IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14.05.2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14.05.2023 là dạng bài Bar Chart về tỉ lệ phần trăm phụ nữ trẻ tham gia vào các hoạt động thể thao trong 1 tháng năm 2015. Để làm tốt đề này, các bạn hãy cùng IELTS CITY phân tích đề bài và tham khảo bài mẫu kèm theo từ vựng hay phía sau nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14.05.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14.05.2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14.05.2023

Task 1: The bar chart shows the percentage of males and females aged 18-20 in a city who participated in various activities in one month in 2015. Summarize the information by selecting and reporting the man features and make comparisons where relevant.
Biểu đồ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14.05.2023
Biểu đồ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14.05.2023

Phân tích đề:

Đề bài có một năm, do đó đây là dạng bài Comparative graphs. Đối với dạng bài này, chúng ta cần sử dụng các cấu trúc so sánh để làm rõ sự khác biệt giữa các đối tượng.

Dàn bài

 1. Introduction: câu mở bài chỉ cần ‘paraphrase’ đơn giản bằng cách thay đổi cấu trúc hoặc dùng từ đồng nghĩa

The bar chart shows the percentage of males and females aged 18-20 in a city who participated in various activities in one month in 2015.

The given bar chart gives information on the proportions of males and females between 18 and 20 taking part in 5 different sports in a month in 2015.

 1. Overview: phần tổng quan cần làm rõ đặc điểm nổi bật của biểu đồ, lưu ý không bao gồm số liệu trong phần Overview
 • So sánh giữa nam và nữ: nam thích chơi football, basketball và hockey nhiều hơn nữ, tuy nhiên các môn thể thao còn lại thì ngược lại.
 • So sánh các môn thể thao: football phổ biến nhất ở nam, nữ thích đạp xe nhất
 1. Body 1: nhóm các môn thể thao được yêu thích nhất giữa nam và nữ -> football, cycling, basketball. Lưu ý những cặp số chênh lệch như gấp đôi, gấp ba, làm rõ sự giống và khác nhau bằng các cấu trúc so sánh.
 1. Body 2: nhóm các môn thể thao còn lại

Xem ngay: Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 chi tiết từng dạng bài

Sample Answer 7.5

The given bar chart gives information on the proportions of males and females between 18 and 20 taking part in 5 different sports in a month in 2015.

Overall, it is clear that basketball, football, and hockey were more popular among men than women, while cycling and swimming went in the opposite direction. In addition, football was men’s most preferred sport, whereas women were most fascinated by cycling.

Looking at the first three categories, the figure for males playing football was nearly threefold that of females, at around 50% and 15%, respectively. Cycling was second on the list, with a slight difference of over one-third of males and two-fifths of females choosing this activity. However, a different pattern was recorded in basketball, with around a third of male participants playing basketball, three times higher than the figure for females, at just above one-tenth.

In terms of the other two leisure activities, the proportion of females going swimming nearly doubled that of males, at over a third and one-fifth in turn. Bottom of the list was hockey, which was also the least popular sport, with approximately 10% of men and an insignificant 5% of women engaging in this activity.

Từ vựng highlight

 • Overall, it is clear that: nhìn chung, rõ ràng thấy rằng…
 • went in the opposite direction (v): đi theo hướng ngược lại
 • threefold (adj): gấp ba lần
 • respectively/ in turn (adv): lần lượt
 • In terms of/ Regarding/ With regard to/ When it comes to: khi nhắc đến
 • sth was second on the list: đứng thứ 2 trong danh sách
 • doubled (v): gấp hai lần

Các cấu trúc so sánh dạng bài Comparative graphs

 • S was the highest + N
 • a was higher than b/ b was lower than a
 • a was twice/three times as + adj + as b

Bản dịch

Biểu đồ cột cung cấp thông tin về tỷ lệ nam và nữ trong độ tuổi từ 18 đến 20 tham gia 5 môn thể thao khác nhau trong một tháng vào năm 2015.

Nhìn chung, rõ ràng là bóng rổ, bóng đá và khúc côn cầu phổ biến ở nam giới hơn nữ giới, trong khi đi xe đạp và bơi lội thì ngược lại. Ngoài ra, bóng đá là môn thể thao ưa thích nhất của nam giới, trong khi phụ nữ lại thích đạp xe nhất.

Nhìn vào ba hạng mục đầu tiên, tỷ lệ nam chơi bóng đá gần gấp ba lần so với nữ, lần lượt là khoảng 50% và 15%. Đạp xe đứng thứ hai trong danh sách, với sự khác biệt nhỏ với hơn một phần ba nam giới và hai phần năm nữ giới lựa chọn hoạt động này. Tuy nhiên, một xu hướng khác đã được ghi nhận trong môn bóng rổ, với khoảng một phần ba nam giới tham gia chơi bóng rổ, cao gấp ba lần so với con số của nữ giới, chỉ trên 1/10.

Xét về hai hoạt động giải trí còn lại, tỷ lệ nữ đi bơi tăng gần gấp đôi so với nam, lần lượt là hơn một phần ba và một phần năm. Cuối danh sách là khúc côn cầu, cũng là môn thể thao ít phổ biến nhất, với khoảng 10% nam giới và 5% nữ giới tham gia hoạt động này.

Hi vọng với bài giải mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14.05.2023 trên sẽ giúp các bạn nắm được cách phân tích đề bài và triển khai ý thật tốt cho dạng đề này. Chúc các bạn luyện thi IELTS Writing thật tốt!

📝Cập nhật ngay: Bộ tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 mới nhất từ IDP và BC


💥 Nêu các bạn đang tìm một nơi luyện thi IELTS uy tín tại TP.HCM, các bạn có thể tham khảo các khóa học IELTS cam kết đầu ra với nhiều ưu đãi hấp dẫn tại IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!