IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22.03.2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22.03.2023 là dạng đề Process. Trong đề này, các bạn sẽ viết về quy trình sản xuất trà đen. Để nắm được cách viết cho đề này, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo dàn ý, bài mẫu và từ vựng hay tại bài viết này nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22.03.2023 dạng process
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22.03.2023 dạng process

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22.03.2023

Task 1: The diagram below shows two different processes for manufacturing black tea. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

2. Dàn bài

Introduction: Paraphrase đề bài (giới thiệu nội dung hình)

Overview: Nêu những đặc điểm khái quát. Trong dạng bài này, người viết cần nêu ra những đặc điểm xu hướng tổng quan và những đối tượng nổi bật như:

 • quá trình tạo ra trà đen bao gồm năm bước, bắt đầu bằng việc thu hái lá trà và kết thúc bằng việc sấy khô lá trà đã qua chế biến

Body: Mô tả cụ thể và chi tiết. 

 • Body paragraph 1: miêu tả từ bước hái trà đến giới thiệu 2 kỹ thuật khác nhau
 • Body paragraph 2: miêu tả những bước còn lại 

Xem ngay: Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 chi tiết từng dạng bài

3. Sample Answer 7.5+

The diagram provided depicts two distinct techniques for producing black tea.

Overall, the process of creating black tea involves five steps, starting with the collection of tea leaves and culminating with the drying of processed tea leaves.

During the first step, only the buds and the top two leaves are collected in order to ensure the desired quality of tea. In the next stage, the leaves are placed on a rack to allow air to pass through and reduce their moisture content by 60%. Once the leaves have withered, they may be processed using either the traditional or modern method. The traditional method involves rolling and crushing the tea leaves to create loose tea, which releases enzymes from the leaves. Meanwhile, the modern method is employed to produce tea bags and involves cutting, tearing, and curling the leaves to produce smaller granules more quickly.

In the following step, the leaves undergo oxidation or fermentation. The rolled leaves are spread out on flat surfaces such as tiles or cement, allowing enzymes to react with air and changing the color of the leaves to copper. Finally, the leaves are dried in ovens or using hot air dryers, resulting in a significant loss of moisture (97%) and the release of flavor and aroma from the leaves.

213 words – Band 7.5+ – Written by IELTS CITY

4. Từ vựng Highlight

 • Depict (n): cho thấy
 • Distinct (a): khác biệt
 • Culminate (v): kết thúc
 • Desired (a): như mong muốn
 • Moisture content: độ ẩm
 • Employ (v): áp dụng
 • Curl (v): cuộn, uốn
 • Granule (n): hạt nhỏ
 • Undergo (v): trải qua
 • Oxidation (n): sự ô xi hoá
 • Fermentation (n): sự lên men
 • Result in (v): dẫn đến
 • Loss (n): sự mất đi

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí lên đến 50%

Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

Đăng ký liền tay
Nhận ngay ưu đãi

Ưu đãi học phí 50%
Khi đăng ký khóa học tại IELTS CITY

5. Bản dịch

Sơ đồ được cung cấp mô tả hai kỹ thuật riêng biệt để sản xuất chè đen.

Nhìn chung, quá trình tạo ra trà đen bao gồm năm bước, bắt đầu bằng việc thu hái lá trà và kết thúc bằng việc sấy khô lá trà đã qua chế biến.

Trong bước đầu tiên, chỉ búp và hai lá trên cùng được thu thập để đảm bảo chất lượng trà mong muốn. Ở giai đoạn tiếp theo, những chiếc lá được đặt trên giá để không khí đi qua và giảm 60% độ ẩm của chúng. Sau khi lá khô héo, chúng có thể được xử lý bằng phương pháp truyền thống hoặc hiện đại. Phương pháp truyền thống liên quan đến việc cuộn và nghiền lá trà để tạo ra trà lỏng, giải phóng các enzym từ lá. Trong khi đó, phương pháp hiện đại được sử dụng để sản xuất trà túi lọc và bao gồm việc cắt, xé và cuộn lá để tạo ra các hạt nhỏ hơn một cách nhanh chóng hơn.

Trong bước tiếp theo, lá trải qua quá trình oxy hóa hoặc lên men. Những chiếc lá cuộn lại được trải trên bề mặt phẳng như gạch hoặc xi măng, cho phép các enzym phản ứng với không khí và làm thay đổi màu sắc của lá thành màu đồng. Cuối cùng, lá được sấy khô trong lò hoặc sử dụng máy sấy không khí nóng, dẫn đến độ ẩm bị mất đáng kể (97%) và giải phóng hương vị và mùi thơm từ lá.

Vậy là IELTS CITY đã chia sẻ đầy đủ dàn ý, từ vựng và bài mẫu band 7.5+ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22.03.2023. Hy vọng rằng các bạn sẽ nắm được cách triển khai ý tốt để ghi điểm thật cao khi gặp dạng đề này nhé!

Các bạn có thể tham khảo thêm đề thi IELTS Writing 2023 được cập nhật liên tục bởi IELTS CITY từ IDP & BC để có thể nắm được xu hướng ra đề thi IELTS Writing mới nhất và đầy đủ nhất trong năm 2023 này nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!