IELTS CITY

Describe an invention that you think is useful to people – Đề thi IELTS Speaking ngày 02/10/2022

Describe an invention that you think is useful to people” là chủ đề thi IELTS Speaking ngày 02/10/2022. Yêu cầu của đề này là bạn phải mô tả một phát minh mà bạn nghĩ nó hữu dụng đối với nhân loại. Hãy cùng IELTS CITY phân tích chủ đề này qua bài mẫu band 7.5 và từ vựng liên quan ở bài viết dưới đây nhé!

Describe an invention that you think is useful to people

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 02/10/2022

Part 2: Describe an invention that you think is useful to people.
You should say:
– What the invention is
– Who invented it and when
– How it is useful to people

Trước khi xem bài mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 2 nhé!

Bài mẫu band 7.5:

I guess home appliances haven’t been immune to technological revolution over the last several years. Here I will discuss the refrigerator, the piece of home appliance that has proven to be the most helpful to my family.

My mother has always been a terrific chef and she enjoys it. She is the one who usually does the bulk of the grocery shopping and prepares the most delicious dinners for us. When it comes to keeping food fresh and safe, our refrigerator is an absolute need. It’s compact enough to fit in the corner of our kitchen, yet spacious enough to hold enough groceries for our large family. Vegetables and certain fruits are stored at the bottom, while leftovers are stored higher above. In addition, in the center, several of my mom’s cakes are always kept cool.

Fresh meat and fish are vital for my family’s dinners. Specifically, I can’t go more than 24 hours without eating some kind of pork or beef. The refrigerator has consistently done an excellent job of maintaining the food’s freshness, so that my mom can cook some kind of meat for me every day. My father purchases ice cream every two to three weeks, and we keep it in the same freezer.

I have to say that the refrigerator is a fantastic example of advanced technology. It’s the kind of thing that every home just can’t do without. Vegetables and meat can’t stay fresh for even a few days under normal conditions because of my country’s tropical climate and, in particular, the high outdoor temperature these days. In the future, if I were to live on my own, I foresee the refrigerator being at the top of my list of must-have things.

Từ vựng:

  • Immune (adj): miễn nhiễm
  • Technological revolution: Cách mạng công nghiệp
  • Leftovers (n): đồ ăn thừa
  • Groceries (n): hàng tạp hóa, thực phẩm
  • Bulk (adj): phần lớn

Bản dịch:

Tôi đoán rằng các thiết bị gia dụng đã không tránh khỏi cuộc cách mạng công nghệ trong vài năm qua. Ở đây tôi sẽ thảo luận về tủ lạnh, thiết bị gia dụng được cho là hữu ích nhất đối với gia đình tôi.

Mẹ tôi luôn là một đầu bếp xuất sắc và bà rất thích điều đó. Cô ấy là người thường đi chợ và chuẩn bị những bữa tối ngon lành nhất cho chúng tôi. Khi nói đến việc giữ cho thực phẩm tươi ngon và an toàn, tủ lạnh của chúng ta là một đồ vật tối quan trọng. Nó đủ nhỏ gọn để đặt vừa trong góc bếp của chúng tôi, nhưng cũng đủ rộng rãi để chứa đủ hàng tạp hóa cho gia đình lớn của chúng tôi. Rau và một số loại trái cây được lưu trữ ở dưới cùng, trong khi thức ăn thừa được lưu trữ ở trên cao hơn. Ngoài ra, ở giữa tủ lạnh, một số loại bánh của mẹ tôi luôn được giữ mát.

Thịt và cá tươi sống rất cần thiết cho bữa tối của gia đình tôi. Cụ thể, tôi không thể đi quá 24 giờ mà không ăn thịt lợn hoặc thịt bò. Chiếc tủ lạnh đã hoàn thành xuất sắc công việc duy trì độ tươi của thực phẩm, để mẹ tôi có thể nấu thịt cho tôi ăn mỗi ngày. Cha tôi mua kem hai đến ba tuần một lần, và chúng tôi giữ nó trong cùng một ngăn đá.

