IELTS CITY

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.04.2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.04.2023 là dạng đề Line Graph. Biểu đồ này so sánh bốn loại phương tiện giao thông khác nhau ở Vương quốc Anh dựa trên lượng hàng hóa mà chúng vận chuyển từ năm 1974 đến năm 2002. Cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu Writing Task 1 dưới đây để nắm được cách triển khai bài một cách logic & mạch lạc nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 1 ngày 02.04.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 1 ngày 02.04.2023

1. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.04.2023

Task 1: The graph below shows the quantities of goods transported in the UK between 1974 and 2002 by four different modes of transport. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

2. Dàn bài

 1. Introduction: Paraphrase đề bài.
 • The graph below → The graph (bỏ ‘below’).
 • shows → compare.
 • (1) the quantities of goods transported (2) in the UK (3) between 1974 and 2002 (4) by four different modes of transport → (4’) four different types of transportation (2’) in the UK (1’) based on the amount of goods they transported (3’) from 1974 to 2002.

⇒ The graph compares four different types of transportation in the UK based on the amount of goods they transported from 1974 to 2002. (So sánh với câu gốc: The graph below shows the quantities of goods transported in the UK between 1974 and 2002 by four different modes of transport.)

 1. Overview: Nêu 3–4 đặc điểm nổi bật về các loại hình vận tải, bao gồm những xu hướng chung của sự thay đổi, sự khác biệtthứ hạng.
 • Số liệu của hầu hết các hình thức vận tải đều tăng.
 • Riêng đường sắt thì khá ổn định. 
 • Đường bộ luôn phổ biến nhất, trong khi đường ống là ít phổ biến nhất.
 1. Details: Mô tả sự thay đổi theo thời gian, kèm với số liệu cụ thể của từng loại hình vận tải. Đồng thời, so sánh số liệu một cách phù hợp.

Xem ngay: Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 chi tiết từng dạng bài

3. Sample Answer 7.5+

The graph compares four different types of transportation in the UK based on the amount of goods they transported from 1974 to 2002.

Overall, it is clear that the figures for most forms of transportation increased, except rail, which remained quite stable. Furthermore, roads were always the most popular, whereas pipelines were the least.

The data for roads increased quite steadily from 70 to around 100 million tonnes during the given period, except for a few occasional small decreases. Both water and rail started at 40 million tonnes in 1974. However, in 2002, the former grew by more than 20 million tonnes, while the latter remained at the same level, despite fluctuations between 1978 and 1994. Finally, like that of roads, the quantity of goods transported by pipelines also rose continuously from about 5 to over 20 million tonnes after 28 years. Thus, this mode of transportation saw an approximately fourfold increase. Despite being the fastest-growing, it was still the least popular of the four.

165 words – Band 7.5+ – Written by IELTS City

4. Từ vựng Highlight

 1. Stable [adj]: fixed or steady; not likely to move, change or fail (ổn định).
 2. Whereas [conj.]: used to compare or contrast two facts (trong khi).
 3. Steadily [adv]: gradually and in an even and regular way (một cách đều đặn).
 4. Occasional [adj]: happening or done sometimes but not often (thỉnh thoảng, không thường xuyên).
 5. The former [n]: the first of two things or people mentioned (cái thứ nhất, cái được nhắc đến trước trong hai cái, trong trường hợp này là water).
 6. The latter [n]: the second of two things or people mentioned (cái thứ hai, cái được nhắc đến sau trong hai cái, trong trường hợp này là rail).
 7. Fluctuation [n]: one of several changes in size, amount, quality, etc. that happen frequently, especially from one extreme to another; the act of changing frequently like this (sự dao động).
 8. That of somebody/something [pron.]: used for referring to somebody/something that has already been mentioned, or is already known about (cái gì đó của ai/cái gì).

→ Cách sử dụng: Finally, like that of roads, the quantity of goods transported by pipelines also rose continuously. Trong ví dụ này, that of thay cho the quantity of goods transported

Nói cách khác, câu này có thể viết là: Finally, like the quantity of goods transported by roads, the quantity of goods transported by pipelines also rose continuously. Tuy nhiên, cách viết như vậy vừa dài dòng vừa mắc lỗi lặp từ. Do đó, ta có thể thay một trong hai cụm the quantity of goods transported thành that of. Điều này sẽ làm tăng điểm ở tiêu chí Coherence and cohesion.

 1. Thus [conj.]: as a result of something just mentioned (do đó).
 2. -fold [suffix]: (in adjectives and adverbs) multiplied by; having the number of parts mentioned (gấp mấy lần, gồm mấy phần). → Fourfold [adj]: gấp bốn lần. Ngoài ra còn có twofold, threefold, tenfold, v.v. 

5. Bài dịch

Biểu đồ so sánh bốn loại phương tiện giao thông khác nhau ở Vương quốc Anh dựa trên lượng hàng hóa mà chúng vận chuyển từ năm 1974 đến năm 2002.

Nhìn chung, rõ ràng là số liệu của hầu hết các hình thức vận tải đều tăng, ngoại trừ đường sắt, vẫn khá ổn định. Hơn nữa, đường bộ luôn phổ biến nhất, trong khi đường ống là ít phổ biến nhất.

Dữ liệu về đường bộ tăng khá đều đặn từ 70 lên khoảng 100 triệu tấn trong khoảng thời gian kể trên, ngoại trừ một vài sự sụt giảm nhỏ không thường xuyên. Cả đường thủy và đường sắt đều bắt đầu ở mức 40 triệu tấn vào năm 1974. Tuy nhiên, vào năm 2002, số liệu của đường thủy đã tăng hơn 20 triệu tấn, trong khi đường sắt vẫn ở mức cũ, bất chấp những biến động giữa năm 1978 và 1994. Cuối cùng, giống như đường bộ, lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường ống cũng liên tục tăng từ khoảng 5 đến hơn 20 triệu tấn sau 28 năm. Do đó, phương thức vận chuyển này đã tăng khoảng bốn lần. Mặc dù phát triển nhanh nhất, nhưng nó vẫn ít phổ biến nhất trong bốn loại hình vận tải.

Hy vọng rằng với bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02.04.2023 phía trên sẽ giúp các bạn nắm được cách triển khai ý và ghi điểm thật cao khi gặp dạng đề này. IELTS CITY chúc bạn đạt được điểm IELTS thật cao nhé!

Các bạn có thể tham khảo thêm đề thi IELTS Writing 2023 được cập nhật liên tục bởi IELTS CITY từ IDP & BC để có thể nắm được xu hướng ra đề thi IELTS Writing mới nhất và đầy đủ nhất trong năm 2023 này nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS
CHUẨN BC & IDP MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!