IELTS CITY

Describe an important thing you learned (not at school or college) – IELTS Speaking Part 2,3

Describe an important thing you learned (not at school or college) là đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 28.12.2022. Đề yêu cầu bạn nói về một điều quan trọng bạn đã học ở ngoài trường lớp. Đề nắm cách trả lời tốt cho đề này các bạn hãy cùng IELTS CITY tham khảo bài mẫu band 7.5 và từ vựng hay phía sau nhé!

Describe an important thing you learned (not at school or college) – Đề thi IELTS Speaking ngày 28.12.2022

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 28.12.2022

Part 2: Describe an important thing you learned (not at school or college)
You should say:
– When did you learn it?
– How did you learn it?
– Why did you think it was important to learn it?
And explain how did you feel when you learnt it?

Dàn ý:

I. Introduction

 • Importance of abilities developed in school for personal development

II. Lockdown and Personal Development

 • Impact of lockdown in 2022 due to the coronavirus
 • Decision to learn cooking during the lockdown

III. Learning Cooking Online

 • Inability to attend school or study facilities
 • Utilizing YouTube for studying cooking

IV. Culinary Skills and Assisting in the Kitchen

 • Gained knowledge about food, spices, and ingredients
 • Developed culinary skills in a short period
 • Assisted mother in the kitchen during the COVID pandemic

V. Benefits of Cooking Knowledge

 • Improved time management skills
 • Enjoying favorite meals anytime and anywhere
 • Pleasure of preparing delicious treats for loved ones

VI. Future Relevance of Cooking Knowledge

 • Assisting in caring for family members during COVID outbreak
 • Preparation for studying in Canada

VII. Conclusion

 • Reflection on the incredible sensation of acquiring cooking knowledge
 • Confidence in applying newfound skills in the future.

Bài mẫu band 7.5:

Nhấn “►” để nghe Podcast bài mẫu:

There’s no ignoring that many of the abilities we develop in school pave the way for rapid personal development.

Despite my many academic accomplishments, there is one ability that I picked up without ever leaving the safety and security of my own house. Lockdown was implemented bythe powers that be in 2022 due to the coronavirus. For something to do when I was home alone, I chose to educate myself in the art of cooking.

My first problem is that I have to look up course phrases on the internet since I cannot go to school or any other study facility due to the current pandemic. But after doing some math, I determined that the cost of online classes would be too high for my budget, so I opted instead to study using the YouTube platform. Friends, celebrities, and food-focused video providers on YouTube were my teachers in the kitchen. And I think I’ve learned a lot about food, spices, and ingredients and honed a few more culinary skills in only a few weeks. Furthermore, I assisted my mother in the kitchen in several ways at the peak of the COVID pandemic.

This knowledge was crucial because, first and foremost, it allowed me to better manage my time. And secondly, I want to pursue graduate studies in a foreign country. This information will allow me to enjoy my favorite meals whenever and wherever I choose.The sensation was incredible. After acquiring this knowledge, everything became less complicated. I may immediately start preparing mouthwatering treats for my loved ones.

As a result of my newfound knowledge, I was able to assist my mother in caring for the family’s other members during the COVID outbreak, and I anticipate that this knowledge will be helpful in the future as I prepare to study in Canada.

Tham khảo bài mẫu: Talk about your school

Từ vựng:

 • pave [v]: mở đường
 • the art of doing something: nghệ thuật của việc làm gì đó
 • pandemic [n]: đại dịch
 • food-focused: tập trung vào đồ ăn
 • culinary abilities: kỹ năng nấu nướng
 • sensation [n]: cảm giác
 • mouth watering [adj]: cực kì ngon miệng, hấp dẫn
 • newfound [adj]: mới khai phá, học được

Dịch:

Không thể phủ nhận rằng nhiều khả năng chúng ta phát triển ở trường sẽ mở đường cho sự phát triển cá nhân nhanh chóng.

Mặc dù có nhiều thành tích học tập, nhưng có một khả năng mà tôi có được mà không bao giờ rời khỏi sự an toàn và an ninh trong chính ngôi nhà của mình. Lockdown đã được các cường quốc thực hiện vào năm 2022 do coronavirus. Để có việc gì đó làm khi ở nhà một mình, tôi đã chọn tự học nghệ thuật nấu nướng.

Vấn đề đầu tiên của tôi là tôi phải tra cứu các cụm từ khóa học trên internet vì tôi không thể đến trường hoặc bất kỳ cơ sở học tập nào khác do đại dịch hiện nay. Nhưng sau khi tính toán, tôi nhận thấy rằng chi phí cho các lớp học trực tuyến quá cao so với ngân sách của mình, vì vậy tôi đã chọn học bằng nền tảng YouTube. Bạn bè, người nổi tiếng và nhà cung cấp video tập trung vào thực phẩm trên YouTube là những người thầy của tôi trong bếp. Và tôi nghĩ rằng tôi đã học được rất nhiều về thực phẩm, gia vị và nguyên liệu cũng như mài giũa thêm một số khả năng nấu nướng chỉ trong vài tuần. Hơn nữa, tôi đã giúp mẹ vào bếp bằng nhiều cách vào thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID.

Kiến thức này rất quan trọng bởi vì, trước hết, nó cho phép tôi quản lý thời gian của mình tốt hơn. Và thứ hai, tôi muốn học cao học ở nước ngoài. Thông tin này sẽ cho phép tôi thưởng thức những bữa ăn yêu thích của mình bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào tôi chọn. Cảm giác thật tuyệt vời. Sau khi có được kiến ​​​​thức này, mọi thứ trở nên ít phức tạp hơn. Tôi có thể ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị món ăn ngon miệng cho những người thân yêu của mình.

