IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14.09.2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14.09.2023 là đề dạng 4 Pie Chart về quy mô lớp học tại 4 bang ở Úc. Để thực hiện tốt đề này, các bạn hãy cùng IELTS CITY phân tích đề bài và tham khảo bài mẫu band 7.5 tại bài viết này nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14.09.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14.09.2023

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14.09.2023

The pie charts show the size of classes in primary schools in four states in Australia in 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The pie charts show the size of classes in primary schools in four states in Australia in 2010.
Biểu đồ đề thi IELTS Writing task 1 ngày 14.09.2023

2. DÀN BÀI

 1. Introduction: Paraphrase đề bài.
  1. The chart below → the chart (bỏ “below”).
  2. Show the class size of four states of Australia → categorize classes in four Australian states based on the number of students attending.
 2. Overview: Trình bày những đặc điểm nổi bật (3 – 4 ý).
  1. Các lớp học có trên 30 học sinh chiếm tỷ lệ nhỏ nhất.
  2. Sĩ số 21 đến 25 học sinh phổ biến hơn là các lớp học quy mô lớn hơn hoặc nhỏ hơn.
 3. Details: Trình bày số liệu của từng loại lớp học và từng bang.
  1. Paragraph 1: Australian Capital Territory và Western Australia → hai bang này có các số liệu tương tự nhau.
  2. Paragraph 2: New South Wales và South Australia → hai bang này có các số liệu khác nhau và khác các bang còn lại.
  3. Paragraph 3: Điểm chung của cả bốn bang: số lượng lớp có trên 30 học sinh rất thấp.

Xem lại: Cách viết IELTS Writing Task 1 Academic chi tiết từng dạng bài

3. BÀI VIẾT

The charts categorize classes in four Australian states based on the number of students attending.

Overall, classes consisting of over 30 students occupy the most modest proportions, while it is more common for classes in the mentioned states to have between 21 and 25 students than larger or smaller sizes.

The Australian Capital Territory is a representative of the two states with the most common class size (21–25 students), while the other is Western Australia, at figures of 51% and 43%, respectively. Classes with 20 students and below, as well as those with 26–30 students, display minor differences between these two states, at 20–25% for the former and 27–29% for the latter.

However, the majority of classes in New South Wales comprise fewer students, with up to 40% consisting of only 20 students and lower, although those with more students are not uncommon, at around 30% individually. Meanwhile, in South Australia, larger classes (26–30 students) account for up to 44%, compared to 23% of those with 21–25 students.

Finally, one salient feature that all four states share is that only a slight number of classes contain more than 30 students, at only 2–3%.

193 words – Band 7 – Written by IELTS CITY

4. TỪ VỰNG

 1. Categorize somebody/something [v]: to put people or things into groups according to what type they are (phân loại).
 2. Consist of somebody/something [v]: to be formed from the people or things mentioned (bao gồm).
 3. Modest [adj]: not very large, expensive, important, etc. (khiêm tốn, nhỏ, kém quan trọng, v.v.).
 4. Minor [adj]: not very large, important or serious (nhỏ, không đáng kể).
 5. Majority [n]: the largest part of a group of people or things (phần lớn).
 6. Comprise somebody/something [v] = consist of: to have somebody/something as parts or members (bao gồm).
 7. Individually [adv]: separately, rather than as a group (riêng lẻ).
 8. Salient [adj]: most important or easy to notice (nổi bật).

5. BẢN DỊCH

Biểu đồ phân loại các lớp học ở bốn bang của Úc dựa trên số lượng học sinh theo học.

Nhìn chung, các lớp học có trên 30 học sinh chiếm tỷ lệ khiêm tốn nhất, trong khi các lớp học ở các bang nêu trên thường có từ 21 đến 25 học sinh hơn là quy mô lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

Lãnh thổ Thủ đô Úc là đại diện của hai bang có quy mô lớp học phổ biến nhất (21–25 sinh viên), trong khi bang còn lại là Tây Úc, với con số lần lượt là 51% và 43%. Các lớp có 20 học sinh trở xuống, cũng như những lớp có 26–30 học sinh, thể hiện sự khác biệt không đáng kể giữa hai bang này, ở mức 20–25% đối với nhóm trước và 27–29% đối với nhóm sau.

Tuy nhiên, phần lớn các lớp học ở New South Wales có ít học sinh hơn, có tới 40% lớp học chỉ có 20 học sinh trở xuống, mặc dù những lớp có nhiều học sinh hơn không phải là hiếm, khoảng 30% cho mỗi loại. Trong khi đó, ở Nam Úc, các lớp có quy mô lớn hơn (26–30 học sinh) chiếm tới 44%, so với 23% của những lớp có 21–25 học sinh.

Cuối cùng, một đặc điểm nổi bật mà cả bốn bang đều chia sẻ là chỉ một số ít lớp học có trên 30 học sinh, chỉ chiếm 2–3%.

Vậy là IELTS CITY đã kết thúc bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14.09.2023 kèm theo phân tích đề bài chi tiết và từ vựng hay. Hy vọng rằng bạn có thể nắm được cách triển khai ý cho đề này và ghi điểm thật cao trong đợt thi IELTS Writing sắp tới nhé!

Xem ngay Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 mới nhất được cập nhật từ các thí sinh đi thi tại IDP và BC để nắm được xu hướng ra đề writing mới nhất!


Bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM? Các bạn hãy tham khảo các khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!