Tôi phải nnói rằng tủ lạnh là một ví dụ tuyệt vời của công nghệ tiên tiến. Đó là điều mà mọi nhà không thể thiếu. Rau và thịt khó có thể tươi ngon trong vài ngày vì khí hậu nhiệt đới của đất nước và đặc biệt là nhiệt độ ngoài trời cao trong những ngày này. Trong tương lai, nếu tôi chuyển ra sống một mình, tôi thấy tủ lạnh sẽ đứng đầu danh sách những thứ cần phải có của tôi.

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 02/10/2022

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. Do you think the use of equipment for household chores is beneficial?

Absolutely, Yes. Modern people rely heavily on his assortment of handy home equipment. A lot of the time-consuming tasks around the house, including cooking and cleaning, may be accomplished with the aid of home appliances. Many modern home appliances, such as those used in the kitchen and bathroom, are equipped with smart technologies that may help us save time and effort in our daily routines. To provide just one example, a robot vacuum allows us to kick back, relax, and let the machine do the dirty work. Robotic vacuum cleaners are convenient since they are portable, simple to use, and able to map our floors and navigate around obstructions without our intervention.

Dịch:

Chắc chắn là có rồi. Con người hiện đại chủ yếu dựa vào các loại thiết bị gia đình tiện dụng. Rất nhiều công việc tốn nhiều thời gian trong nhà, bao gồm nấu ăn và dọn dẹp, có thể được hoàn thành với sự hỗ trợ của các thiết bị gia dụng. Nhiều thiết bị gia dụng hiện đại, chẳng hạn như thiết bị được sử dụng trong nhà bếp và phòng tắm, được trang bị công nghệ thông minh có thể giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và công sức trong công việc hàng ngày. Để cung cấp một ví dụ duy nhất, robot hút bụi cho phép chúng ta khởi động lại, thư giãn và để máy móc làm công việc bẩn thỉu. Máy hút bụi robot rất tiện lợi vì chúng có thể di động, sử dụng đơn giản và có thể lập bản đồ các tầng của chúng tôi và điều hướng xung quanh các vật cản mà không cần sự can thiệp của chúng tôi.

2.2. Do you think all new homes will be equipped with household machines in the future? Why?

In light of the many future conveniences that connected home appliances will provide, I think they will be. The widespread use of smart home technology and associated “smart home equipment” promise a future in which each of us has remote control over almost every aspect of our dwellings, from lighting to security to entertainment, all from the convenience of our smartphones. On a day when the temperature outside is too high, for instance, we may schedule the house to be cooled down before we return home from work. Or, we can start preheating the oven if we need to get supper going quickly but are caught in traffic. We can see whether the lights are on, who is at the door, and whether or not the pets will be fed while we’re gone.

Dịch:

Tôi nghĩ chúng sẽ mang lại nhiều tiện ích trong tương lai mà các thiết bị gia dụng được kết nối sẽ mang lại. Việc sử dụng rộng rãi công nghệ nhà thông minh và “thiết bị nhà thông minh” có liên quan hứa hẹn một tương lai trong đó mỗi chúng ta có thể điều khiển từ xa đối với hầu hết mọi khía cạnh trong ngôi nhà của mình, từ ánh sáng đến an ninh đến giải trí, tất cả đều từ sự tiện lợi của điện thoại thông minh. Ví dụ, vào một ngày nhiệt độ bên ngoài quá cao, chúng ta có thể lên lịch làm mát ngôi nhà trước khi đi làm về. Hoặc, chúng ta có thể bắt đầu làm nóng lò trước nếu chúng ta cần dọn bữa tối đi nhanh chóng nhưng bị tắc đường. Chúng tôi có thể biết liệu đèn có bật không, ai đang ở cửa và liệu vật nuôi có được cho ăn khi chúng tôi đi vắng hay không.

Hy vọng bài mẫu đề thi IELTS Speaking ngày 02/10/2022 với chủ đề “Describe an invention that you think is useful to people” vùng với những từ vựng liên quan trên sẽ giúp bạn nắm được cách trả lời câu hỏi dạng đề này một cách xuất sắc nhất nhé. Chúc bạn thi tốt!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!