Nhờ kiến ​​thức mới học được, tôi đã có thể hỗ trợ mẹ chăm sóc các thành viên khác trong gia đình trong thời gian bùng phát dịch COVID và tôi mong rằng kiến ​​thức này sẽ hữu ích trong tương lai khi tôi chuẩn bị du học tại Canada.

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

Đăng ký học thử
2 tuần miễn phí

Ưu đãi học phí lên đến 50%

& Tặng 100% lệ phí thi IELTS

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 28.12.2022

Trước khi xem câu trả lời mẫu bạn nên xem trước cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhé!

2.1. What can children learn from their parents?

It is common knowledge that children are tiny replicas of their parents; hence, children continuously learn from and model their parents’ behaviors. They may learn how to behave, talk, live, and even eat from their parents, and as a consequence, they will create their own unique identities. In addition, children mature and advance as a direct result of the instruction they receive from their parents. As a result, whether children grow up to be good or bad is mainly contingent on how their parents instruct them and serve as a positive or negative role model for them.

Dịch:

Mọi người đều biết rằng trẻ em là bản sao nhỏ bé của cha mẹ chúng; do đó, trẻ em liên tục học hỏi và mô hình hóa các hành vi của cha mẹ chúng. Chúng có thể học cách cư xử, nói năng, sinh hoạt và thậm chí là ăn uống từ cha mẹ mình, và kết quả là chúng sẽ tạo ra những bản sắc độc đáo của riêng mình. Ngoài ra, con cái trưởng thành và tiến bộ là kết quả trực tiếp của sự dạy dỗ mà chúng nhận được từ cha mẹ. Kết quả là, việc trẻ em lớn lên tốt hay xấu chủ yếu phụ thuộc vào cách cha mẹ hướng dẫn chúng và là tấm gương tích cực hay tiêu cực cho chúng.

2.2. Is it necessary for adults to learn new things?

Yes, without a doubt. The pursuit of knowledge is something that should never end, in my view. Investing in one’s intellectual growth is, in my experience, equivalent to investing in one’s physical and mental health. As a result, we have a clearer sense of who we are and what we stand for. It raises our spirits and makes us feel successful. Job and life ups and downs are frequent. Investing in our education is one way we can assist ourselves so that we are ready to face life’s difficulties.

Dịch:

Vâng, không còn nghi ngờ gì nữa. Theo quan điểm của tôi, việc theo đuổi tri thức là điều không bao giờ kết thúc. Theo kinh nghiệm của tôi, đầu tư vào sự phát triển trí tuệ của một người tương đương với việc đầu tư vào sức khỏe thể chất và tinh thần của một người. Kết quả là, chúng ta có ý thức rõ ràng hơn về việc chúng ta là ai và chúng ta đại diện cho điều gì. Nó nâng cao tinh thần của chúng tôi và làm cho chúng tôi cảm thấy thành công. Công việc và cuộc sống thăng trầm là thường xuyên. Đầu tư vào giáo dục là một cách chúng ta có thể hỗ trợ bản thân để chúng ta sẵn sàng đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.

2.3. Do you think young people can learn new things faster than old people?

I agree with this statement. Young adults have a better time picking up on and making adjustments to novel situations. Some reasons why children and teenagers pick up new information more quickly than adults are as follows. To start, they are more adaptable to change since they are less set in their ways than their elders. Second, kids have a greater capacity to undergo the adjustments necessary to learn anything new since their minds and bodies are still developing and evolving. Finally, younger people have a more positive outlook on education than older generations. They are more open to new experiences and knowledge, whereas older generations frequently view school with dread or indifference.

Dịch:

Tôi đồng ý với câu nói này. Những người trẻ tuổi có thời gian tốt hơn để tiếp thu và điều chỉnh các tình huống mới lạ. Một số lý do tại sao trẻ em và thanh thiếu niên tiếp thu thông tin mới nhanh hơn người lớn như sau. Để bắt đầu, họ dễ thích nghi hơn với sự thay đổi vì họ ít cố chấp hơn những người lớn tuổi hơn. Thứ hai, trẻ em có khả năng lớn hơn để trải qua những điều chỉnh cần thiết để học bất cứ điều gì mới vì tâm trí và cơ thể của chúng vẫn đang phát triển và tiến hóa. Cuối cùng, những người trẻ tuổi có cái nhìn tích cực hơn về giáo dục so với các thế hệ lớn tuổi. Họ cởi mở hơn với những trải nghiệm và kiến ​​thức mới, trong khi các thế hệ cũ thường nhìn trường học với sự sợ hãi hoặc thờ ơ.

Hy vọng với bài mẫu Describe an important thing you learned (not at school or college) – IELTS Speaking Part 2,3 sẽ giúp các bạn có thêm cách trả lời câu hỏi ở dạng đề này và đạt được band điểm mình mong muốn. Chúc các bạn luyện thi IELTS Speaking thật tốt!

Tham khảo: Tổng hợp đề thi IELTS Speaking 2023 mới nhất từ IDP và BC để có nguồn tài liệu luyện đề speaking tốt nhất nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo ngay các Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại IELTS CITY.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ IELTS
2 TUẦN MIỄN PHÍ

Trải nghiệm môi trường học IELTS chuẩn quốc tế,
Cam kết đầu ra IELTS 7.0+!