantly fluctuated between $1.00 and $1.80.

187 words – Band 7.5 – Written by IELTS City

4. Từ vựng

 • Vary [v]: to change or be different according to the situation (thay đổi).
 • The remainder [n]: the people, things or time that remain (phần còn lại).
 • As can be seen [linking expression]: có thể thấy.
 • Fluctuation [n]: one of several changes in size, amount, quality, etc. that happen frequently, especially from one extreme to another (dao động).
 • Stabilize [v]: to become or to make something become steady and unlikely to change (ổn định).
 • In terms of something [linking expression]: used to show what aspect of a subject you are talking about or how you are thinking about it (xét về…)
 • Come a close second [v]: almost as successful as someone or something else (theo sát ở vị trí thứ hai).
 • Frequency [n]: the rate at which something happens or is repeated (tần suất).
 • Degree [n]: the amount or level of something.
 • Unit price [n]: the price of a single product or service, used for example when buying several things together to refer to the price of each one (đơn giá).

5. Bản dịch

Biểu đồ hiển thị giá chuối (tính bằng USD) thay đổi như thế nào ở bốn quốc gia khác nhau từ năm 1994 đến năm 2004.

Nhìn chung, Nhật Bản là quốc gia có giá chuối đắt nhất, tiếp theo là Pháp, Đức và cuối cùng là Hoa Kỳ. Ngoài ra, Hoa Kỳ cung cấp chuối với giá ổn định hơn so với các nước còn lại.

Có thể thấy, chuối có giá cao nhất ở Nhật Bản, mặc dù có sự dao động đáng kể. Ví dụ, năm 1995 ghi nhận mức cao nhất là $2.80 một kg, trong khi một kg chuối được bán với giá chỉ $1.90 vào năm 1994 và $1.50 vào năm 2001. Ngược lại hoàn toàn là Hoa Kỳ, nơi chuối liên tục rẻ nhất. Sau lần tăng duy nhất từ khoảng $0.80 lên $1.20 một kilôgam (1994–1995), các số liệu có xu hướng ổn định ở mức khoảng $1.10.

Xét về chi phí thấp, Đức đứng thứ hai sau Hoa Kỳ, và mặc dù tần suất cao, sự dao động xảy ra ở một mức độ tương đối nhỏ (từ $1.20 đến $1.50 một kilôgam). Cuối cùng, Pháp đã cung cấp chuối với chi phí cố định (khoảng $1.70/kg) trong 4 năm đầu tiên; tuy nhiên, từ năm 1998 trở đi, đơn giá dao động đáng kể trong khoảng từ $1.00 đến $1.80.

Vậy là IELTS CITY đã chia sẻ đầy đủ dàn ý, từ vựng và bài mẫu band 7.0+ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27.05.2023. Hy vọng rằng các bạn sẽ nắm được cách triển khai ý tốt để ghi điểm IELTS Writing thật cao khi gặp dạng đề này nhé!

Các bạn có thể tham khảo thêm đề thi IELTS Writing 2023 được cập nhật liên tục bởi IELTS CITY từ IDP & BC để có thể nắm được xu hướng ra đề thi IELTS Writing mới nhất và đầy đủ nhất trong năm 2023 này nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!