IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.06.2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.06.2023 là dạng Process về quy trình sản xuất nước uống có ga. Để có thể nắm được cách viết dạng bài này, các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu band 7.5 và những từ vựng hay kèm theo tại bài viết này nhé!

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 02.06.2023
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 02.06.2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.06.2023

Task 1: The diagram gives information about the process of making carbonated drinks. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Dạng Process)

Biểu đồ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.06.2023
Biểu đồ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.06.2023

Dàn bài

 1. Introduction: Paraphrase đề bài.
  • The diagram → giữ nguyên.
  • gives information about → illustrates.
  • the process of making carbonated drinks → the process by which carbonated drinks are manufactured.

⇒ The diagram illustrates the process by which carbonated drinks are manufactured.

 1. Overview: Nêu 3–4 đặc điểm nổi bật, bao gồm nhận xét chung về quy trình này, số giai đoạn, điểm bắt đầu và điểm kết thúc của nó.
  • Đây là một quy trình tuyến tính, nhân tạo.
  • Nó bao gồm năm giai đoạn.
  • Nó bắt đầu bằng quá trình lọc nước và kết thúc bằng việc đóng gói và vận chuyển thành phẩm.
 2. Details: Mô tả cụ thể từng giai đoạn.
  • Paragraph 1: Giai đoạn 1 và 2.
  • Paragraph 2: Giai đoạn 3, 4 và 5.

Xem ngay: Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 chi tiết từng dạng bài

Sample Answer 7.5

The diagram illustrates the process by which carbonated drinks are manufactured.

Overall, this is a man-made, linear process that involves five stages, beginning with water purification and finishing with packaging and transporting the end products.

The first stage commences when raw water is drawn from a water supply, which is followed by filtration, softening, and decontamination using chemicals. From there, the purified water is pumped directly into an electric heating system and thus enters the second stage. After being heated, the water is led through a pipe that reduces its temperature and is then transitioned into a machine where it is carbonated.

In the third stage, the carbonated liquid enters a mixing tank, which performs various functions, including coloring, adding syrup, and flavoring, while constantly mixing the liquid. To ensure the carbonated water is drinkable, it is filtered once again in the fourth stage, and afterwards, it is poured into different bottles or cans and sealed. Eventually, the process terminates with the packaging and delivery of the final products to selling points such as supermarkets.

175 words – Band 7.5+ – Written by IELTS CITY

Từ vựng highlight

 1. Carbonated [adj] = fizzy [adj] = sparkling [adj]: (of a drink) containing small bubbles of carbon dioxide (có ga).
 2. Linear [adj]: going from one thing to another in a single series of stages (tuyến tính).
 3. Commence [v]: to begin to happen; to begin something (khởi đầu).
 4. Filtration [n]: the process of filtering a liquid or gas (quá trình lọc chất lỏng/khí).
 5. Decontamination [n]: ​the process of removing harmful substances from a place or thing (quá trình khử nhiễm).
 6. Transition [v]:  to change or to make something change from one state or condition to another (chuyển).
 7. Function [n]: a special activity or purpose of a person or thing (chức năng).
 8. Pour [v]: to make a liquid or other substance flow from a container in a continuous stream, especially by holding the container at an angle (rót).
 9. Seal [v, often passive]: to close a container tightly or fill a small opening, etc., especially so that air, liquid, etc. cannot get in or out (đóng kín).
 10. Terminate [v]: to end; to make something end (kết thúc).

Bản dịch

Sơ đồ minh họa quy trình sản xuất đồ uống có ga.

Nhìn chung, đây là một quy trình tuyến tính, nhân tạo bao gồm năm giai đoạn, bắt đầu bằng quá trình lọc nước và kết thúc bằng việc đóng gói và vận chuyển thành phẩm.

Giai đoạn đầu tiên bắt đầu khi nước thô được lấy từ nguồn cung cấp nước, được tiếp nối bởi quá trình lọc, làm mềm và khử nhiễm bằng hóa chất. Từ đó, nước tinh khiết được bơm trực tiếp vào hệ thống làm nóng bằng điện và bởi đó đi vào giai đoạn thứ hai. Sau khi được làm nóng, nước được dẫn qua một đường ống làm giảm nhiệt độ của nó và sau đó được chuyển vào một chiếc máy nơi nó được carbon hóa (tạo thành nước có ga).

Ở giai đoạn thứ ba, chất lỏng có ga đi vào thùng trộn, thùng này thực hiện nhiều chức năng khác nhau, bao gồm tạo màu, thêm siro và hương liệu, đồng thời trộn chất lỏng liên tục. Để đảm bảo nước có ga có thể uống được, nó được lọc một lần nữa ở giai đoạn thứ tư, sau đó, nó được rót vào các chai hoặc lon khác nhau và đậy kín. Cuối cùng, quy trình kết thúc với việc đóng gói và vận chuyển thành phẩm đến các điểm bán hàng như siêu thị.

Hy vọng với bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.06.2023 band 7.5 phía trên sẽ giúp các bạn nắm được cách viết cho dạng đề này và ghi điểm thật tốt cho lần thi IELTS Writing sắp tới của mình. Chúc các bạn luyện IELTS Writing thật tốt!

📒 Cập nhật ngay: Bộ tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 mới nhất từ IDP và BC


Nếu bạn đang tìm cho mình một nơi luyện thi IELTS uy tín tại TP.HCM, các bạn có thể tham khảo các khóa học IELTS cam kết đầu ra tại trung tâm IELTS CITY nhé!

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!